Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2008:260:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, C 260, 2008m. spalis 11d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-521X

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 260

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir prane_imai

51 tomas
2008m. spalio 11d.


Prane_imo Nr.

Turinys

Puslapis

 

IV   Pranešimai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

 

Teisingumo Teismas

2008/C 260/01

Paskutinis Teisingumo Teismo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje skelbiamas leidinysOL C 247, 2008 9 27

1

 

Pirmosios instancijos teismas

2008/C 260/02

K. O'Higgins paskyrimas į kolegijas

2


 

V   Skelbimai

 

TEISINĖS PROCEDŪROS

 

Teisingumo Teismas

2008/C 260/03

Byla C-215/06 2008 m. liepos 3 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Airiją (Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — Projektų, patenkančių į Direktyvos 85/337/EEB taikymo sritį, poveikio aplinkai vertinimo neatlikimas — Įteisinimas a posteriori)

3

2008/C 260/04

Byla C-25/07 2008 m. liepos 10 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje (Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Alicja Sosnowska prieš Dyrektor Izby Skarbowej we Wrocławiu Ośrodek Zamiejscowy w Wałbrzychu (PVM — Direktyvos 67/227/EEB ir 77/388/EEB — Nacionalinės teisės aktai, nustatantys PVM permokos grąžinimo tvarką — Mokestinio neutralumo ir proporcingumo principai — Ypatingos leidžiančios nukrypti nuostatos)

3

2008/C 260/05

Byla C-296/08 PPU 2008 m. rugpjūčio 12 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas (Cour d'appel de Montpellier (Prancūzija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) vykstant ekstradicijos procedūrai prieš Ignacio Pedro Santesteban Goicoechea (Policijos ir teisminis bendradarbiavimas baudžiamosiose bylose — Pagrindų sprendimas 2002/584/TVR — 31 ir 32 straipsniai — Europos arešto orderis ir perdavimo tarp valstybių narių tvarka — Galimybė ekstradicijos prašymą vykdančiai valstybei narei taikyti iki 2004 m. sausio 1 d. priimtą konvenciją, kuri šioje valstybėje narėje pradėta taikyti vėliau)

4

2008/C 260/06

Byla C-281/08 P 2008 m. birželio 27 d.Landtag Schleswig-Holstein pateiktas apeliacinis skundas dėl 2008 m. balandžio 3 d. Pirmosios instancijos teismo (antroji kolegija) nutarties byloje T-236/06 Landtag Schleswig-Holstein prieš Europos Bendrijų Komisiją

5

2008/C 260/07

Byla C-311/08 2008 m. liepos 14 d.Tribunal de première instance de Mons (Belgija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Société de Gestion Industrielle (SGI) prieš Belgijos valstybę

5

2008/C 260/08

Byla C-315/08 2008 m. liepos 15 d.Consiglio di Stato (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Angelo Grisoli prieš Regione Lombardia ir Comune di Roccafranca

6

2008/C 260/09

Byla C-316/08 2008 m. liepos 15 d.Corte suprema di cassazione (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Latex srl prieš Agenzia delle Entrate, Amministrazione dell'Economia e delle Finanze

6

2008/C 260/10

Byla C-336/08 2008 m. liepos 18 d.Landessozialgericht Berlin-Brandenburg pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Christel Reinke prieš AOK Berlin

7

2008/C 260/11

Byla C-338/08 2008 m. liepos 22 d.Commissione Tributaria Regionale (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje P. Ferrero e C. SPA prieš Agenzia delle EntrateUfficio di Alba

7

2008/C 260/12

Byla C-339/08 2008 m. liepos 22 d.Commissione Tributaria Regionale (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje General Beverage Europe B.V. prieš Agenzia delle EntrateUfficio di Alba

7

2008/C 260/13

Byla C-340/08 2008 m. liepos 23 d.House of Lords (Jungtinė Karalystė) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje T prieš Her Majesty's Treasuryir kiti du apeliaciniai skundai

8

2008/C 260/14

Byla C-341/08 2008 m. liepos 24 d.Sozialgericht Dortmund (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Dr. Domnica Petersen prieš Berufungsausschuss für Zahnärzte für den Bezirk Westfalen-Lippe

8

2008/C 260/15

Byla C-345/08 2008 m. liepos 28 d.Verwaltungsgericht Schwerin (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Krzysztof Pesla prieš Justizministerium Mecklenburg-Vorpommern

9

2008/C 260/16

Byla C-346/08 2008 m. liepos 25 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Jungtinę Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystę

9

2008/C 260/17

Byla C-348/08 2008 m. liepos 30 d.Tribunal Superior de Justicia de Murcia (Ispanija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Aurelio Choque Cabrera prieš Delegación del Gobierno en Murcia

10

2008/C 260/18

Byla C-355/08 P 2008 m. liepos 30 d.WWF-UK Ltd pateiktas apeliacinis skundas dėl 2008 m. birželio 2 d. Pirmosios instancijos teismo (aštuntoji kolegija) priimtos nutarties byloje T-91/07 WWF-UK Ltd prieš Europos Sąjungos Tarybą

10

2008/C 260/19

Byla C-358/08 2008 m. rugpjūčio 5 d.House of Lords (Jungtinė Karalystė) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Aventis Pasteur SA prieš OB (procese atstovaujamą savo motinos) (FC)

11

2008/C 260/20

Byla C-364/08 2008 m. rugpjūčio 7 d. Arlono pirmosios instancijos teismo (Belgija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Marc Vandermeir prieš Belgijos valstybęSPF Finances

11

2008/C 260/21

Byla C-367/08 2008 m. rugpjūčio 11 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Jungtinę Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystę

11

2008/C 260/22

Byla C-374/08 2008 m. rugpjūčio 13 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Vengrijos Respubliką

12

 

Pirmosios instancijos teismas

2008/C 260/23

Byla T-246/08 R 2008 m. rugpjūčio 27 d. Pirmosios instancijos teismo pirmininko nutartis byloje Melli Bank prieš Tarybą (Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas — Reglamentas Nr. 423/2007/EB — Ribojančios priemonės Irano Islamo Respublikai — Tarybos sprendimas — Lėšų ir ekonominių išteklių įšaldymo priemonė — Prašymas atidėti vykdymą — Skubos nebuvimas — Rimtos ir nepataisomos žalos nebuvimas)

13

2008/C 260/24

Byla T-271/08 P 2008 m. liepos 8 d. Stanislava Boudova ir kitų pateiktas apeliacinis skundas dėl 2008 m. balandžio 21 d. Tarnautojų teismo sprendimo byloje F-78/07 Boudova ir kt. prieš Komisiją

13

2008/C 260/25

Byla T-280/08 2008 m. liepos 18 d. pareikštas ieškinys byloje Perry prieš Komisiją

14

2008/C 260/26

Byla T-303/08 2008 m. liepos 30 d. pareikštas ieškinys byloje Tresplain Investments prieš VRDTHoo Hing (Golden Elephant Brand)

14

2008/C 260/27

Byla T-307/08 2008 m. rugpjūčio 7 d. pareikštas ieškinys byloje Aldi Einkauf prieš VRDTGoya Importaciones y Distribuciones (4 OUT Living)

15

2008/C 260/28

Byla T-308/08 2008 m. rugpjūčio 5 d. pareikštas ieškinys byloje Parfums Christian Dior prieš VRDTConsolidated Artists (MANGO adorably)

15

2008/C 260/29

Byla T-309/08 2008 m. rugpjūčio 4 d. pareikštas ieškinys byloje G-Star Raw Denim prieš VRDTESGW Holdings (G Stor)

16

2008/C 260/30

Byla T-331/08 2008 m. rugpjūčio 11 d. pareikštas ieškinys byloje REWE-Zentral AG prieš VRDTCorporativo Teype (Solfrutta)

16

2008/C 260/31

Byla T-336/08 2008 m. rugpjūčio 18 d. pareikštas ieškinys byloje Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli prieš VRDT (Velykinio šokoladinio zuikio pavaizdavimas)

17

2008/C 260/32

Byla T-337/08 2008 m. rugpjūčio 18 d. pareikštas ieškinys byloje Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli prieš VRDT (Šokoladinio šiaurės elnio pavaizdavimas)

17

2008/C 260/33

Byla T-346/08 2008 m. rugpjūčio 25 d. pareikštas ieškinys byloje Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG prieš VRDT (Varpelis su raudonu kaspinu)

18

 

Europos Sąjungos tarnautojų teismas

2008/C 260/34

Byla F-15/05 2008 m. birželio 24 d. Tarnautojų teismo (plenarinė sesija) sprendimas byloje Andres prieš ECB (Viešoji tarnyba — ECB tarnautojai — Atlyginimas — ECB personalo komiteto konsultacija — Metinio atlyginimų tikslinimo apskaičiavimo metodas — Bendrijos teismo sprendimo įgyvendinimas — Galiojimas atgal)

19

2008/C 260/35

Byla F-61/06 2008 m. liepos 10 d. Tarnautojų teismo sprendimas byloje Cathy Sapara prieš Eurojust (Viešoji tarnyba — Laikinieji tarnautojai — Įdarbinimas — Bandomasis laikotarpis — Bandomojo laikotarpio pratęsimas — Atleidimas pasibaigus bandomajam laikotarpiui — Pareiga motyvuoti — Teisė į gynybą — Akivaizdi vertinimo klaida — Psichologinis priekabiavimas)

19

2008/C 260/36

Byla F-84/07 2008 m. birželio 24 d. Tarnautojų teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje Islamaj prieš Komisiją (Viešoji tarnyba — Pareigūnai — Buvę sutartininkai, kuriems atlyginimai buvo mokami iš mokslo tyrimams skirtų asignavimų — Pareigų paaukštinimas — Sukauptų taškų panaikinimas — Pareigūno priskyrimas iš bendro biudžeto mokslinių tyrimų skirsnio į viešosios tarnybos skirsnį)

20

2008/C 260/37

Byla F-28/08 2008 m. liepos 15 d. Tarnautojų teismo (pirmoji kolegija) nutartis byloje Pouzol prieš Europos Bendrijų Audito rūmus (Viešoji tarnyba — Pareigūnai — Pensijos — Teisių į pensiją, įgytų iki tarnybos Bendrijose pradžios, pervedimas — Patvirtinamieji sprendimai — Nepriimtinumas)

20

2008/C 260/38

Byla F-52/08 R 2008 m. liepos 3 d. Tarnautojų teismo pirmininko nutartis byloje Plasa prieš Komisiją (Viešoji tarnyba — Laikinųjų apsaugos priemonių taikymo procedūra — Prašymas sustabdyti sprendimo dėl perkėlimo vykdymą — Skuba — Nebuvimas)

21


 

2008/C 260/39

Pastaba skaitytojui(žr. antrajį viršelio puslapį)

s3


LT

 

Top