Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2009:267:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, C 267, 2009m. lapkritis 07d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-521X

doi:10.3000/1725521X.C_2009.267.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 267

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir prane_imai

52 tomas
2009m. lapkričio 7d.


Prane_imo Nr.

Turinys

Puslapis

 

IV   Pranešimai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

 

Teisingumo Teismas

2009/C 267/01

Paskutinis Teisingumo Teismo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje skelbiamas leidinys OL C 256, 2009 10 24

1

2009/C 267/02

Prisiekė naujieji Teisingumo Teismo nariai

1

2009/C 267/03

Išrinktas Teisingumo Teismo pirmininkas

2

2009/C 267/04

Išrinkti kolegijų pirmininkai

2

2009/C 267/05

Paskirtas pirmasis generalinis advokatas

2

2009/C 267/06

Paskirti teisėjai į kolegijas

2

2009/C 267/07

Bylą sprendžiančio teismo sudėtims sudaryti skirti sąrašai

3

2009/C 267/08

Paskirta kolegija, kuriai pavesta nagrinėti Teisingumo Teismo procedūros reglamento 104b straipsnyje nurodytas bylas

5

2009/C 267/09

Prisiekė naujieji Pirmosios instancijos teismo nariai

5

2009/C 267/10

Prisiekė naujasis Tarnautojų teismo narys

5

 

Pirmosios instancijos teismas

2009/C 267/11

Išrinkta kolegijos pirmininkė

6

2009/C 267/12

Teisėjų paskyrimas į kolegijas

6


 

V   Skelbimai

 

TEISINĖS PROCEDŪROS

 

Teisingumo Teismas

2009/C 267/13

Byla C-242/06: 2009 m. rugsėjo 17 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje (Raad van State (Nyderlandai) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie prieš T. Sahin (EEB ir Turkijos asociacijos susitarimas — Laisvas darbuotojų judėjimas — Rinkliavos už leidimo gyventi priimančiojoje valstybėje narėje išdavimą įvedimas — Asociacijos tarybos sprendimo Nr. 1/80 13 straipsnyje numatytos „standstill“ sąlygos pažeidimas)

8

2009/C 267/14

Byla C-411/06: 2009 m. rugsėjo 8 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Europos Parlamentą, Europos Sąjungos Tarybą (Ieškinys dėl panaikinimo — Reglamentas (EB) Nr. 1013/2006 — Atliekų vežimas — Teisinio pagrindo pasirinkimas — EB 133 straipsnis ir EB 175 straipsnio 1 dalis)

8

2009/C 267/15

Byla C-42/07: 2009 m. rugsėjo 8 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas byloje (Tribunal de Pequena Instância Criminal do Porto (Portugalija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Liga Portuguesa de Futebol Profissional (CA/LPFP), Bwin International Ltd, buvusi Baw International Ltd prieš Departamento de Jogos da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — EB 49 straipsnis — Laisvo paslaugų judėjimo apribojimai — Azartinių lošimų internetu organizavimas)

9

2009/C 267/16

Byla C-269/07: 2009 m. rugsėjo 10 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Vokietijos Federacinę Respubliką (Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — Laisvas darbuotojų judėjimas — Reglamentas (EEB) Nr. 1612/68 — Kaupiamosios pensijos priemokos — Neribotas apmokestinimas)

9

2009/C 267/17

Byla C-416/07: 2009 m. rugsėjo 10 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Graikijos Respubliką (Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — Direktyvos 91/628/EEB ir 93/119/EB — Reglamentas (EB) Nr. 1/2005 — Gyvūnų apsauga juos vežant ir skerdžiant arba užmušant — Struktūrinis ir bendras Bendrijos normų pažeidimas)

10

2009/C 267/18

Sujungtos bylos C-445/07 P ir C-455/07 P: 2009 m. rugsėjo 10 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Ente per le Ville Vesuviane (C-445/07 P), Ente per le Ville Vesuviane prieš Europos Bendrijų Komisiją (C-455/07 P) (Apeliacinis skundas — Europos regioninės plėtros fondas (ERPF) — Kampanijos regiono (Italija) infrastruktūros atnaujinimas turizmo plėtros tikslais — Bendrijos finansinės paramos nutraukimas — Ieškinys dėl panaikinimo — Priimtinumas — Regioninis arba vietos vienetas — Su šiuo vienetu tiesiogiai ir konkrečiai susiję aktai)

11

2009/C 267/19

Byla C-446/07: 2009 m. rugsėjo 10 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas byloje (Tribunale civile di Modena (Italija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Alberto Severi, veikiantis savo vardu ir kaip Cavazzuti e figli SpA, tapusios Grandi Salumifici Italiani SpA, atstovas prieš Regione Emilia-Romagna (Direktyva 2000/13/EB — Galutiniam vartotojui pateiktinų maisto produktų ženklinimas — Ženklinimas, kuris gali pirkėją klaidinti dėl tikrosios maisto produkto kilmės — Bendriniai pavadinimai Reglamento (EEB) Nr. 2081/92 3 straipsnio prasme — Poveikis)

11

2009/C 267/20

Byla C-457/07: 2009 m. rugsėjo 10 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Portugalijos Respubliką (Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — EB 28 ir 30 straipsniai — Statybos produktai — Nacionalinė patvirtinimo procedūra — Neatsižvelgimas į kitose valstybėse narėse išduotus atitikties sertifikatus — Teisingumo Teismo sprendimas, kuriuo konstatuojamas valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — Neįvykdymas — EB 228 straipsnis — Ginčo dalykas — Nustatymas per ikiteisminę procedūrą — Vėlesnis išplėtimas — Nepriimtinumas)

12

2009/C 267/21

Byla C-478/07: 2009 m. rugsėjo 8 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas byloje (Handelsgericht Wien prašymas priimti prejudicinį sprendimą (Austrija)) Budejovicky Budvar National Corporation prieš Rudolf Ammersin GmbH (Dvišalės valstybių narių sutartys — Valstybėje narėje suteikiama kitos valstybės narės geografinės kilmės nuorodos apsauga — Pavadinimas „Bud“ — Prekių ženklo „American Bud“ naudojimas — EB 28 ir 30 straipsniai — Reglamentas (EB) Nr. 510/2006 — Bendrijos geografinių nuorodų ir kilmės vietos nuorodų apsaugos sistema — Čekijos Respublikos įstojimas — Pereinamojo laikotarpio priemonės — Reglamentas (EB) Nr. 918/2004 — Bendrijos sistemos taikymo sritis — Išsamus pobūdis)

12

2009/C 267/22

Byla C-519/07 P: 2009 m. rugsėjo 17 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Koninklijke FrieslandCampina NV, anksčiau Koninklijke Friesland Foods NV, anksčiau Friesland Coberco Dairy Foods Holding NV (Apeliacinis skundas — Valstybės pagalba — Nyderlandų įgyvendinta fiskalinė pagalbos schema tarptautinei finansavimo veiklai — Sprendimas Nr. 2003/515/EB — Nesuderinamumas su bendrąja rinka — Pereinamojo laikotarpio nuostata — Priimtinumas — Teisė pareikšti ieškinį — Suinteresuotumas pareikšti ieškinį — Teisėtų lūkesčių apsaugos principas — Vienodo požiūrio principas)

13

2009/C 267/23

Byla C-520/07 P: 2009 m. rugsėjo 17 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje Europos Bendrijų Komisija prieš MTU Friedrichshafen GmbH (Apeliacinis skundas — Restruktūrizavimo pagalba — Sprendimas, kuriuo nurodoma išieškoti su bendrąja rinka nesuderinamą pagalbą — Reglamento (EB) Nr. 659/1999 13 straipsnio 1 dalis — Solidari atsakomybė)

14

2009/C 267/24

Byla C-573/07: 2009 m. rugsėjo 10 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje (Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Italija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Sea s.r.l. prieš Comune di Ponte Nossa (Viešojo pirkimo sutartys — Sutarčių sudarymo procedūros — Sutartis dėl komunalinių atliekų surinkimo, transportavimo ir šalinimo — Sutarties sudarymas neskelbiant konkurso — Sutarties sudarymas su akcine bendrove, kurios visas kapitalas priklauso viešosioms institucijoms, tačiau kurios įstatuose numatyta privataus kapitalo dalyvavimo galimybė)

14

2009/C 267/25

Byla C-37/08: 2009 m. rugsėjo 3 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje (VAT and Duties Tribunal, London (Jungtinė Karalystė) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) RCI Europe prieš Her Majesty's Commissioners of Revenue and Customs (Šeštoji PVM direktyva — Mokestinis priklausomumas — Su nekilnojamuoju turtu susijusių paslaugų teikimas — Paslaugos, skirtos teisių naudotis atostogų paskirties nekilnojamuoju turtu turėtojų mainams palengvinti)

15

2009/C 267/26

Byla C-44/08: 2009 m. rugsėjo 10 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas byloje (Korkein oikeus (Suomija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Akavan Erityisalojen Keskusliitto AEK ry ir kt. prieš Fujitsu Siemens Computers Oy (Prejudicinio sprendimo priėmimo procedūra — Direktyva 98/59/EB — Valstybių narių įstatymų, susijusių su kolektyviniu atleidimu iš darbo, suderinimas — 2 straipsnis — Darbuotojų apsauga — Darbuotojų informavimas ir konsultavimasis su jais — Įmonių grupė — Patronuojanti bendrovė — Dukterinė bendrovė)

15

2009/C 267/27

Byla C-76/08: 2009 m. rugsėjo 10 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Maltos Respubliką (Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — Priimtinumas — Laukinių paukščių apsauga — Direktyva 79/409/EEB — Pavasarinė medžioklė — Draudimas — Nuo apsaugos režimo leidžianti nukrypti nuostata — Sąlyga dėl „jokio kito priimtino sprendimo“ nebuvimo — Teisėti lūkesčiai)

16

2009/C 267/28

Byla C-97/08 P: 2009 m. rugsėjo 10 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje Akzo Nobel NV, Akzo Nobel Nederland BV, Akzo Nobel Chemicals International BV, Akzo Nobel Chemicals BV, Akzo Nobel Functional Chemicals BV prieš Europos Bendrijų Komisiją (Apeliacinis skundas — Konkurencija — Karteliai — EB 81 straipsnio 1 dalis — EEE 53 straipsnio 1 dalis — Reglamento (EB) Nr. 1/2003 23 straipsnio 2 dalis — Įmonių grupė — Neteisėtų veiksmų inkriminavimas — Patronuojančios bendrovės atsakomybė už jos dukterinių bendrovių kartelinius pažeidimus — Lemiama patronuojančios bendrovės įtaka — Nuginčijama prezumpcija esant 100 % kapitalo daliai)

17

2009/C 267/29

Byla C-100/08: 2009 m. rugsėjo 10 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Belgijos Karalystę (Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — EB 28 ir 30 straipsniai — Laukinės faunos ir floros rūšių apsauga — Teisės aktai, susiję su kitose valstybėse narėse teisėtai į rinką išleistų nelaisvėje gimusių ir užaugusių paukščių laikymu ir pardavimu)

17

2009/C 267/30

Byla C-128/08: 2009 m. liepos 16 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje (Tribunal de première instance de Liège (Belgija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Jacques Damseaux prieš Belgijos valstybę (Laisvas kapitalo judėjimas — Pajamų iš akcijų ir paskolintų lėšų apmokestinimas — Dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis — Valstybių narių įsipareigojimai pagal EB 293 straipsnį)

18

2009/C 267/31

Byla C-182/08: 2009 m. rugsėjo 17 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje (Bundesfinanzhof (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Glaxo Wellcome GmbH & Co. prieš Finanzamt München II (Įsisteigimo laisvė ir laisvas kapitalo judėjimas — Pelno mokestis — Kapitalo bendrovės dalių įgijimas — Sąlygos, kuriomis nustatant įgijėjo mokesčio apskaičiavimo pagrindą atsižvelgiama į dalių vertės sumažėjimą dėl dividendų išmokėjimo)

18

2009/C 267/32

Byla C-199/08: 2009 m. rugsėjo 10 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje (Oberster Gerichtshof (Austrija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Dr. Erhard Eschig prieš UNIQA Sachversicherung AG (Teisinių išlaidų draudimas — Direktyva 87/344/EEB — 4 straipsnio 1 dalis — Apdraustojo laisvė pasirinkti advokatą — Sutartinis apribojimas — Keliems apdraustiesiems tuo pačiu įvykiu padaryta žala — Draudiko pasirinktas teisinis atstovas)

19

2009/C 267/33

Byla C-201/08: 2009 m. rugsėjo 10 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje (Hessisches Finanzgericht, Kaselis (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Plantonol GmbH & Co.KG prieš Hauptzollamt Darmstadt (Direktyva 2003/30/EB — Biodegalų ir kitų atsinaujinančių degalų naudojimo transporte skatinimas — Direktyva 2003/96/EB — Bendrijos energetikos produktų ir elektros energijos mokesčių struktūra — Augalinio aliejaus, priedų ir degalų mišinys — Biodegalai — Nacionalinės teisės aktai — Atleidimas nuo mokesčio — Atleidimo nuo mokesčio pakeitimas pareiga užtikrinti minimalią biodegalų dalį degaluose — Suderinamumas su Direktyvomis 2003/30/EB ir 2003/96/EB — Bendrieji teisinio saugumo ir teisėtų lūkesčių apsaugos principai)

19

2009/C 267/34

Byla C-206/08: 2009 m. rugsėjo 10 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje (Thüringer Oberlandesgericht (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Wasser- und Abwasserzweckverband Gotha und Landkreisgemeinden (WAZV Gotha) prieš Eurawasser Aufbereitungs- und Entsorgungsgesellschaft mbH (Vandens, energetikos, transporto ir pašto paslaugų sektoriuose vykdomų pirkimų tvarka — Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo viešoji paslauga — Paslaugų koncesija — Sąvoka — Su nagrinėjamos paslaugos teikimu susijusios rizikos perkėlimas kontrahentui)

20

2009/C 267/35

Byla C-277/08: 2009 m. rugsėjo 10 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas (Juzgado de lo Social de Madrid (Ispanija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) — Francisco Vicente Pereda prieš Madrid Movilidad SA (Direktyva 2003/88/EB — Darbo laiko organizavimas — Teisė į mokamas kasmetines atostogas — Laikinojo nedarbingumo atostogos — Kasmetinės atostogos, sutampančios su laikinojo nedarbingumo atostogomis — Teisė pasinaudoti kasmetinėmis atostogomis kitu laikotarpiu)

20

2009/C 267/36

Byla C-286/08: 2009 m. rugsėjo 10 d. Teisingumo Teismo (penktoji kolegija) sprendimas byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Graikijos Respubliką (Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — Aplinka — Direktyvos 2006/12/EB ir 91/689/EEB — Pavojingos atliekos — Pareiga parengti ir patvirtinti pavojingų atliekų valdymo planą — Pareiga sudaryti integruotą ir tolygų pavojingų atliekų šalinimo tinklą — Direktyva 1999/31/EB — Atliekų sąvartynai — Pavojingų atliekų šalinimas)

21

2009/C 267/37

Byla C-292/08: 2009 m. rugsėjo 10 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje (Hoge Raad der Nederlanden (Nyderlandai) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) German Graphics Graphische Maschinen GmbH prieš Alice van der Schee, Holland Binding BV bankroto administratorę (Bankrotas — Valstybės, kurioje iškelta byla, teisės taikymas — Nuosavybės teisės išlaikymas — Turto padėtis)

22

2009/C 267/38

Byla C-347/08: 2009 m. rugsėjo 17 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje (Landesgericht Feldkirch (Austrija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Vorarlberger Gebietskrankenkasse prieš WGV-Schwäbische Allgemeine Versicherungs AG (Reglamentas (EB) Nr. 44/2001 — 9 straipsnio 1 dalies b punktas ir 11 straipsnio 2 dalis — Jurisdikcija draudimo srityje — Autoavarija — Nukentėjusiosios šalies teisių perleidimas socialinio draudimo įstaigai — Atgręžtinių reikalavimų pateikimas tariamai autoavariją sukėlusio asmens draudikui — Silpnesnės šalies apsaugos tikslas)

22

2009/C 267/39

Byla C-366/08: 2009 m. rugsėjo 10 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas byloje (Oberlandesgericht München (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs eV prieš Adolf Darbo AG (Teisės aktų suderinimas — Direktyva 95/2/EB — III priedo A dalis — Direktyva 2001/113/EB — I priedo II dalies antroji pastraipa — Aukščiausios rūšies džemai, kuriuose tirpi sausoji masė sudaro 58 % ir kuriuose yra konservanto kalio sorbato (E 202) — Sąvoka „mažai cukraus turintis džemas“)

23

2009/C 267/40

Byla C-498/08 P: 2009 m. liepos 9 d. Teisingumo Teismo nutartis byloje Fornaci Laterizi Danesi SpA prieš Europos Bendrijų Komisiją (Apeliacinis skundas — Apeliacinis skundas — Ieškinio pareiškimo terminas — Pradžios momentas — Nepriimtinumas dėl pavėlavimo — Akivaizdžiai nepagrįstas apeliacinis skundas)

23

2009/C 267/41

Byla C-225/08 P: 2008 m. gegužės 23 d.Nuova Agricast Srl pateiktas apeliacinis skundas dėl 2008 m. kovo 12 d. Pirmosios instancijos teismo (penktoji kolegija) priimtos nutarties byloje T-443/07, Nuova Agricast Srl prieš Europos Bendrijų Komisiją

24

2009/C 267/42

Byla C-295/08 P: 2008 m. liepos 3 d.Cofra srl pateiktas apeliacinis skundas dėl 2008 m. balandžio 15 d. Pirmosios instancijos teismo (penktoji kolegija) priimtos nutarties byloje T-478/07 Cofra srl prieš Europos Bendrijų Komisiją

24

2009/C 267/43

Byla C-580/08 P: 2008 m. gruodžio 24 d. Devrajan Srinivasan pateiktas apeliacinis skundas dėl 2008 m. lapkričio 3 d. Pirmosios instancijos teismo (šeštoji kolegija) priimtos nutarties byloje T-196/08 Srinivasan prieš Ombudsmeną

24

2009/C 267/44

Byla C-29/09 P: 2009 m. sausio 21 d. Daniela Marinova pateiktas apeliacinis skundas dėl 2008 m. lapkričio 5 d. Pirmosios instancijos teismo (šeštoji kolegija) priimtos nutarties byloje T-213/08, Marinova prieš Université Libre de Bruxelles ir Komisiją

24

2009/C 267/45

Byla C-59/09: 2008 m. gruodžio 9 d.Hasbro, Inc. pateiktas apeliacinis skundas dėl 2008 m. rugsėjo 22 d. Pirmosios instancijos teismo (šeštoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-472/07 Enercon prieš VRDT

24

2009/C 267/46

Byla C-262/09: 2009 m. liepos 13 d.Finanzgerichts Köln (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Wienand Meilicke, Heidi Christa Weyde ir Marina Stöffler prieš Finanzamt Bonn-Innenstadt

25

2009/C 267/47

Byla C-266/09: 2009 m. birželio 10 d.College van beroep voor het bedrijfsleven (Nyderlandai) prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Stichting Natuur en Milieu, Vereniging Mileudefensie ir Vereniging Goede Waar & Co prieš College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden, dalyvaujant Bayer CropScience BV ir Nederlandse Stichting voor Fytopharmacie

26

2009/C 267/48

Byla C-270/09: 2009 m. liepos 14 d.Court of Session (Scotland), Edinburgh (Jungtinė Karalystė) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Macdonald Resorts Limited prieš The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

26

2009/C 267/49

Byla C-273/09: 2009 m. liepos 16 d.Rechtbank Haarlem (Nyderlandai) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Premis Medical BV prieš Inspecteur van de Belastingdienst/Douane Rotterdam, biuras Roterdame Laan op Zuid

27

2009/C 267/50

Byla C-274/09: 2009 m. liepos 20 d.Oberlandesgericht München (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Privater Rettungsdienst und Krankentransport Stadler prieš Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung Passau — Tretieji asmenys: Malteser Hilfsdienst e.V. und Bayerisches Rotes Kreuz

28

2009/C 267/51

Byla C-275/09: 2009 m. liepos 21 d.Raad van State (Belgija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Brussels Hoofdstedelijk Gewest ir kt. prieš Vlaamse Gewest. Į bylą įstojusi šalis: Brussels International Airport Company NV, dabar — The Brussels Airport Company NV

28

2009/C 267/52

Byla C-276/09: 2009 m. liepos 20 d.High Court of Justice (Chancery Division) (England and Wales) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje T-Mobile (UK) Ltd prieš The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

29

2009/C 267/53

Byla C-277/09: 2009 m. liepos 21 d.Court of Session (Scotland), Edinburgh (Jungtinė Karalystė) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs prieš RBS Deutschland Holdings GmbH

30

2009/C 267/54

Byla C-279/09: 2009 m. liepos 22 d.Kammergericht Berlin (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje DEB Deutsche Energiehandels- und Beratungsgesellschaft mbH prieš Vokietijos Federacinę Respubliką

31

2009/C 267/55

Byla C-285/09: 2009 m. liepos 24 d.Bundesgerichtshof (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą baudžiamojoje byloje prieš R

31

2009/C 267/56

Byla C-291/09: 2009 m. liepos 27 d.Rechtbank van Koophandel te Brussel (Belgija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Francesco Guarnieri & Cie prieš V.O.F. Vandevelde Eddy

31

2009/C 267/57

Byla C-296/09: 2009 m. liepos 29 d.Hof van Cassatie van België (Belgija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Vlaamse Gemeenschap prieš M. Baesen

31

2009/C 267/58

Byla C-298/08: 2009 m. liepos 29 d. Fővárosi Bíróság Gazdasági Kollégiuma (Vengrija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje RANI Slovakia s.r.o. prieš Hankook Tire Magyarország Kft.

32

2009/C 267/59

Byla C-299/09: 2009 m. liepos 30 d.Nejvyšší správní soud (Čekijos Respublika) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą — DAR Duale Abfallwirtschaft und Verwertung Ruhrgebiet GmbH prieš Ministerstvo životního prostředí

32

2009/C 267/60

Byla C-300/09: 2009 m. liepos 30 d.Raad van State (Nyderlandai) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Staatssecretaris van Justitie prieš F. Toprak

33

2009/C 267/61

Byla C-301/09: 2009 m. liepos 30 d.Raad van State (Nyderlandai) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Staatssecretaris van Justitie prieš I. Oguz

33

2009/C 267/62

Byla C-307/09: 2009 m. rugpjūčio 3 d.Raad van State (Nyderlandai) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Vicoplus SC PUH, kita apeliacinio proceso šalis: Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

34

2009/C 267/63

Byla C-308/09: 2009 m. rugpjūčio 3 d.Raad van State (Nyderlandai) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje B.A.M. Vermeer Contracting Sp. z.o.o., kita apeliacinio proceso šalis: Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

34

2009/C 267/64

Byla C-309/09: 2009 m. rugpjūčio 3 d.Raad van State (Nyderlandai) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Olbek Industrial Services Sp. z.o.o. prieš Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

34

2009/C 267/65

Byla C-314/09: 2009 m. rugpjūčio 7 d.Oberster Gerichtshof (Austrija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Stadt Graz prieš Strabag AG, Teerag-Asdag AG, Bauunternehmung Granit GesmbH

35

2009/C 267/66

Byla C-316/09: 2009 m. rugpjūčio 10 d.Bundesgerichtshof (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje MSD Sharp & Dohme GmbH prieš Merckle GmbH

35

2009/C 267/67

Byla C-317/09 P: 2009 m. rugpjūčio 10 d.ArchiMEDES pateiktas apeliacinis skundas dėl 2009 m. birželio 10 d. Pirmosios instancijos teismo (penktoji kolegija) priimto sprendimo sujungtose bylose T-396/05 ir T-397/05, ArchiMEDES prieš Komisiją

36

2009/C 267/68

Byla C-318/09 P: 2009 m. rugpjūčio 11 d.A2A SpA, buvusios ASM Brescia SpA, pateiktas apeliacinis skundas dėl 2009 m. birželio 11 d. Pirmosios instancijos teismo (aštuntoji išplėstinė kolegija) priimto sprendimo byloje T-189/03 ASM Brescia SpA prieš Europos Bendrijų Komisiją

37

2009/C 267/69

Byla C-319/09 P: 2009 m. rugpjūčio 11 d.ACEA SpA pateiktas apeliacinis skundas dėl 2009 m. birželio 11 d. Pirmosios instancijos teismo (aštuntoji išplėstinė kolegija) priimto sprendimo byloje T-297/02 ACEA S.p.A. prieš Europos Bendrijų Komisiją

38

2009/C 267/70

Byla C-320/09 P: 2009 m. rugpjūčio 11 d.A2A SpA (anksčiau — ASM Brescia SpA) pateiktas apeliacinis skundas dėl 2009 m. birželio 11 d. Pirmosios instancijos teismo (aštuntoji išplėstinė kolegija) priimto sprendimo byloje T-301/02 AEM prieš Komisiją

39

2009/C 267/71

Byla C-324/09: 2009 m. rugpjūčio 12 d.High Court of Justice (England and Wales), Chancery Division pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje L'Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC, Laboratoire Garnier & Cie, L'Oréal (UK) Limited prieš eBay International AG, eBay Europe SARL, eBay (UK) Limited, Stephan Potts, Tracy Ratchford, Marie Ormsby, James Clarke, Joanna Clarke, Glen Fox, Rukhsana Bi

40

2009/C 267/72

Byla C-329/09 P: 2009 m. rugpjūčio 17 d.Iride SpA (anksčiau — AMGA SpA) pateiktas apeliacinis skundas dėl 2009 m. birželio 11 d. Pirmosios instancijos teismo (aštuntoji išplėstinė kolegija) priimto sprendimo byloje T-300/02 AMGA prieš Komisiją

41

2009/C 267/73

Byla C-334/09: 2009 m. rugpjūčio 24 d.Verwaltungsgericht Meiningen (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Frank Scheffler prieš Landkreis Wartburgkreis

42

2009/C 267/74

Byla C-341/09: 2009 m. rugpjūčio 21 d.Acegas-APS SpA, buvusios Acqua, Elettricità, Gas e servizi SpA (Acegas) pateiktas apeliacinis skundas dėl 2009 m. birželio 11 d. Pirmosios instancijos teismo (aštuntoji išplėstinė kolegija) priimto sprendimo byloje T-309/02 Acegas prieš Komisiją

42

2009/C 267/75

Byla C-342/09 P: 2009 m. rugpjūčio 26 d.Victor Guedes — Indústria e Comércio, SA pateiktas apeliacinis skundas dėl 2009 m. birželio 11 d. Pirmosios instancijos teismo (aštuntoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-151/08 Guedes — Indústria e Comércio prieš Vidaus rinkos derinimo tarnybos (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui), Consorci de l'Espai Rural de Gallecs

43

2009/C 267/76

Byla C-343/09: 2009 m. rugpjūčio 26 d.High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Afton Chemical Limited prieš Secretary of State for Transport

44

2009/C 267/77

Byla C-351/09: 2009 m. rugpjūčio 28 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Maltos Respubliką

45

2009/C 267/78

Byla C-353/09 P: 2009 m. rugsėjo 2 d.Perfetti Van Melle SpA pateiktas apeliacinis skundas dėl 2009 m. liepos 1 d. Pirmosios instancijos teismo (aštuntoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-16/08, Perfetti Van Melle SpA prieš Vidaus rinkos derinimo tarnybą (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT), Cloetta Fazer AB

45

2009/C 267/79

Byla C-357/09: 2009 m. rugsėjo 7 d.Administrativen sad Sofia-grad (Bulgarija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Said Shamilovich Kadzoev prieš Ministerstvo na vatreshnite raboti

46

2009/C 267/80

Byla C-363/09: 2009 m. rugsėjo 11 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Ispanijos Karalystę

48

2009/C 267/81

Byla C-364/09: 2009 m. liepos 8 d.Mineralbrunnen Rhön-Sprudel Egon Schindel GmbH pateiktas apeliacinis skundas dėl 2009 m. rugsėjo 14 d. Pirmosios instancijos teismo (aštuntosios kolegijos) priimto sprendimo Mineralbrunnen Rhön-Sprudel Egon Schindel GmbH prieš Vidaus rinkos derinimo tarnybą (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) byloje T-226/08; kita proceso šalis: Schwarzbräu GmbH

48

2009/C 267/82

Byla C-365/09: 2009 m. rugsėjo 14 d.Mineralbrunnen Rhön-Sprudel Egon Schindel GmbH pateiktas apeliacinis skundas dėl 2009 m. liepos 8 d. Pirmosios instancijos teismo (aštuntoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-225/08 Mineralbrunnen Rhön-Sprudel Egon Schindel GmbH prieš Vidaus rinkos derinimo tarnybą (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui)

49

2009/C 267/83

Byla C-370/09: 2009 m. rugsėjo 15 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Graikijos Respubliką

50

2009/C 267/84

Byla C-371/09: 2009 m. rugsėjo 14 d.High Court of Justice (England and Wales), Chancery Division pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs prieš Isaac International Limited

50

2009/C 267/85

Byla C-376/09: 2009 m. rugsėjo 22 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Maltos Respubliką

51

2009/C 267/86

Byla C-547/07: 2009 m. birželio 29 d. Teisingumo Teismo pirmininko nutartis byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Lenkijos Respubliką

52

2009/C 267/87

Byla C-72/08: 2009 m. liepos 1 d. Teisingumo Teismo aštuntosios kolegijos pirmininko nutartis byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Lenkijos Respubliką

52

2009/C 267/88

Byla C-129/08: 2009 m. birželio 4 d. Teisingumo Teismo septintosios kolegijos pirmininko nutartis byloje (Rechtbank van eerste aanleg te Brugge (Belgija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Carlos Cloet, Jacqueline Cloet prieš Westvlaamse Intercommunale voor Economische Expansie, Huisvestingsbeleid en Technische Bijstand CVBA (WVI)

52

 

Pirmosios instancijos teismas

2009/C 267/89

Byla T-341/05: 2009 m. rugsėjo 23 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimas byloje Ispanija prieš Komisiją (Žemės ūkis — Bendras bendro pieno ir pieno produktų rinkų organizavimas — Eksporto gražinamųjų išmokų už visus pieno produktus, kurių paskirties vieta yra Seuta ir Melilija, panaikinimas — Sąlygos — Nediskriminavimo principas — Proporcingumas)

53

2009/C 267/90

Byla T-385/08: 2009 m. rugsėjo 23 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimas byloje Transnáutica prieš Komisiją (Muitų sąjunga — Išorinio Bendrijos tranzito operacijos — Trečiosioms šalims skirti tabako ir etilo alkoholio kroviniai — Sukčiavimas — Prašymas atsisakyti išieškoti importo muitus — Reglamento (EEB) Nr. 2913/92 239 straipsnis — Reglamento (EEB) Nr. 2454/93 905 straipsnis — Teisingumo išlyga — Ypatingos padėties buvimas — Visuotinė garantija)

53

2009/C 267/91

Byla T-99/06: 2009 m. rugsėjo 23 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimas byloje Phildar prieš VRDT — Comercial Jacinto Parera (FILDOR) (Bendrijos prekių ženklas — Protesto procedūra — Prašymas įregistruoti žodinį Bendrijos prekių ženklą FILDOR — Ankstesnis nacionalinis pusiau vaizdinis prekių ženklas PHILDAR — Ankstesnis nacionalinis žodinis prekių ženklas FILDOR — Ankstesni tarptautiniai žodiniai ir pusiau vaizdiniai prekių ženklai PHILDAR — Santykinis atmetimo pagrindas — Galimybė supainioti — Reglamento (EB) Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punktas, 62 ir 73 straipsniai (dabar — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas, 64 ir 75 straipsniai))

54

2009/C 267/92

Byla T-221/06: 2009 m. rugsėjo 16 d. pareikštas ieškinys — Hipp & Co/VRDT — Laboratorios Ordesa (BEBIMIL) (Bendrijos prekių ženklas — Protesto procedūra — Žodinio Bendrijos prekių ženklo „Bebimil“ paraiška — Ankstesnis Bendrijos žodinis prekių ženklas ir ankstesnis nacionalinis žodinis prekių ženklas BLEMIL — Ankstesnis nacionalinis žodinis prekių ženklas BLEMIL 1 — Reglamento (EB) Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punktas (dabar — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas) — Galimybė supainioti)

54

2009/C 267/93

Byla T-296/06: 2009 m. rugsėjo 23 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimas byloje Dongguan Nanzha Leco Stationery prieš Tarybą (Dempingas — Kinijos kilmės segtuvų arba bylų aptaisų mechanizmų importui — Dempingo skirtumo nustatymas — Rinkos ekonomikos sąlygomis veikiančios įmonės statusas — Normaliosios vertės ir eksporto kainos palyginimas — Kitokio nei per pirminį tyrimą taikyto metodo taikymas — Reglamento (EB) Nr. 384/96 2 straipsnio 7 dalies a punktas ir 10 dalis)

55

2009/C 267/94

Byla T-391/06: 2009 m. rugsėjo 23 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimas byloje Arcandor prieš VRDT — dm drogerie markt (S-HE) (Bendrijos prekių ženklas — Protesto procedūra — Žodinio Bendrijos prekių ženklo S-HE paraiška — Ankstesnis žodinis nacionalinis prekių ženklas SHE, ankstesnis vaizdinis nacionalinis prekių ženklas „She“ ir ankstesnis vaizdinis tarptautinis prekių ženklas „She“ — Santykinis atmetimo pagrindas — Galimybės supainioti nebuvimas — Žymenų panašumo nebuvimas — Reglamento (EB) Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punktas (dabar — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas)

55

2009/C 267/95

Byla T-400/06: 2009 m. rugsėjo 16 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimas byloje Zero Industry prieš VRDT — zero Germany (zerorh+) (Bendrijos prekių ženklas — Protesto procedūra — Vaizdinio Bendrijos prekių ženklo „zerorh+“ paraiška — Ankstesni nacionaliniai vaizdiniai ir žodiniai prekių ženklai „zero“ — Galimybė supainioti — Žymenų panašumas — Prekių panašumas — Reglamento (EB) Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punktas (dabar — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas)

56

2009/C 267/96

Byla T-80/07: 2009 m. rugsėjo 16 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimas byloje JanSport Apparel Corp. prieš VRDT (Bendrijos prekių ženklas — Žodinio Bendrijos prekių ženklo BUILT TO RESIST paraiška — Absoliutus atmetimo pagrindas — Apibūdinamasis pobūdis — Reglamento (EB) Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies c punktas (dabar — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies c punktas)

56

2009/C 267/97

Byla T-103/07: 2009 m. rugsėjo 23 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimas byloje Fratex Indústria e Comércio prieš VRDT — USA Track & Field (TRACK & FIELD USA) (Bendrijos prekių ženklas — Protesto procedūra — Vaizdinio Bendrijos prekių ženklo TRACK & FIELD USA paraiška — Ankstesnis vaizdinis nacionalinis prekių ženklas TRACK & FIELD — Santykinis atmetimo pagrindas — Galimybės supainioti nebuvimas — Žymenų panašumo nebuvimas — Reglamento (EB) Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punktas (dabar Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas)

56

2009/C 267/98

Byla T-162/07: 2009 m. rugsėjo 16 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimas byloje Pigasos Alieftiki Naftiki Etaireia prieš Tarybą ir Komisiją (Deliktinė atsakomybė — Muitų sąjunga — Bendrijos įrodymas dėl jūros žūklės produktų — Galimybės pateikti tam tikrus dokumentus kaip įrodymą nebuvimas — Pakankamai akivaizdus teisės normos, suteikiančios teisių privatiems asmenims, pažeidimas — Bendrijos atsakomybė nesant neteisėtų jos institucijų veiksmų)

57

2009/C 267/99

Byla T-180/07: 2009 m. rugsėjo 16 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimas byloje Promomadrid prieš VRDT (MADRIDEXPORTA) (Bendrijos prekių ženklas — Vaizdinio Bendrijos prekių ženklo MADRIDEXPORTA paraiška — Absoliutūs atmetimo pagrindai — Apibūdinamasis požymis — Reglamento (EB) Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies c punktas (dabar — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies c punktas)

57

2009/C 267/00

Byla T-183/07: 2009 m. rugsėjo 23 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimas byloje Lenkija prieš Europos Bendrijų Komisiją (Aplinka — Direktyva 2003/87/EB — Prekybos šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos leidimais sistema — Lenkijos nacionalinis emisijos leidimų paskirstymo planas 2008–2012 m. laikotarpiui — Trijų mėnesių terminas — Atitinkama valstybių narių ir Komisijos kompetencija — Vienodas požiūris — Pareiga motyvuoti — Direktyvos 2003/87 9 straipsnio 1 ir 3 dalys ir 11 straipsnio 2 dalis)

58

2009/C 267/01

Sujungtos bylos T-225/07 ir T-364/07: 2009 m. rugsėjo 29 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimas byloje Thomson Sales Europe prieš Komisiją (Muitų sąjunga — Tailande pagamintų spalvoto vaizdo televizijos signalų imtuvų importas — Importo muitų grąžinimas — Akivaizdus nerūpestingumas — Neišieškojimas importo muitų a posteriori — Ieškinys dėl panaikinimo — Asmens nenaudai priimtas aktas — Nepriimtinumas)

58

2009/C 267/02

Byla T-263/07: 2009 m. rugsėjo 23 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimas byloje Estija prieš Komisiją (Aplinka — Direktyva 2003/87/EB — Šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos leidimų prekybos sistema — Estijos nacionalinis emisijos leidimų paskirstymo planas 2008–2012 m. laikotarpiui — Atitinkami valstybių narių ir Komisijos įgaliojimai — Vienodas požiūris — Direktyvos 2003/87 9 straipsnio 1 ir 3 dalys ir 11 straipsnio 2 dalis)

59

2009/C 267/03

Byla T-291/07: 2009 m. rugsėjo 23 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimas byloje Viñedos y Bodegas Príncipe Alfonso de Hohenlohe prieš VRDT — Byass (ALFONSO) (Bendrijos prekių ženklas — Protesto procedūra — Žodinio Bendrijos prekių ženklo ALFONSO paraiška — Ankstesni žodiniai Bendrijos ir nacionaliniai prekių ženklai PRINCIPE ALFONSO — Santykinis atmetimo pagrindas — Galimybė supainioti — Reglamento (EB) Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punktas (dabar Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas) — Apeliacinės tarybos turimo atlikti nagrinėjimo apimtis — Pareiga priimti sprendimą dėl visos apeliacijos — Reglamento (EB) Nr. 40/94 62 straipsnio 1 dalis (dabar Reglamento (EB) Nr. 207/2009 64 straipsnio 1 dalis)

59

2009/C 267/04

Byla T-305/07 ir T-306/07: 2009 m. rugsėjo 16 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimas byloje Offshore Legends prieš VRDT — Acteon (OFFSHORE LEGENDS juodai baltas ir OFFSHORE LEGENDS mėlynas, juodas ir žalias) (Bendrijos prekių ženklas — Protesto procedūra — Dviejų vaizdinių Bendrijos prekių ženklų OFFSHORE LEGENDS (vieno — juodai balto, kito — mėlyno, juodo ir žalio) paraiška — Ankstesnis vaizdinis nacionalinis prekių ženklas OFFSHORE 1 — Santykiniai atmetimo pagrindai — Galimybė supainioti — Prekių ir žymenų panašumas — Reikalavimo įrodyti faktinį ankstesnio prekių ženklo naudojimą nebuvimas — Reglamento (EB) Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punktas (dabar — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas) — Reglamento (EB) Nr. 40/94 43 straipsnio 2 ir 3 dalys, skaitomos kartu su Reglamento (EB) Nr. 40/94 15 straipsnio 2 dalies a punktu (dabar — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 42 straipsnio 2 ir 3 dalys bei Reglamento (EB) Nr. 207/2009 15 straipsnio 1 dalies antrosios pastraipos a punktas))

60

2009/C 267/05

Byla T-391/07: 2009 m. rugsėjo 16 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimas byloje Alber prieš VRDT (Rankena) (Bendrijos prekių ženklas — Erdvinio prekių ženklo paraiška — Rankena — Absoliutus atmetimo pagrindas — Skiriamojo požymio nebuvimas — Reglamento (EB) Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies b punktas (dabar — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies b punktas) — Pareiga motyvuoti — Reglamento (EB) Nr. 40/94 73 straipsnis (dabar — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 75 straipsnis) — Faktų tyrimo ex officio principas — Reglamento (EB) Nr. 40/94 74 straipsnio 1 dalis (dabar — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 76 straipsnio 1 dalis)

60

2009/C 267/06

Byla T-396/07: 2009 m. rugsėjo 23 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimas byloje France Télécom prieš VRDT (UNIQUE) (Bendrijos prekių ženklas — Žodinio Bendrijos prekių ženklo UNIQUE paraiška — Absoliutus atmetimo pagrindas — Skiriamojo požymio nebuvimas — Reglamento (EB) Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies b punktas (dabar Reglamento (EB) Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies b punktas)

60

2009/C 267/07

Byla T-409/07: 2009 m. rugsėjo 23 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimas Cohausz prieš VRDT — Izquierdo Faces (acopat) (Bendrijos prekių ženklas — Registracijos pripažinimo negaliojančia procedūra — Ankstesni nacionaliniai žodiniai prekių ženklai COPAT — Santykinis atmetimo pagrindas — Naudojimo iš tikrųjų nebuvimas — Reglamento (EB) Nr. 40/94 56 straipsnio 2 ir 3 dalys (dabar — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 57 straipsnio 2 ir 3 dalys)

61

2009/C 267/08

Byla T-458/07: 2009 m. rugsėjo 16 d. Pirmosios instancijos teismo nutartis byloje Dominio de la Vega prieš VRDT — Ambrosio Velasco (DOMINIO DE LA VEGA) (Bendrijos prekių ženklas — Protesto procedūra — Bendrijos vaizdinio prekių ženklo DOMINIO DE LA VEGA paraiška — Ankstesnis vaizdinis Bendrijos prekių ženklas PALACIO DE LA VEGA — Galimybė supainioti — Reglamento (EB) Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punktas (dabar — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas)

61

2009/C 267/09

Bylos T-493/07, T-26/08 ir T-27/08: 2009 m. rugsėjo 23 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimas byloje GlaxoSmithkline SpA prieš VRDT (Bendrijos prekių ženklas — Registracijos pripažinimo negaliojančia procedūra — Žodinis Bendrijos prekių ženklas FAMOXIN — Ankstesni žodiniai nacionaliniai prekių ženklai LANOXIN — Santykinis atmetimo pagrindas — Galimybės supainioti nebuvimas — Reglamento (EB) Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punktas ir 52 straipsnio 1 dalies a punktas (dabar — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas ir 53 straipsnio 1 dalies a punktas) — Naudojimo įrodymas — Reglamento (EB) Nr. 40/94 56 straipsnio 2 ir 3 dalys (dabar — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 57 straipsnio 2 ir 3 dalys)

62

2009/C 267/10

Sujungtos bylos T-20/08 ir T-21/08: 2009 m. rugsėjo 23 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimas byloje Evets prieš VRDT (DANELECTRO ir QWIK TUNE) (Bendrijos prekių ženklas — Bendrijos žodinis prekių ženklas DANELECTRO ir vaizdinis prekių ženklas QWIK TUNE — Termino pateikti prašymą dėl prekių ženklų registracijos atnaujinimo nesilaikymas — Restitutio in integrum prašymas — Reformatio in pejus — Teisė į gynybą — Teisė būti išklausytam — Reglamento (EB) Nr. 40/94 61 straipsnio 2 dalis, 73 straipsnio antras sakinys ir 78 straipsnis (dabar — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 63 straipsnio 2 dalis, 75 straipsnio antras sakinys ir 81 straipsnis)

62

2009/C 267/11

Byla T-130/08: 2009 m. rugsėjo 16 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimas byloje Gres La Sagra prieš VRDT — Ceramicalcora (VENATTO MARBLE STONE) (Bendrijos prekių ženklas — Protesto procedūra — Bendrijos vaizdinio prekių ženklo VENATTO MARBLE STONE paraiška — Ankstesni nacionaliniai vaizdiniai prekių ženklai VENETO CERÁMICAS — Absoliutus atmetimo pagrindas — Galimybė supainioti — Reglamento (EB) Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punktas (dabar — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas))

62

2009/C 267/12

Byla T-139/08: 2009 m. rugsėjo 29 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimas byloje The Smiley Company prieš VRDT (Pusės „smiley“ šypsenėlės atvaizdas) (Bendrijos prekių ženklas — Tarptautinė registracija nurodant Europos bendrijos teritoriją — Vaizdinis prekių ženklas, vaizduojantis pusę „smiley“ šypsenėlės — Absoliutus atmetimo pagrindas — Skiriamųjų požymių nebuvimas — Reglamento (EB) Nr. 40/94 146 straipsnio 1 dalis ir 7 straipsnio 1 dalies b punktas (dabar — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 151 straipsnio 1 dalis ir 7 straipsnio 1 dalies b punktas))

63

2009/C 267/13

Byla T-271/08 P: 2009 m. rugsėjo 16 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimas byloje Boudova ir kt. prieš Komisiją (Apeliacinis skundas — Viešoji tarnyba — Pareigūnai — Buvę pagalbiniai tarnautojai — Paskyrimas — Priskyrimas lygiui — Iki naujų nuostatų įsigaliojimo paskelbtas konkursas — Kitos institucijos atliktas jos pareigūnų priskyrimas kitam lygiui — Vienodo požiūrio principas — Ieškinys dėl panaikinimo — Aktas, dėl kurio negalima pareikšti ieškinio — Patvirtinamasis aktas — Naujų ir esminių faktinių aplinkybių nebuvimas — Pateisinamos klaidos nebuvimas — Nepriimtinumas)

63

2009/C 267/14

Byla T-57/07: 2009 m. rugsėjo 2 d. Pirmosios instancijos teismo nutartis byloje E.ON Ruhrgas ir E.ON Földgáz Trade prieš Europos Bendrijų Komisiją (Ieškinys dėl panaikinimo — Konkurencija — Koncentracija — Sprendimas, kuriuo koncentracija pripažįstama suderinama su bendrąja rinka — Įsipareigojimai — Komisijos laiškai, susiję su įpareigojimais — Aktai, dėl kurių negali būti paduotas ieškinys — Nepriimtinumas)

64

2009/C 267/15

Byla T-139/07: 2009 m. rugsėjo 4 d. Pirmosios instancijos teismo nutartis byloje Pioneer Hi-Bred International prieš Komisiją (Teisės aktų derinimas — Apgalvotas genetiškai modifikuotų organizmų išleidimas į aplinką — Leidimų pateikti į rinką išdavimo procedūra — Komisijos priemonių projekto nepateikimas reglamentavimo komitetui — Ieškinys dėl neveikimo — Ginčo objekto išnykimas — Nereikalingumas priimti sprendimą)

64

2009/C 267/16

Byla T-186/08: 2009 m. rugsėjo 7 d. Pirmosios instancijos teismo nutartis byloje LPN prieš Komisiją (Ieškinys dėl panaikinimo ir žalos atlyginimo — Aplinka — Direktyva 92/43/EEB — Skundo nagrinėjimo nutraukimas — Procedūros dėl įsipareigojimų neįvykdymo nepradėjimas — Galimybė susipažinti su dokumentais — Reglamentas (EB) Nr. 1049/2001 — Akivaizdus nepriimtinumas — Nereikalingumas priimti sprendimą)

64

2009/C 267/17

Byla T-375/08 P: 2009 m. rugsėjo 9 d. Pirmosios instancijos teismo nutartis byloje Nijs prieš Audito Rūmus (Apeliacinis skundas — Viešoji tarnyba — Pareigūnai — Audito Rūmų sprendimas pratęsti savo generalinio sekretoriaus mandatą — Sprendimas nepaaukštinti apelianto pareigų per 2004 m. paaukštinimo procedūrą — Iš dalies akivaizdžiai nepriimtinas ir iš dalies akivaizdžiai nepagrįstas apeliacinis skundas)

65

2009/C 267/18

Byla T-309/09: 2009 m. rugpjūčio 4 d. pareikštas ieškinys byloje Sanyō Denki prieš VRDT — Telefónica O2 Germany (eneloop)

65

2009/C 267/19

Byla T-315/09: 2009 m. rugpjūčio 10 d. pareikštas ieškinys byloje Hoelzer prieš VRDT (SAFELOAD)

66

2009/C 267/20

Byla T-317/09: 2009 m. rugpjūčio 14 d. pareikštas ieškinys byloje Concord Power Nordal prieš Komisiją

66

2009/C 267/21

Byla T-318/09: 2009 m. rugpjūčio 14 d. pareikštas ieškinys byloje Audi ir Volkswagen prieš VRDT (TDI)

67

2009/C 267/22

Byla T-320/09: 2009 m. rugpjūčio 14 d. pareikštas ieškinys byloje Planet prieš Komisiją

67

2009/C 267/23

Byla T-321/09: 2009 m. rugpjūčio 14 d. pareikštas ieškinys byloje skytron energy prieš VRDT (arraybox)

68

2009/C 267/24

Byla T-327/09: 2009 m. rugpjūčio 18 d. pareikštas ieškinys byloje Connoefroy ir kt. prieš Komisiją

68

2009/C 267/25

Byla T-328/09: 2009 m. rugpjūčio 19 d. pareikštas ieškinys byloje Producteurs de Légumes de France prieš Komisiją

69

2009/C 267/26

Byla T-329/09: 2009 m. rugpjūčio 24 d. pareikštas ieškinys byloje Fédération Internationale des Logis prieš VRDT (Išgaubtas kaštoninės spalvos kvadratas)

69

2009/C 267/27

Byla T-330/09: 2009 m. rugpjūčio 19 d. pareikštas ieškinys byloje RapidEye AG prieš Komisiją

69

2009/C 267/28

Byla T-331/09: 2009 m. rugpjūčio 25 d. pareikštas ieškinys byloje Novartis prieš VRDT — Sanochemia Pharmazeutika (TOLPOSAN)

70

2009/C 267/29

Byla T-332/09: 2009 m. rugpjūčio 20 d. pareikštas ieškinys byloje Electrabel prieš Komisiją

71

2009/C 267/30

Byla T-333/09: 2009 m. rugpjūčio 20 d. pareikštas ieškinys byloje Lenkija prieš Komisiją

71

2009/C 267/31

Byla T-335/09: 2009 m. rugpjūčio 24 d. pareikštas ieškinys byloje Groupement Adriano, Jaime Ribeiro, Conduril — Construção prieš Komisiją

72

2009/C 267/32

Byla T-338/09: 2009 m. rugpjūčio 27 d. pareikštas ieškinys byloje Müller-Boré & Partner prieš VRDT — Popp ir kt. (MBP)

73

2009/C 267/33

Byla T-340/09: 2009 m. rugpjūčio 19 d. pareikštas ieškinys byloje Evropaïki Dynamiki prieš Europos Sąjungos leidinių biurą

73

2009/C 267/34

Byla T-343/09: 2009 m. rugsėjo 1 d. pareikštas ieškinys byloje Amecke Fruchtsaft prieš VRDT — Beate Uhse (69 Sex up)

75

2009/C 267/35

Byla T-347/09: 2009 m. rugpjūčio 31 d. pareikštas ieškinys byloje Vokietija prieš Komisiją

75

2009/C 267/36

Byla T-349/09: 2009 m. rugsėjo 3 d. pareikštas ieškinys byloje PAGO International GmbH prieš VRDT — Tirol Milch (Pago)

76

2009/C 267/37

Byla T-350/09: 2009 m. rugsėjo 4 d. pareikštas ieškinys byloje ICO Satellite prieš Komisiją

76

2009/C 267/38

Byla T-352/09: 2009 m. rugsėjo 14 d. pareikštas ieškinys byloje Novácke chemické závody prieš Komisiją

77

2009/C 267/39

Byla T-356/09: 2009 m. rugsėjo 16 d. pareikštas ieškinys byloje Komisija prieš Association Fédération Club B2A

78

2009/C 267/40

Byla T-357/09: 2009 m. rugsėjo 15 d. pareikštas ieškinys byloje Pucci International prieš VRDT — El Corte Inglés (Emidio Tucci)

78

2009/C 267/41

Byla T-358/09: 2009 m. rugsėjo 16 d. pareikštas ieškinys byloje Sociedad Agricola Requingua prieš VRDT — Consejo Regulador de la Denominación de Origen Toro (TORO DE PIEDRA)

79

2009/C 267/42

Byla T-359/09: 2009 m. rugsėjo 14 d. pareikštas ieškinys byloje Jurašinović prieš Tarybą

80

2009/C 267/43

Byla T-363/09: 2009 m. rugsėjo 17 d. pareikštas ieškinys byloje Longevity Health Products prieš VRDT — Gruppo Lepetit (RESVEROL)

80

2009/C 267/44

Byla T-365/09: 2009 m. rugsėjo 17 d. pareikštas ieškinys byloje Michalakopoulou Ktimatiki Touristiki prieš VRDT — Free (FREE)

81

2009/C 267/45

Byla T-367/09: 2009 m. rugsėjo 18 d. pareikštas ieškinys byloje Tecnoprocess prieš Komisiją ir Europos Komisijos delegaciją Nigerijos Respublikoje

82

2009/C 267/46

Byla T-113/06: 2009 m. rugsėjo 22 d. Pirmosios instancijos teismo nutartis byloje Fjord Seafood Norway ir kt. prieš Tarybą

82

2009/C 267/47

Byla T-404/07: 2009 m. rugsėjo 21 d. Pirmosios instancijos teismo nutartis byloje Ryanair prieš Komisiją

82

 

Tarnautojų teismas

2009/C 267/48

Byla F-37/05: 2009 m. rugsėjo 24 d. Tarnautojų teismo sprendimas byloje Brown prieš Komisiją (Viešoji tarnyba — Institucijos vidaus konkursas — Leidimo laikyti testus sąlygos — Pagalbiniai darbuotojai — Kandidatūros atmetimas)

83

2009/C 267/49

Byla F-139/07: 2009 m. rugsėjo 10 d. Tarnautojų teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje Van Arum prieš Parlamentą (Viešoji tarnyba — Pareigūnai — Vertinimas — Vertinimo ataskaita — Pareigūnų tarnybos nuostatų 90 straipsnyje nurodyto skundo apimtis)

83

2009/C 267/50

Byla F-9/08: 2009 m. rugsėjo 10 d. Tarnautojų teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje Rosenbaum prieš Komisiją (Viešoji tarnyba — Pareigūnai — Paskyrimas — Priskyrimas lygiui — Prašymas paskirti į kitą lygį — Pareigūnų tarnybos nuostatų III priedo 13 straipsnio taikymo sritis — Atsižvelgimas į profesinę patirtį — Įdarbinimas konkurso skelbime nurodytame lygyje — Pareigūnų tarnybos nuostatų 31 straipsnis — Nediskriminavimo principas — Laisvas darbuotojų judėjimas)

83

2009/C 267/51

Byla F-36/08: 2009 m. rugsėjo 24 d. Tarnautojų teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje Schell prieš Komisiją (Viešoji tarnyba — Pareigūnai — Pareigų paaukštinimas — Generalinių direktorių pirmenybės balų suteikimas — 2007 m. pareigų paaukštinimas)

84

2009/C 267/52

Byla F-141/06 R: 2009 m. rugsėjo 15 d. Tarnautojų teismo antrosios kolegijos pirmininko nutartis byloje Hartwig prieš Komisiją (Paskyrimas — Laikinieji tarnautojai, paskirti pareigūnais — Kandidatai, kurie buvo įtraukti į rezervo sąrašą pagal konkursą, paskelbtą prieš įsigaliojant naujiems Pareigūnų nuostatams — Klasifikavimas pagal laipsnius vadovaujantis naujomis, mažiau palankiomis, taisyklėmis — Pareigūnų nuostatų XIII priedo pereinamosios priemonės)

84

2009/C 267/53

Byla F-73/09: 2009 m. rugsėjo 10 d. pareikštas ieškinys byloje Sukup prieš Komisiją

84

2009/C 267/54

Byla F-74/09: 2009 m. rugsėjo 10 d. pareikštas ieškinys byloje Gowitzke prieš Europolą

85

2009/C 267/55

Byla F-75/09: 2009 m. rugsėjo 11 d. pareikštas ieškinys byloje Wenig prieš Komisiją

85

2009/C 267/56

Byla F-32/05: 2009 m. rugsėjo 15 d. Tarnautojų teismo nutartis byloje Perez Santander prieš Tarybą

85

2009/C 267/57

Byla F-38/07: 2009 m. rugsėjo 25 d. Tarnautojų teismo nutartis byloje Caleprico prieš Komisiją

86

2009/C 267/58

Byla F-58/08: 2009 m. rugsėjo 25 d. Tarnautojų teismo nutartis byloje Avogadri ir kt. prieš Komisiją

86


LT

 

Top