EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2009:272:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, C 272, 2009m. lapkritis 13d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-521X

doi:10.3000/1725521X.C_2009.272.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 272

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir prane_imai

52 tomas
2009m. lapkričio 13d.


Prane_imo Nr.

Turinys

Puslapis

 

I   Rezoliucijos, rekomendacijos ir nuomonės

 

NUOMONĖS

 

Europos centrinis bankas

2009/C 272/01

2009 m. spalio 16 d. Europos centrinio banko nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl alternatyvaus investavimo fondų valdytojų ir direktyvų 2004/39/EB ir 2009/…/EB dalinio keitimo (CON/2009/81)

1


 

II   Komunikatai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ IR ORGANŲ PRIIMTI KOMUNIKATAI

 

Komisija

2009/C 272/02

Europos Bendrijų kombinuotosios nomenklatūros paaiškinimai

8

2009/C 272/03

Neprieštaravimas praneštai koncentracijai (Byla COMP/M.5633 – Pepsico/The Pepsico Bottling Group) (1)

10

2009/C 272/04

Neprieštaravimas praneštai koncentracijai (Byla COMP/M.5632 – Pepsico/Pepsi Americas) (1)

10


 

IV   Pranešimai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

 

Komisija

2009/C 272/05

Euro kursas

11

 

Audito Rūmai

2009/C 272/06

Specialioji ataskaita Nr. 10/2009 „Žemės ūkio produktams skirtos informavimo ir skatinimo priemonės“

12

 

VALSTYBIŲ NARIŲ PRANEŠIMAI

2009/C 272/07

Valstybių narių pranešama informacija apie valstybės pagalbą, teikiamą pagal Komisijos reglamentą (EB) Nr. 800/2008, skelbiantį tam tikrų rūšių pagalbą suderinamą su bendrąja rinka, taikant Sutarties 87 ir 88 straipsnius (Bendrasis bendrosios išimties reglamentas) (1)

13

2009/C 272/08

Komisijos pranešimas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1008/2008 dėl oro susisiekimo paslaugų teikimo Bendrijoje bendrųjų taisyklių 16 straipsnio 4 dalį – Su viešąja paslauga susiję įsipareigojimai dėl reguliaraus oro susisiekimo paslaugų teikimo (1)

19

2009/C 272/09

Komisijos pranešimas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1008/2008 dėl oro susisiekimo paslaugų teikimo Bendrijoje bendrųjų taisyklių 17 straipsnio 5 dalį – Kvietimas dalyvauti konkurse dėl reguliaraus oro susisiekimo paslaugų teikimo, kaip numatyta su viešąja paslauga susijusiuose įsipareigojimuose (1)

20


 

V   Skelbimai

 

PROCEDŪROS, SUSIJUSIOS SU KONKURENCIJOS POLITIKOS ĮGYVENDINIMU

 

Komisija

2009/C 272/10

Išankstinis pranešimas apie koncentraciją (Byla COMP/M.5679 – Boreas Holdings/Centrica Renewable Energy Limited/Glid Wind Farms) – Bylą numatoma nagrinėti supaprastinta tvarka (1)

21

2009/C 272/11

Išankstinis pranešimas apie koncentraciją (Byla COMP/M.5684 – BNP Paribas Assurance/Fortis Insurance International/UBI Assicurazioni) – Bylą numatoma nagrinėti supaprastinta tvarka (1)

23

2009/C 272/12

Išankstinis pranešimas apie koncentraciją (Byla COMP/M.5644 – Kraft Foods/Cadbury) (1)

24


 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

 

Top