Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2009:167:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, C 167, 2009m. liepa 18d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-521X

doi:10.3000/1725521X.C_2009.167.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 167

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir prane_imai

52 tomas
2009m. liepos 18d.


Prane_imo Nr.

Turinys

Puslapis

 

IV   Pranešimai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

 

Teisingumo Teismas

2009/C 167/01

Paskutinis Teisingumo Teismo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje skelbiamas leidinys OL C 153, 2009 7 4

1


 

V   Skelbimai

 

TEISINĖS PROCEDŪROS

 

Teisingumo Teismas

2009/C 167/02

Byla C-214/08 P: 2009 m. gegužės 20 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje Philippe Guigard prieš Europos Bendrijų Komisiją (Apeliacinis skundas — Ieškinys dėl nuostolių atlyginimo — Bendrijos ne sutartinės atsakomybės atsiradimo sąlygos — Ketvirtosios Lomės konvencijos, kuri buvo peržiūrėta Mauricijuje pasirašyta sutartimi, 313 straipsnio 2 dalies k punktas, 314 straipsnis ir 317 straipsnio a punktas)

2

2009/C 167/03

Byla C-535/08: 2009 m. kovo 26 d. Teisingumo Teismo nutartis byloje (Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Italija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Maria Catena Rita Pignataro prieš Ufficio Centrale Circoscrizionale c/o Tribunale di Catania, Ufficio Centrale Regionale per l'elezione del Presidente dell'Assemblea Regionale Siciliana c/o Corte d'Appello di Palermo, Assemblea Regionale Siciliana, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Interno, Ministero dell’Economia, Andrea Vitale, Antonino Di Guardo, Fabio M. Mancuso (Teisės būti renkamam regioniniuose rinkimuose sąlygos — Reikalavimas nuolat gyventi atitinkamame regione — EB 17 ir 18 straipsniai — Pagrindinės teisės — Sąsajos su Bendrijos teise nebuvimas — Akivaizdus Teisingumo Teismo kompetencijos nebuvimas)

2

2009/C 167/04

Byla C-148/09 P: 2009 m. balandžio 24 d. (faksu — 2009 m. balandžio 22 d.) Belgijos Karalystės pateiktas apeliacinis skundas dėl 2009 m. vasario 10 d. Pirmosios instancijos teismo (antroji kolegija) priimto sprendimo byloje T-388/03 Deutsche Post AG ir DHL International prieš Europos Bendrijų Komisiją

3

2009/C 167/05

Byla C-151/09: 2009 m. balandžio 28 d. Juzgado de lo Social Único de Algeciras (Ispanija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Federación de Servicios Públicos de la UGT (UGT-FSP) prieš Ayuntamiento de la Línea de la Concepción, María del Rosario Vecino Uribe ir kt. ir Ministerio Fiscal

3

2009/C 167/06

Byla C-152/09: 2009 m. gegužės 4 d. Verwaltungsgericht Schwerin (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Andre Grootés prieš Amt für Landwirtschaft Parchim

4

2009/C 167/07

Byla C-155/09: 2009 m. gegužės 4 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Graikijos Respubliką

4

2009/C 167/08

Byla C-168/09: 2009 m. gegužės 12 d. Tribunale di Milano (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Flos SpA prieš Semeraro Casa e Famiglia SpA

5

2009/C 167/09

Byla C-172/09: 2009 m. gegužės 13 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Lenkijos Respubliką

5

2009/C 167/10

Byla C-174/09: 2009 m. gegužės 14 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Lenkijos Respubliką

6

2009/C 167/11

Byla C-183/09: 2009 m. gegužės 26 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Graikijos Respubliką

6

2009/C 167/12

Byla C-184/09: 2009 m. gegužės 26 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Ispanijos Karalystę

6

2009/C 167/13

Byla C-187/09: 2009 m. gegužės 26 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Jungtinę Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystę

7

2009/C 167/14

Byla C-202/09: 2009 m. gegužės 5 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Airiją

7

2009/C 167/15

Byla C-312/08: 2009 m. balandžio 2 d. Teisingumo Teismo penktosios kolegijos pirmininko nutartis byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Jungtinę Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystę

7

2009/C 167/16

Byla C-374/08: 2009 m. balandžio 8 d. Teisingumo Teismo pirmininko nutartis byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Vengrijos Respubliką

8

2009/C 167/17

Byla C-418/08: 2009 m. kovo 27 d. Teisingumo Teismo pirmininko nutartis byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Airiją

8

 

Pirmosios instancijos teismas

2009/C 167/18

Byla T-152/06: 2009 m. birželio 9 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimas byloje NDSHT prieš Komisiją (Ieškinys dėl panaikinimo — Valstybės pagalba — Reglamentas (EB) Nr. 659/1999 — Konkurento skundas — Komisijos laiškai skundo pareiškėjui — Esama pagalba — Aktas, dėl kurio negalima pareikšti ieškinio — Nepriimtinumas)

9

2009/C 167/19

Byla T-179/06: 2009 m. birželio 3 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimas byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Burie Onderzoek en advies („Arbitražinė išlyga — Sutartys, sudarytos įgyvendinant programą RACE II ir specialią programą telematinių sistemų taikymo, remiantis viešuoju interesu, srityje — Dalies sumokėtų avansinių mokėjimų grąžinimas — Pirmosios instancijos teismo jurisdikcija — Nepriimtinumas iš dalies — Gero administravimo principas — Priešieškinis“)

9

2009/C 167/20

Byla T-189/07: 2009 m. birželio 3 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimas byloje Frosch Touristik prieš VRDT — DSR touristik (FLUGBÖRSE) (Bendrijos prekių ženklas — Registracijos pripažinimo negaliojančia procedūra — Žodinis Bendrijos prekių ženklas FLUGBÖRSE — Atskaitos diena nagrinėjant absoliutų negaliojimo pagrindą — Reglamento (EB) Nr. 40/94 51 straipsnio 1 dalies a punktas (dabar – Reglamento Nr. 207/2009 52 straipsnio 1 dalies a punktas))

10

2009/C 167/21

Byla T-22/07: 2009 m. gegužės 14 d. Pirmosios instancijos teismo nutartis byloje US Steel Košice prieš Komisiją („Ieškinys dėl panaikinimo — Valstybės pagalba — Stojimo aktas — Pagalbos gavėjams taikoma sąlyga apriboti plokščių gaminių pardavimą „išsiplėtusioje ES“ — Komisijos laiškas, kuriame aiškinama, jog ši sąlyga taikoma Bulgarijos ir Rumunijos rinkoms nuo jų įstojimo datos — Aktas, dėl kurio negalima pareikšti ieškinio — Nepriimtinumas“)

10

2009/C 167/22

Byla T-372/08: 2009 m. balandžio 20 d. Pirmosios instancijos teismo nutartis byloje Murnauer Markenvertrieb GmbH prieš VRDT — Fitne Gesundheit und Wellness (Notfall Bonbons) (Bendrijos prekių ženklas — Prašymas paskelbti negaliojančiu — Prašymo paskelbti negaliojančiu atsiėmimas — Nereikalingumas priimti sprendimą)

11

2009/C 167/23

Byla T-383/08: 2009 m. balandžio 23 d. Pirmosios instancijos teismo nutartis byloje New Europe prieš Komisiją (Ieškinio nepriimtinumas dėl jam nustatytų reikalavimų netenkinimo — Ieškovės pavadinimas — Pagal privatinės teisės normas veikiantis juridinis asmuo — Įgaliojimas — Akivaizdus nepriimtinumas — Įstojimas į bylą)

11

2009/C 167/24

Byla T-462/08: 2009 m. balandžio 21 d. Pirmosios instancijos teismo pirmininko nutartis byloje Winzer Pharma prieš VRDT — Alcon (OFTAL CUSI) („Bendrijos prekių ženklas — Apeliacinės tarybos sprendimo panaikinimas — Nereikalingumas priimti sprendimą“)

11

2009/C 167/25

Byla T-159/09 R: 2009 m. gegužės 25 d. Pirmosios instancijos teismo pirmininko nutartis byloje Biofrescos prieš Komisiją (Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas — Prašymas sustabdyti vykdymą — Prašymo pateikimas — Nepriimtinumas — Finansinė žala — Skubos nebuvimas)

12

2009/C 167/26

Byla T-127/09: 2009 m. balandžio 15 d. pareikštas ieškinys byloje Abdulrahim prieš Tarybą ir Komisiją

12

2009/C 167/27

Byla T-160/09: 2009 m. balandžio 20 d. pareikštas ieškinys byloje Winzer Pharma prieš VRDT — Alcon (OFTAL CUSI)

13

2009/C 167/28

Byla T-162/09: 2009 m. balandžio 24 d. pareikštas ieškinys byloje Würth ir Fasteners (Shenyang) prieš Tarybą

13

2009/C 167/29

Byla T-167/09 P: 2009 m. balandžio 24 d. Europos Bendrijų Komisijos pateiktas apeliacinis skundas dėl 2009 m. vasario 17 d. Tarnautojų teismo sprendimo byloje F-38/08 Liotti prieš Komisiją

14

2009/C 167/30

Byla T-173/09: 2009 m. gegužės 5 d. pareikštas ieškinys byloje Z prieš Komisiją

15

2009/C 167/31

Byla T-175/09 P: 2009 m. balandžio 27 d. Europos Sąjungos Tarybos pateiktas apeliacinis skundas dėl 2009 m. vasario 17 d. Tarnautojų teismo sprendimo byloje F-51/08, Stols prieš Tarybą

15

2009/C 167/32

Byla T-179/09: 2009 m. balandžio 28 d. pareikštas ieškinys byloje Dunamenti Erőmű prieš Komisiją

16

2009/C 167/33

Byla T-189/09: 2009 m. gegužės 12 d. pareikštas ieškinys byloje Poloplast prieš VRDT — Polypipe Building Products (P)

17

2009/C 167/34

Byla T-190/09: 2009 m. gegužės 13 d. pareikštas ieškinys byloje Longevity Health Products prieš VRDT — Performing Science (5 HTP)

17

2009/C 167/35

Byla T-192/09: 2009 m. gegužės 14 d. pareikštas ieškinys byloje Amen Corner prieš VRDT — Comercio Electrónico Ojal (SEVE TROPHY)

18

2009/C 167/36

Byla T-194/09: 2009 m. gegužės 13 d. pareikštas ieškinys byloje Lan Airlines prieš VRDT — Air Nostrum (LÍNEAS AÉREAS DEL MEDITERRÁNEO LAM)

18

2009/C 167/37

Byla T-196/09: 2009 m. gegužės 25 d. pareikštas ieškinys byloje TerreStar Europe prieš Komisiją

19

2009/C 167/38

Byla T-198/09: 2009 m. gegužės 20 d. pareikštas ieškinys byloje UOP prieš Komisiją

19

2009/C 167/39

Byla T-200/09: 2009 m. gegužės 25 d. pareikštas ieškinys byloje Abertis Infraestructuras prieš Komisiją

20

2009/C 167/40

Byla T-203/09: 2009 m. gegužės 25 d. pareikštas ieškinys byloje Olymp Bezner prieš VRDT — Bellido (Olymp)

20

2009/C 167/41

Byla T-204/09: 2009 m. gegužės 25 d. pareikštas ieškinys byloje Olymp Bezner prieš VRDT — Bellido (OLYMP)

21

2009/C 167/42

Byla T-207/09: 2009 m. gegužės 25 d. pareikštas ieškinys byloje El Jirari Bouzekri prieš VRDT — Nike International (NC NICKOL)

21

2009/C 167/43

Byla T-208/09: 2009 m. gegužės 26 d. pareikštas ieškinys byloje Mars prieš VRDT — Marc (MARC Marlon Abela Restaurant Corporation)

22

2009/C 167/44

Byla T-210/09: 2009 m. gegužės 26 d. pareikštas ieškinys byloje Formenti Seleco prieš Komisiją

22

2009/C 167/45

Byla T-216/09: 2009 m. gegužės 27 d. pareikštas ieškinys byloje Astrim ir Elyo Italia prieš Komisiją

23

 

Tarnautojų teismas

2009/C 167/46

Byla F-27/09: 2009 m. kovo 27 d. pareikštas ieškinys byloje Ingo Hanschmann prieš Europolą

25

2009/C 167/47

Byla F-28/09: 2009 m. kovo 27 d. pareikštas ieškinys byloje Kipp prieš Europolą

25

2009/C 167/48

Byla F-34/09: 2009 m. balandžio 2 d. pareikštas ieškinys byloje Sluiter prieš Europolą

25

2009/C 167/49

Byla F-35/09: 2009 m. balandžio 2 d. pareikštas ieškinys byloje Visser — Fornt Raya prieš Europolą

26

2009/C 167/50

Byla F-36/09: 2009 m. balandžio 2 d. pareikštas ieškinys byloje Armitage-Wilson prieš Europolą

26

2009/C 167/51

Byla F-37/09: 2009 m. balandžio 2 d. pareikštas ieškinys byloje Doyle prieš Europolą

26

2009/C 167/52

Byla F-38/09: 2009 m. balandžio 2 d. pareikštas ieškinys byloje Breige Martin prieš Europolą

26

2009/C 167/53

Byla F-39/09: 2009 m. balandžio 2 d. pareikštas ieškinys byloje Goddijn prieš Europolą

27

2009/C 167/54

Byla F-49/09: 2009 m. gegužės 12 d. pareikštas ieškinys byloje Wendler prieš Komisiją

27

2009/C 167/55

Byla F-50/09: 2009 m. gegužės 12 d. pareikštas ieškinys byloje Missir Mamachi di Lusignano prieš Komisiją

27

2009/C 167/56

Byla F-54/09: 2009 m. gegužės 20 d. pareikštas ieškinys byloje Lebedef prieš Komisiją

28


 

Klaidų ištaisymas

2009/C 167/57

Pranešimo apie bylą T-475/08 P Oficialiajame leidinyje pataisymas (OL C 69, 2009 3 21, p. 40)

29


LT

 

Top