Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2009:027:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, C 27, 2009m. vasaris 03d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-521X

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 27

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir prane_imai

52 tomas
2009m. vasario 3d.


Prane_imo Nr.

Turinys

Puslapis

 

III   Parengiamieji aktai

 

EUROPOS EKONOMIKOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETAS

 

446-ojoje plenarinėje sesija, 2008 m. liepos 9–10 d.

2009/C 027/01

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Pasiūlymo priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl vandenilinių variklinių transporto priemonių tipo patvirtinimo, iš dalies keičiantį Direktyvą 2007/46/EB COM(2007) 593 galutinis — 2007/0214 (COD)

1

2009/C 027/02

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Įvairių politinių priemonių, išskyrus atitinkamą finansavimą, galinčių prisidėti prie mažų ir vidutinių įmonių augimo ir vystymosi

7

2009/C 027/03

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Komisijos komunikato „Darnaus ir konkurencingo Europos turizmo darbotvarkė“COM(2007) 621 galutinis

12

2009/C 027/04

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Baltosios knygos dėl ES hipotekinių kreditų rinkų integracijos COM(2007) 807 galutinis

18

2009/C 027/05

Bendrosios rinkos, gamybos ir vartojimo skyriaus nuomonė dėl Statybų sektoriaus raidos Europoje

22

2009/C 027/06

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Europos verslo paslaugų sektoriaus vystymosi

26

2009/C 027/07

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Pasiūlymo priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl kosmetikos gaminių (nauja redakcija) COM(2008) 49 galutinis — 2008/0035 (COD)

34

2009/C 027/08

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Pasiūlymo priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą, iš dalies keičiančią Direktyvos 2001/82/EB ir Direktyvos 2001/83/EB nuostatas dėl vaistų rinkodaros pažymėjimų sąlygų keitimo COM(2008) 123 galutinis — 2008/0045 (COD)

39

2009/C 027/09

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Pasiūlymo priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą dėl paprastų slėginių indų (Kodifikuota redakcija) COM(2008) 202 galutinis — 2008/0076 (COD)

41

2009/C 027/10

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Į krovinių vežimą orientuoto geležinkelių tinklo link COM(2007) 608 galutinis

41

2009/C 027/11

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Komisijos komunikato dėl Europos uostams skirtos politikos COM(2007) 616 galutinis

45

2009/C 027/12

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Kelių transporto. Savarankiškai dirbančių vairuotojų darbo laikas

49

2009/C 027/13

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Europos Komisijos komunikato Tarybai, Europos Parlamentui, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui — Europos strateginis energetikos technologijų planas (SET PLANAS) „Ateities, kurioje taikomos mažai anglies dvideginio išmetančios technologijos, kūrimas“COM(2007) 723 galutinis

53

2009/C 027/14

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Klimato kaitos ir žemės ūkio sąsajos Europoje

59

2009/C 027/15

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Pasiūlymo priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą, iš dalies keičiančią Direktyvą 2003/87/EB, siekiant patobulinti Bendrijos prekybos šiltnamio dujų apyvartiniais taršos leidimais sistemą ir išplėsti jos taikymo sritį COM(2008) 16 galutinis — 2008/0013 (COD)

66

2009/C 027/16

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Pasiūlymo priimti Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą dėl valstybių narių pastangų mažinti į aplinką išmetamus šiltnamio efektą sukeliančius dujų kiekius, Bendrijai siekiant įvykdyti įsipareigojimus iki 2020 m. sumažinti išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį COM(2008) 17 galutinis — 2008/0014 (COD)

71

2009/C 027/17

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Pasiūlymo priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą dėl anglies dioksido geologinio saugojimo ir iš dalies keičiančią Tarybos direktyvas 85/337/EEB, 96/61/EB, direktyvas 2000/60/EB, 2001/80/EB, 2004/35/EB, 2006/12/EB ir Reglamentą (EB) Nr. 1013/2006 COM(2008) 18 galutinis — 2008/0015 (COD)

75

2009/C 027/18

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Pasiūlymo priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą iš dalies keičiančią Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/66/EB dėl baterijų ir akumuliatorių bei baterijų ir akumuliatorių atliekų 6 straipsnio 2 dalies nuostatas, susijusias su baterijų ir akumuliatorių pateikimu į rinką COM(2008) 211 — 2008/0081 (COD)

81

2009/C 027/19

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Neenergetinių medžiagų kasybos pramonės Europoje

82

2009/C 027/20

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Mažumų integracijos: romai

88

2009/C 027/21

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Platformos, skirtos aktyvesniam pilietinės visuomenės dalyvavimui ES lygiu skatinant trečiųjų šalių piliečių integracijos politiką, struktūros, organizavimo ir veikimo aspektų

95

2009/C 027/22

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Naujos Europos socialinių veiksmų programos

99

2009/C 027/23

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Pasiūlymo priimti Tarybos direktyvą dėl trečiųjų šalių piliečių atvykimo ir apsigyvenimo siekiant dirbti aukštos kvalifikacijos darbą sąlygų COM(2007) 637 galutinis — 2007/0228 (CNS)

108

2009/C 027/24

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Pasiūlymo priimti Tarybos direktyvą dėl vienos paraiškų dėl vieno leidimo trečiųjų šalių piliečiams apsigyventi ir dirbti valstybės narės teritorijoje pateikimo procedūros ir valstybėje narėje teisėtai gyvenančių trečiųjų šalių darbuotojų vienodų teisių COM(2007) 638 galutinis — 2007/0229 (CNS)

114

2009/C 027/25

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Pasiūlymo priimti Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą dėl Europos kūrybiškumo ir naujovių metų (2009 m.) COM(2008) 159 galutinis — 2008/0064 (COD)

119

2009/C 027/26

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Geresnės integracijos į vidaus rinką, kaip pagrindinio sanglaudos ir augimo salose veiksnio

123

2009/C 027/27

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Skirtumo tarp įsivaizduojamos ir faktinės infliacijos priežasčių

129

2009/C 027/28

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Pilietinės visuomenės vaidmens ES pasirengimo narystei paramos programose, skirtose Albanijos Respublikai

140

2009/C 027/29

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Pilietinės visuomenės organizacijų tinklų sukūrimo Juodosios jūros regione

144

2009/C 027/30

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė „Kaip suderinti informavimo apie Europą nacionalinį ir europinį aspektą“

152


LT

 

Top