Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2009:193:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, C 193, 2009m. rugpjūtis 15d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-521X

doi:10.3000/1725521X.C_2009.193.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 193

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir prane_imai

52 tomas
2009m. rugpjūčio 15d.


Prane_imo Nr.

Turinys

Puslapis

 

IV   Pranešimai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

 

Teisingumo Teismas

2009/C 193/01

Paskutinis Teisingumo Teismo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje skelbiamas leidinys OL C 180, 2009 8 1

1


 

V   Skelbimai

 

TEISINĖS PROCEDŪROS

 

Teisingumo Teismas

2009/C 193/02

Byla C-165/09: 2009 m. gegužės 4 d. Raad van State (Nyderlandai) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Stichting Natuur en Milieu, Stichting Greenpeace Nederland, B. Meijer, E. Zwaag, F. Pals prieš College van Gedeputeerde Staten van Groningen, tretieji asmenys: RWE Power AG

2

2009/C 193/03

Byla C-166/09: 2009 m. gegužės 11 d. Raad van State (Nyderlandai) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Stichting Natuur en Milieu, Stichting Zuid-Hollandse Milieufederatie, Stichting Greenpeace Nederland, Vereniging van Verontruste Burgers van Voorne prieš Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, tretieji asmenys: Electrabel Nederland NV ir Burgemeester en Wethouders Rotterdam

3

2009/C 193/04

Byla C-167/09: 2009 m. gegužės 11 d. Raad van State (Nyderlandai) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Stichting Natuur en Milieu, Stichting Zuid-Hollandse Milieufederatie, Stichting Greenpeace Nederland, Vereniging van Verontruste Burgers van Voorne prieš Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland; tretieji asmenys: E.On Benelux ir Burgemeester en Wethouders Rotterdam

4

2009/C 193/05

Byla C-182/09: 2009 m. gegužės 19 d. High Court of Justice in Northern Ireland, Queen's Bench Division (Jungtinė Karalystė) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Seaport (NI) Limited prieš Department of the Environement for Nothern Ireland

5

2009/C 193/06

Byla C-188/09: 2009 m. gegužės 28 d. Naczelny Sąd Administracyjny (Lenkijos Respublika) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Dyrektor Izby Skarbowej w Białymstoku prieš Profaktor Kulesza, Frankowski, Trzaska spólka jawna w Bialymstoku

6

2009/C 193/07

Byla C-191/09: 2009 m. gegužės 29 d. Europos Sąjungos Tarybos pateiktas apeliacinis skundas dėl 2009 m. kovo 10 d. Pirmosios instancijos teismo (antroji kolegija) priimto sprendimo byloje T-249/06 Interpipe Nikopolsky Seamless Tubes Plant Niko Tube ZAT (Interpipe Niko Tube ZAT), buvusi Nikopolsky Seamless Tubes Plant „Niko Tube“ ZAT, Interpipe Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant VAT (Interpipe NTRP VAT), buvusi Nizhnedneprovsky Tube-Rolling Plant VAT prieš Europos Sąjungos Tarybą

7

2009/C 193/08

Byla C-193/09 P: 2009 m. birželio 1 d. Kaul GmbH pateiktas apeliacinis skundas dėl 2009 m. kovo 25 d. Pirmosios instancijos teismo (penktoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-402/07, Kaul GmbH prieš Vidaus rinkos derinimo tarnybą (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui)(VRDT) — Bayer AG

8

2009/C 193/09

Byla C-194/09: 2009 m. birželio 1 d. Alcoa Trasformazioni Srl pateiktas apeliacinis skundas dėl 2009 m. kovo 25 d. Pirmosios instancijos teismo (pirmoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-332/06 Alcoa Trasformazioni Srl prieš Europos Bendrijų Komisiją

8

2009/C 193/10

Byla C-195/09: 2009 m. gegužės 29 d. High Court of Justice (Chancery Division) (Patents Court) (England and Wales) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Synthon BV prieš Merz Pharma Gmbh & Co KG

9

2009/C 193/11

Byla C-196/09: 2009 m. gegužės 29 d. Chambre de recours des Écoles européennes pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Paul Miles ir kt., Robert Watson Mac Donald prieš Secrétariat général des Écoles européennes

9

2009/C 193/12

Byla C-199/09: 2009 m. birželio 4 d. Augstākās tiesas Senāts (Latvijos Respublika) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Schenker SIA prieš Valsts ieņēmumu dienests

10

2009/C 193/13

Byla C-200/09: 2009 m. gegužės 27 d. Europos Bendrijų Komisijos pateiktas apeliacinis skundas dėl 2009 m. kovo 10 d. Pirmosios instancijos teismo (antroji kolegija) priimto sprendimo byloje T-249/06 Interpipe Nikopolsky Seamless Tubes Plant Niko Tube ZAT (Interpipe Niko Tube ZAT), buvusi Nikopolsky Seamless Tubes Plant „Niko Tube“ ZAT, Interpipe Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant VAT (Interpipe NTRP VAT), buvusi Nizhnedneprovsky Tube-Rolling Plant VAT prieš Europos Sąjungos Tarybą

10

2009/C 193/14

Byla C-204/09: 2009 m. birželio 8 d. Bundesverwaltungsgericht (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Flachglas Torgau GmbH prieš Vokietijos Federacinę Respubliką

11

2009/C 193/15

Byla C-208/09: 2009 m. birželio 10 d. Verwaltungsgerichtshof (Austrija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Ilonka Sayn-Wittgenstein

12

2009/C 193/16

Byla C-209/09: 2009 m. birželio 10 d. Korkein hallinto-oikeus (Suomija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Lahti Energia Oy

12

2009/C 193/17

Byla C-211/09: 2009 m. birželio 11 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Graikijos Respubliką

13

2009/C 193/18

Byla C-214/09: 2009 m. birželio 12 d. Anheuser-Busch, Inc. pateiktas apeliacinis skundas dėl 2009 m. kovo 25 d. priimto sprendimo byloje T-191/07 Anheuser-Busch, Inc. prieš Vidaus rinkos derinimo tarnybą (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui), Budějovický Budvar, národní podnik

13

2009/C 193/19

Byla C-215/09: 2009 m. birželio 15 d. Markkinaoikeus (Suomija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Mehiläinen Oy, Suomen Terveystalo Oyj prieš Oulun kaupunki

14

2009/C 193/20

Byla C-220/09: 2009 m. birželio 16 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Maltos Respubliką

15

 

Pirmosios instancijos teismas

2009/C 193/21

Byla T-259/05: 2009 m. liepos 1 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimas byloje Ispanijos Karalystė prieš Europos Bendrijų Komisiją (EŽŪOGF — Garantijų skyrius — Išlaidos, nefinansuojamos iš Bendrijos lėšų — Pluoštiniai linai — Kanapės — Bananai — OLAF ataskaita — Audito rūmų ataskaita — Reglamento (EB) Nr. 1663/95 8 straipsnio 1 dalyje nurodytas dvišalis susitikimas — Esminių procedūrinių reikalavimų pažeidimas — Piktnaudžiavimas — EŽŪOGF finansinių nuostolių egzistavimas)

16

2009/C 193/22

Byla T-435/05: 2009 m. birželio 30 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimas byloje Danjaq prieš VRDT — Mission Productions (Dr. No) (Bendrijos prekių ženklas — Žodinio Bendrijos prekių ženklo „Dr. No“ paraiška — Neregistruotų žodinių prekių ženklų ir žymenų „Dr. No“ bei „Dr. NO“ savininko protestas — Ankstesnių prekių ženklų sąlygos nebuvimas — Skiriamojo žymens, naudojamo prekybos veikloje, nebuvimas — Reglamento (EB) Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies a ir b punktai, 2 dalies c punktas ir 4 dalis (dabar Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies a ir b punktai, 2 dalies c punktas ir 4 dalis) — Pareiga motyvuoti — Reglamento Nr. 40/94 73 straipsnis (dabar Reglamento (EB) Nr. 207/2009 75 straipsnis))

16

2009/C 193/23

Sujungtos bylos T-273/06 ir T-297/06: 2009 m. liepos 1 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimas byloje ISD Polska ir kt. prieš Komisiją (Valstybės pagalba — Pagalbos restruktūrizavimui schema, kurią Lenkijos Respublika skyrė plieno gamintojui — Sprendimas, kuriuo pagalba pripažinta iš dalies nesuderinama su bendrąja rinka ir kuriuo nurodyta ją susigrąžinti — Protokolas Nr. 8 dėl Lenkijos plieno pramonės restruktūrizavimo — Ieškinys dėl panaikinimo — Teisė pareikšti ieškinį — Ieškinio pareiškimo terminas — Priimtinumas — Teisėti lūkesčiai — Reglamento (EB) Nr. 659/1999 14 straipsnio 1 dalis — Palūkanų norma, taikytina grąžinant nesuderinamą pagalbą — Pareiga glaudžiai bendradarbiauti su valstybe nare — Sudėtinių palūkanų norma — Reglamento (EB) Nr. 794/2004 9 straipsnio 4 dalis ir 11 straipsnio 2 dalis)

17

2009/C 193/24

Byla T-288/06: 2009 m. liepos 1 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimas byloje Regionalny Fundusz Gospodarczy prieš Komisiją (Valstybės pagalba — Restruktūrizavimui skirtos pagalbos schema, kurią Lenkijos Respublika nustatė plieno gamintojui — Sprendimas, kuriuo pagalba pripažinta iš dalies nesuderinama su bendrąja rinka ir kuriuo nurodyta ją susigrąžinti — Protokolas Nr. 8 dėl Lenkijos plieno pramonės restruktūrizavimo — Su bendrąja rinka nesuderinamos pagalbos susigrąžinimui taikytina palūkanų norma — Pareiga glaudžiai bendradarbiauti su valstybe nare — Reglamento (EB) Nr. 794/2004 9 straipsnio 4 dalis ir 11 straipsnio 2 dalis)

17

2009/C 193/25

Byla T-291/06: 2009 m. liepos 1 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimas byloje Operator ARP prieš Komisiją (Valstybės pagalba — Restruktūrizavimui skirtos pagalbos schema, kurią Lenkijos Respublika nustatė plieno gamintojui — Sprendimas, kuriuo pagalba pripažinta iš dalies nesuderinama su bendrąja rinka ir kuriuo nurodyta ją susigrąžinti — Protokolas Nr. 8 dėl Lenkijos plieno pramonės restruktūrizavimo — Ieškinys dėl panaikinimo — Suinteresuotumas pareikšti ieškinį — Priimtinumas — Pagalbos gavėjo sąvoka — Reglamento (EB) Nr. 659/1999 14 straipsnio 1 dalis)

18

2009/C 193/26

Byla T-24/07: 2009 m. liepos 1 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimas byloje ThyssenKrupp Stainless prieš Komisiją (Konkurencija — Karteliai — Plokšti nerūdijančio plieno gaminiai — Pagal Reglamentą (EB) Nr. 1/2003 priimtas sprendimas, konstatuojantis AP 65 straipsnio pažeidimą pasibaigus EAPB sutarties galiojimui — Papildomas lydinio mokestis — Komisijos kompetencija — Atsakomybė už neteisėtus veiksmus — Res judicata galia — Teisė į gynybą — Galimybė susipažinti su byla — Senatis — Non bis in idem principas — Bendradarbiavimas per administracinę procedūrą)

18

2009/C 193/27

Sujungtos bylos T-81/07, T-82/07 ir T-83/07: 2009 m. liepos 1 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimas byloje KG Holding ir kt. Komisiją (Valstybės pagalba — Restruktūrizavimo pagalba, kurią Nyderlandų valdžios institucijos suteikė KG Holding NV — Sprendimas, kuriuo pagalba pripažinta nesuderinama su bendrąja rinką ir nurodoma ją išieškoti — Ieškinys dėl panaikinimo — Dalinis nepriimtinumas — Pagalbos išieškojimas iš ją gavusių bankrutavusiomis paskelbtų įmonių — Bendrijos gairės dėl valstybės pagalbos patekusioms į sunkią padėtį įmonėms sanuoti ir restruktūrizuoti)

19

2009/C 193/28

Byla T-414/07: 2009 m. liepos 2 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimas byloje Euro-Information prieš VRDT (Rankos, laikančios kortelę su trimis trikampiais, vaizdas) (Bendrijos prekių ženklas — Vaizdinio Bendrijos prekių ženklo, vaizduojančio ranką, laikančią kortelę su trimis trikampiais, paraiška — Absoliutus atmetimo pagrindas — Skiriamojo požymio nebuvimas — Reglamento (EB) Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies b punktas (dabar Reglamento (EB) Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies b punktas))

19

2009/C 193/29

Byla T-419/07: 2009 m. liepos 1 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimas byloje Okalux GmbH prieš VRDT — Messe Düsseldorf (OKATECH) (Bendrijos prekių ženklas — Registracijos panaikinimo procedūra — Žodinis Bendrijos prekių ženklas OKATECH — Dalinis sprendimo panaikinimas — Ieškinio pareiškimo terminas — Reglamento (EB) Nr. 40/94 57 ir 77a straipsniai (dabar – Reglamento (EB) Nr. 207/2009 58 ir 80 straipsniai) — Teisėtų lūkesčių apsaugos ir teisinio saugumo principai — Teisė būti išklausytam)

20

2009/C 193/30

Byla T-444/07: 2009 m. birželio 30 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimas byloje CPEM prieš Komisiją (ESF — Finansinės paramos nutraukimas — OLAF ataskaita)

20

2009/C 193/31

Byla T-16/08: 2009 m. liepos 1 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimas byloje Perfetti Van Melle prieš VRDT — Cloetta Fazer (CENTER SHOCK) (Bendrijos prekių ženklas — Registracijos pripažinimo negaliojančia procedūra — Žodinis Bendrijos prekių ženklas CENTER SHOCK — Ankstesni nacionaliniai žodiniai prekių ženklai CENTER — Santykinis atmetimo pagrindas — Galimybė supainioti — Reglamento (EB) Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punktas ir 52 straipsnio 1 dalies a punktas (dabar – Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas ir 53 straipsnio 1 dalies a punktas))

20

2009/C 193/32

Byla T-311/08: 2009 m. liepos 2 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimas byloje Fitoussi prieš VRDT — Loriot (IBIZA REPUBLIC) (Bendrijos prekių ženklas — Protesto procedūra — Vaizdinio Bendrijos prekių ženklo IBIZA REPUBLIC paraiška — Ankstesnis vaizdinis nacionalinis prekių ženklas, vaizduojantis penkiakampę žvaigždę apskritime — Absoliutus atmetimo pagrindas — Galimybės supainioti nebuvimas — Reglamento (EB) Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punktas (dabar Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas))

21

2009/C 193/33

Byla T-258/04: 2009 m. birželio 10 d. Pirmosios instancijos teismo nutartis byloje Lenkija prieš Komisiją (Ieškinys dėl panaikinimo — Pereinamojo laikotarpio priemonės, kurias reikia priimti dėl naujų valstybių narių įstojimo — Reglamentas (EB) Nr. 60/2004 dėl cukraus sektoriui skirtų pereinamojo laikotarpio priemonių — Ieškinio pareiškimo terminas — Pradžios momentas — Vėlavimas — Nepriimtinumas)

21

2009/C 193/34

Byla T-524/08: 2009 m. birželio 2 d. Pirmosios instancijos teismo nutartis byloje AVLUX prieš Parlamentą (Ieškinys dėl panaikinimo — Viešieji paslaugų pirkimai — Konkursas dėl Konrad Adenauer pastato Liuksemburge renovavimo ir išplėtimo darbų — Dalyvio pasiūlymo atmetimas — Sutarties sudarymo procedūros pripažinimas negaliojančia — Nereikalingumas priimti sprendimą)

22

2009/C 193/35

Byla T-550/08 R: 2009 m. birželio 30 d. Pirmosios instancijos teismo pirmininko nutartis byloje Tudapetrol Mineralölerzeugnisse Nils Hansen prieš Komisiją (Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas — Komisijos sprendimas skirti baudą — Prašymas sustabdyti vykdymą ir taikyti laikinąsias priemones (grąžinti jau sumokėtą baudą ir atsisakyti banko garantijos) — Fumus boni juris ir skubos nebuvimas)

22

2009/C 193/36

Byla T-173/09 R: 2009 m. birželio 8 d. Pirmosios instancijos teismo pirmininko nutartis byloje Z prieš Komisiją (Laikinosios apsaugos priemonės — Suinteresuotos trečios šalies teisė susipažinti su Komisijos sprendimu nustatančiu baudą, kuris dar nėra paskelbtas — Prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones — Nereikalingumas priimti sprendimą — Skubos nebuvimas)

22

2009/C 193/37

Byla T-184/09: 2009 m. gegužės 14 d. pareikštas ieškinys byloje Graikijos Respublika prieš Komisiją

23

2009/C 193/38

Byla T-212/09: 2009 m. birželio 2 d. pareikštas ieškinys byloje Danija prieš Komisiją

23

2009/C 193/39

Byla T-226/09: 2009 m. birželio 9 d. pareikštas ieškinys byloje British Telecommunications prieš Komisiją

24

2009/C 193/40

Byla T-227/09: 2009 m. birželio 10 d. pareikštas ieškinys byloje Feng Shen Technology prieš VRDT — Majtczak („FS“)

24

2009/C 193/41

Byla T-230/09: 2009 m. birželio 10 d. pareikštas ieškinys byloje BT Pension Scheme Trustees prieš Komisiją

25

2009/C 193/42

Byla T-236/09: 2009 m. birželio 8 d. pareikštas ieškinys byloje Evropaïki Dynamiki prieš Komisiją

26

2009/C 193/43

Byla T-237/09: 2009 m. birželio 17 d. pareikštas ieškinys byloje Région Wallonne prieš Komisiją

27

2009/C 193/44

Byla T-238/09: 2009 m. birželio 23 d. pareikštas ieškinys byloje Sniace prieš Komisiją

28

2009/C 193/45

Byla T-239/09 P: 2009 m. birželio 16 d. Luigi Marcuccio pateiktas apeliacinis skundas dėl 2009 m. kovo 31 d. Tarnautojų teismo sprendimo byloje F-146/07 Marcuccio prieš Komisiją

28

2009/C 193/46

Byla T-244/09: 2009 m. birželio 22 d. pareikštas ieškinys byloje Accenture Global Services prieš VRDT — Silver Creek Properties (acsensa)

29

2009/C 193/47

Byla T-254/09: 2009 m. birželio 24 d. pareikštas ieškinys byloje Shell Hellas prieš Komisiją

29

2009/C 193/48

Byla T-246/09: 2009 m. birželio 29 d. pareikštas ieškinys byloje Insula prieš Komisiją

30

2009/C 193/49

Byla T-250/09: 2009 m. birželio 23 d. pareikštas ieškinys byloje Cesea Group prieš VRDT — Mangini & C. (mangiami)

31

2009/C 193/50

Byla T-251/09: 2009 m. birželio 26 d. pareikštas ieškinys byloje Société des Pétroles Shell prieš Komisiją

32

2009/C 193/51

Byla T-255/09: 2009 m. birželio 30 d. pareikštas ieškinys byloje Caixa Geral de Depósitos prieš VRDT — Caixa d'Estalvis i Pensions de Barselona („la Caixa“)

32

2009/C 193/52

Byla T-218/08: 2009 m. birželio 26 d. Pirmosios instancijos teismo nutartis byloje Lemans prieš VRDT — Turner (ICON)

33

2009/C 193/53

Byla T-389/08: 2009 m. birželio 26 d. Pirmosios instancijos teismo nutartis byloje Lemans prieš VRDT — Turner (ICON)

33

2009/C 193/54

Byla T-435/08: 2009 m. birželio 25 d. Pirmosios instancijos teismo nutartis byloje Tokita Management Service prieš VRDT — Eminent Food (Tomatoberry)

33

 

Tarnautojų teismas

2009/C 193/55

Byla F-39/07: 2009 m. gegužės 6 d. Tarnautojų teismo sprendimas byloje Campos Valls prieš Tarybą (Viešoji tarnyba — Pareigūnai — Įdarbinimas — Paskyrimas — Skyriaus vadovo pareigos — Ieškovo kandidatūros atmetimas — Pranešime apie laisvą darbo vietą nustatyti reikalavimai — Akivaizdi vertinimo klaida)

34

2009/C 193/56

Byla F-137/07: 2009 m. gegužės 6 d. Tarnautojų teismo sprendimas byloje Sergio ir kt. prieš Komisiją (Viešoji tarnyba — Teisės ir pareigos — Asociacijų laisvė — Susitarimo tarp profsąjungų bei profesinių organizacijų ir Komisijos protokolas — Protokolo pagrindu priimti individualūs sprendimai dėl delegavimo/atleidimo iš darbo — Asmens nenaudai priimtas aktas — Teisė pareikšti ieškinį — Savo, o ne profsąjungos vardu veikiantis pareigūnas — Nepriimtinumas — Pranešimas apie skundo atmetimą ieškovų advokatui — Termino pareikšti ieškinį pradžia)

34

2009/C 193/57

Byla F-43/08: 2009 m. birželio 18 d. Tarnautojų teismo sprendimas byloje Spee prieš Europolą (Viešoji tarnyba — Europolo personalas — Laisva darbo vieta — Atrankos procedūra)

35

2009/C 193/58

Byla F-72/08: 2009 m. birželio 11 d. Tarnautojų teismo (trečioji kolegija) nutartis byloje Ketselidis prieš Komisiją (Viešoji tarnyba — Pareigūnai — Ieškinys — Išankstinis administracinis skundas — Negalutinis atsakymas — Atleistina klaida — Nebuvimas — Implicitinis sprendimas dėl panaikinimo — Pavėluotai pateiktas skundas — Nepriimtinumas — Bendrijos teismo sprendimas — Naujas esminis faktas — Nebuvimas)

35

2009/C 193/59

Byla F-81/08: 2009 m. birželio 11 d. Tarnautojų teismo (trečioji kolegija) nutartis byloje Ketselidou prieš Komisiją (Viešoji tarnyba — Pareigūnai — Ieškinys — Bendrijos teismo sprendimas — Naujas esminis faktas — Nebuvimas)

35

2009/C 193/60

Byla F-61/09: 2009 m. birželio 25 d. pareikštas ieškinys byloje Strack prieš Komisiją

36

2009/C 193/61

Byla F-62/09: 2009 m. birželio 26 d. pareikštas ieškinys byloje Strack prieš Komisiją

36

2009/C 193/62

Sujungtos bylos F-14/05 ir F-20/05: 2009 m. birželio 18 d. Tarnautojų teismo nutartis byloje Albert-Bousquet ir kt. bei Johansson ir kt. prieš Komisiją

37

2009/C 193/63

Byla F-21/05: 2009 m. birželio 18 d. Tarnautojų teismo nutartis byloje De Geest prieš Tarybą

37

2009/C 193/64

Byla F-38/05: 2009 m. birželio 18 d. Tarnautojų teismo nutartis byloje Delplancke ir Governatori prieš Komisiją

37

2009/C 193/65

Byla F-49/05: 2009 m. birželio 18 d. Tarnautojų teismo nutartis byloje Bethuyne ir kt. prieš Komisiją

37

2009/C 193/66

Byla F-80/05: 2009 m. birželio 18 d. Tarnautojų teismo nutartis byloje De Geest prieš Tarybą

37


LT

 

Top