EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2009:036:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, C 36, 2009m. vasaris 13d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-521X

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 36

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir prane_imai

52 tomas
2009m. vasario 13d.


Prane_imo Nr.

Turinys

Puslapis

 

II   Komunikatai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ IR ORGANŲ PRIIMTI KOMUNIKATAI

 

Komisija

2009/C 036/01

Leidimas teikti valstybės pagalbą remiantis EB sutarties 87 ir 88 straipsnių nuostatomis — Atvejai, kuriems Komisija neprieštarauja

1

2009/C 036/02

Neprieštaravimas praneštai koncentracijai (Byla COMP/M.5265 — Ergo International/Bank Austria Creditanstalt Versicherung) (1)

3

2009/C 036/03

Neprieštaravimas praneštai koncentracijai (Byla COMP/M.5358 — Arizona Chemical GMBH/Abieta Chemie GMBH) (1)

3

2009/C 036/04

Neprieštaravimas praneštai koncentracijai (Byla COMP/M.5423 — Costa/MSC/MPCT) (1)

4


 

IV   Pranešimai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

 

Komisija

2009/C 036/05

Euro kursas

5

2009/C 036/06

Nuomonė konkurenciją ribojančios veiklos ir dominuojančių padėčių Patariamojo komiteto nuomonė, pareikšta 2008 m. lapkričio 3 d. vykusiame posėdyje dėl sprendimo projekto, susijusio su byla COMP/39.388 — Vokietijos elektros energijos didmeninė rinka ir COMP/39.389 — Vokietijos elektros energijos balansavimo rinka — Pranešėja: Nyderlandai

6

2009/C 036/07

Galutinė bylas nagrinėjančio pareigūno ataskaita Bylose COMP/39.388 — Vokietijos elektros energijos didmeninė rinka ir COMP/39.389 — Vokietijos elektros energijos balansavimo rinka

7

2009/C 036/08

2008 m. lapkričio 26 d. Komisijos sprendimo santrauka dėl procedūros pagal EB sutarties 82 straipsnį ir EEE susitarimo 54 straipsnį (Bylos COMP/39.388 — Vokietijos elektros energijos didmeninė rinka ir COMP/39.389 — Vokietijos elektros energijos balansavimo rinka) (Pranešta dokumentu Nr. C(2008) 7367 galutinis)  (1)

8

 

VALSTYBIŲ NARIŲ PRANEŠIMAI

2009/C 036/09

2008 m. spalio 23 d. Sprendimas Nr. 655 dėl leidimų žvalgyti ir išgauti požeminius naftos ir gamtinių dujų išteklius Vraca, Pleveno, Lovečo, Gabrovo ir Veliko Tirnovo regionuose esančiame 1–12 bloke „Knezha“ išdavimo procedūros pradėjimo pagal Įstatymo dėl požeminių gamtos išteklių 2 straipsnio 1 dalies 3 punktą ir dėl numatyto leidimų išdavimo konkurso paskelbimo

9

2009/C 036/10

Komisijos pranešimas pagal Direktyvos 2003/87/EB 18a straipsnio 3 dalies a punktą — Preliminarus orlaivių naudotojų ir administruojančių valstybių narių sąrašas (1)

11


 

Klaidų ištaisymas

2009/C 036/11

Atnaujintos informacijos apie orientacines sumas kertant išorės sienas, minėtas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 562/2006, nustatančio taisyklių, reglamentuojančių asmenų judėjimą per sienas, Bendrijos kodeksą (Šengeno sienų kodeksas), 5 straipsnio 3 dalyje, klaidų ištaisymas (OL C 33, 2009 2 10)

100

2009/C 036/12

Atnaujinto Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 562/2006, nustatančio taisyklių, reglamentuojančių asmenų judėjimą per sienas, Bendrijos kodeksą (Šengeno sienų kodeksas), 2 straipsnio 8 dalyje nurodytų sienos perėjimo punktų sąrašo klaidų ištaisymas (OL C 33, 2009 2 10)

100


 

2009/C 036/13

Pastaba skaitytojui(žr. antrajį viršelio puslapį)

s3


 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

 

Top