Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2009:075:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, C 75, 2009m. kovas 31d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-521X

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 75

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir prane_imai

52 tomas
2009m. kovo 31d.


Prane_imo Nr.

Turinys

Puslapis

 

IV   Pranešimai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

 

Taryba

2009/C 075/01

Europos e. teisingumo daugiamečio veiksmų plano 2009–2013 m.

1

 

Komisija

2009/C 075/02

Euro kursas

13

2009/C 075/03

Europos Bendrijų migruojančiųjų darbuotojų socialinės apsaugos administracinė komisija — Valiutų keitimo kursai, vadovaujantis Tarybos reglamentu (EEB) Nr. 574/72

14

2009/C 075/04

Susijungimų patariamojo komiteto nuomonė pareikšta 2008 m. gruodžio 5 d. posėdyje dėl sprendimo projekto, susijusio su byla COMP/M.5046 — Friesland Foods/Campina — Pranešėja: Švedija

16

2009/C 075/05

Galutinė ataskaita COMP/M.5046 — Friesland/Campina byloje

19

2009/C 075/06

2008 m. gruodžio 17 d. Komisijos sprendimo santrauka dėl koncentracijos paskelbimo suderinama su bendrąja rinka ir EEE susitarimo veikimu (Byla COMP/M.5046 — Friesland Foods/Campina) (Pranešta dokumentu Nr. C(2008) 8459)  (1)

21

 

VALSTYBIŲ NARIŲ PRANEŠIMAI

2009/C 075/07

Valstybių narių perduota informacija apie suteiktą valstybės pagalbą pagal Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1857/2006 dėl Sutarties 87 ir 88 straipsnių taikymo valstybės pagalbai mažoms ir vidutinėms įmonėms, kurios verčiasi žemės ūkio produktų gamyba, iš dalies keičiantį Reglamentą (EB) Nr. 70/2001

28

2009/C 075/08

Komisijos pranešimas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1008/2008 dėl oro susisiekimo paslaugų teikimo Bendrijoje bendrųjų taisyklių 17 straipsnio 5 dalį — Kvietimas dalyvauti konkurse dėl reguliariojo oro susisiekimo paslaugų teikimo, kaip numatyta su viešąja paslauga susijusiuose įsipareigojimuose (1)

31

2009/C 075/09

Komisijos pranešimas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1008/2008 dėl oro susisiekimo paslaugų teikimo Bendrijoje bendrųjų taisyklių 17 straipsnio 5 dalį — Kvietimas dalyvauti konkurse dėl reguliaraus oro susisiekimo paslaugų teikimo, kaip numatyta su viešosiomis paslaugomis susijusiuose įsipareigojimuose (1)

32


 

V   Skelbimai

 

ADMINISTRACINĖS PROCEDŪROS

 

Komisija

2009/C 075/10

Kvietimas teikti paraiškas pagal 2009 m. subsidijų transeuropiniams transporto tinklams (TEN-T) darbo programą (Komisijos sprendimas C(2009) 2179)

33

2009/C 075/11

Kvietimas teikti paraiškas pagal 2009 m. daugiametę subsidijų transeuropiniams transporto tinklams (TEN-T) darbo programą 2007–2013 m (Komisijos sprendimas C(2009) 2178)

34

2009/C 075/12

Kvietimas teikti paraiškas pagal subsidijų transeuropiniams transporto tinklams (TEN-T) darbo programą, kaip numatyta Europos ekonomikos atkūrimo plane (Komisijos sprendimas C(2009) 2183)

35

 

PROCEDŪROS, SUSIJUSIOS SU KONKURENCIJOS POLITIKOS ĮGYVENDINIMU

 

Komisija

2009/C 075/13

Išankstinis pranešimas apie koncentraciją (Byla COMP/M.5500 — General Motors/Delphi Steering Business) (1)

36

 

KITI AKTAI

 

Komisija

2009/C 075/14

Paraiškos paskelbimas pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 510/2006 dėl žemės ūkio produktų ir maisto produktų geografinių nuorodų ir kilmės vietos nuorodų apsaugos 6 straipsnio 2 dalį

37

2009/C 075/15

Paraiškos paskelbimas pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 510/2006 dėl žemės ūkio produktų ir maisto produktų geografinių nuorodų ir kilmės vietos nuorodų apsaugos 6 straipsnio 2 dalį

41


 

Klaidų ištaisymas

2009/C 075/16

Kvietimo pateikti pastabas pagal ELPA valstybių susitarimo dėl Priežiūros institucijos ir Teisingumo Teismo įsteigimo 3 protokolo I dalies 1 straipsnio 2 dalį dėl valstybės pagalbos, susijusios su savidraudos bendrovių apmokestinimu Lichtenšteine, klaidų ištaisymas (Šis tekstas panaikina ir pakeičia tekstą, paskelbtą OL C 72, 2009 3 26, p. 50)

45


 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

 

Top