Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2008:197:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, C 197, 2008m. rugpjūtis 02d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-521X

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 197

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir prane_imai

51 tomas
2008m. rugpjūčio 2d.


Prane_imo Nr.

Turinys

Puslapis

 

IV   Pranešimai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

 

Teisingumo Teismas

2008/C 197/01

Paskutinis Teisingumo Teismo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje skelbiamas leidinysOL C 183, 2008 7 19

1


 

V   Skelbimai

 

TEISINĖS PROCEDŪROS

 

Teisingumo Teismas

2008/C 197/02

Byla C-120/08 2008 m. kovo 20 d.Bundesgerichtshofs (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Bayerischer Brauerbund e.V. prieš Bavaria N.V.

2

2008/C 197/03

Byla C-170/08 2008 m. balandžio 23 d.College van Beroep voor het bedrijfsleven (Nyderlandai) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje H. J. Nijemeisland prieš Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

2

2008/C 197/04

Byla C-175/08 2008 m. balandžio 29 d.Bundesverwaltungsgericht (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Aydin Salahadin Abdulla prieš Vokietijos Federacinę Respubliką

3

2008/C 197/05

Byla C-176/08 2008 m. balandžio 29 d.Bundesverwaltungsgericht (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Kamil Hasan prieš Vokietijos Federacinę Respubliką

3

2008/C 197/06

Byla C-177/08 2008 m. balandžio 29 d.Bundesverwaltungsgericht (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Khoshnaw Abdullah prieš Vokietijos Federacinę Respubliką

4

2008/C 197/07

Byla C-178/08 2008 m. balandžio 29 d.Bundesverwaltungsgericht (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Ahmed Adem ir Hamrin Mosa Rashi prieš Vokietijos Federacinę Respubliką

5

2008/C 197/08

Byla C-179/08 2008 m. balandžio 29 d.Bundesverwaltungsgericht (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Dler Jamal prieš Vokietijos Federacinę Respubliką

5

2008/C 197/09

Byla C-182/08 2008 m. balandžio 30 d.Bundesfinanzhof (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Glaxo Wellcome GmbH & Co. prieš Finanzamt München II

6

2008/C 197/10

Byla C-185/08 2008 m. balandžio 29 d.Rechtbank 's-Gravenhage (Nyderlandai) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Latchways plc en Eurosafe Solutions BV prieš Kedge Safety Systems BV en Consolidated Nederland BV

6

2008/C 197/11

Byla C-188/08 2008 m. gegužės 6 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Airiją

7

2008/C 197/12

Byla C-192/08 2008 m. gegužės 8 d.Korkein hallinto-oikeus (Suomija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje TeliaSonera Finland Oyj

8

2008/C 197/13

Byla C-194/08 2008 m. gegužės 9 d.Verwaltungsgerichtshof (Austrija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Dr. Susanne Gassmayr prieš Bundesministerin für Wissenschaft und Forschung

9

2008/C 197/14

Byla C-196/08 2008 m. gegužės 14 d.Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Acoset SpA prieš Conferenza Sindaci e Presidenza Prov. Reg. ATO Idrico Ragusa ir kt.

9

2008/C 197/15

Byla C-198/08 2008 m. gegužės 14 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Austrijos Respubliką

10

2008/C 197/16

Byla C-199/08 2008 m. gegužės 15 d.Oberster Gerichtshof (Austrija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Dr. Erhard Eschig prieš UNIQA Sachversicherung AG

10

2008/C 197/17

Byla C-203/08 2008 m. gegužės 16 d.Raad van State (Nyderlandai) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje The Sporting Exchange Ltd, veikianti Betfair vardu, prieš Minister van Justitie, Stichting de Nationale Sporttotalisator en Scientific Games Racing

11

2008/C 197/18

Byla C-204/08 2008 m. gegužės 19 d.Bundesgerichtshof (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Peter Rehder prieš Air Baltic Corporation

11

2008/C 197/19

Byla C-211/08 2008 m. gegužės 20 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Ispanijos Karalystę

12

2008/C 197/20

Byla C-212/08 2008 m. gegužės 21 d.Conseil d'État (Prancūzija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Société Zeturf Ltd prieš Premier ministre, Ministre de l'Agriculture et de la Pêche, Ministre de l'Intérieur, de l'Outre-mer et des Collectivités territoriales, Ministre de l'Économie, de l'Industrie et de l'Emploi — Įstojusi į bylą šalis: G.I.E. Pari Mutuel Urbain (PMU)

12

2008/C 197/21

Byla C-213/08 2008 m. gegužės 21 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Ispanijos Karalystę

13

2008/C 197/22

Byla C-217/08 2008 m. gegužės 22 d.Tribunale ordinario di Milano (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Rita Mariano prieš Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)

13

2008/C 197/23

Byla C-218/08 2008 m. gegužės 22 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Italijos Respubliką

13

2008/C 197/24

Byla C-230/08 2008 m. gegužės 28 d.Østre Landsret (Danija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Dansk Transport og Logistik prieš Skatteministeriet

14

2008/C 197/25

Byla C-241/08 2008 m. birželio 2 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Prancūzijos Respubliką

15

2008/C 197/26

Byla C-252/08 2008 m. birželio 12 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Maltos Respubliką

15

2008/C 197/27

Byla C-256/08 2008 m. birželio 16 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Jungtinę Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystę

16

2008/C 197/28

Byla C-269/08 2008 m. birželio 20 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Maltos Respubliką

16

 

Pirmosios instancijos teismas

2008/C 197/29

Teisėjų paskyrimas į kolegijas

17

2008/C 197/30

Byla T-94/98 2008 m. birželio 26 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimas byloje Alferink ir kt. prieš Komisiją (Ieškinys dėl žalos atlyginimo — Deliktinė atsakomybė — Pienas — Papildomas mokestis — Referencinis kiekis — Gamintojas, prisiėmęs įsipareigojimą neprekiauti — Reikalavimas gaminti pirminiame SLOM ūkyje — Reglamento (EEB) Nr. 1546/88, iš dalies pakeisto Reglamentu (EEB) Nr. 1033/89, 3a straipsnis — Tariamai dviprasmiška taikytinos nuostatos formuluotė — Teisinio saugumo principas)

18

2008/C 197/31

Byla T-410/03 2008 m. birželio 18 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimas byloje Hoechst prieš Komisiją (Konkurencija — Karteliai — Sorbatų rinka — Sprendimas, kuriuo konstatuojamas EB 81 straipsnio pažeidimas — Baudų dydžio apskaičiavimas — Pareiga motyvuoti — Pažeidimo sunkumas ir trukmė — Sunkinančiosios aplinkybės — Non bis in idem principas — Bendradarbiavimas administracinėje procedūroje — Galimybė susipažinti su byla — Procedūros trukmė)

19

2008/C 197/32

Byla T-420/03 2008 m. birželio 17 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimas byloje El Corte Inglés prieš VRDTAbril Sánchez ir Ricote Saugar (Boomerang TV ) (Bendrijos prekių ženklas — Protesto procedūra — Vaizdinio Bendrijos prekių ženklo Boomerang TV paraiška — Ankstesni žodiniai ir vaizdiniai nacionaliniai ir Bendrijos prekių ženklai BOOMERANG ir „Boomerang“ — Santykiniai atmetimo pagrindai — Galimybės supainioti nebuvimas — Plačiai žinomo prekių ženklo, kaip nustatyta Paryžiaus konvencijos 6a straipsnyje, nebuvimas — Kenkimo geram vardui nebuvimas — Tam tikrų ankstesnių prekių ženklų arba jų vertimų įrodymų nepateikimas Protestų skyriui — Įrodymų pateikimas pirmą kartą Apeliacinei tarybai — Reglamento (EB) Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punktas ir 2 dalies c punktas, 8 straipsnio 5 dalis ir 74 straipsnio 2 dalis — Reglamento (EB) Nr. 2868/95 16 taisyklės 2 ir 3 dalys, 17 taisyklės 2 dalis ir 20 taisyklės 2 dalis)

19

2008/C 197/33

Byla T-442/03 2008 m. birželio 26 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimas byloje SIC prieš Komisiją („Valstybės pagalba — Priemonės, kurių ėmėsi Portugalijos Respublika visuomeninio operatoriaus RTP atžvilgiu, finansuoti pastarojo su viešosiomis paslaugomis susijusius įgaliojimus — Sprendimas, nustatantis, kad tam tikros priemonės nėra valstybės pagalba, o kitos yra suderinamos su bendrąja rinka — Kvalifikavimas valstybės pagalba — Suderinamumas su bendrąja rinka — Pareiga atlikti kruopštų ir nešališką tyrimą“)

20

2008/C 197/34

Byla T-93/06 2008 m. birželio 19 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimas byloje Mülhens prieš VRDTSpa Monopole (MINERAL SPA) (Bendrijos prekių ženklas — Protesto procedūra — Žodinio Bendrijos prekių ženklo MINERAL SPA paraiška — Ankstesnis žodinis nacionalinis prekių ženklas SPA — Santykinis atmetimo pagrindas — Geras vardas — Nesąžiningas pasinaudojimas ankstesnio prekių ženklo geru vardu — Reglamento (EB) Nr. 40/94 8 straipsnio 5 dalis)

20

2008/C 197/35

Byla T-175/06 2008 m. birželio 18 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimas byloje Coca-Cola prieš VRDTSan Polo (MEZZOPANE) (Bendrijos prekių ženklas — Protesto procedūra — Vaizdinio Bendrijos prekių ženklo MEZZOPANE paraiška — Ankstesni žodiniai nacionaliniai prekių ženklai MEZZO ir MEZZOMIX — Reglamento (EB) Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punktas — Galimybės supainioti nebuvimas)

21

2008/C 197/36

Byla T-224/06 2008 m. birželio 25 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimas byloje Otto prieš VRDTL'Altra Moda (L'Altra Moda) („Bendrijos prekių ženklas — Protesto procedūra — Vaizdinio Bendrijos prekių ženklo „Altra Moda“ paraiška — Ankstesnis vaizdinis nacionalinis prekių ženklas „Alba Moda“ — Santykinis atmetimo pagrindas — Galimybės supainioti nebuvimas — Reglamento (EB) Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punktas — Reglamento Nr. 40/94 73 straipsnis ir 74 straipsnio 1 ir 2 dalys“)

21

2008/C 197/37

Byla T-268/06 2008 m. birželio 25 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimas byloje Olympiaki Aeroporia Ypiresies prieš Komisiją (Valstybės pagalba — Pagalba aviakompanijoms, patyrusioms žalos dėl 2001 m. rugsėjo 11 d. pasikėsinimų — Sprendimas, kuriuo dalis pagalbos schemos pripažįstama nesuderinama su bendrąja rinka ir nurodoma susigrąžinti išmokėtą pagalbą — EB 87 straipsnio 2 dalies b punktas — 2001 m. spalio 10 d. Komisijos komunikatas dėl rugsėjo 11 d. išpuolių pasekmių — Priežastinis ryšys tarp ypatingo įvykio ir žalos — Pareiga motyvuoti)

22

2008/C 197/38

Byla T-36/07 2008 m. birželio 25 d. Pirmosios instancijos teismo nutartis byloje Zipcar prieš VRDTCanary Islands Car (ZIPCAR) („Bendrijos prekių ženklas — Protesto procedūra — Žodinio Bendrijos prekių ženklo ZIPCAR registracijos paraiška — Ankstesnis žodinis nacionalinis prekių ženklas CICAR — Santykinis atmetimo pagrindas — Supainiojimo galimybė — Reglamento (EB) Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punktas“)

22

2008/C 197/39

Byla T-79/07 2008 m. birželio 26 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimas byloje SHS Polar Sistemas Informáticos prieš VRDTPolaris Software Lab (POLARIS) („Bendrijos prekių ženklas — Protesto procedūra — Bendrijos vaizdinio prekių ženklo POLARIS paraiška — Ankstesnis Bendrijos žodinis prekių ženklas POLAR — Santykinis atmetimo pagrindas — Galimybės suklaidinti nebuvimas — Reglamento (EB) Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punktas“)

23

2008/C 197/40

Byla T-164/07 P 2008 m. birželio 18 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimas byloje Sundholm prieš Komisiją (Apeliacinis skundas — Viešoji tarnyba — Pareigūnai — Tarnybinės veiklos vertinimo ataskaita — Vertinimas už 2003 metus — Teisė į gynybą — Nepriimtinas apeliacinis skundas — Nepagrįstas apeliacinis skundas)

23

2008/C 197/41

Byla T-209/06 2008 m. birželio 11 d. Pirmosios instancijos teismo nutartis byloje European Association of Im- and Exporters of Birds and live Animals ir kt. prieš Komisiją (Ieškinys dėl panaikinimo — Priimtinumas — EB 230 straipsnio ketvirtoji pastraipa — Fiziniai ir juridiniai asmenys — Asociacijos — Sprendimas 2006/522/EEB — Individualus taikymas — Sanitarinė inspekcija — Apsaugos priemonės nuo paukščių gripo)

23

2008/C 197/42

Sujungtos bylos T-383/06 ir T-71/07 2008 m. gegužės 14 d. Pirmosios instancijos teismo nutartis byloje Icuna.Com prieš Parlamentą („Ieškinys dėl panaikinimo — Ieškinys dėl žalos atlyginimo — Viešieji paslaugų pirkimai — Bendrijos viešųjų pirkimų procedūra — Pasiūlymo atmetimas — Sprendimas panaikinti viešojo pirkimo procedūrą — Akivaizdžiai teisiškai nepagrįstas ieškinys — Nereikalingumas priimti sprendimą“)

24

2008/C 197/43

Byla T-127/07 P 2008 m. birželio 10 d. Pirmosios instancijos teismo nutartis byloje Bligny prieš Komisiją (Apeliacinis skundas — Viešoji tarnyba — Atviras konkursas — Priėmimo sąlygos — Atsisakymas taisyti testą raštu — Pranešimas apie konkursą — Neišsami paraiška — Pilietybės įrodymas — Akivaizdžiai nepagrįstas apeliacinis skundas)

24

2008/C 197/44

Byla T-41/08 R 2008 m. balandžio 25 d. Pirmosios instancijos teismo pirmininko nutartis byloje Vakakis prieš Komisiją („Bendrijos viešojo pirkimo procedūra — Laikinųjų apsaugos priemonių prašymas — Prarasta galimybė — Teisė pareikšti ieškinį — Ieškinio pagrindinėje byloje priimtinumas — Skuba — Tyrimo priemonės“)

25

2008/C 197/45

Byla T-190/08 2008 m. gegužės 14 d. pareikštas ieškinys byloje CHEMK ir Kuznetskie ferrosplavy prieš Tarybą ir Komisiją

25

2008/C 197/46

Byla T-192/08 2008 m. gegužės 21 d. pareikštas ieškinys byloje Transnational CompanyKazchromeir ENRC Marketing prieš Tarybą

26

2008/C 197/47

Byla T-193/08 P 2008 m. gegužės 21 d. Carina Skareby pateiktas apeliacinis skundas dėl 2008 m. kovo 6 d. Tarnautojų teismo sprendimo byloje F-46/06 Skareby prieš Komisiją

26

2008/C 197/48

Byla T-194/08 2008 m. gegužės 21 d. pareikštas ieškinys byloje Cattin ir Cattin prieš Komisiją

27

2008/C 197/49

Byla T-201/08 2008 m. gegužės 26 d. pareikštas ieškinys byloje Market Watch prieš VRDTAres Trading (SEROSLIM)

27

2008/C 197/50

Byla T-204/08 2008 m. birželio 4 d. pareikštas ieškinys byloje Team Relocations NV prieš Komisiją

28

2008/C 197/51

Byla T-206/08 2008 m. birželio 9 d. pareikštas ieškinys byloje Ispanija prieš Komisiją

29

2008/C 197/52

Byla T-209/08 2008 m. birželio 4 d. pareikštas ieškinys byloje Stichting Administratiekantoor Portielje prieš Komisiją

30

2008/C 197/53

Byla T-210/08 2008 m. birželio 4 d. pareikštas ieškinys byloje Verhuizingen Coppens prieš Komisiją

30

2008/C 197/54

Byla T-211/08 2008 m. birželio 4 d. pareikštas ieškinys byloje Putters International prieš Komisiją

31

2008/C 197/55

Byla T-212/08 2008 m. birželio 4 d. pareikštas ieškinys byloje Amertranseuro International Holdings ir kt. prieš Komisiją

32

2008/C 197/56

Byla T-214/08 2008 m. birželio 9 d. pareikštas ieškinys byloje Paul Alfons Rehbein prieš VRDTHervé Dias Martinho ir Manuel Carlos Dias Martinho (Outburst)

32

2008/C 197/57

Byla T-218/08 2008 m. birželio 11 d. pareikštas ieškinys byloje Lemans prieš VRDTStephen Turner (ICON)

33

2008/C 197/58

Byla T-229/08 2008 m. birželio 13 d. pareikštas ieškinys byloje Impala prieš Komisiją

33

2008/C 197/59

Byla T-246/08 2008 m. birželio 25 d. pareikštas ieškinys byloje Melli Bank prieš Tarybą

34

2008/C 197/60

Byla T-9/94 2008 m. gegužės 26 d. Pirmosios instancijos teismo nutartis byloje Ypma prieš Tarybą ir Komisiją

35

2008/C 197/61

Byla T-402/03 2008 m. birželio 5 d. Pirmosios instancijos teismo nutartis byloje Katalagarianakis prieš Komisiją

35

2008/C 197/62

Byla T-11/04 2008 m. birželio 5 d. Pirmosios instancijos teismo nutartis byloje Martins prieš Komisiją

35

2008/C 197/63

Byla T-101/04 2008 m. birželio 5 d. Pirmosios instancijos teismo nutartis byloje Martinez Mongay prieš Komisiją

35

2008/C 197/64

Byla T-128/04 2008 m. birželio 5 d. Pirmosios instancijos teismo nutartis byloje Piccinni-Leopardi prieš Komisiją

35

2008/C 197/65

Byla T-390/04 2008 m. birželio 11 d. Pirmosios instancijos teismo nutartis byloje Piccinni-Leopardi ir kt. prieš Komisiją

36

2008/C 197/66

Byla T-31/05 2008 m. birželio 17 d. Pirmosios instancijos teismo nutartis byloje Rossi prieš VRDTK & L Ruppert Stiftung (Rossi)

36

2008/C 197/67

Byla T-104/05 2008 m. birželio 5 d. Pirmosios instancijos teismo nutartis byloje Cegelec prieš Parlamentą

36

2008/C 197/68

Byla T-342/06 2008 m. birželio 17 d. Pirmosios instancijos teismo nutartis byloje Angiotech Pharmaceuticals prieš VRDT (VASCULAR WRAP)

36

2008/C 197/69

Byla T-331/07 2008 m. birželio 6 d. Pirmosios instancijos teismo nutartis byloje Chupa Chups prieš Komisiją

36

2008/C 197/70

Byla T-22/08 2008 m. birželio 16 d. Pirmosios instancijos teismo nutartis byloje Quest Diagnostics prieš VRDTALK-Abelló (DIAQUEST)

36

 

Europos Sąjungos tarnautojų teismas

2008/C 197/71

Byla F-97/07 2008 m. birželio 17 d. Tarnautojų teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje De Fays prieš Komisiją (Viešoji tarnyba — Tarnautojai — Atostogos dėl ligos — Neteisėtas nebuvimas — Arbitražo procedūra)

37

2008/C 197/72

Byla F-57/08 2008 m. birželio 9 d. pareikštas ieškinys byloje Palazzo prieš Komisiją

37

2008/C 197/73

Byla F-2/05 2008 m. birželio 18 d. Tarnautojų teismo (pirmoji kolegija) nutartis byloje Kröppelin prieš Tarybą

37

2008/C 197/74

Byla F-4/05 2008 m. birželio 18 d. Tarnautojų teismo nutartis (pirmoji kolegija) byloje Huober prieš Tarybą

38

2008/C 197/75

Byla F-6/05 2008 m. birželio 18 d. Tarnautojų teismo (pirmoji kolegija) nutartis byloje Kröppelin prieš Tarybą

38


LT

 

Top