EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2008:180:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, C 180, 2008m. liepa 17d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-521X

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 180

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir prane_imai

51 tomas
2008m. liepos 17d.


Prane_imo Nr.

Turinys

Puslapis

 

I   Rezoliucijos, rekomendacijos ir nuomonės

 

NUOMONĖS

 

Europos centrinis bankas

2008/C 180/01

2008 m. liepos 3 d. Europos centrinio banko nuomonė, Europos Sąjungos Tarybos prašymu dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 974/98 dėl euro įvedimo Slovakijoje, ir dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 2866/98 dėl perskaičiavimo į eurus kurso Slovakijai (CON/2008/28)

1


 

II   Komunikatai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ IR ORGANŲ PRIIMTI KOMUNIKATAI

 

Komisija

2008/C 180/02

Leidimas teikti valstybės pagalbą remiantis EB sutarties 87 ir 88 straipsnių nuostatomis — Atvejai, kuriems Komisija neprieštarauja (1)

2

2008/C 180/03

Leidimas teikti valstybės pagalbą remiantis EB sutarties 87 ir 88 straipsnių nuostatomis — Atvejai, kuriems Komisija neprieštarauja (1)

6


 

IV   Pranešimai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

 

Komisija

2008/C 180/04

Euro kursas

7

 

VALSTYBIŲ NARIŲ PRANEŠIMAI

2008/C 180/05

Valstybių narių pateiktos informacijos apie valstybės pagalbą, teikiamą pagal Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1/2004 dėl EB sutarties 87 ir 88 straipsnių taikymo valstybės pagalbai mažosioms ir vidutinėms įmonėms, kurios verčiasi žemės ūkio produktų gamyba, perdirbimu ir prekyba, santrauka

8

2008/C 180/06

Valstybių narių pranešama informacija apie valstybės pagalbą, teikiamą pagal Komisijos reglamentą (EB) Nr. 68/2001 dėl EB sutarties 87 ir 88 straipsnių taikymo pagalbai mokymui (1)

9

2008/C 180/07

Valstybių narių pranešama informacija apie valstybės pagalbą, teikiamą pagal Komisijos reglamentą (EB) Nr. 70/2001 dėl EB sutarties 87 ir 88 straipsnių taikymo valstybės pagalbai mažosioms ir vidutinėms įmonėms (1)

13

2008/C 180/08

Valstybių narių perduota trumpa informacija apie valstybės pagalbą, teikiamą pagal Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1857/2006 dėl EB sutarties 87 ir 88 straipsnių taikymo valstybės pagalbai mažosioms ir vidutinėms įmonėms, kurios verčiasi žemės ūkio produktų gamyba, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 70/2001, perdirbimu ir prekyba

16

 

PRANEŠIMAI, SUSIJĘ SU EUROPOS EKONOMINE ERDVE

 

ELPA priežiūros tarnyba

2008/C 180/09

Norvegijos pranešimas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 94/22/EB dėl leidimų žvalgyti, tirti ir išgauti angliavandenilius išdavimo ir naudojimosi jais sąlygų — Skelbimas, kuriuo raginama teikti paraiškas naftos gavybos leidimams Norvegijos kontinentiniame šelfe gauti — 2008 m. leidimų iš anksto nustatytose vietovėse išdavimas

17

2008/C 180/10

Pranešimas apie paraišką, teikiamą pagal Direktyvos 2004/17/EB 30 straipsnį — EEE ELPA valstybės paraiška

18

2008/C 180/11

Norvegijos pranešimas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 94/22/EB dėl leidimų žvalgyti, tirti ir išgauti angliavandenilius išdavimo ir naudojimosi jais sąlygų — Skelbimas, kuriuo kviečiama teikti paraiškas naftos gavybos leidimams Norvegijos kontinentiniame šelfe gauti — 20-asis leidimų išdavimas

19


 

V   Skelbimai

 

TEISINĖS PROCEDŪROS

 

ELPA Teismas

2008/C 180/12

ELPA Teismo procedūros reglamento pakeitimai 2007 m. rugsėjo 20 d. priimti Teismo ir patvirtinti ELPA valstybių vyriausybių

20

 

PROCEDŪROS, SUSIJUSIOS SU KONKURENCIJOS POLITIKOS ĮGYVENDINIMU

 

Komisija

2008/C 180/13

Išankstinis pranešimas apie koncentraciją (Byla COMP/M.5240–GE/GMT/Bigpoint) — Bylą numatoma nagrinėti supaprastinta tvarka (1)

23

2008/C 180/14

Išankstinis pranešimas apie koncentraciją (Byla COMP/M.5154 — CASC JV) (1)

24

2008/C 180/15

Išankstinis pranešimas apie koncentraciją (Byla COMP/M.5193–Schlumberger/First Reserve/Saxon) — Bylą numatoma nagrinėti supaprastinta tvarka (1)

25

2008/C 180/16

Išankstinis pranešimas apie koncentraciją (Byla COMP/M.5202 — Triton/Altor/Papyrus Group) — Bylą numatoma nagrinėti supaprastinta tvarka (1)

26


 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

 

Top