Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2008:219E:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, CE 219, 2008m. rugpjūtis 28d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-521X

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 219E

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir prane_imai

51 tomas
2008m. rugpjūčio 28d.


Prane_imo Nr.

Turinys

Puslapis

 

IV   Pranešimai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

 

Europos Parlamentas

 

2007-2008 m. SESIJA

 

2007 m. rugsėjo 24-27 d. posėdžiai

 

2007 m. rugsėjo 24 d., pirmadienis

2008/C 219E/01

PROTOKOLAS

1

POSĖDŽIO EIGA

Sesijos atnaujinimas

Pirmininko pareiškimas

Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Parlamento sudėtis

Bendro sprendimo procedūros metu priimtų teisės aktų pasirašymas

Klaidų sąrašas (Darbo tvarkos taisyklių 204a straipsnis)

Gauti dokumentai

Žodiniai klausimai ir rašytiniai pareiškimai (gauti dokumentai)

Anuliuoti rašytiniai pareiškimai

Tarybos perduoti susitarimų tekstai

Peticijos

Veiksmai įgyvendinant Parlamento pozicijas ir rezoliucijas

Asignavimų perkėlimas

Darbų programa

Vienos minutės kalbos svarbiais politiniais klausimais

Europos atsinaujinančių energijos išteklių planas (diskusijos)

Bendrijos geležinkelių plėtra ***III — Lokomotyvų ir traukinių mašinistų sertifikavimas ***III — Geležinkelių keleivių teisės ir pareigos ***III (diskusijos)

Kito posėdžio darbotvarkė

Posėdžio pabaiga

DALYVIŲ SĄRAŠAS

20

 

2007 m. rugsėjo 25 d., antradienis

2008/C 219E/02

PROTOKOLAS

21

POSĖDŽIO EIGA

Posėdžio pradžia

Gauti dokumentai

Balsavimas dėl prašymo taikyti skubos tvarką

Cukraus pramonės restruktūrizavimas * — Bendras cukraus sektoriaus rinkos organizavimas * (diskusijos)

Kinijoje pagaminti pavojingi žaislai (diskusijos)

Balsuoti skirtas laikas

EB ir Panamos susitarimas dėl tam tikrų oro susisiekimo aspektų * (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

EB ir Kirgizijos susitarimas dėl tam tikrų oro susisiekimo aspektų * (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

EB ir Jordanijos susitarimas dėl tam tikrų oro susisiekimo aspektų * (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Europos bendrijos ir Izraelio susitarimas dėl mokslinio ir techninio bendradarbiavimo * (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Bulgarijos ir Rumunijos prisijungimas prie EEB ir San Marino susitarimo dėl bendradarbiavimo ir muitų sąjungos * (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Suomijos nacionalinė pagalba sėkloms ir javų sėkloms auginti * (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Akcizo už romą tarifas * (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Kelių saugumas: dviračių motorinių transporto priemonių ranktūriai keleiviams (kodifikuota redakcija) ***I (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Kelių saugumas: dviračių motorinių transporto priemonių stovai (kodifikuota redakcija) ***I (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Dviračių ar triračių motorinių transporto priemonių galiniai registracijos numeriai (kodifikuota redakcija) ***I (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Konkurencijos taisyklių taikymas geležinkelių, kelių ir vidaus vandens transporto sektoriuje (kodifikuota redakcija) ***I (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Ratinių žemės ūkio ir miškų ūkio traktorių užpakalinio vaizdo veidrodžiai (kodifikuota redakcija) ***I (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Ratinių žemės ūkio ir miškų ūkio traktorių konstrukcijos, apsaugančios nuo apvirtimo (kodifikuota redakcija) ***I (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Švietimo ir visą gyvenimą trunkančio mokymosi statistika ***I (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Bendrijos geležinkelių plėtra ***III (balsavimas)

Lokomotyvų ir traukinių mašinistų sertifikavimas ***III (balsavimas)

Geležinkelių keleivių teisės ir pareigos ***III (balsavimas)

Cukraus pramonės restruktūrizavimas * (balsavimas)

Bendras cukraus sektoriaus rinkos organizavimas * (balsavimas)

Europos atsinaujinančių energijos išteklių planas (balsavimas)

Paaiškinimai dėl balsavimo

Balsavimo pataisymai ir ketinimai

Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Tarybos sprendimo dėl mirties bausmės moratoriumo įgyvendinimas (diskusijos)

Derybos dėl tarpregioninio asociacijos susitarimo su Mercosur šalimis ir naujosios dvišalės strateginės partnerystės su Brazilija (diskusijos)

Žalioji knyga dėl miesto transporto (diskusijos)

Klausimų valanda (klausimai Komisijai)

Europos technologijos institutas ***I (diskusijos)

Bendra užsienio politika energetikos srityje (diskusijos)

Atidėta žemė 2008 m. (diskusijos)

Kito posėdžio darbotvarkė

Posėdžio pabaiga

DALYVIŲ SĄRAŠAS

35

I PRIEDAS

37

II PRIEDAS

44

PRIIMTI TEKSTAI

62

P6_TA(2007)0387
EB ir Panamos susitarimas dėl tam tikrų oro susisiekimo aspektų *
2007 m. rugsėjo 25 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Europos bendrijos ir Panamos Respublikos susitarimo dėl tam tikrų oro susisiekimo aspektų sudarymo (COM(2007)0151 — C6-0198/2007 — 2007/0057(CNS))

62

P6_TA(2007)0388
EB ir Kirgizijos susitarimas dėl tam tikrų oro susisiekimo aspektų *
2007 m. rugsėjo 25 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Europos bendrijos ir Kirgizijos Respublikos susitarimo dėl tam tikrų oro susisiekimo aspektų sudarymo (COM(2007)0189 — C6-0173/2007 — 2007/0065(CNS))

62

P6_TA(2007)0389
EB ir Jordanijos susitarimas dėl tam tikrų oro susisiekimo aspektų *
2007 m. rugsėjo 25 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Europos bendrijos ir Jordanijos Hašimitų Karalystės susitarimo dėl tam tikrų oro susisiekimo aspektų sudarymo (COM(2007)0219 — C6-0201/2007 — 2007/0074(CNS))

63

P6_TA(2007)0390
EB ir Izraelio susitarimas dėl mokslinio ir techninio bendradarbiavimo *
2007 m. rugsėjo 25 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Europos bendrijos ir Izraelio Valstybės susitarimo dėl mokslinio ir techninio bendradarbiavimo sudarymo (COM(2007)0276 — C6-0237/2007 — 2007/0096(CNS))

63

P6_TA(2007)0391
Bulgarijos ir Rumunijos prisijungimas prie EEB ir San Marino susitarimo dėl bendradarbiavimo ir muitų sąjungos *
2007 m. rugsėjo 25 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo, Europos bendrijos ir jos valstybių narių vardu sudarančio Europos ekonominės bendrijos ir San Marino Respublikos susitarimo dėl bendradarbiavimo ir muitų sąjungos protokolą, susijusį su Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos prisijungimu prie šio susitarimo dėl jų stojimo į Europos Sąjungą (COM(2007)0309 — C6-0250/2007 — 2007/0105(CNS))

64

P6_TA(2007)0392
Suomijos nacionalinė pagalba sėkloms ir javų sėkloms auginti *
2007 m. rugsėjo 25 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 1947/2005, dėl Suomijos nacionalinės pagalbos sėkloms ir javų sėkloms auginti (COM(2007)0323 — C6-0245/2007 — 2007/0109(CNS))

64

P6_TA(2007)0393
Akcizo už romą mokestis *
2007 m. rugsėjo 25 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo, leidžiančio Prancūzijai taikyti lengvatinį akcizo tarifą tradiciniam Prancūzijos užjūrio departamentuose gaminamam romui ir panaikinančio 2002 m. vasario 18 d. Tarybos sprendimą 2002/166/EB (COM(2007)0318 — C6-0249/2007 — 2007/0131(CNS))

65

P6_TA(2007)0394
Kelių saugumas: dviračių motorinių transporto priemonių ranktūriai keleiviams (kodifikuota redakcija) ***I
2007 m. rugsėjo 25 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl iš dalies pakeisto pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl dviračių motorinių transporto priemonių ranktūrių keleiviams (kodifikuota redakcija) (COM(2006)0265 — C6-0419/2006 — 2003/0058(COD))

65

P6_TA(2007)0395
Kelių saugumas: dviračių motorinių transporto priemonių stovai (kodifikuota redakcija) ***I
2007 m. rugsėjo 25 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl dviračių motorinių transporto priemonių stovų (kodifikuota redakcija) (COM(2006)0262 — C6-0418/2006 — 2003/0059(COD))

66

P6_TA(2007)0396
Dviračių ar triračių motorinių transporto priemonių galiniai registracijos numeriai (kodifikuota redakcija) ***I
2007 m. rugsėjo 25 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl dviračių arba triračių motorinių transporto priemonių galinio registracinio numerio ženklo tvirtinimo vietos (kodifikuota redakcija) (COM(2006)0478 — C6-0291/2006 — 2006/0161(COD))

66

P6_TA(2007)0397
Konkurencijos taisyklių taikymas geležinkelių, kelių ir vidaus vandens transporto sektoriuje (kodifikuota redakcija) ***I
2007 m. rugsėjo 25 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl konkurencijos taisyklių taikymo geležinkelių, kelių ir vidaus vandenų transportui (kodifikuota redakcija) (COM(2006)0722 — C6-0433/2006 — 2006/0241(COD))

67

P6_TA(2007)0398
Ratinių žemės ūkio ir miškų ūkio traktorių užpakalinio vaizdo veidrodžiai (kodifikuota redakcija) ***I
2007 m. rugsėjo 25 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl ratinių žemės ūkio ir miškų ūkio traktorių užpakalinio vaizdo veidrodžių (kodifikuota redakcija) (COM(2007)0236 — C6-0126/2007 — 2007/0081(COD))

67

P6_TA(2007)0399
Ratinių žemės ūkio ir miškų ūkio traktorių konstrukcijos, apsaugančios nuo apvirtimo (kodifikuota redakcija) ***I
2007 m. rugsėjo 25 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl ratinių žemės ūkio ir miškų ūkio traktorių konstrukcijų, apsaugančių nuo apvirtimo (kodifikuota redakcija) (COM(2007)0310 — C6-0163/2007 — 2007/0107(COD))

68

P6_TA(2007)0400
Visą gyvenimą trunkančio mokymosi statistika ***I
2007 m. rugsėjo 25 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl švietimo ir visą gyvenimą trunkančio mokymosi statistikos rengimo ir plėtotės (COM(2005)0625 — C6-0422/2005 — 2005/0248(COD))

68

P6_TC1-COD(2005)0248
Europos Parlamento pozicija, priimta per pirmąjį svarstymą 2007 m. rugsėjo 25 d. siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. .../2008 dėl švietimo ir visą gyvenimą trunkančio mokymosi statistikos rengimo ir plėtotės

69

P6_TA(2007)0401
Bendrijos geležinkelių plėtra ***III
2007 m. rugsėjo 25 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl Taikinimo komiteto patvirtinto bendro teksto dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, iš dalies keičiančios Tarybos direktyvą 91/440/EEB dėl Bendrijos geležinkelių plėtros ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2001/14/EB dėl geležinkelių infrastruktūros pajėgumų paskirstymo ir mokesčių už naudojimąsi geležinkelių infrastruktūra ėmimo (PE-CONS 3635/2007 — C6-0212/2007 — 2004/0047(COD))

69

P6_TA(2007)0402
Lokomotyvų ir traukinių mašinistų sertifikavimas ***III
2007 m. rugsėjo 25 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl Taikinimo komiteto patvirtinto bendro teksto dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl traukinių mašinistų, valdančių lokomotyvus ir traukinius geležinkelių sistemoje Bendrijos teritorijoje, sertifikavimo (PE-CONS 3636/2007 — C6-0213/2007 — 2004/0048(COD))

70

P6_TA(2007)0403
Geležinkelių keleivių teisės ir pareigos ***III
2007 m. rugsėjo 25 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl Taikinimo komiteto patvirtinto bendro teksto dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl geležinkelių keleivių teisių ir pareigų (PE-CONS 3637/2007 — C6-0214/2007 — 2004/0049(COD))

70

P6_TA(2007)0404
Cukraus pramonės restruktūrizacija *
2007 m. rugsėjo 25 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 320/2006, nustatantį laikiną Bendrijos cukraus pramonės restruktūrizavimo schemą (COM(2007)0227 — C6-0176/2007 — 2007/0085(CNS))

71

P6_TA(2007)0405
Bendras cukraus sektoriaus rinkos organizavimas *
2007 m. rugsėjo 25 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 318/2006 dėl bendro cukraus sektoriaus rinkų organizavimo (COM(2007)0227 — C6-0177/2007 — 2007/0086(CNS))

79

P6_TA(2007)0406
Europos atsinaujinančių energijos išteklių planas
2007 m. rugsėjo 25 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Europos atsinaujinančių energijos išteklių plano (2007/2090(INI))

82

P6_TA(2007)0407
Moksliniuose bandymuose naudojami primatai
Europos Parlamento pareiškimas dėl moksliniuose bandymuose naudojamų primatų

90

P6_TA(2007)0408
Europos pagalbos telefonas 112
Europos Parlamento pareiškimas dėl Europos pagalbos telefono 112

92

 

2007 m. rugsėjo 26 d., trečiadienis

2008/C 219E/03

PROTOKOLAS

94

POSĖDŽIO EIGA

Posėdžio pradžia

Imigracija. Legali imigracija. Politikos prioritetai kovojant su nelegalia trečiųjų šalių piliečių imigracija (diskusijos)

Oficialus pasveikinimas

Būtinybė imtis priemonių siekiant apsaugoti nuo grėsmės istorinį paminklą - Bukarešto (Rumunija) Šv. Juozapo (Sfântul Iosif) katalikų katedrą (rašytinis pareiškimas)

Naujų Europos Parlamento narių įgaliojimų tikrinimas

Balsuoti skirtas laikas

Europos technologijos institutas ***I (balsavimas)

ES piliečių, gyvenančių kitoje valstybėje narėje, teisė balsuoti ir kandidatuoti Europos Parlamento rinkimuose * (balsavimas)

Atidėta žemė 2008 m. * (balsavimas)

Kinijoje pagaminti pavojingi žaislai (balsavimas)

Bendra užsienio politika energetikos srityje (balsavimas)

Legali imigracija (balsavimas)

Politikos prioritetai kovojant su nelegalia trečiųjų šalių piliečių imigracija (balsavimas)

Paaiškinimai dėl balsavimo

Balsavimo pataisymai ir ketinimai

Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Slapti sulaikymai ir neteisėti sulaikytų asmenų perkėlimai, kuriuose dalyvauja Europos Tarybos narėmis esančios valstybės (Fava ir Marty pranešimas) (diskusijos)

Europos saugumo ir gynybos politikos operacija Čado rytuose ir Centrinės Afrikos Respublikos šiaurėje (diskusijos)

Padėtis Birmoje (diskusijos)

Klausimų valanda (klausimai Tarybai)

Parlamento sudėtis

Tarpvalstybinių paslaugų teikėjų įsipareigojimai (diskusijos)

Skaitmeninės bibliotekos (diskusijos)

Europos švietimo ir mokymo sistemų veiksmingumas ir teisingumas (diskusijos)

Europos vaiko teisių strategija: prieš vaikų diskriminaciją ir žmonių, turinčių vadinamųjų dissutrikimų, atskirtį (diskusijos)

Kito posėdžio darbotvarkė

Posėdžio pabaiga

DALYVIŲ SĄRAŠAS

104

I PRIEDAS

106

II PRIEDAS

116

PRIIMTI TEKSTAI

174

P6_TA(2007)0409
Europos technologijos institutas ***I
2007 m. rugsėjo 26 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo įsteigiamas Europos technologijos institutas (COM(2006)0604 — C6-0355/2006 — 2006/0197(COD))

174

P6_TC1-COD(2006)0197
Europos Parlamento pozicija, priimta per pirmąjį svarstymą 2007 m. rugsėjo 26 d. siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. .../2007, kuriuo įsteigiamas Europos naujovių ir technologijos institutas

175

P6_TA(2007)0410
ES piliečių, gyvenančių kitoje valstybėje narėje teisė balsuoti ir kandidatuoti Europos Parlamento rinkimuose *
2007 m. rugsėjo 26 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos, iš dalies keičiančios 1993 m. gruodžio 6 d. Direktyvą 93/109/EB dėl išsamių priemonių Sąjungos piliečiams, gyvenantiems valstybėje narėje ir nesantiems šios valstybės piliečiais, naudotis balsavimo teise ir būti kandidatais per Europos Parlamento rinkimus (COM(2006)0791 — C6-0066/2007 — 2006/0277(CNS))

193

P6_TA(2007)0411
Atidėta žemė 2008 m. *
2007 m. rugsėjo 26 d. Europo Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, nukrypstančio nuo Reglamento (EB) Nr. 1782/2003, nustatančio bendrąsias tiesioginės paramos schemų pagal bendrą žemės ūkio politiką taisykles ir nustatančio tam tikras paramos schemas ūkininkams už atidėtą žemę 2008 m. (COM(2007)0523 — C6-0302/2007 — 2007/0194(CNS))

201

P6_TA(2007)0412
Kinijoje pagaminti pavojingi žaislai
2007 m. rugsėjo 26 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl gaminių ir ypač žaislų saugos

202

P6_TA(2007)0413
Bendra užsienio politika energetikos srityje
2007 m. rugsėjo 26 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Bendros užsienio politikos energetikos srityje kūrimo (2007/2000(INI))

206

P6_TA(2007)0414
Legali migracija
2007 m. rugsėjo 26 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl legalios migracijos veiksmų plano (2006/2251(INI))

215

P6_TA(2007)0415
Politikos prioritetai kovojant su negelia trečiųjų šalių piliečių imigracija
2007 m. rugsėjo 26 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl politikos prioritetų kovojant su nelegalia trečiųjų šalių piliečių imigracija (2006/2250(INI))

223

 

2007 m. rugsėjo 27 d., ketvirtadienis

2008/C 219E/04

PROTOKOLAS

234

POSĖDŽIO EIGA

Posėdžio pradžia

Gauti dokumentai

Vienodo požiūrio principo asmenims nepriklausomai nuo jų rasės arba etninės priklausomybės įgyvendinimas (diskusijos)

Moterų ir vyrų lygybė Europos Sąjungoje (2007 m.) (diskusijos)

Oficialus pasveikinimas

Būtinybė sukurti išsamią vėžio kontrolės strategiją (rašytinis pareiškimas)

Prašymas atšaukti Parlamento nario imunitetą

Darbotvarkė

Balsuoti skirtas laikas

Skaitmeninės bibliotekos (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Europos švietimo ir mokymo sistemų veiksmingumas ir teisingumas (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Tarybos sprendimo dėl mirties bausmės moratoriumo įgyvendinimas (balsavimas)

Europos saugumo ir gynybos politikos operacija Čado rytuose ir Centrinės Afrikos Respublikos šiaurėje (balsavimas)

Padėtis Birmoje (balsavimas)

Tarpvalstybinių paslaugų teikėjų įsipareigojimai (balsavimas)

Vienodo požiūrio principo asmenims nepriklausomai nuo jų rasės arba etninės priklausomybės įgyvendinimas (balsavimas)

Moterų ir vyrų lygybė Europos Sąjungoje (2007 m.) (balsavimas)

Komitetų ir delegacijų sudėtis

Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Posėdžio metu priimtų tekstų perdavimas

Tarybos bendrųjų pozicijų perdavimas

Paaiškinimai dėl balsavimo

Balsavimo pataisymai ir ketinimai

Sprendimai dėl kai kurių dokumentų

Į registrą įrašyti rašytiniai pareiškimai (Darbo tvarkos taisyklių 116 straipsnis)

Kitų posėdžių kalendorinis planas

Sesijos atidėjimas

DALYVIŲ SĄRAŠAS

248

I PRIEDAS

250

II PRIEDAS

258

PRIIMTI TEKSTAI

296

P6_TA(2007)0416
Skaitmeninės bibliotekos
2007 m. rugsėjo 27 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl „i2010: Europos skaitmeninės bibliotekos“ (2006/2040(INI))

296

P6_TA(2007)0417
Europos švietimo ir mokymo sistemų veiksmingumas ir teisingumas
2007 m. rugsėjo 27 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Europos švietimo ir mokymo sistemų veiksmingumo ir teisingumo (2007/2113(INI))

300

P6_TA(2007)0418
Mirties bausmės moratoriumas
2007 m. rugsėjo 27 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl visuotinio mirties bausmės moratoriumo

306

P6_TA(2007)0419
Europos saugumo ir gynybos politikos operacija Čado rytuose ir Centrinės Afrikos Respublikos šiaurėje
2007 m. rugsėjo 27 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Europos saugumo ir gynybos politikos operacijos Čado rytuose ir Centrinės Afrikos Respublikos šiaurėje

308

P6_TA(2007)0420
Padėtis Birmoje
2007 m. rugsėjo 27 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl padėties Birmoje

311

P6_TA(2007)0421
Tarpvalstybinių paslaugų teikėjų įsipareigojimai
2007 m. rugsėjo 27 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl tarpvalstybinių paslaugų teikėjų įsipareigojimų (2006/2049(INI))

312

P6_TA(2007)0422
Vienodo požiūrio principo asmenims nepriklausomai nuo jų rasės arba etninės priklausomybės įgyvendinimas
2007 m. rugsėjo 27 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl 2000 m. birželio 29 d. Direktyvos 2000/43/EB, įgyvendinančios vienodo požiūrio principą asmenims nepriklausomai nuo jų rasės arba etninės priklausomybės, taikymo (2007/2094 (INI))

317

P6_TA(2007)0423
Moterų ir vyrų lygybė Europos Sąjungoje (2007 m.)
2007 m. rugsėjo 27 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl moterų ir vyrų lygybės Europos Sąjungoje (2007 m.) (2007/2065(INI))

324

KLAIDŲ IŠTAISYMAS
Europos Parlamento pozicijos, priimtos per pirmąjį svarstymą 2007 m. balandžio 25 d. siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2007/.../EB dėl baudžiamųjų priemonių siekiant užtikrinti intelektinės nuosavybės teisių apsaugą, klaidų ištaisymas

331


Simbolių paaiškinimai

*

Bendradarbiavimo procedūra

**I

Bendradarbiavimo procedūra: pirmasis svarstymas

**II

Bendradarbiavimo procedūra: antrasis svarstymas

***

Pritarimo procedūra

***I

Bendro sprendimo procedūra: pirmasis svarstymas

***II

Bendro sprendimo procedūra: antrasis svarstymas

***III

Bendro sprendimo procedūra: trečiasis svarstymas

(Procedūra priklauso nuo Komisijos siūlomo teisinio pagrindo)

Informacija dėl balsavimui skirto laiko

Jeigu nenurodyta priešingai, pranešėjai prieš balsavimą raštu informavo pirmininką apie savo poziciją dėl pataisų.

Parlamento komitetų pavadinimų sutrumpinimai

AFET

Užsienio reikalų komitetas

DEVE

Plėtros komitetas

INTA

Tarptautinės prekybos komitetas

BUDG

Biudžeto komitetas

CONT

Biudžeto kontrolės komitetas

ECON

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

EMPL

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas

ENVI

Aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos ir vartotojų apsaugos politikos komitetas

ITRE

Pramonės, išorės prekybos, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas

IMCO

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas

TRAN

Transporto ir turizmo komitetas

REGI

Regioninės plėtros komitetas

AGRI

Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas

PECH

Žuvininkystės komitetas

CULT

Kultūros ir švietimo komitetas

JURI

Teisės komitetas

LIBE

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

AFCO

Konstitucinių reikalų komitetas

FEMM

Moterų teisių ir lygių galimybių komitetas

PETI

Peticijų komitetas

Frakcijų pavadinimų sutrumpinimai

PPE-DE

Europos liaudies partijos (krikščionių demokratų) ir Europos demokratų frakcija

PSE

Socialistų frakcija Europos Parlamente

ALDE

Liberalų ir demokratų aljanso už Europą frakcija

UEN

Sąjungos už tautų Europą frakcija

Verts/ALE

Žaliųjų frakcija/Europos laisvasis aljansas

GUE/NGL

Europos vieningųjų kairiųjų jungtinė frakcija/Šiaurės šalių žalieji kairieji

IND/DEM

Nepriklausomybės ir demokratijos frakcija

ITS

Tapatybės, tradicijų ir suvereniteto frakcija

NI

Nepriklausomi Parlamento nariai

LT

 

Top