EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2009:284:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, C 284, 2009m. lapkritis 25d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-521X

doi:10.3000/1725521X.C_2009.284.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 284

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir prane_imai

52 tomas
2009m. lapkričio 25d.


Prane_imo Nr.

Turinys

Puslapis

 

I   Rezoliucijos, rekomendacijos ir nuomonės

 

NUOMONĖS

 

Europos centrinis bankas

2009/C 284/01

2009 m. lapkričio 5 d. Europos centrinio banko nuomonė dėl rekomendacijų dėl Tarybos sprendimų dėl Europos bendrijos pozicijos persvarstant Susitarimą dėl pinigų su Vatikano Miesto Valstybe ir dėl Europos bendrijos pozicijos persvarstant Susitarimą dėl pinigų su San Marino Respublika (CON/2009/91)

1

2009/C 284/02

2009 m. lapkričio 16 d. Europos centrinio banko nuomonė dėl Tarybos reglamento dėl euro monetų autentiškumo tikrinimo ir apyvartai netinkamų euro monetų tvarkymo pasiūlymo (CON/2009/95)

6


 

II   Komunikatai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ IR ORGANŲ PRIIMTI KOMUNIKATAI

 

Komisija

2009/C 284/03

Leidimas teikti valstybės pagalbą remiantis EB sutarties 87 ir 88 straipsnių nuostatomis – Atvejai, kuriems Komisija neprieštarauja (1)

11

2009/C 284/04

Neprieštaravimas praneštai koncentracijai (Byla COMP/M.5663 – AVIO/SECI-E/JV) (1)

16


 

IV   Pranešimai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

 

Komisija

2009/C 284/05

Euro kursas

17

 

VALSTYBIŲ NARIŲ PRANEŠIMAI

2009/C 284/06

Valstybių narių pranešama informacija apie valstybės pagalbą, teikiamą pagal Komisijos reglamentą (EB) Nr. 800/2008, skelbiantį tam tikrų rūšių pagalbą suderinamą su bendrąja rinka, taikant Sutarties 87 ir 88 straipsnius (Bendrasis bendrosios išimties reglamentas) (1)

18

2009/C 284/07

Valstybių narių pranešama informacija apie valstybės pagalbą, teikiamą pagal Komisijos reglamentą (EB) Nr. 800/2008, skelbiantį tam tikrų rūšių pagalbą suderinamą su bendrąja rinka, taikant Sutarties 87 ir 88 straipsnius (Bendrasis bendrosios išimties reglamentas) (1)

23


 

V   Skelbimai

 

ADMINISTRACINĖS PROCEDŪROS

 

Komisija

2009/C 284/08

Kvietimai teikti paraiškas pagal Europos bendrijos mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir demonstracinės veiklos septintosios bendrosios programos 2010 metų darbo programą „Žmonės“

28

2009/C 284/09

Kvietimas teikti paraiškas pagal Euratomo septintąją bendrąją branduolinių tyrimų ir mokymo veiklos programą

29

 

PROCEDŪROS, SUSIJUSIOS SU BENDROS PREKYBOS POLITIKOS ĮGYVENDINIMU

 

Komisija

2009/C 284/10

Pranešimas apie antidempingo priemonių, taikomų importuojamiems Korėjos Respublikos kilmės poliesterių kuokšteliniams pluoštams, dalinės tarpinės peržiūros inicijavimą

30

 

PROCEDŪROS, SUSIJUSIOS SU KONKURENCIJOS POLITIKOS ĮGYVENDINIMU

 

Komisija

2009/C 284/11

Išankstinis pranešimas apie koncentraciją (Byla COMP/M.5699 – Adecco/MPS Group) (1)

32

2009/C 284/12

Išankstinis pranešimas apie koncentraciją (Byla COMP/M.5720 – BayernLB/LBLux) – Bylą numatoma nagrinėti supaprastinta tvarka (1)

33


 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

 

Top