Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2008:223:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, C 223, 2008m. rugpjūtis 30d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-521X

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 223

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir prane_imai

51 tomas
2008m. rugpjūčio 30d.


Prane_imo Nr.

Turinys

Puslapis

 

IV   Pranešimai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

 

Teisingumo Teismas

2008/C 223/01

Paskutinis Teisingumo Teismo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje skelbiamas leidinysOL C 209, 2008 8 15

1


 

V   Skelbimai

 

TEISINĖS PROCEDŪROS

 

Teisingumo Teismas

2008/C 223/02

Byla C-51/05 P 2008 m. liepos 17 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Cantina sociale di Dolianova Soc. coop. arl, Cantina Trexenta Soc. coop. arl, Cantina sociale MarmillaUnione viticoltori associati Soc. coop. arl, Cantina sociale S. Maria La Palma Soc. coop. arl, Cantina sociale del Vermentino Soc. coop.arl Monti-Sassari (Apeliacinis skundas — Bendras vyno rinkos organizavimas — Pagalba distiliavimui — Ieškinys dėl žalos atlyginimo — Deliktinė Bendrijos atsakomybė — Senaties terminas — Skaičiavimo pradžia)

2

2008/C 223/03

Byla C-371/05 2008 m. liepos 17 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Italijos Respubliką (Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — Direktyva 92/50/EEB — 11 straipsnis ir 15 straipsnio 2 dalis — Viešojo paslaugų pirkimo sutartys — Sutarties dėl duomenų tvarkymo paslaugų teikimo Mantujos komunai sudarymas — Tiesioginis sutarties sudarymas, iš anksto nepaskelbus pranešimo apie pirkimą)

3

2008/C 223/04

Byla C-389/05 2008 m. liepos 17 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Prancūzijos Respubliką (Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — EB 43 ir 49 straipsniai — Įsisteigimo laisvė ir laisvė teikti paslaugas — Gyvūnų sveikata — Galvijų dirbtinio sėklinimo centras — Nacionalinės teisės aktai, suteikiantys patvirtintiems centrams išimtinę teisę teikti galvijų dirbtinio sėklinimo paslaugą tam tikroje teritorijoje ir sėklintojo licencijai gauti nustatantys sąlygą sudaryti sutartį su vienu iš šių centrų)

3

2008/C 223/05

Byla C-132/06 2008 m. liepos 17 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Italijos Respubliką (Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — EB 10 straipsnis — Šeštoji PVM direktyva — Prievolės vidaus sistemoje — Apmokestinamųjų sandorių kontrolė — Amnestija)

4

2008/C 223/06

Byla C-206/06 2008 m. liepos 17 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje (Rechtbank Groningen (Olandija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Essent Netwerk Noord BV, Nederlands Elekriciteit Administratiekantoor BV, Aluminium Delfzijl BV prieš Aluminium Delfzijl BV, Staat der Nederlanden, Nederlands Elektriciteit Administratiekantoor BV, Saranne BV (Elektros energijos vidaus rinka — Nacionalinės teisės aktai, kuriais įstatyme nurodytai bendrovei, privalančiai padengti per dideles išlaidas, leidžiama rinkti antkainį už elektros energijos perdavimą — Muitams lygiaverčio poveikio mokėjimai — Diskriminuojantys vidaus mokesčiai — Valstybių narių suteikta pagalba)

4

2008/C 223/07

Byla C-207/06 2008 m. liepos 17 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje (Unabhängiger Finanzsenat SalzburgAigen (Austrija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Schwaninger Martin, ViehhandelViehexport prieš Zollamt Salzburg, Erstattungen (Reglamentas (EB) Nr. 615/98 — Eksporto grąžinamosios išmokos — Gyvų galvijų gerovė juos vežant — Direktyva 91/628/EEB — Nuostatų, susijusių su gyvūnų apsauga juos vežant, taikymas — Nuostatos, susijusios su kelionės trukme, poilsio laiku bei galvijų vežimu jūra į ne Bendrijoje esančią paskirties vietą — Gyvūnų šėrimas ir girdymas kelionėje)

5

2008/C 223/08

Byla C-303/06 2008 m. liepos 17 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas byloje (Employment Tribunal (Jungtinė Karalystė) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) S. Coleman prieš Attridge Law, Steve Law (Socialinė politika — Direktyva 2000/78/EB — Vienodas požiūris užimtumo ir profesinėje srityje — 1 straipsnis, 2 straipsnio 1 dalis, 2 straipsnio 2 dalies a punktas, 2 straipsnio 3 dalis ir 3 straipsnio 1 dalies c punktas — Tiesioginė diskriminacija dėl negalios — Priekabiavimas dėl negalios — Darbuotojo, kuris nėra neįgalus, bet turi neįgalų vaiką, atleidimas iš darbo — Įtraukimas — Įrodinėjimo pareiga)

6

2008/C 223/09

Byla C-347/06 2008 m. liepos 17 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje (Tribunale Amministrativo Regionale de Brescia (Italija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) ASM Brescia SpA prieš Comune di Rodengo Saiano (EB 43, 49 ir 86 straipsniai — Viešosios dujų paskirstymo paslaugos koncesija — Direktyva 2003/55 — Nutraukimas pasibaigus pereinamajam laikotarpiui, bet prieš nustatytą terminą — Teisėtų lūkesčių apsaugos ir teisinio saugumo principai)

7

2008/C 223/10

Byla C-413/06 P 2008 m. liepos 10 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas byloje Bertelsmann AG, Sony Corporation of America prieš Europos Bendrijų Komisiją, Independent Music Publishers and Labels Association (Impala, association internationale), Sony BMG Music Entertainment BV (Apeliacinis skundas — Konkurencija — Koncentracijų tarp įmonių kontrolė — Bendra įmonė Sony BMG — Prieštaravimas dėl Komisijos sprendimo, skelbiančio koncentraciją suderinama su bendrąja rinka, panaikinimo — Teisminė kontrolė — Apimtis — Įrodymams keliami reikalavimai — Pranešimo apie kaltinimus reikšmė — Kolektyvinės dominuojančios padėties sustiprinimas arba sukūrimas — Koncentraciją leidžiančių sprendimų motyvavimas — Konfidencialios informacijos panaudojimas)

7

2008/C 223/11

Byla C-448/06 2008 m. liepos 17 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas (Verwaltungsgericht Köln (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) byloje cp-Pharma Handels GmbH prieš Vokietijos Federacinę Respubliką (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Reglamento (EB) Nr. 1873/2003 galiojimas — Veterinariniai vaistai — Reglamentas (EEB) Nr. 2377/90 — Didžiausi veterinarinių vaistų likučių kiekiai gyvūninės kilmės maisto produktuose — Progesteronas — Naudojimo apribojimas — Direktyva 96/22/EB)

8

2008/C 223/12

Byla C-484/06 2008 m. liepos 10 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas byloje (Hoge Raad der Nederlanden (Olandija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Fiscale eenheid Koninklijke Ahold NV prieš Staatssecretaris van Financiën (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Pirmoji ir Šeštoji PVM direktyvos — Mokesčių neutralumo ir proporcingumo principai — PVM sumų suapvalinimo taisyklės — Sumos už prekę suapvalinimas į mažesnę pusę)

9

2008/C 223/13

Byla C-488/06 P 2008 m. liepos 17 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje L & D SA prieš Vidaus rinkos derinimo tarnybą (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui), Julius Sämann Ltd (Apeliacinis skundas — Bendrijos prekių ženklas — Reglamentas (EB) Nr. 40/94 — 8 straipsnio 1 dalies b punktas ir 73 straipsnis — Vaizdinis prekių ženklas „Aire Limpio“ — Vaizdiniai Bendrijos, nacionaliniai ir tarptautiniai prekių ženklai, vaizduojantys eglutę su įvairiais pavadinimais — Savininko protestas — Dalinis atsisakymas registruoti — Ankstesnio prekių ženklo ryškaus skiriamojo požymio išskyrimas iš su kitu prekių ženklu susijusių įrodymų)

9

2008/C 223/14

Byla C-500/06 2008 m. liepos 17 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje (Giudice di pace di Genova (Italija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Corporación Dermoestética SA prieš To Me Group Advertising Media (EB 3 straipsnio 1 dalies g punktas, EB 4 straipsnis, EB 10 straipsnis, EB 43 straipsnis, EB 49 straipsnis, EB 81 straipsnis, EB 86 straipsnis ir EB 98 straipsnis — Nacionalinės teisės nuostatos, draudžiančios medicininio-chirurginio gydymo estetinės priežiūros srityje reklamą)

10

2008/C 223/15

Byla C-521/06 P 2008 m. liepos 17 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas byloje Athinaïki Techniki AE prieš Europos Bendrijų Komisiją, Athens Resort Casino AE Symmetochon (Apeliacinis skundas — Valstybės pagalba — Graikijos Respublikos suteikta pagalba konsorciumui Hyatt Regency — Skundas — Sprendimas nutraukti skundo nagrinėjimą — Reglamentas (EB) Nr. 659/1999 — 4, 13 ir 20 straipsniai — „Akto, dėl kurio galima pareikšti ieškinį“ sąvoka pagal EB 230 straipsnį)

10

2008/C 223/16

Byla C-33/07 2008 m. liepos 10 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje (Tribunal Dâmbovița (Rumunija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Ministerul Administrației și InternelorDirecția Generală de Pașapoarte București prieš Gheorghe Jipa (Sąjungos pilietybė — EB 18 straipsnis — Direktyva 2004/38/EB — Sąjungos piliečių ir jų šeimos narių teisė laisvai judėti ir gyventi valstybių narių teritorijoje)

11

2008/C 223/17

Byla C-54/07 2008 m. liepos 10 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje (Arbeidshof te Brussel (Belgija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding prieš Firma Feryn NV (Direktyva 2000/43/EB — Diskriminaciniai darbuotojų atrankos kriterijai — Įrodinėjimo pareiga — Sankcijos)

11

2008/C 223/18

Byla C-71/07 P 2008 m. liepos 17 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje Franco Campoli prieš Europos Bendrijų Komisiją, Europos Sąjungos Tarybą (Apeliacinis skundas — Pareigūnai — Atlyginimas — Pensija — Korekcinio koeficiento, apskaičiuoto pagal gyvenamosios vietos šalies vidutines pragyvenimo išlaidas, taikymas — Pereinamojo laikotarpio sistema, nustatyta Pareigūnų tarnybos nuostatus iš dalies keičiančiu reglamentu — Prieštaravimas dėl teisėtumo)

12

2008/C 223/19

Byla C-94/07 2008 m. liepos 17 d. Teisingumo Teismo (penktoji kolegija) sprendimas byloje (Arbeitsgericht Bonn (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Andrea Raccanelli prieš Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften eV (EB 39 straipsnis — „Darbuotojo“ sąvoka — Viešąsias paslaugas teikianti visuomeninė organizacija — Doktoranto stipendija — Darbo sutartis — Sąlygos)

12

2008/C 223/20

Byla C-152/07 2008 m. liepos 17 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas byloje (Bundesverwaltungsgericht (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Arcor AG & Co. KG (C-152/07), Communication Services TELE2 GmbH (C-153/07), Firma 01051 Telekom GmbH (C-154/07) prieš Vokietijos Respubliką (Telekomunikacijų sektorius — Tinklai ir paslaugos — Tarifų subalansavimas — Direktyvos 90/388/EEB 4c straipsnis — Direktyvos 97/33/EB 7 straipsnio 2 dalis — Direktyvos 98/61/EB 12 straipsnio 7 dalis — Reguliavimo institucija — Tiesioginis direktyvų veikimas — Trišaliai santykiai)

13

2008/C 223/21

Byla C-173/07 2008 m. liepos 10 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas byloje (Oberlandesgericht Frankfurt am Main (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Emirates Airlines Direktion für Deutschland prieš Diether Schenkel (Oro transportas — Reglamentas (EB) Nr. 261/2004 — Keleivių kompensavimas skrydžių atšaukimo atveju — Taikymo sritis — 3 straipsnio 1 dalies a punktas — Skrydžio sąvoka)

14

2008/C 223/22

Byla C-207/07 2008 m. liepos 17 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Ispanijos Karalystę (Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — EB 43 ir 56 straipsniai — Nacionalinės teisės aktai, nustatantys, kad įsigijant įmonių, vykdančių reglamentuotą veiklą energijos sektoriuje, akcijas ir šiai veiklai vykdyti reikalingą turtą, reikia gauti išankstinį leidimą)

14

2008/C 223/23

Byla C-226/07 2008 m. liepos 17 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje (Finanzgericht Düsseldorf (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Flughafen Köln/Bonn GmbH prieš Hauptzollamt Köln (Direktyva 2003/96/EB — Bendrijos energetikos produktų ir elektros energijos mokesčių struktūra — 14 straipsnio 1 dalies a punktas — Energetikos produktų, naudojamų elektros energijai gaminti, atleidimas nuo mokesčių — Teisė apmokestinti aplinkos apsaugos politikos sumetimais — Tiesioginis atleidimo nuo mokesčių veikimas)

15

2008/C 223/24

Byla C-307/07 2008 m. liepos 10 d. Teisingumo Teismo (šeštoji kolegija) sprendimas byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Portugalijos Respubliką (Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — Direktyva 89/48/EEB — Aukštojo mokslo diplomų, išduotų po bent trejų metų profesinio mokymo ir lavinimo, pripažinimas — Diplomų, suteikiančių teisę dirbti farmacininku biologu, nepripažinimas — Neperkėlimas)

15

2008/C 223/25

Byla C-311/07 2008 m. liepos 17 d. Teisingumo Teismo (aštuntoji kolegija) sprendimas byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Austrijos Respubliką (Valstybės narės įsipareigojimų neįvykdymas — Direktyva 89/105/EEB — Žmonėms skirtų vaistų įtraukimas į nacionalinę sveikatos draudimo sistemą — 6 straipsnio 1 dalis — Į nacionalinę sveikatos draudimo sistemą įtrauktų medicininių vaistų sąrašas, kuriame apibrėžiamos trys skirtingos, atsižvelgiantį į taikomas sąlygas, kompensavimo kategorijos — Sprendimo dėl prašymo įtraukti medicininį vaistą į šio sąrašo kategorijas, kurioms taikomos palankiausios kompensavimo sąlygos, priėmimo terminas)

16

2008/C 223/26

Byla C-426/07 2008 m. liepos 17 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje (Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku (Lenkijos Respublika) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Dariusz Krawczyński prieš Dyrektor Izby Celnej w Białymstoku (Vidaus mokesčiai — Mokesčiai už automobilius — Akcizas — Naudoti automobiliai — Importas)

16

2008/C 223/27

Byla C-510/07 2008 m. liepos 17 d. Teisingumo Teismo (penktoji kolegija) sprendimas byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Belgijos Karalystę (Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — Direktyva 68/414/EEB — 1 straipsnio 1 dalis — Įpareigojimas nuolat išlaikyti privalomąsias naftos produktų atsargas — Pažeidimas)

17

2008/C 223/28

Byla C-543/07 2008 m. liepos 17 d. Teisingumo Teismo (aštuntoji kolegija) sprendimas byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Belgijos Karalystę (Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — Direktyva 2002/73/EB — Vienodas požiūris į vyrus ir moteris — Įsidarbinimas — Profesinis mokymas ir pareigų paaukštinimas — Darbo sąlygos — Neperkėlimas per nustatytą terminą)

18

2008/C 223/29

Byla C-66/08 2008 m. liepos 17 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas (Oberlandesgericht Stuttgart (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) byloje dėl Europos arešto orderio, išduoto Szymon Kozlowski atžvilgiu, vykdymo (Policijos ir teisminis bendradarbiavimas baudžiamosiose bylose — Pagrindų sprendimas 2002/584/TVR — Europos arešto orderis ir perdavimo tarp valstybių narių tvarka — 4 straipsnio 6 punktas — Europos arešto orderio neprivalomo nevykdymo pagrindai — „Gyvenimo“ ir „buvimo“ vykdančiojoje valstybėje narėje sąvokų aiškinimas)

18

2008/C 223/30

Byla C-195/08 PPU 2008 m. liepos 11 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo prašymas priimti prejudicinį sprendimą) byloje, kurią pradėjo Inga Rinau (Teismų bendradarbiavimas civilinėse bylose — Jurisdikcija ir teismo sprendimų vykdymas — Vykdymas su santuoka ir tėvų pareigomis susijusiose bylose — Reglamentas (EB) Nr. 2201/2003 — Prašymas nepripažinti sprendimo, įpareigojančio grąžinti neteisėtai kitoje valstybėje narėje laikomą vaiką — Prejudicinio sprendimo priėmimo skubos tvarka procedūra)

19

2008/C 223/31

Byla C-214/08 P 2008 m. gegužės 22 d. Philippe Guigard pateiktas apeliacinis skundas dėl 2008 m. kovo 11 d. Pirmosios instancijos teismo (trečioji kolegija) priimto sprendimo byloje T-301/05 Guigard prieš Komisiją

19

2008/C 223/32

Byla C-227/08 2008 m. gegužės 26 d.Audiencia Provincial de Salamanca (Ispanija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Eva Martín Martín prieš EDP Editores, S.L. ir Juan Caballo Bueno

20

2008/C 223/33

Byla C-229/08 2008 m. gegužės 28 d.Verwaltungsgericht Frankfurt am Main (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Colin Wolf prieš Stadt Frankfurt am Main

21

2008/C 223/34

Byla C-231/08 P 2008 m. gegužės 29 d. Massimo Giannini pateiktas apeliacinis skundas dėl 2008 m. kovo 12 d. Pirmosios instancijos teismo (trečioji kolegija) priimto sprendimo byloje T-100/04 Massimo Giannini prieš Komisiją

22

2008/C 223/35

Byla C-235/08 2008 m. birželio 2 d.Landesgericht Ried im Innkreis pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą baudžiamojoje byloje prieš Roland Langer

23

2008/C 223/36

Byla C-242/08 2008 m. birželio 4 d.Bundesfinanzhof (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Swiss Re Germany Holding GmbH prieš Finanzamt München für Körperschaften

23

2008/C 223/37

Byla C-247/08 2008 m. birželio 9 d.Finanzgericht Köln (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Gaz de FranceBerliner Investissement SA prieš Bundeszentralamt für Steuern

24

2008/C 223/38

Byla C-250/08 2008 m. birželio 10 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Belgijos Karalystę

25

2008/C 223/39

Byla C-253/08 2008 m. birželio 13 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Portugalijos Respubliką

25

2008/C 223/40

Byla C-255/08 2008 m. birželio 13 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Nyderlandų Karalystę

26

2008/C 223/41

Byla C-258/08 2008 m. birželio 18 d.Hoge Raad der Nederlanden pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Ladbrokes Betting & Gaming Ltd. ir Ladbrokes International Ltd. prieš Stichting de Nationale Sporttotalisator

26

2008/C 223/42

Byla C-268/08 P 2008 m. birželio 24 d. Christos Michail pateiktas apeliacinis skundas dėl 2008 m. balandžio 16 d. Pirmosios instancijos (pirmoji kolegija) teismo priimto sprendimo byloje T-486/04, Michail prieš Komisiją

27

2008/C 223/43

Byla C-271/08 2008 m. birželio 24 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Vokietijos Federacinę Respubliką

27

2008/C 223/44

Byla C-275/08 2008 m. birželio 24 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Vokietijos Federacinę Respubliką

28

2008/C 223/45

Byla C-277/08 2008 m. birželio 26 d.Juzgado de lo Social no 23 de Madrid (Ispanija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Francisco Vicente Pereda prieš Madrid Movilidad S.A.

29

2008/C 223/46

Byla C-278/08 2008 m. birželio 26 d.Oberster Gerichtshof (Austrija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Die BergSpechte Outdoor Reisen und Alpinschule Edi Koblmüller GmbH prieš Günter Guni ir trekking.at Reisen GmbH

30

2008/C 223/47

Byla C-279/08 P 2008 m. birželio 25 d. Europos Bendrijų Komisijos pateiktas apeliacinis skundas dėl 2008 m. balandžio 10 d. Pirmosios instancijos teismo (penktoji išplėstinė kolegija) priimto sprendimo byloje T-233/04 Nyderlandų Karalystė, palaikoma Vokietijos Federacinės Respublikos prieš Europos Bendrijų Komisiją

30

2008/C 223/48

Byla C-280/08 P 2008 m. liepos 26 d.Deutsche Telekom AG pateiktas apeliacinis skundas dėl 2008 m. balandžio 10 d. Pirmosios instancijos teismo (penktoji išplėstinė kolegija) priimto sprendimo byloje T-271/03 Deutsche Telekom prieš Komisiją

31

2008/C 223/49

Byla C-283/08 2008 m. birželio 27 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Nyderlandų Karalystę

32

2008/C 223/50

Byla C-284/08 2008 m. birželio 27 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Jungtinę Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystę

32

2008/C 223/51

Byla C-286/08 2008 m. birželio 30 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Graikijos Respubliką

33

2008/C 223/52

Byla C-289/08 2008 m. liepos 1 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Liuksemburgo Didžiąją Hercogystę

33

2008/C 223/53

Byla C-293/08 2008 m. liepos 2 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Suomijos Respubliką

34

2008/C 223/54

Byla C-296/08 2008 m. liepos 3 d.Cour d'appel de Montpellier pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Ministère public prieš Ignacio Pédro Santesteban Goicoechea

34

2008/C 223/55

Byla C-297/08 2008 m. liepos 3 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Italijos Respubliką

35

2008/C 223/56

Byla C-298/08 2008 m. liepos 3 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Graikijos Respubliką

35

2008/C 223/57

Byla C-300/08 P 2008 m. liepos 7 d.Leche Celta, SL pateiktas apeliacinis skundas dėl 2008 m. balandžio 23 d. Pirmosios instancijos teismo (trečioji kolegija) priimto sprendimo byloje T-35/07, Leche Celta prieš VRDT

36

2008/C 223/58

Byla C-306/08 2008 m. liepos 9 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Ispanijos Karalystę

36

2008/C 223/59

Byla C-308/08 2008 m. liepos 10 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Ispanijos Karalystę

37

2008/C 223/60

Byla C-312/08 2008 m. liepos 14 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Jungtinę Karalystę

37

2008/C 223/61

Byla C-313/08 2008 m. liepos 14 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Italijos Respubliką

37

2008/C 223/62

Byla C-321/08 2008 m. liepos 15 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Ispanijos Karalystę

38

2008/C 223/63

Byla C-322/08 2008 m. liepos 15 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Švedijos Karalystę

38

2008/C 223/64

Byla C-326/08 2008 m. liepos 16 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Vokietijos Federacinę Respubliką

38

2008/C 223/65

Byla C-334/08 2008 m. liepos 18 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Italijos Respubliką

39

2008/C 223/66

Byla C-332/07 2008 m. balandžio 30 d. Teisingumo Teismo nutartis byloje (Verwaltungsgerichtshof (Austrija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Josef Holzinger prieš Bundesministerin für Bildung, Wissenschaft und Kultur

39

 

Pirmosios instancijos teismas

2008/C 223/67

Sujungtos bylos T-433/03 T-434/03 T-367/04 ir T-244/05 2008 m. birželio 26 d. Pirmosios instancijos teismo nutartis byloje Gibtelecom prieš Komisiją (Konkurencija — Telekomunikacijos — Sprendimai nutraukti skundų pagal EB 86 straipsnį nagrinėjimą — Komisijos pozicijos dėl EB 86 straipsniu grindžiamų skundų neapibrėžimas — Ieškinys dėl panaikinimo — Ieškinys dėl neveikimo — Ginčo dalyko išnykimas vykstant procesui — Nereikalingumas priimti sprendimą)

40

2008/C 223/68

Byla T-322/06 2008 m. liepos 14 d. Pirmosios instancijos teismo nutartis byloje Espinosa Labella ir kt. prieš Komisiją (Ieškinys dėl panaikinimo — Direktyva 92/43/EEB — Natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros apsauga — Sprendimas 2006/613/EB — Viduržemio jūros biogeografinio regiono Bendrijos svarbos teritorijų sąrašas — Aktas, kurį galima ginčyti — Tiesioginio poveikio nebuvimas — Nepriimtinumas)

40

2008/C 223/69

Byla T-323/06 2008 m. liepos 14 d. Pirmosios instancijos teismo nutartis byloje Fresyga, SA prieš Europos Bendrijų Komisiją (Ieškinys dėl panaikinimo — Direktyva 92/43/EEB — Natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros apsauga — Sprendimas 2006/613/EB — Viduržemio jūros biogeografinio regiono Bendrijos svarbos teritorijų sąrašas — Aktas, kurį galima ginčyti — Tiesioginio poveikio nebuvimas — Nepriimtinumas)

41

2008/C 223/70

Byla T-345/06 2008 m. liepos 14 d. Pirmosios instancijos teismo nutartis byloje Complejo Agrícola prieš Komisiją (Ieškinys dėl panaikinimo — Direktyva 92/43/EEB — Natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros apsauga — Sprendimas 2006/613/EB — Viduržemio jūros biogeografinio regiono Bendrijos svarbos teritorijų sąrašas — Aktas, kurį galima ginčyti — Tiesioginio poveikio nebuvimas — Nepriimtinumas)

41

2008/C 223/71

Byla T-358/06 2008 m. liepos 4 d. Pirmosios instancijos teismo nutartis byloje Wegenbouwmaatschappij J. Heijmans prieš Komisiją (Ieškinys dėl panaikinimo — Sprendimas, kuriuo konstatuojamas EB 81 straipsnio pažeidimas — Ieškinys, pareikštas įmonės, kuri minima ne jai skirto sprendimo motyvuojamoje dalyje — Suinteresuotumo pareikšti ieškinį nebuvimas — Nepriimtinumas)

42

2008/C 223/72

Byla T-366/06 2008 m. liepos 14 d. Pirmosios instancijos teismo nutartis byloje Calebus prieš Komisiją (Ieškinys dėl panaikinimo — Direktyva 92/43/EEB — Natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros apsauga — Sprendimas 2006/613/EB — Viduržemio jūros biogeografinio regiono Bendrijos svarbos teritorijų sąrašas — Aktas, kurį galima ginčyti — Tiesioginio poveikio nebuvimas — Nepriimtinumas)

42

2008/C 223/73

Byla T-12/07 2008 m. liepos 2 d. Pirmosios instancijos teismo nutartis byloje Polimeri Europa prieš Komisiją (Nereikia priimti sprendimo)

43

2008/C 223/74

Byla T-30/07 2008 m. birželio 27 d. Pirmosios instancijos teismo nutartis byloje Denka International prieš Komisiją (Ieškinys dėl panaikinimo — Direktyva 2006/92/EB — Didžiausia leistina dichlorvoso likučių koncentracija — Individualaus poveikio nebuvimas — Nepriimtinumas)

43

2008/C 223/75

Sujungtos bylos T-354/07–T-356/07 2008 m. birželio 26 d. Pirmosios instancijos teismo nutartis byloje Pfizer prieš VRDTIsdin (FOTOPROTECTOR ISDIN) (Bendrijos prekių ženklas — Paraiška dėl registracijos pripažinimo negaliojančia — Panaikinimas — Nereikalingumas priimti sprendimą)

43

2008/C 223/76

Byla T-451/07 2008 m. liepos 11 d. Pirmosios instancijos teismo nutartis byloje WellBiz prieš VRDTWild (WELLBIZ) (Bendrijos prekių ženklas — Protestas — Protesto atsiėmimas — Nereikalingumas priimti sprendimą)

44

2008/C 223/77

Byla T-9/08 2008 m. birželio 25 d. Pirmosios instancijos teismo nutartis byloje Volkswagen prieš VRDT (Automobilio su žibintais siluetas) (Bendrijos prekių ženklas — Nacionalinio prekių ženklo registracijos atsisakymas — Nereikalingumas priimti sprendimą)

44

2008/C 223/78

Byla T-208/08 2008 m. birželio 4 d. pareikštas ieškinys byloje Gosselin Word Wide Moving prieš Komisiją

45

2008/C 223/79

Byla T-221/08 2008 m. birželio 6 d. pareikštas ieškinys byloje Strack prieš Komisiją

45

2008/C 223/80

Byla T-222/08 2008 m. birželio 9 d. pareikštas ieškinys byloje Sanatur prieš VRDTSektkellerei Schloss Wachenheim (life light)

46

2008/C 223/81

Byla T-223/08 2008 m. birželio 12 d. pareikštas ieškinys byloje Iranian Tobacco prieš VRDTAD Bulgartabac (Bahman)

46

2008/C 223/82

Byla T-225/08 2008 m. birželio 13 d. pareikštas ieškinys byloje Mineralbrunnen Rhön-Sprudel Egon Schindel prieš VRDTSchwarzbräu (ALASKA)

47

2008/C 223/83

Byla T-226/08 2008 m. birželio 13 d. pareikštas ieškinys byloje Mineralbrunnen Rhön-Sprudel Egon Schindel prieš VRDTSchwarzbräu (Alaska)

47

2008/C 223/84

Byla T-230/08 2008 m. birželio 17 d. pareikštas ieškinys byloje Asenbaum Fine Arts prieš VRDT(WIENER WERKSTÄTTE)

48

2008/C 223/85

Byla T-231/08 2008 m. birželio 17 d. pareikštas ieškinys byloje Asenbaum Fine Arts prieš VRDT (WIENER WERKSTÄTTE)

49

2008/C 223/86

Byla T-233/08 2008 m. birželio 16 d. pareikštas ieškinys byloje MPDV Mikrolab prieš VRDT (ROI ANALYZER)

49

2008/C 223/87

Byla T-236/08 2008 m. birželio 16 d. pareikštas ieškinys byloje HPA prieš Komisiją

49

2008/C 223/88

Byla T-238/08 2008 m. birželio 19 d. pareikštas ieškinys byloje Komisija prieš Commune de Valbonne

50

2008/C 223/89

Byla T-244/08 2008 m. birželio 23 d. pareikštas ieškinys byloje Konsum Nord prieš Komisiją

51

2008/C 223/90

Byla T-245/08 2008 m. birželio 20 d. pareikštas ieškinys byloje Iranian Tobacco prieš VRDTAD Bulgartabac (TIR 20 FILTER CIGARETTES)

51

2008/C 223/91

Byla T-248/08 P 2008 m. birželio 23 d. Frantisek Doktor pateiktas apeliacinis skundas dėl 2008 m. balandžio 16 d. Tarnautojų teismo sprendimo byloje F-73/07 Doktor prieš Tarybą

52

2008/C 223/92

Byla T-251/08 2008 m. birželio 26 d. pareikštas ieškinys byloje Vion prieš VRDT (PASSION FOR BETTER FOOD)

52

2008/C 223/93

Byla T-254/08 2008 m. birželio 26 d. pareikštas ieškinys byloje Associazione Giullemanidallajuve prieš Komisiją

53

2008/C 223/94

Byla T-257/08 2008 m. birželio 30 d. pareikštas ieškinys byloje Biotronik prieš VRDT (BioMonitor)

53

2008/C 223/95

Byla T-258/08 2008 m. birželio 30 d. pareikštas ieškinys byloje Rath prieš VRDTPortela & Ca (DIACOR)

54

2008/C 223/96

Byla T-260/08 2008 m. liepos 3 d. pareikštas ieškinys byloje Indo Internacional prieš VRDTVisual (VISUAL MAP)

54

2008/C 223/97

Byla T-262/08 2008 m. liepos 8 d. pareikštas ieškinys byloje Canon Communications LLC prieš VRDTMesse Düsseldorf (MEDTEC)

55

2008/C 223/98

Byla T-263/08 2008 m. liepos 7 d. pareikštas ieškinys byloje Becker Flugfunkwerk GmbH prieš VRDTHarman Becker Automotive Systems (BECKER AVIONIC SYSTEMS)

55

2008/C 223/99

Byla T-265/08 2008 m. liepos 4 d. pareikštas ieškinys byloje Vokietija prieš Komisiją

56

2008/C 223/00

Byla T-274/08 2008 m. liepos 11 d. pareikštas ieškinys byloje Italija prieš Komisiją

57

2008/C 223/01

Byla T-275/08 2008 m. liepos 11 d. pareikštas ieškinys byloje Italija prieš Komisiją

57

2008/C 223/02

Byla T-492/04 2008 m. liepos 10 d. Pirmosios instancijos teismo nutartis byloje Jungbunzlauer ir kt. prieš Komisiją

58

2008/C 223/03

Byla T-67/06 2008 m. liepos 10 d. Pirmosios instancijos teismo nutartis byloje Elini prieš VRDTRolex (Elini)

58

2008/C 223/04

Byla T-237/07 2008 m. liepos 9 d. Pirmosios instancijos teismo nutartis byloje CityLine Hungary prieš Komisiją

58

2008/C 223/05

Byla T-87/08 2008 m. birželio 16 d. Pirmosios instancijos teismo nutartis byloje Kipras prieš Komisiją

58

2008/C 223/06

Byla T-88/08 2008 m. birželio 16 d. Pirmosios instancijos teismo nutartis byloje Kipras prieš Komisiją

58

2008/C 223/07

Byla T-91/08 2008 m. birželio 16 d. Pirmosios instancijos teismo nutartis byloje Kipras prieš Komisiją

58

2008/C 223/08

Byla T-92/08 2008 m. birželio 16 d. Pirmosios instancijos teismo nutartis byloje Kipras prieš Komisiją

59

2008/C 223/09

Byla T-93/08 2008 m. birželio 16 d. Pirmosios instancijos teismo nutartis byloje Kipras prieš Komisiją

59

2008/C 223/10

Byla T-119/08 2008 m. birželio 16 d. Pirmosios instancijos teismo nutartis byloje Kipras prieš Komisiją

59

2008/C 223/11

Byla T-122/08 2008 m. birželio 16 d. Pirmosios instancijos teismo nutartis byloje Kipras prieš Komisiją

59

 

Europos Sąjungos tarnautojų teismas

2008/C 223/12

Byla F-60/05 2008 m. vasario 21 d. Tarnautojų teismo (antroji kolegija) nutartis byloje Vande Velde prieš Komisiją (Viešoji tarnyba — Sutartininkas — Pavėluotai pateikta apeliacija — Akivaizdžiai nepriimtinas ieškinys)

60

2008/C 223/13

Byla F-63/05 R 2008 m. vasario 21 d. Tarnautojų teismo (antroji kolegija) nutartis byloje Arana de la Cal prieš Komisiją (Viešoji tarnyba — Sutartininkas — Pavėluotai pateikta apeliacija — Akivaizdžiai nepriimtinas ieškinys)

60

2008/C 223/14

Byla F-123/06 2008 m. birželio 5 d. Tarnautojų teismo (antroji kolegija) nutartis byloje Timmer prieš Audito Rūmus (Viešoji tarnyba — Tarnautojai — Vertinimas — Skundo pateikimo terminas — Naujas faktas — Nepriimtinumas)

61

2008/C 223/15

Byla F-78/07 2008 m. balandžio 21 d. Tarnautojų teismo antrosios kolegijos nutartis byloje Boudova ir kt. prieš Komisiją (Viešoji tarnyba — Pareigūnai — Paskyrimas — Priskyrimas lygiui — Pagalbiniai darbuotojai paskirti pareigūnais — Iki naujų nuostatų įsigaliojimo paskelbtas konkursas — Asmens nenaudai priimtas aktas — Ieškinio priimtinumas)

61

2008/C 223/16

Byla F-108/07 2008 m. birželio 26 d. Tarnautojų teismo antrosios kolegijos nutartis byloje Nijs prieš Audito Rūmus (Viešoji tarnyba — Pareigūnai — Pirmosios instancijos teismo procedūros reglamento 44 straipsnio 1 dalies c punktas — Teisinių pagrindų santrauka ieškinyje — Pirminio skundo nebuvimas — Akivaizdus nepriimtinumas)

61

2008/C 223/17

Byla F-136/07 R 2008 m. birželio 26 d. Tarnautojų teismo antroji kolegijos pirmininko nutartis byloje Nijs prieš Audito Rūmus (Viešoji tarnyba — Pareigūnai — Išankstinis skundas — Nebuvimas — Ieškinio pateikimo terminas — Vėlavimas — Akivaizdus nepriimtinumas)

62

2008/C 223/18

Byla F-54/08 2008 m. gegužės 29 d. pareikštas ieškinys byloje Bernard prieš Europolą

62

2008/C 223/19

Byla F-59/08 2008 m. birželio 30 d. pareikštas ieškinys byloje Bettina Klug prieš Europos vaistų agentūrą

62

2008/C 223/20

Byla F-60/08 2008 m. birželio 25 d. pareikštas ieškinys byloje Z prieš Komisiją

63

2008/C 223/21

Byla F-62/05 2008 m. vasario 13 d. Tarnautojų teismo nutartis byloje Ghem prieš Komisiją

63

2008/C 223/22

Byla F-64/07 2008 m. balandžio 2 d. Tarnautojų teismo nutartis byloje S prieš Parlamentą

63

2008/C 223/23

Byla F-68/07 2008 m. kovo 6 d. Tarnautojų teismo nutartis byloje Gering prieš Europolą

63


LT

 

Top