EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2009:175:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, C 175, 2009m. liepa 28d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-521X

doi:10.3000/1725521X.C_2009.175.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 175

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir prane_imai

52 tomas
2009m. liepos 28d.


Prane_imo Nr.

Turinys

Puslapis

 

I   Rezoliucijos, rekomendacijos ir nuomonės

 

NUOMONĖS

 

449-oji plenarinė sesija 2008 m. gruodžio 3,4 d.

2009/C 175/01

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto Nuomonė dėl „Būsimų investicijų į branduolinę energetiką ir jų svarbos ES energijos politikai“

1

2009/C 175/02

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto Nuomonė dėl „Prieigos prie sparčiojo interneto ryšio visiems: pastabos dėl universaliųjų elektroninių ryšių paslaugų plėtros“

8

2009/C 175/03

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto Nuomonė dėl „Veiksmingo atnaujintos Lisabonos strategijos valdymo“

13

2009/C 175/04

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto Nuomonė dėl „Ekonominės demokratijos vidaus rinkoje“

20

2009/C 175/05

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto Nuomonė dėl „Iniciatyvios teisės: tolesni veiksmai geresnio reguliavimo ES lygiu link“

26

2009/C 175/06

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto Nuomonė dėl Elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo ES klausimo sprendimo

34

2009/C 175/07

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto Nuomonė dėl Poreikio ES lygiu suderintais veiksmais stiprinti pilietinę visuomenę kaimo vietovėse, ypač naujosiose valstybėse narėse

37

2009/C 175/08

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto Nuomonė dėl „Transporto ir energetikos binomo raidos socialinių pasekmių“

43

2009/C 175/09

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetoNuomonė dėl „Europos aeronautikos: dabartinė padėtis ir perspektyvos“

50

2009/C 175/10

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto Nuomonė dėl „Mažmeninės prekybos sektoriaus vystymosi ir poveikio tiekėjams ir vartotojams“

57

2009/C 175/11

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto Nuomonė dėl „Pramonės permainų, teritorijų vystymo ir įmonių atsakomybės“

63


 

III   Parengiamieji aktai

 

EUROPOS EKONOMIKOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETAS

 

449-oji plenarinė sesija 2008 m. gruodžio 3,4 d.

2009/C 175/12

Bendrosios rinkos, gamybos ir vartojimo skyriaus Nuomonė dėl Žaliosios knygos „Veiksmingas teismo sprendimų vykdymas Europos Sąjungoje: skolininkų turto skaidrumas“

73

2009/C 175/13

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto Nuomonė dėl „Pasiūlymo priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą, iš dalies keičiančią Direktyvos 98/26/EB dėl atsiskaitymų baigtinumo mokėjimų ir vertybinių popierių atsiskaitymų sistemose ir Direktyvos 2002/47/EB dėl susitarimų dėl finansinio įkaito nuostatas dėl susietųjų sistemų ir kredito reikalavimų“

78

2009/C 175/14

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto Nuomonė dėl „Komisijos komunikato Tarybai ir Europos Parlamentui „Geresnės karjeros ir judumo galimybės. Mokslo darbuotojams skirta Europos partnerystė““

81

2009/C 175/15

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto Nuomonė dėl „Pasiūlymo priimti Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos sprendimas 2001/470/EB, sukuriantis Europos teisminį tinklą civilinėse ir komercinėse bylose“

84

2009/C 175/16

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto Nuomonė dėl „Komisijos komunikato Europos parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui dėl efektyvesnio energijos vartojimo pasitelkiant informacijos ir ryšių technologijas“

87

2009/C 175/17

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto Nuomonė dėl „Komisijos komunikato Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Interneto tobulinimas. Interneto protokolo 6 versijos (IPv6) diegimo Europoje veiksmų planas““

92

2009/C 175/18

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto Nuomonė dėl „Pasiūlymo priimti Tarybos reglamentą (EB) nr. …. / …., kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 219/2007 dėl bendros įmonės naujos kartos Europos oro eismo vadybos sistemai (SESAR) sukurti įsteigimo“

97

2009/C 175/19

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto Nuomonė dėl „Komisijos komunikato Tarybai ir Europos Parlamentui dėl metalo pramonės konkurencingumo. ES ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo strategijos dalis“

100

2009/C 175/20

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto Nuomonė dėl „Komisijos komunikato Tarybai ir Europos Parlamentui dėl naujoviškų ir tvarių su mišku susijusių ES pramonės šakų ES ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo strategijos dalies“

105

2009/C 175/21

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto Nuomonė dėl „Pasiūlymo priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą dėl Europos darbo tarybų steigimo arba Bendrijos mastu veikiančių įmonių ir Bendrijos mastu veikiančių įmonių grupių darbuotojų informavimo bei konsultavimosi su jais tvarkos nustatymo“

109

2009/C 175/22

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto Nuomonė dėl „Pasiūlymo priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą dėl pacientų teisių į sveikatos priežiūros paslaugas kitose valstybėse narėse“

116

2009/C 175/23

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto Nuomonė dėl „pasiūlymo priimti Europos Komisijos, Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą dėl apsaugos priemonių, kurių valstybės narės, siekdamos tokias priemones suvienodinti, reikalauja iš Sutarties 48 straipsnio antroje pastraipoje apibrėžtų bendrovių, jų narių ir kitų interesų apsaugai, bendroves steigiant, palaikant ir keičiant jų kapitalą, koordinavimo“

122

2009/C 175/24

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto Nuomonė dėl „Tarybos pasiūlymo priimti direktyvą dėl Direktyvos 2006/112/EB 143 straipsnio b ir c punktų taikymo, neapmokestinant galutinio tam tikrų prekių importo pridėtinės vertės mokesčiu (kodifikuota versija)“

123


LT

 

Top