Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2009:205:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, C 205, 2009m. rugpjūtis 29d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-521X

doi:10.3000/1725521X.C_2009.205.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 205

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir prane_imai

52 tomas
2009m. rugpjūčio 29d.


Prane_imo Nr.

Turinys

Puslapis

 

IV   Pranešimai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

 

Teisingumo Teismas

2009/C 205/01

Paskutinis Teisingumo Teismo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje skelbiamas leidinys OL C 193, 2009 8 15

1


 

V   Skelbimai

 

TEISINĖS PROCEDŪROS

 

Teisingumo Teismas

2009/C 205/02

Byla C-511/06 P: 2009 m. liepos 9 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje Archer Daniels Midland Co prieš Europos Bendrijų Komisiją (Apeliacinis skundas — Konkurencija — Karteliai — Citrinos rūgšties rinka — Baudos dydžio nustatymas — Organizatoriaus vaidmuo — Teisė į gynybą — Per trečiojoje valstybėje vykusią procedūrą surinkti įrodymai — Atitinkamos rinkos apibrėžimas — Lengvinančios aplinkybės)

2

2009/C 205/03

Byla C-319/07 P: 2009 m. liepos 9 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje 3F, buvusi Specialarbejderforbundet i Danmark (SID), prieš Europos Bendrijų Komisiją, Danijos Karalystę ir Norvegijos Karalystę (Apeliacinis skundas — Mokesčių sumažinimo priemonės, taikomos Danijos tarptautiniame laivų registre užregistruotuose laivuose dirbantiems jūrininkams — Komisijos sprendimas nepateikti prieštaravimų — Ieškinys dėl panaikinimo — „Suinteresuotojo asmens“ sąvoka — Darbuotojų profesinė sąjunga — Apeliacinio skundo priimtinumas)

3

2009/C 205/04

Byla C-343/07: 2009 m. liepos 2 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas byloje (Corte d'appello di Torino (Italija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Bavaria NV, Bavaria Italia s.r.l. prieš Bayerischer Brauerbund eV (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Galiojimo vertinimas — Priimtinumas — Reglamentai (EEB) Nr. 2081/92 ir (EB) Nr. 1347/2001 — Galiojimas — Bendrinis pavadinimas — Prekių ženklo ir saugomos geografinės nuorodos koegzistavimas)

3

2009/C 205/05

Byla C-369/07: 2009 m. liepos 7 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Graikijos Respubliką (Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — Valstybės pagalba — Teisingumo Teismo sprendimo vykdymo priemonės — EB 228 straipsnis — Piniginės sankcijos — Bauda — Vienkartinė suma)

4

2009/C 205/06

Byla C-397/07: 2009 m. liepos 9 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Ispanijos Karalystę (Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — Netiesioginiai mokesčiai, taikomi kapitalui pritraukti — Kapitalo bendrovės — Direktyva 69/335/EEB — 2 straipsnio 1 ir 3 dalys, 4 straipsnio 1 dalis ir 7 straipsnis — Kapitalo mokestis — Atleidimas nuo mokesčio — Sąlygos — Bendrovės faktinio valdymo centro ar registruotos buveinės perkėlimas iš vienos valstybės narės į kitą — Kapitalo mokestis, taikomas komercinei veiklai, kurią valstybėje narėje vykdo kitoje valstybėje narėje įsteigtų bendrovių filialai ar nuolatinės veiklos vietos)

4

2009/C 205/07

Byla C-430/07: 2009 m. birželio 25 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje (Raad van State (Nyderlandai) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Exportslachterij J. Gosschalk & Zoon BV prieš Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (Sprendimas 2000/764/EB — Galvijų spongiforminės encefalopatijos epidemiologiniai tyrimai ir priežiūra — Reglamentas (EB) Nr. 2777/2000 — Rinkos paramos priemonės — Veterinarinės priemonės — Bendrijos įnašas finansuojant dalį tyrimų išlaidų — Direktyva 85/73/EEB — Valstybių narių galimybė finansuoti dalį Bendrijos nepadengiamų išlaidų renkant nacionalinius mėsos patikrinimo mokesčius arba mokesčius už kovos su epizootinėmis ir enzootinėmis ligomis priemones)

5

2009/C 205/08

Byla C-558/07: 2009 m. liepos 7 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas byloje (High Court of Justice (Queen's Bench Division) (Jungtinė Karalystė) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) The Queen, S.P.C.M. SA, C.H. Erbslöh KG, Lake Chemicals and Minerals Ltd, Hercules Inc. prieš Secretary of State for the Environment, Food and Rural Affairs (Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 — Cheminės medžiagos — Šių medžiagų registracija, įvertinimas, autorizacija ir apribojimai (REACH) — „Monomerų“ sąvoka — Galiojimas — Proporcingumas — Vienodas požiūris)

6

2009/C 205/09

Byla C-7/08: 2009 m. liepos 2 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje (Hoge Raad der Nederlanden (Nyderlandai) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Har Vaessen Douane Service BV prieš Staatssecretaris van Financiën (Atleidimas nuo importo muitų — Reglamentas (EEB) Nr. 918/83 — 27 straipsnis — Menkavertės prekės, gabenamos rinktinėje siuntoje — Iš trečiosios valstybės siuntos išsiųstos tiesiogiai gavėjui Bendrijoje)

6

2009/C 205/10

Byla C-14/08: 2009 m. birželio 25 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas (Juzgado de Primera Instancia e Instrucción no 5 de San Javier (Ispanija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Roda Golf & Beach Resort SL (Teisminis bendradarbiavimas civilinėse bylose — Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Teisingumo Teismo jurisdikcija — „Ginčo“ sąvoka — Reglamentas (EB) Nr. 1348/2000 — Neteisminių dokumentų įteikimas neteisminėse procedūrose — Notarinės formos dokumentas)

7

2009/C 205/11

Byla C-32/08: 2009 m. liepos 2 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje (Juzgado de lo Mercantil no 1 de Alicante y no 1 de Marca Comunitaria (Ispanija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Fundación Española para la Innovación de la Artesanía (FEIA) prieš Cul de Sac Espacio Creativo SL, Acierta Product & Position SA (Reglamentas (EB) Nr. 6/2002 — Bendrijos dizainas — 14 ir 88 straipsniai — Teisės į Bendrijos dizainą turėtojas — Neregistruotas dizainas — Dizainas pagal užsakymą)

7

2009/C 205/12

Byla C-111/08: 2009 m. liepos 2 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje (Högsta domstolen (Švedija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) SCT Industri AB i likvidation prieš Alpenblume AB (Teismų bendradarbiavimas civilinėse bylose — Jurisdikcija ir teismo sprendimų vykdymas — Taikymo sritis — Bankrotai)

8

2009/C 205/13

Byla C-204/08: 2009 m. liepos 9 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas byloje (Bundesgerichtshof (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Peter Rehder prieš Air Baltic Corporation (Reglamentas (EB) Nr. 44/2001 — 5 straipsnio 1 punkto b papunkčio antra įtrauka — Reglamentas (EB) Nr. 261/2004 — 5 straipsnio 1 dalies c punktas ir 7 straipsnio 1 dalies a punktas — Monrealio konvencija — 33 straipsnio 1 dalis — Oro transportas — Keleivių ieškiniai oro bendrovėms dėl kompensacijos atšaukus skrydžius — Paslaugos vykdymo vieta — Teismo jurisdikcija trečiojoje valstybėje narėje įsteigtos oro bendrovės teikiamos oro transporto iš vienos valstybės į kitą paslaugos atveju)

8

2009/C 205/14

Byla C-272/08: 2009 m. liepos 9 d. Teisingumo Teismo (penktoji kolegija) sprendimas byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Ispanijos Karalystę (Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — Direktyva 2004/83/EB — Prieglobsčio teisė — Neperkėlimas per nustatytą terminą)

9

2009/C 205/15

Byla C-302/08: 2009 m. liepos 2 d. Teisingumo Teismo (šeštoji kolegija) sprendimas byloje (Finanzgericht München (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Zino Davidoff SA prieš Bundesfinanzdirektion Südost (Prekių ženklai — Tarptautinė registracija — Madrido susitarimo protokolas — Reglamentas (EB) Nr. 40/94 — 146 straipsnis — Tarptautinės registracijos ir Bendrijos prekių ženklo registracijos vienodas galiojimas Bendrijoje — Reglamentas (EB) Nr. 1383/2003 — 5 straipsnio 4 dalis — Prekės, kurios, kaip įtariama, pagamintos pažeidžiant prekių ženklą — Muitinės veiksmai — Bendrijos prekių ženklo savininkas — Teisė reikalauti taikyti muitinės priežiūros priemones taip pat kitose valstybėse narėse nei ta, kurioje pateiktas prašymas jas taikyti — Teisės galiojimo išplėtimas tarptautinės registracijos savininko atžvilgiu)

9

2009/C 205/16

Byla C-356/08: 2009 m. birželio 25 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Austrijos Respubliką (Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — Laisvė teikti paslaugas — Įsisteigimo laisvė — Laisvas kapitalo judėjimas — Nacionalinės nuostatos, pagal kurias reikalaujama, kad kiekvienas gydytojas, įsisteigiantis Aukštutinėje Austrijoje, atidarytų sąskaitą nurodytame banke)

10

2009/C 205/17

Byla C-377/08: 2009 m. liepos 2 d. Teisingumo Teismo (septintoji kolegija) sprendimas byloje (Corte suprema di cassazione prašymas priimti prejudicinį sprendimą) EGN BV — Filiale Italiana prieš Agenzia delle Entrate — Ufficio di Roma 2 (Šeštoji PVM direktyva — 17 straipsnio 3 dalies a punktas — Pirkimo PVM atskaita ir grąžinimas — Telekomunikacijų paslaugų teikimas — Paslaugų teikimas asmeniui, įsteigtam kitoje valstybėje narėje — 9 straipsnio 2 dalies e punktas — Paslaugų teikimo vietos nustatymas)

10

2009/C 205/18

Byla C-465/08: 2009 m. liepos 2 d. Teisingumo Teismo (aštuntoji kolegija) sprendimas byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Graikijos Respubliką (Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — Direktyva 2005/36/EB — Įsisteigimo teisė — Profesinių kvalifikacijų pripažinimas — Neperkėlimas per nustatytą terminą)

11

2009/C 205/19

Byla C-469/08: 2009 m. liepos 9 d. Teisingumo Teismo (aštuntoji kolegija) sprendimas byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Belgijos Karalystę (Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — Direktyva 2005/36/EB — Profesinių kvalifikacijų pripažinimas — Neperkėlimas per nustatytą terminą)

11

2009/C 205/20

Byla C-490/08: 2009 m birželio 30 d. Teisingumo Teismo (penktoji kolegija) sprendimas byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Belgijos Karalystę (Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — Direktyva 2005/68/EB — Perdraudimas — Neperkėlimas per nustatytą terminą)

11

2009/C 205/21

Byla C-556/08: 2009 m. liepos 9 d. Teisingumo Teismo (penktoji kolegija) sprendimas byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Jungtinę Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystę (Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — Direktyva 2005/36/EB — Profesinių kvalifikacijų pripažinimas — Neperkėlimas per nustatytą terminą)

12

2009/C 205/22

Byla C-557/08: 2009 m. liepos 9 d. Teisingumo Teismo (penktoji kolegija) sprendimas byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Jungtinę Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystę (Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — Direktyva 2005/35/EB — Tarša iš laivų ir sankcijų už pažeidimus įvedimas — Neperkėlimas)

12

2009/C 205/23

Byla C-567/08: 2009 m. liepos 2 d. Teisingumo Teismo (septintoji kolegija) sprendimas byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Liuksemburgo Didžiąją Hercogystę (Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — Direktyva 2005/36/EB — Profesinių kvalifikacijų pripažinimas — Neperkėlimas per nustatytą terminą)

13

2009/C 205/24

Sujungtos bylos C-439/07 ir C-499/07: 2009 m. birželio 4 d. Teisingumo Teismo (penktoji kolegija) nutartis byloje (Hof van beroep te Brussel ir Rechtbank van eerste aanleg te Brugge (Belgija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Belgische Staat prieš KBC Bank SA (Procedūros reglamento 104 straipsnio 3 dalies pirmoji pastraipa — EB 43 ir 56 straipsniai — Direktyva 90/435/EEB — 4 straipsnio 1 dalis — Nacionalinės nuostato, dvigubam paskirstyto pelno apmokestinimui išvengti — Gautų dividendų atskaitymas iš patronuojančios bendrovės mokesčio bazės tik tiek, kiek pastaroji gavo apmokestinamojo pelno)

13

2009/C 205/25

Byla C-146/08 P: 2009 m. kovo 26 d. Teisingumo Teismo nutartis byloje Efkon AG prieš Europos Parlamentą, Europos Sąjungos Tarybą, Europos Bendrijų Komisiją (Apeliacinis skundas — Direktyva 2004/52/EB — Elektroninių kelių mokesčio surinkimo sistemų tarpusavio sąveika Bendrijoje — Akivaizdžiai nepriimtinas arba nepagrįstas apeliacinis skundas)

14

2009/C 205/26

Byla C-159/08 P: 2009 m. kovo 25 d. Teisingumo Teismo nutartis byloje Isabella Scippacercola, Ioannis Terezakis prieš Europos Bendrijų Komisiją (Apeliacinis skundas — Piktnaudžiavimas dominuojančia padėtimi — Tariamai pernelyg didelės rinkliavos, kurias taiko tarptautinio Atėnų oro uosto valdytojas — Skundo atmetimas — Bendrijos intereso nebuvimas)

15

2009/C 205/27

Byla C-166/08: 2009 m. gegužės 19 d. Teisingumo Teismo nutartis (Amtsgericht Büdingen (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) baudžiamojoje byloje prieš Guido Weber (Procedūros reglamento 104 straipsnio 3 dalis — Direktyva 89/397/EEB — Oficiali maisto produktų kontrolė — Tikrinamų subjektų teisė pasinaudoti pakartotiniu tyrimu — Tikrinamo subjekto sąvoka)

15

2009/C 205/28

Byla C-355/08 P: 2009 m. gegužės 5 d. Teisingumo Teismo nutartis byloje WWF-UK prieš Europos Sąjungos Tarybą, Europos Bendrijų Komisiją (Apeliacinis skundas — Reglamentas (EB) Nr. 2371/2002 — Konsultavimasis su regioninėmis patariamosiomis tarybomis dėl priemonių, reglamentuojančių naudojimąsi vandenimis ir ištekliais bei tausojančią žvejybos veiklą — Reglamentas (EB) Nr. 41/2007 — Bendro atlantinių menkių leidžiamų sugavimų skaičiaus 2007 m. nustatymas — Regioninių patariamųjų tarybų nariai, pateikę skirtingą mažumos nuomonę šios tarybos ataskaitoje dėl bendro leidžiamų sugavimų skaičiaus — Tokio nario pateiktas ieškinys dėl Reglamento Nr. 41/2007 panaikinimo — Nepriimtinumas — Akivaizdžiai nepagrįstas apeliacinis skundas)

16

2009/C 205/29

Byla C-372/08 P: 2009 m. gegužės 5 d. Teisingumo Teismo nutartis byloje Atlantic Dawn Ltd, Antarctic Fishing Co. Ltd, Atlantan Ltd, Killybegs Fishing Enterprises Ltd, Doyle Fishing Co. Ltd, Western Seaboard Fishing Co. Ltd, O'Shea Fishing Co. Ltd, Aine Fishing Co. Ltd, Brendelen Ltd, Cavankee Fishing Co. Ltd, Ocean Trawlers Ltd, Eileen Oglesby, Noel McGing, Mullglen Ltd, Bradan Fishing Co. Ltd, Larry Murphy, Pauric Conneely, Thomas Flaherty, Carmarose Trawling Co. Ltd, Colmcille Fishing Ltd prieš Europos Bendrijų Komisiją, Ispanijos Karalystę (Apeliacinis skundas — Reglamentas (EB) Nr. 147/2007 — Stumbrių kvotų, skirtų Airijai 2007–2012 m. sumažinimas — Ieškinys dėl Reglamento Nr. 147/2007 panaikinimo, kurį pateikė 20 iš 23 licencijas turinčių Airijos žvejų iš Užšaldyto jūros vandens pelaginių žuvų žvejybos laivyno — Nepriimtinumas — Akivaizdžiai nepagrįstas apeliacinis skundas)

16

2009/C 205/30

Byla C-387/08 P: 2009 m. balandžio 3 d. Teisingumo Teismo nutartis byloje VDH Projektentwicklung GmbH, Edeka Handelsgesellschaft Rhein-Ruhr mbH prieš Europos Bendrijų Komisiją (Apeliacinis skundas — Ieškinys dėl neveikimo — Direktyva 89/665/EEB — Komisijos 3 straipsnio 2 dalyje numatyto korekcinio mechanizmo netaikymas — Fiziniai ir juridiniai asmenys — Tiesioginis poveikis — Nepriimtinumas)

17

2009/C 205/31

Byla C-519/08: 2009 m. balandžio 24 d. Teisingumo Teismo (septintoji kolegija) nutartis byloje (Monomeles Protodikeio Athinon (Graikija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Archontia Koukou prieš Elliniko Dimosio (Procedūros reglamento 104 straipsnio 3 dalies pirmoji pastraipa — Socialinė politika — Direktyva 1999/70/EB — Bendrojo susitarimo dėl darbo pagal terminuotas sutartis 5 ir 8 punktai — Terminuotos darbo sutartis viešajame sektoriuje — Paeiliui sudarytos darbo sutartys — Bendrojo darbuotojų apsaugos lygio sumažinimas — Piktnaudžiavimo prevencijai skirtos priemonės — Sankcijos — Absoliutus draudimas viešajame sektoriuje terminuotas darbo sutartis pakeisti neterminuotomis darbo sutartimis — Neteisingo direktyvos perkėlimo pasekmės — Bendrijos teisę atitinkantis aiškinimas)

17

2009/C 205/32

Byla C-349/08: 2008 m. rugpjūčio 1 d. Dr. Hans Kronberger pateiktas apeliacinis skundas dėl 2008 m. gegužės 21 d. priimto sprendimo byloje T-18/07 Hans Kronberger prieš Europos Parlamentą

19

2009/C 205/33

Byla C-201/09 P: 2009 m. birželio 8 d.ArcelorMittal Luxembourg SA pateiktas apeliacinis skundas dėl 2009 m. kovo 31 d. Pirmosios instancijos teismo (septintoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-405/06 ArcelorMittal Luxembourg ir kt. prieš Komisiją

19

2009/C 205/34

Byla C-205/09: 2009 m. birželio 8 d.Szombathelyi Városi Bíróság (Vengrijos Respublika) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą baudžiamojoje byloje prieš Emil Eredics ir kitus

20

2009/C 205/35

Byla C-207/09: 2009 m. birželio 9 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Slovakijos Respubliką

20

2009/C 205/36

Byla C-210/09: 2009 m. birželio 10 d.Cour administrative d′appel de Nantes (Prancūzija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Scott SA, Kimberly Clark SNC, dabar — Kimberly Clark SAS prieš Ville d′Orléans

21

2009/C 205/37

Byla C-213/09: 2009 m. birželio 15 d.Finanzgericht Hamburg (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Barsoum Chabo prieš Hauptzollamt Hamburg-Hafen

21

2009/C 205/38

Byla C-216/09 P: 2009 m. birželio 15 d. Europos Bendrijų Komisijos pateiktas apeliacinis skundas dėl 2009 m. kovo 31 d. Pirmosios instancijos teismo (septintoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-405/06 ArcelorMittal Luxembourg ir kt. prieš Komisiją

22

2009/C 205/39

Byla C-217/09: 2009 m. birželio 15 d.Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Maurizio Polisseni prieš A.S.L.N. 14 V.C.O. Omegna

22

2009/C 205/40

Byla C-219/09: 2009 m. birželio 16 d.Tribunale di Milano (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Vitra Patente AG prieš High Tech Srl

23

2009/C 205/41

Byla C-221/09: 2009 m. birželio 17 d.First Hall of the Civil Court (Maltos Respublika) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje AJD Tuna Ltd prieš Direttur tal-Agrikoltura u s-Sajd ir Avukat Ġenerali

23

2009/C 205/42

Byla C-224/09: 2009 m. birželio 19 d.Tribunale di Bolzano (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą baudžiamojoje byloje prieš Martha Nussbaumer

25

2009/C 205/43

Byla C-225/09: 2009 m. birželio 19 d.Giudice di pace di Cortona (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Joanna Jakubowlka Edyta prieš Alessandro Maneggia

25

2009/C 205/44

Byla C-227/09: 2009 m. birželio 22 d.Tribunale ordinario di Torino (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Antonino Accardo ir kt. prieš Comune di Torino

26

2009/C 205/45

Byla C-234/09: 2009 m. birželio 26 d.Vestre Landsret (Danija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Skatteministeriet prieš DSV Road A/S

27

2009/C 205/46

Byla C-235/09: 2009 m. birželio 29 d.Cour de cassation (Prancūzija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje DHL Express France SAS/Chronopost SA

27

2009/C 205/47

Byla C-236/09: 2009 m. birželio 29 d.Cour constitutionnelle (Belgija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Association Belge des Consommateurs Test-Achats ASBL, Yann van Vugt, Charles Basselier prieš Conseil des ministres

28

2009/C 205/48

Byla C-241/09: 2009 m. liepos 3 d.Cour d'appel de Bruxelles (Belgija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Fluxys SA prieš Commission de régulation de l'électricité et du gaz (Creg)

28

2009/C 205/49

Byla C-252/09: 2009 m. liepos 7 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Portugalijos Respubliką

28

2009/C 205/50

Byla T 254/09: 2009 m. birželio 26 d. pareikštas ieškinys byloje Wilo prieš VRDT (žalio korpuso atvaizdas)

29

2009/C 205/51

Byla C-255/09: 2009 m. liepos 9 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Portugalijos Respubliką

29

2009/C 205/52

Byla C-426/08: 2009 m. balandžio 2 d. Teisingumo Teismo pirmininko nutartis byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Kipro Respubliką

30

2009/C 205/53

Byla C-576/08 P: 2009 m. birželio 3 d. Teisingumo Teismo pirmininko nutartis byloje People's Mojahedin Organization of Iran prieš Europos Sąjungos Tarybą, Jungtinę Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystę, Europos Bendrijų Komisiją, Nyderlandų Karalystę

30

 

Pirmosios instancijos teismas

2009/C 205/54

Byla T-348/05 INTP: 2009 m. liepos 9 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimas byloje JSC Kirovo-Chepetsky Khimichesky Kombinat prieš Tarybą (Procedūra — Sprendimo išaiškinimas)

31

2009/C 205/55

Byla T-373/05: 2008 m. spalio 15 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimas byloje Le Canne prieš Komisiją (Žemės ūkis — Bendrijos finansinė parama — Prašymui dėl likučio sumokėjimo būdingas finansinis pažeidimas — Sprendimas sumažinti paramą — Senaties termino pabaiga — Ieškinys dėl panaikinimo ir žalos atlyginimo)

31

2009/C 205/56

Byla T-450/05: 2009 m. liepos 9 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimas byloje Peugeot ir Peugeot Nederland prieš Komisiją (Konkurencija — Karteliai — Motorinių transporto priemonių platinimas — Sprendimas, kuriuo konstatuotas EB 81 straipsnio pažeidimas — Lygiagretaus eksporto iš Nyderlandų ribojimas — Prekybos atstovų atlyginimo ir spaudimo sistema — Antikonkurencinis susitarimas — Baudos — Pažeidimo sunkumas ir trukmė)

32

2009/C 205/57

Byla T-33/06: 2009 m. liepos 8 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimas byloje Zenab prieš Komisiją (Bendrijos finansinė parama — Programa, skatinanti Europos audiovizualinių kūrinių parengiamuosius darbus, platinimą ir propagavimą (MEDIA Plus) — Kvietimas teikti pasiūlymus — Pasiūlymo atmetimas — Tariamai neteisėtas Komisijos kompetencijos delegavimas — Akivaizdžios vertinimo klaidos — Pareiga motyvuoti — Galimybė susipažinti su dokumentais — Ieškinys dėl panaikinimo ir nuostolių atlyginimo)

32

2009/C 205/58

Byla T-219/07: 2009 m. liepos 8 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimas byloje DSV Road prieš Komisiją („Muitų sąjunga — Diskelių iš Tailando importas — Importo muitų išieškojimas a posteriori — Prašymas atsisakyti išieškoti importo muitus — Reglamento (EB) Nr. 2913/92 220 straipsnio 2 dalies b punktas ir 239 straipsnis“)

33

2009/C 205/59

Byla T-230/07: 2009 m. liepos 8 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimas byloje Laboratorios Del Dr. Esteve prieš VRDT — Ester C (ESTER-E) (Bendrijos prekių ženklas — Protesto procedūra — Žodinio Bendrijos prekių ženklo ESTER-E paraiška — Ankstesnis vaizdinis Bendrijos prekių ženklas ESTEVE — Santykinis atmetimo pagrindas — Galimybės supainioti nebuvimas — Reglamento (EB) Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punktas (dabar — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas))

33

2009/C 205/60

Byla T-238/07: 2009 m. liepos 9 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimas byloje Ristic ir kt. prieš Komisiją (Gyvūnų sveikata — Apsaugos priemonės — Sprendimas 2007/362/EB — Ieškinys dėl panaikinimo — Nereikalingumas priimti sprendimą — Ieškinys dėl žalos atlyginimo — Proporcingumo principas — Teisėtų lūkesčių apsaugos principas — Rūpestingumo pareiga — Nuosavybės teisė ir teisė vykdyti ekonominę veiklą)

33

2009/C 205/61

Byla T-28/08: 2009 m. liepos 8 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimas byloje Mars prieš VRDT — Ludwig Schokolade (šokolado plytelės forma) (Bendrijos prekių ženklas — Registracijos pripažinimo negaliojančia procedūra — Erdvinis Bendrijos prekių ženklas — Šokolado plytelės forma — Absoliutus atmetimo pagrindas — Skiriamųjų požymių nebuvimas — Reglamento (EB) Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies b punktas (dabar — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies b punktas) — Dėl naudojimo įgytų skiriamųjų požymių nebuvimas — Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 3 dalis (dabar — Reglamento Nr. 207/2009 7 straipsnio 3 dalis) — Teisė būti išklausytam — Reglamento Nr. 40/94 73 ir 74 straipsniai (dabar — Reglamento Nr. 207/2009 75 ir 76 straipsniai))

34

2009/C 205/62

Byla T-71/08: 2009 m. liepos 8 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimas byloje Promat prieš VRDT — Prosima Comercial (PROSIMA PROSIMA COMERCIAL S.A.) (Bendrijos prekių ženklas — Protesto procedūra — Bendrijos vaizdinio prekių ženklo PROSIMA PROSIMA COMERCIAL S.A. paraiška — Ankstesnis žodinis nacionalinis prekių ženklas PROMINA — Santykinis atmetimo pagrindas — Galimybė supainioti — Prekių panašumo nebuvimas — Reglamento (EB) Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punktas (dabar Reglamento Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas))

34

2009/C 205/63

Byla T-182/08: 2009 m. liepos 8 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimas byloje Komisija prieš Atlantic Energy (Arbitražinė išlyga — Sutartis dėl finansinės paramos, sudaryta vykdant specialią programą neatominės energijos srityje — Sutarties nevykdymas — Avansu sumokėtų sumų grąžinimas — Teisėta kompensacija — Pažeidimo procedūra)

35

2009/C 205/64

Byla T-225/08: 2009 m. liepos 8 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimas byloje Mineralbrunnen Rhön-Sprudel Egon Schindelprieš VRDT — Schwarzbräu (ALASKA) (Bendrijos prekių ženklas — Registracijos pripažinimo negaliojančia procedūra — Vaizdinis Bendrijos prekių ženklas „Alaska“ — Absoliutus atmetimo motyvas — Aprašomojo požymio nebuvimas — Reglamento (EB) Nr. 40/94/EB 7 straipsnio 1 dalies c punktas (dabar — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies c punktas))

35

2009/C 205/65

Byla T-226/08: 2009 m. liepos 8 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimas byloje Mineralbrunnen Rhön-Sprudel Egon Schindel prieš VRDT — Schwarzbräu (Alaska) (Bendrijos prekių ženklas — Registracijos pripažinimo negaliojančia procedūra — Žodinis Bendrijos prekių ženklas „Alaska“ — Absoliutus atmetimo motyvas — Aprašomojo požymio nebuvimas — Reglamento (EB) Nr. 40/94/EB 7 straipsnio 1 dalies c punktas (dabar — Reglamento Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies c punktas))

36

2009/C 205/66

Byla T-240/08: 2009 m. liepos 8 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimas byloje Procter & Gamble prieš VRDT — Laboratorios Alcala Farma (oli) (Bendrijos prekių ženklas — Protesto procedūra — Vaizdinio Bendrijos prekių ženklo „oli“ paraiška — Ankstesni žodiniai Bendrijos prekių ženklai OLAY — Santykinis atmetimo pagrindas — Galimybės supainioti nebuvimas — Reglamento (EB) Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punktas (dabar Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas))

36

2009/C 205/67

Sujungtos bylos T-246/08 ir T-332/08: 2009 m. liepos 9 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimas byloje Melli Bank prieš Tarybą (Bendra užsienio ir saugumo politika — Ribojančios priemonės Irano Islamo Respublikai siekiant užkirsti kelią branduolinį ginklo platinimui — Lėšų įšaldymas — Ieškinys dėl panaikinimo — Teisminė kontrolė — Proporcingumas — Vienodas požiūris — Pareiga motyvuoti — Neteisėtumu grindžiamas prieštaravimas — Reglamento (EB) Nr. 423/2007 7 straipsnio 2 dalies d punktas)

37

2009/C 205/68

Byla T-257/08: 2009 m. liepos 9 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimas byloje Biotronik prieš VRDT (BioMonitor) (Bendrijos prekių ženklas — Žodinio Bendrijos prekių ženklo BioMonitor paraiška — Absoliutus atmetimo pagrindas — Skiriamasis požymis — Reglamento (EB) Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies c punktas (dabar — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies c punktas))

37

2009/C 205/69

Byla T-464/04: 2009 m. birželio 30 d. Pirmosios instancijos teismo nutartis byloje Impala prieš Komisiją (Konkurencija — Susijungimas — Bendra įmonė Sony BMG — Situacija, kai nelieka bylos dalyko — Nereikalingumas priimti sprendimą)

37

2009/C 205/70

Byla T-114/08 P: 2009 m. birželio 26 d. Pirmosios instancijos teismo nutartis byloje Luigi Maruccio prieš Europos Bendrijų Komisiją (Apeliacinis skundas — Viešoji tarnyba — Pareigūnai — Protingas terminas prašymui dėl žalos atlyginimo pateikti — Vėlavimas — Apeliacinis skundas iš dalies akivaizdžiai nepriimtinas ir iš dalies akivaizdžiai nepagrįstas)

38

2009/C 205/71

Byla T-285/08: 2009 m. birželio 30 d. Pirmosios instancijos teismo nutartis byloje Securvita prieš VRDT (Natur-Aktien-Index) (Bendrijos prekių ženklas — Žodinio Bendrijos prekių ženklo „Natur Aktien Index“ paraiška — Absoliutus atmetimo pagrindas — Skiriamųjų požymių nebuvimas — Reglamento (EB) Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies b punktas (dabar — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies b punktas) — Prašymas pakeisti sprendimą — Akivaizdus nepriimtinumas)

38

2009/C 205/72

Byla T-246/09 R: 2009 m. liepos 2 d. Pirmosios instancijos teismo pirmininko nutartis byloje Insula prieš Komisiją („Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas — Debeto avizos — Prašymas sustabdyti vykdymą — Formos reikalavimų pažeidimas — Nepriimtinumas“)

39

2009/C 205/73

Byla T-219/09: 2009 m. gegužės 19 d. pareikštas ieškinys byloje Balfe ir kt. prieš Parlamentą

39

2009/C 205/74

Byla T-224/09: 2009 m. birželio 5 d. pareikštas ieškinys byloje CEVA prieš Komisiją

40

2009/C 205/75

Byla T-233/09: 2009 m. birželio 12 d. pareikštas ieškinys byloje Access Info Europe prieš Tarybą

40

2009/C 205/76

Byla T-241/09: 2009 m. birželio 16 d. pareikštas ieškinys byloje Kalliopi Nikolaou prieš Audito Rūmus

41

2009/C 205/77

Byla T-242/09: 2009 m. birželio 24 d. pareikštas ieškinys byloje Schräder prieš VRDT — Hansson (Lemon Symphony)

42

2009/C 205/78

Byla T-243/09: 2009 m. birželio 18 d. pareikštas ieškinys byloje Fedecom prieš Komisiją

43

2009/C 205/79

Byla T-247/09: 2009 m. birželio 16 d. pareikštas ieškinys byloje Evropaïki Dynamiki prieš Komisiją

43

2009/C 205/80

Byla T-253/09: 2009 m. birželio 26 d. pareikštas ieškinys byloje Wilo prieš VRDT (variklio korpuso forma)

44

2009/C 205/81

Byla T-253/09: 2009 m. birželio 26 d. pareikštas ieškinys byloje Wilo prieš VRDT (žalio korpuso atvaizdas)

44

2009/C 205/82

Byla T-258/09: 2009 m. liepos 6 d. pareikštas ieškinys byloje i-content prieš VRDT (BETWIN)

45

2009/C 205/83

Byla T-262/09: 2009 m. liepos 6 d. pareikštas ieškinys byloje Defense Technology prieš VRDT — DEF-TEC Defense Technology (FIRST DEFENSE AEROSOL PEPPER PROJECTOR)

45

2009/C 205/84

Byla T-263/09: 2009 m. liepos 7 d. pareikštas ieškinys byloje Mannatech prieš VRDT (BOUNCEBACK)

46

2009/C 205/85

Byla T-265/09: 2009 m. liepos 10 d. pareikštas ieškinys byloje Serrano Aranda prieš VRDT — Burg Groep (LE LANCIER)

46

2009/C 205/86

Byla T-467/07: 2009 m. liepos 1 d. Pirmosios instancijos teismo nutartis byloje Du Pont de Nemours (France) ir kt. prieš Komisiją

47

2009/C 205/87

Byla T-487/07: 2009 m. liepos 2 d. Pirmosios instancijos teismo nutartis byloje Imperial Chemical Industries prieš VRDT (FACTORY FINISH)

47

 

Tarnautojų teismas

2009/C 205/88

Byla F-48/09: 2009 m. gegužės 11 d. pareikštas ieškinys byloje Schopphoven prieš Komisiją

48

2009/C 205/89

Byla F-51/09: 2009 m. gegužės 19 d. pareikštas ieškinys byloje Petrilli prieš Komisiją

48

2009/C 205/90

Byla F-56/09: 2009 m. birželio 4 d. pareikštas ieškinys byloje Marcuccio prieš Komisiją

48

2009/C 205/91

Byla F-59/09: 2009 m. birželio 13 d. pareikštas ieškinys byloje Carlo De Nicola prieš EIB

49

2009/C 205/92

Byla F-60/09: 2009 m. birželio 24 d. pareikštas ieškinys byloje Birkhoff prieš Komisiją

50

2009/C 205/93

Byla F-63/09: 2009 m. birželio 26 d. pareikštas ieškinys byloje Donati prieš ECB

50

2009/C 205/94

Byla F-66/09: 2009 m. liepos 9 d. pareikštas ieškinys byloje Saracco prieš ECB

51


 

Klaidų ištaisymas

2009/C 205/95

Pranešimo apie bylą T-159/09 Oficialiajame leidinyje pataisymas (OL C 153, 2009 7 4, p. 44)

52


LT

 

Top