EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2009:032:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, C 32, 2009m. vasaris 07d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-521X

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 32

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir prane_imai

52 tomas
2009m. vasario 7d.


Prane_imo Nr.

Turinys

Puslapis

 

IV   Pranešimai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

 

Teisingumo Teismas

2009/C 032/01

Paskutinis Teisingumo Teismo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje skelbiamas leidinysOL C 19, 2009 1 24

1


 

V   Skelbimai

 

TEISINĖS PROCEDŪROS

 

Teisingumo Teismas

2009/C 032/02

Byla C-380/06 2008 m. gruodžio 11 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Ispanijos Karalystę (Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — Pavėluotas mokėjimas komerciniuose sandoriuose — Terminas — Direktyva 2000/35/EB — 3 straipsnio 1, 2 ir 4 dalių pažeidimas)

2

2009/C 032/03

Byla C-52/07 2008 m. gruodžio 11 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas byloje (Marknadsdomstolen (Švedija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Kanal 5 Ltd, TV 4 AB prieš Föreningen Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå (STIM) (Autorių teisės — Autorių teisių valdymo organizacija, turinti faktinį monopolį — Mokesčio už muzikos kūrinių transliavimą per televiziją rinkimas — Šio mokesčio apskaičiavimo būdas — Dominuojanti padėtis — Piktnaudžiavimas)

2

2009/C 032/04

Byla C-174/07 2008 m. gruodžio 11 d. Teisingumo Teismo (penktoji kolegija) sprendimas byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Italijos Respubliką (Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — EB 10 straipsnis — Direktyva 2006/112/EB — Šeštoji PVM direktyva — Įsipareigojimai pagal vidaus sistemą — Apmokestinamųjų sandorių kontrolė — Amnestija)

3

2009/C 032/05

Byla C-285/07 2008 m. gruodžio 11 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje (Bundesfinanzhof (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) A.T. prieš Finanzamt Stuttgart-Körperschaften (Direktyva 90/434/EEB — Tarpvalstybinis keitimasis akcijomis — Fiskalinis neutralumas — Sąlygos — EB 43 ir EB 56 straipsniai — Valstybės narės teisės aktai, už gautas naujas akcijas perleistų akcijų buhalterinės vertės išlaikymą ir tuo pačiu perleidimo fiskalinį neutralumą susiejantys su šios vertės įtraukimu į įgyjančiosios užsienio įmonės mokesčių balansą — Atitiktis)

3

2009/C 032/06

Byla C-293/07 2008 m. gruodžio 11 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Graikijos Respubliką (Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — Direktyvos 79/409/EEB ir 92/43/EEB — Laukinių paukščių apsauga — Specialios apsaugos teritorijos — Nepakankamos apsaugos priemonės)

4

2009/C 032/07

Byla C-295/07 P 2008 m. gruodžio 11 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Département du Loiret, Scott SA (Apeliacinis skundas — Valstybės pagalba — Lengvatinė žemės sklypo kaina — Komisijos sprendimas — Su bendrąja rinka nesuderinamos pagalbos susigrąžinimas — Perskaičiuota pagalbos vertė — Sudėtinė palūkanų norma — Motyvavimo nebuvimas — Visiškas panaikinimas — Priimtinumas)

4

2009/C 032/08

Byla C-297/07 2008 m. gruodžio 11 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas (Landgericht Regensburg (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) — Baudžiamoji byla prieš Klaus Bourquain (Konvencija, įgyvendinanti Šengeno susitarimą — 54 straipsnis — Ne bis in idem principas — Taikymo sritis — Nuteisimas kaltinamajam nedalyvaujant už tą pačią veiką — „Galutinai baigto“ teismo proceso sąvoka — Nacionalinės proceso teisės nuostatos — „Nebegalinčios būti įvykdyta bausmės“ sąvoka)

5

2009/C 032/09

Byla C-334/07 P 2008 m. gruodžio 11 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Freistaat Sachsen (Apeliacinis skundas — Valstybės pagalba — Pagalbos mažosioms ir vidutinėms įmonėms schemos projektas — Suderinamumas su bendrąja rinka — Valstybės pagalbos tyrimo kriterijai — Taikymas laiko atžvilgiu — Pranešimas apie projektą iki Reglamento (EB) Nr. 70/2001 įsigaliojimo — Sprendimo priėmimas po šio įsigaliojimo — Teisėti lūkesčiai — Teisinis saugumas — Išsamus pranešimas)

5

2009/C 032/10

Sujungtos bylos C-362/07 ir C-363/07 2008 m. gruodžio 11 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas bylose (Tribunal d'instance du VIIème arrondissement de Paris (Prancūzija) prašymai priimti prejudicinį sprendimą) Kip Europe SA, Kip (UK) Ltd, Caretrex Logistiek BV, Utax GmbH (C-362/07), Hewlett Packard International SARL (C-363/07) prieš Administration des douanesDirection Générale des douanes et droits indirects (Bendrasis muitų tarifas — Kombinuotoji nomenklatūra — Tarifinis klasifikavimas — Daugiafunkciniai aparatai — Iš lazerinio spausdinimo ir vaizdo skaitymo modulių sudaryti aparatai, turintys kopijavimo funkciją — 8471 pozicija — 9009 pozicija)

6

2009/C 032/11

Byla C-371/07 2008 m. gruodžio 11 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas byloje (Vestre Landsret (Danija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Danfoss A/S, AstraZeneca A/S prieš Skatteministeriet (Šeštoji PVM direktyva — 6 straipsnio 2 dalis — Apmokestinamojo asmens paslaugų teikimas neatlygintinai ne verslo tikslais — Teisė į PVM atskaitą — 17 straipsnio 6 dalies antroji pastraipa — Valstybių narių teisė toliau taikyti Šeštosios direktyvos įsigaliojimo dieną nacionalinėje teisėje numatytus teisės į atskaitą apribojimus)

7

2009/C 032/12

Byla C-387/07 2008 m. gruodžio 11 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje (Tribunale di Ancona (Italija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) MI.VER Srl, Daniele Antonelli prieš Mačeratos provinciją (Provincia di Macerata) (Atliekos — Laikinojo saugojimo sąvoka — Direktyva 75/442/EEB — Sprendimas 2000/532/EB — Galimybė maišyti skirtingus kodus atitinkančias atliekas — Mišrių pakuočių sąvoka)

7

2009/C 032/13

Byla C-407/07 2008 m. gruodžio 11 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje (Hoge Raad der Nederlanden (Nyderlandai) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Stichting Centraal Begeleidingsorgaan voor de Intercollegiale Toetsing prieš Staatssecretaris van Financiën (Šeštoji PVM direktyva — 13 straipsnio A skirsnio 1 dalies f punktas — Atleidimas nuo mokesčio — Sąlygos — Nepriklausomų grupių teikiamos paslaugos — Vienam ar keliems grupės nariams teikiamos paslaugos)

8

2009/C 032/14

Byla C-486/07 2008 m. gruodžio 11 d. Teisingumo Teismo (penktoji kolegija) sprendimas byloje (Corte suprema di cassazione (Italija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) prieš Consorzio Agrario di Ravenna Soc. Coop. arl (Bendras rinkų organizavimas — Grūdai — Kukurūzai — Kainų nustatymas — Taikytinas kainos sumažinimas)

9

2009/C 032/15

Byla C-524/07 2008 m. gruodžio 11 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Austrijos Respubliką (Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — EB 28 ir 30 straipsniai — Importuotų naudotų automobilių, kurie prieš tai buvo įregistruoti kitose valstybėse narėse, registracija — Techniniai išmetamųjų dujų emisijos ir triukšmo lygio reikalavimai — Visuomenės sveikata — Aplinkosauga)

9

2009/C 032/16

Byla C-57/08 P 2008 m. gruodžio 11 d. Teisingumo Teismo (penktoji kolegija) sprendimas byloje Gateway, Inc. prieš Vidaus rinkos derinimo tarnybą (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui), Fujitsu Siemens Computers GmbH (Apeliacinis skundas — Bendrijos prekių ženklas — Reglamentas (EB) Nr. 40/94 — 8 straipsnio 1 dalies b punktas ir 5 dalis — Ankstesni ženklai, kuriuose yra žodinis prekių ženklas „GATEWAY“ — Žymenų panašumo nebuvimas — Galimybės supainioti nebuvimas — Atsižvelgimas į ankstesnių prekių ženklų žinomumą visapusiškai vertinant žymenis, dėl kurių kilo ginčas)

10

2009/C 032/17

Byla C-239/08 2008 m. gruodžio 11 d. Teisingumo Teismo (penktoji kolegija) sprendimas byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Belgijos Karalystę (Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — Direktyva 2006/100/EB — Laisvas asmenų judėjimas — Tam tikrų direktyvų pritaikymas dėl Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos įstojimo į Europos Sąjungą — Neperkėlimas per nustatytą terminą)

10

2009/C 032/18

Byla C-330/08 2008 m. gruodžio 11 d. Teisingumo Teismo (septintoji kolegija) sprendimas byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Prancūzijos Respubliką (Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — Direktyva 2004/35/EB — Atsakomybė už aplinkos apsaugą — Žalos aplinkai prevencija ir jos ištaisymas (atlyginimas) — Neperkėlimas per nustatytą terminą)

11

2009/C 032/19

Byla C-445/08 2008 m. spalio 9 d.Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Kurt Wierer prieš Land Baden-Württemberg

11

2009/C 032/20

Byla C-455/08 2008 m. spalio 17 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Airiją

12

2009/C 032/21

Byla C-474/08 2008 m. lapkričio 4 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Belgijos Karalystę

13

2009/C 032/22

Byla C-475/08 2008 m. lapkričio 5 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Belgijos Karalystę

13

2009/C 032/23

Byla C-480/08 2008 m. lapkričio 7 d.Court of Appeal (Civil Division) (Anglija ir Velsas) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Maria Teixeira prieš London Borough of Lambeth, Secretary of State for the Home Department

14

2009/C 032/24

Byla C-482/08 2008 m. lapkričio 10 d. pareikštas ieškinys byloje Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė prieš Europos Sąjungos Tarybą

15

2009/C 032/25

Byla C-485/08 P 2008 m. lapkričio 11 d. Claudia Gualtieri pateiktas apeliacinis skundas dėl 2008 m. rugsėjo 10 d. Pirmosios instancijos teismo (ketvirtoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-284/06 Gualtieri prieš Komisiją

15

2009/C 032/26

Byla C-494/08 P 2008 m. lapkričio 17 d.Prana Haus GmbH pateiktas apeliacinis skundas dėl 2008 m. rugsėjo 17 d. priimto sprendimo byloje T-226/07 Prana Haus GmbH prieš Vidaus rinkos derinimo tarnybą (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui)

17

2009/C 032/27

Byla C-495/08 2008 m. lapkričio 14 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Jungtinę Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystę

17

2009/C 032/28

Byla C-508/08 2008 m. lapkričio 20 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Maltos Respubliką

18

2009/C 032/29

Byla C-509/08 2008 m. lapkričio 21 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Liuksemburgo Didžiąją Hercogystę

18

2009/C 032/30

Byla C-511/08 2008 m. lapkričio 25 d.Bundesgerichtshof (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen e. V. prieš Handelsgesellschaft Heinrich Heine GmbH

19

2009/C 032/31

Byla C-513/08 P 2008 m. lapkričio 26 d. Luigi Marcuccio pateiktas apeliacinis skundas dėl 2008 m. rugsėjo 9 d. priimtos nutarties byloje T-143/08 Marcuccio prieš Komisją

19

2009/C 032/32

Byla C-514/08 2008 m. lapkričio 26 d.Tribunal de première instance de Namur (Belgija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Atenor Group SA prieš Belgijos valstybęSPF Finances

20

2009/C 032/33

Byla C-516/08 2008 m. lapkričio 25 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Lenkijos Respubliką

20

2009/C 032/34

Byla C-518/08 2008 m. lapkričio 27 d.Tribunal de grande instance de Paris (Prancūzija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Fundació Gala-Salvador Dalí, Visual Entidad de Gestión de Artistas Plásticos prieš Société des Auteurs dans les arts graphiques et plastiques, Juan-Leonardo Bonet Domenech, Eulalija-María Bas Dalí, María del Carmen Domenech Biosca, Antonio Domenech Biosca, Ana-María Busquets Bonet, Mónica Busquets Bonet

20

2009/C 032/35

Byla C-521/08 2008 m. lapkričio 27 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Airiją

21

2009/C 032/36

Byla C-528/08 P 2008 m. lapkričio 28 d. Luigi Marcuccio pateiktas apeliacinis skundas dėl 2008 m. rugsėjo 9 d. Pirmosios instancijos teismo (ketvirtoji kolegija) priimtos nutarties byloje T-144/08 Marcuccio prieš Komisiją

21

2009/C 032/37

Byla C-532/08 2008 m. gruodžio 2 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Airiją

22

2009/C 032/38

Byla C-535/08 2008 m. gruodžio 3 d.Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Maria Catena Rita Pignataro prieš Ufficio Centrale Circoscrizionale c/o Tribunale di Catania ir kt.

22

2009/C 032/39

Byla C-546/08 2008 m. gruodžio 9 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Švedijos Karalystę

22

2009/C 032/40

Byla C-547/08 2008 m. gruodžio 9 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Švedijos Karalystę

23

2009/C 032/41

Byla C-548/08 2008 m. gruodžio 9 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Švedijos Karalystę

23

2009/C 032/42

Byla C-555/08 2008 m. gruodžio 16 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Švedijos Karalystę

23

 

Pirmosios instancijos teismas

2009/C 032/43

Byla T-57/99 2008 m. gruodžio 10 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimas byloje Nardone prieš Komisiją (Viešoji tarnyba — Pareigūnai — Ieškinys dėl žalos atlyginimo — Profesinė liga — Asbesto ir kitų medžiagų poveikis)

24

2009/C 032/44

Byla T-388/02 2008 m. gruodžio 10 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimas byloje Kronoply ir Kronotex prieš Komisiją (Valstybės pagalba — Komisijos sprendimas nepateikti prieštaravimų — Ieškinys dėl panaikinimo — Ieškinio pareiškimo terminas — Santraukos paskelbimas — Esminio poveikio konkurencinei padėčiai nebuvimas — Nepriimtinumas — Suinteresuotosios šalies statusas — Priimtinumas — Atsisakymas pradėti formalią tyrimo procedūrą — Rimtų problemų nebuvimas)

24

2009/C 032/45

Byla T-196/04 2008 m. gruodžio 17 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimas byloje Ryanair prieš Komisiją (Valstybės pagalba — Valonijos regiono ir Charleroi Bruxelles Sud oro uosto sudaryti susitarimai su oro transporto bendrove Ryanair — Ekonominės naudos buvimas — Privataus investuotojo rinkos ekonomikoje kriterijaus taikymas)

25

2009/C 032/46

Byla T-462/04 2008 m. gruodžio 17 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimas byloje HEG ir Graphite India prieš Tarybą („Bendra prekybos politika — Antidempingo muitai — Kompensaciniai muitai — Tam tikrų Indijos kilmės grafito elektrodų sistemų importas — Teisės į gynybą — Vienodas požiūris — Žalos nustatymas — Priežastinis ryšys“)

25

2009/C 032/47

Byla T-462/05 2008 m. gruodžio 10 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimas byloje JTEKT prieš VRDT (IFS) (Bendrijos prekių ženklas — Prašymas įregistruoti žodinį Bendrijos prekių ženklą IFS — Absoliutus atmetimo pagrindas — Apibūdinamojo požymio nebuvimas — Reglamento (EB) Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies c punktas)

26

2009/C 032/48

Byla T-90/06 2008 m. gruodžio 11 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimas byloje Tomorrow Focus AG prieš VRDT („Bendrijos prekių ženklas — Protesto procedūra — Žodinio Bendrijos prekių ženklo Tomorrow Focus paraiška — Ankstesnis vaizdinis Bendrijos prekių ženklas FOCUS — Galimybė supainioti — Reglamento (EB) Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punktas“)

26

2009/C 032/49

Susijusios bylos T-225/06 T-255/06 T-257/06 ir T-309/06 2008 m. gruodžio 16 d. Pirmosios instancijos teismo nutartis byloje Budějovický Budvar prieš VRDTAnheuser-Busch (BUD) (Bendrijos prekių ženklas — Protesto procedūra — Žodinio ir vaizdinio Bendrijos prekių ženklų BUD paraiška — Nuoroda „bud“ — Santykiniai atmetimo pagrindai — Reglamento (EB) Nr. 40/94 8 straipsnio 4 dalis)

27

2009/C 032/50

Byla T-228/06 2008 m. gruodžio 10 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimas byloje Giorgio Beverly Hills prieš VRDTWHG (GIORGIO BEVERLY HILLS) (Bendrijos prekių ženklas — Protesto procedūra — Žodinio Bendrijos prekių ženklo GIORGIO BEVERLY HILLS paraiška — Ankstesnis žodinis nacionalinis prekių ženklas GIORGIO — Santykinis atmetimo pagrindas — Galimybės supainioti nebuvimas — Reglamento (EB) Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punktas)

27

2009/C 032/51

Byla T-259/06 2008 m. gruodžio 16 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimas byloje Torres prieš VRDTNavisa Industrial Vinícola Española (MANSO DE VELASCO) (Bendrijos prekių ženklas — Protesto procedūra — Prašymas įregistruoti žodinį Bendrijos prekių ženklą MANSO DE VELASCO — Ankstesnis žodinis nacionalinis prekių ženklas VELASCO — Santykinis atmetimo pagrindas — Galimybė supainioti — Reglamento (EB) Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punktas)

28

2009/C 032/52

Byla T-339/06 2008 m. gruodžio 11 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimas byloje Graikija prieš Komisiją (Žemės ūkis — Bendras vyno rinkos organizavimas — Pagalba vynuogynams perplanuoti ir pertvarkyti — Reglamentas (EB) Nr. 1493/1999 — Valstybėms narėms suteiktų galutinių finansinių asignavimų nustatymas — Sprendimas 2006/669/EB — Reglamento (EB) Nr. 1227/2000 16 straipsnio 1 dalyje nustatytas privalomas terminas — Lojalaus bendradarbiavimo, sąžiningumo ir gero administravimo, proporcingumo ir veiksmingumo principai)

28

2009/C 032/53

Byla T-365/06 2008 m. gruodžio 10 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimas byloje Bateaux Mouches prieš VRDTCastanet (BATEAUX MOUCHES) (Bendrijos prekių ženklas — Panaikinimo procedūra — Žodinis Bendrijos prekių ženklas BATEAUX MOUCHES — Absoliutūs atmetimo pagrindai — Skiriamojo požymio nebuvimas — Reglamento (EB) Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies b punktas ir 51 straipsnio 1 dalis — Dėl naudojimo įgyto skiriamojo požymio nebuvimas — Reglamento (EB) Nr. 40/94 7 straipsnio 3 dalis ir 51 straipsnio 2 dalis)

29

2009/C 032/54

Byla T-412/06 2008 m. gruodžio 10 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimas byloje Vitro Corporativo prieš VRDTVKR Holding (Vitro) („Bendrijos prekių ženklas — Protesto procedūra — Vaizdinio Bendrijos prekių ženklo Vitro paraiška — Ankstesnis žodinis Bendrijos prekių ženklas VITRAL — Santykinis atmetimo pagrindas — Galimybė supainioti — Reglamento (EB) Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punktas“)

29

2009/C 032/55

Byla T-86/07 2008 m. gruodžio 16 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimas byloje Deichmann-Schuhe prieš VRDTDesign for Woman (DEITECH) (Bendrijos prekių ženklas — Protesto procedūra — Prašymas įregistruoti vaizdinį Bendrijos prekių ženklą DEITECH — Ankstesni nacionalinis ir tarptautinis vaizdiniai prekių ženklai DEI-tex — Santykinis atmetimo pagrindas — Ankstesnio prekių ženklo naudojimas iš tikrųjų — Reglamento (EB) Nr. 40/94 43 straipsnio 2 ir 3 dalys)

30

2009/C 032/56

Byla T-101/07 2008 m. gruodžio 10 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimas byloje Dada prieš VRDTDada (DADA) (Bendrijos prekių ženklas — Protesto procedūra — Vaizdinio Bendrijos prekių ženklo DADA paraiška — Ankstesnis žodinis nacionalinis prekių ženklas DADA — Santykinis atmetimo pagrindas — Galimybė supainioti — Reglamento (EB) Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punktas — Ankstesnio prekių ženklo naudojimas iš tikrųjų — Reglamento (EB) Nr. 40/94 43 straipsnio 2 ir 3 dalys)

30

2009/C 032/57

Byla T-136/07 2008 m. gruodžio 9 d. Pirmosios instancijos teismo nutartis byloje Colgate-Palmolive prieš VRDTCMS Hasche Sigle (VISIBLE WHITE) („Bendrijos prekių ženklas — Registracijos pripažinimo negaliojančia procedūra — Žodinis Bendrijos prekių ženklas VISIBLE WHITE — Absoliutus atmetimo pagrindas — Apibūdinamasis požymis — Reglamento (EB) Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies c papunktis“)

31

2009/C 032/58

Byla T-290/07 2008 m. gruodžio 10 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimas byloje MIP Metro prieš VRDTMetronia (METRONIA) (Bendrijos prekių ženklas — Protesto procedūra — Vaizdinio Bendrijos prekių ženklo METRONIA paraiška — Ankstesnis vaizdinis nacionalinis prekių ženklas METRO — Santykinis atmetimo pagrindas — Galimybė supainioti — Reglamento (EB) Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punktas)

31

2009/C 032/59

Byla T-295/07 2008 m. gruodžio 10 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimas byloje Vitro Corporativo prieš VRDTVKR Holding (Vitro) (Bendrijos prekių ženklas — Protesto procedūra — Vaizdinio Bendrijos prekių ženklo „Vitro“ paraiška — Ankstesnis žodinis Bendrijos prekių ženklas VITRAL — Santykinis atmetimo pagrindas — Galimybė supainioti — Reglamento (EB) Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punktas)

32

2009/C 032/60

Byla T-335/07 2008 m. gruodžio 16 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimas byloje Mergel ir kt. prieš VRDT (Patentconsult) (Bendrijos prekių ženklas — Prašymas įregistruoti žodinį Bendrijos prekių ženklą „Patentconsult“ — Absoliutūs atmetimo pagrindai — Apibūdinamasis pobūdis — Reglamento (EB) Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies c punktas)

32

2009/C 032/61

Byla T-351/07 2008 m. gruodžio 17 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimas byloje Somm prieš VRDT (Abri ombrageant) (Bendrijos prekių ženklas — Trimačio Bendrijos prekių ženklo paraiška — Abri ombrageant — Absoliutūs atmetimo pagrindai — Skiriamojo požymio nebuvimas — Reglamento (EB) Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies b punktas — Dėl naudojimo įgyto skiriamojo požymio nebuvimas — Reglamento (EB) Nr. 40/94 7 straipsnio 3 dalis)

32

2009/C 032/62

Byla T-357/07 2008 m. gruodžio 16 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimas byloje Focus Magazin Verlag prieš VRDTEditorial Planeta (FOCUS Radio) („Bendrijos prekių ženklas — Protesto procedūra — Žodinio Bendrijos prekių ženklo „FOCUS Radio“ paraiška — Ankstesni žodiniai nacionaliniai prekių ženklai FOCUS MILENIUM — Santykinis atmetimo pagrindas — Galimybė supainioti — Reglamento (EB) Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punktas“)

33

2009/C 032/63

Byla T-174/08 2008 m. gruodžio 17 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimas byloje Komisija prieš Cooperação e Desenvolvimento Regional (Arbitražinė išlyga — Pagal specifinę bendrojo intereso telematikos įrenginių srities programą sudaryta finansinės paramos suteikimo sutartis — Encata projektas — Avansu sumokėtų sumų grąžinimas — Palūkanos už praleistą terminą — Pažeidimo procedūra)

33

2009/C 032/64

Sujungtos bylos T-8/95 ir T-9/95 2008 m. lapkričio 3 d. Pirmosios instancijos teismo nutartis byloje Pelle ir Konrad prieš Tarybą ir Komisiją (Deliktinė atsakomybė — Pienas — Papildomas mokestis — Referencinis kiekis — Reglamentas (EEB) Nr. 2187/93 — Kompensacija gamintojams — Sprendimas dėl laikinųjų apsaugos priemonių — Nereikėjimas priimti sprendimo)

34

2009/C 032/65

Byla T-393/06 2008 m. lapkričio 26 d. Pirmosios instancijos teismo nutartis byloje Makhteshim-Agan Holding ir kt. prieš Komisiją (Ieškinys dėl panaikinimo — Ieškinys dėl neveikimo — Direktyva 91/414/EEB — Augalų apsaugos produktai — Veiklioji medžiaga azinphos-methyl — Įrašymas į Direktyvos 91/414/EEB I priedą — Naujo Komisijos pasiūlymo po Tarybos prieštaravimo nebuvimas — Sprendimo 1999/468/EEB 5 straipsnio 6 dalis — Aktas, kurio negalima skųsti — Kvietimo veikti nebuvimas — Nepriimtinumas)

34

2009/C 032/66

Byla T-188/07 2008 m. lapkričio 25 d. Pirmosios instancijos teismo nutartis byloje Fastweb prieš Komisiją (Valstybės pagalba — Subsidijos skaitmeniniams dekoderiams įsigyti — Telekomunikacijos — Komisijos sprendimas, pripažįstantis pagalbą nesuderinama su bendrąja rinka — Valstybės narės sprendimas, priimtas tuo metu, kai nagrinėjamas ieškinys dėl panaikinimo, nepradėti įmonėms, skundžiančioms Komisijos sprendimą, suteiktos pagalbos susigrąžinimą — Suinteresuotumo pareikšti ieškinį teisme išnykimas — Nereikalingumas priimti sprendimą)

35

2009/C 032/67

Byla T-13/08 2008 m. spalio 8 d. Pirmosios instancijos teismo nutartis byloje Koinotita Grammatikou prieš Komisiją (Ieškinys dėl panaikinimo — Sanglaudos fondas — Tiesioginio ryšio nebuvimas — Nepriimtinumas)

35

2009/C 032/68

Byla T-392/08 R 2008 m. lapkričio 19 d. Pirmosios instancijos teismo pirmininko nutartis byloje AEPI prieš Komisiją (Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas — Komisijos sprendimas, kuriuo nurodyta nutraukti suderintus veiksmus autorių teisių kolektyvinio valdymo srityje — Prašymas sustabdyti vykdymą — Skubos nebuvimas)

35

2009/C 032/69

Byla T-410/08 R 2008 m. lapkričio 14 d. Pirmosios instancijos teismo pirmininko nutartis byloje GEMA prieš Komisiją (Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas — Komisijos sprendimas, kuriuo nurodyta nutraukti suderintus veiksmus autorių teisių kolektyvinio valdymo srityje — Prašymas sustabdyti vykdymą — Skubos nebuvimas)

36

2009/C 032/70

Byla T-425/08 R 2008 m. gruodžio 5 d. Pirmosios instancijos teismo pirmininko nutartis byloje KODA prieš Komisiją (Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas — Komisijos sprendimas, kuriuo nurodyta nutraukti suderintus veiksmus autorių teisių kolektyvinio valdymo srityje — Prašymas sustabdyti vykdymą — Skubos nebuvimas)

36

2009/C 032/71

Byla T-433/08 R 2008 m. lapkričio 20 d. Pirmosios instancijos teismo pirmininko nutartis byloje SIAE prieš Komisiją (Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas — Komisijos sprendimas, kuriuo nurodyta nutraukti suderintus veiksmus autorių teisių kolektyvinio valdymo srityje — Prašymas sustabdyti vykdymą — Skubos nebuvimas)

36

2009/C 032/72

Byla T-471/08 2008 m. spalio 23 d. pareikštas ieškinys byloje Toland prieš Parlamentą

37

2009/C 032/73

Byla T-474/08 2008 m. spalio 31 d. pareikštas ieškinys byloje Umbach prieš Komisiją

37

2009/C 032/74

Byla T-482/08 2008 m. lapkričio 11 d. pareikštas ieškinys byloje Atlas Transport prieš VRDTHartmann (ATLAS TRANSPORT)

38

2009/C 032/75

Byla T-484/08 2008 m. lapkričio 11 d. pareikštas ieškinys byloje Longevity Health Products prieš VRDTMerck (Kids Vits)

38

2009/C 032/76

Byla T-491/08 P 2008 m. lapkričio 17 d. Philippe Bui Van pateiktas apeliacinis skundas dėl 2008 m. rugsėjo 11 d. Tarnautojų teismo sprendimo byloje F-51/07 Bui Van prieš Komisiją

39

2009/C 032/77

Byla T-492/08 2008 m. lapkričio 18 d. pareikštas ieškinys byloje Wessang prieš VRDTGreinwald (star foods)

40

2009/C 032/78

Byla T-494/08 2008 m. lapkričio 14 d. pareikštas ieškinys byloje Ryanair prieš Komisiją

40

2009/C 032/79

Byla T-495/08 2008 m. lapkričio 14 d. pareikštas ieškinys byloje Ryanair prieš Komisiją

41

2009/C 032/80

Byla T-496/08 2008 m. lapkričio 14 d. pareikštas ieškinys byloje Ryanair prieš Komisiją

41

2009/C 032/81

Byla T-497/08 2008 m. lapkričio 14 d. pareikštas ieškinys byloje Ryanair prieš Komisiją

42

2009/C 032/82

Byla T-498/08 2008 m. lapkričio 14 d. pareikštas ieškinys byloje Ryanair prieš Komisiją

42

2009/C 032/83

Byla T-499/08 2008 m. lapkričio 14 d. pareikštas ieškinys byloje Ryanair prieš Komisiją

43

2009/C 032/84

Byla T-500/08 2008 m. lapkričio 14 d. pareikštas ieškinys byloje Ryanair prieš Komisiją

43

2009/C 032/85

Byla T-509/08 2008 m. lapkričio 7 d. pareikštas ieškinys byloje Ryanair prieš Komisiją

44

2009/C 032/86

Byla T-511/08 2008 m. lapkričio 27 d. pareikštas ieškinys byloje Unity OSG FZE prieš Tarybą ir EUPOL Afghanistan

44

2009/C 032/87

Byla T-522/08 2008 m. lapkričio 28 d. pareikštas ieškinys byloje Agatha Ruiz de la Prada de Sentmenat prieš VRDTMary Quant (AGATHA RUIZ DE LA PRADA)

45

2009/C 032/88

Byla T-523/08 2008 m. gruodžio 1 d. pareikštas ieškinys byloje Agatha Ruiz de la Prada de Sentmenat prieš VRDTMary Quant Cosmetics Japan (AGATHA RUIZ DE LA PRADA)

46

2009/C 032/89

Byla T-527/08 2008 m. gruodžio 4 d. pareikštas ieškinys byloje Komisija prieš TMT Pragma

46

2009/C 032/90

Byla T-529/08 2008 m. gruodžio 2 d. pareikštas ieškinys byloje Diputación Foral de Álava prieš Komisiją

47

2009/C 032/91

Byla T-530/08 2008 m. gruodžio 2 d. pareikštas ieškinys byloje Diputación Foral de Guipúzcoa prieš Komisiją

47

2009/C 032/92

Byla T-531/08 2008 m. gruodžio 2 d. pareikštas ieškinys byloje Diputación Foral de Vizcaya prieš Komisiją

48

2009/C 032/93

Byla T-56/08 2008 m. gruodžio 10 d. Pirmosios instancijos teismo nutartis byloje Stichting IEA Secretariaat Nederland ir kt. prieš Komisiją

48

2009/C 032/94

Byla T-66/08 2008 m. gruodžio 2 d. Pirmosios instancijos teismo nutartis byloje British Sky Broadcasting Group prieš VRDTVortex (SKY)

48

 

Europos Sąjungos tarnautojų teismas

2009/C 032/95

Byla F-83/06 2008 m. gruodžio 11 d. Tarnautojų teismo sprendimas byloje Schell prieš Komisiją (Viešoji tarnyba — Pareigūnai — Pareigų paaukštinimas — Pirmenybės balai — Pareigūnų tarnybos nuostatų 45 straipsnio BĮN)

49

2009/C 032/96

Byla F-113/06 2008 m. gruodžio 11 d. Tarnautojų teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje Bouis ir kt. prieš Komisiją (Viešoji tarnyba — Pareigūnai — Antrojo etapo paaukštinimas — 2005 m. pareigų paaukštinimo procedūra — Pirmenybės balų suteikimas — Pereinamojo laikotarpio nuostatos — Pareigūnų tarnybos nuostatų 45 straipsnio BĮN — Vienodas vertinimas — Priimtinumas)

49

2009/C 032/97

Byla F-116/06 2008 m. gruodžio 11 d. Tarnautojų teismo sprendimas byloje Buckingham ir kt. prieš Komisiją (Viešoji tarnyba — Pareigūnai — Antrojo etapo paaukštinimas — 2005 m. pareigų paaukštinimo procedūra — Pirmenybės balų suteikimas — Pereinamojo laikotarpio nuostatos — Pareigūnų tarnybos nuostatų 45 straipsnio BĮN — Vienodas vertinimas — Priimtinumas)

50

2009/C 032/98

Byla F-136/06 2008 m. gruodžio 11 d. Tarnautojų teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje Enzo Reali prieš Komisiją (Viešoji tarnyba — Sutartininkai — Priėmimas į darbą — Priskyrimas lygiui — Profesinė patirtis — Diplomas — Lygiavertiškumas)

50


LT

 

Top