Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2008:178:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, C 178, 2008m. liepa 15d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-521X

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 178

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir prane_imai

51 tomas
2008m. liepos 15d.


Prane_imo Nr.

Turinys

Puslapis

 

II   Komunikatai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ IR ORGANŲ PRIIMTI KOMUNIKATAI

 

Komisija

2008/C 178/01

Leidimas teikti valstybės pagalbą remiantis EB sutarties 87 ir 88 straipsnių nuostatomis — Atvejai, kuriems Komisija neprieštarauja (1)

1

2008/C 178/02

Neprieštaravimas praneštai koncentracijai (Byla COMP/M.5030 — Swiss Life/AWD) (1)

4

2008/C 178/03

Neprieštaravimas praneštai koncentracijai (Byla COMP/M.5054 — Schwenk-Gruppe/Paul Hartmann) (1)

4

2008/C 178/04

Neprieštaravimas praneštai koncentracijai (Byla COMP/M.5108 — Sofinco/Agos) (1)

5

2008/C 178/05

Neprieštaravimas praneštai koncentracijai (Byla COMP/M.5062 — Sofinco/Saracen/Forso) (1)

5

2008/C 178/06

Neprieštaravimas praneštai koncentracijai (Byla COMP/M.5145 — Staples/Corporate Express) (1)

6

2008/C 178/07

Neprieštaravimas praneštai koncentracijai (Byla COMP/M.5208 — Bilfinger Berger/M+W Zander FM) (1)

6

2008/C 178/08

Neprieštaravimas praneštai koncentracijai (Byla COMP/M.5099 — Arrow Electronics/Logix) (1)

7

2008/C 178/09

Neprieštaravimas praneštai koncentracijai (Byla COMP/M.4727 — Segulah/Capman/JV) (1)

7

2008/C 178/10

Neprieštaravimas praneštai koncentracijai (Byla COMP/M.5002 — Wacker Chemie/WPS/APP) (1)

8

2008/C 178/11

Neprieštaravimas praneštai koncentracijai (Byla COMP/M.5085 — Platinum Equity/Delphi Steering) (1)

8

2008/C 178/12

Neprieštaravimas praneštai koncentracijai (Byla COMP/M.5015 — Sagard/BPEF/Fläkt Woods JV) (1)

9


 

IV   Pranešimai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

 

Komisija

2008/C 178/13

Euro kursas

10

 

VALSTYBIŲ NARIŲ PRANEŠIMAI

2008/C 178/14

Valstybių narių perduota trumpa informacija apie valstybės pagalbą, teikiamą pagal Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1857/2006 dėl EB sutarties 87 ir 88 straipsnių taikymo valstybės pagalbai mažosioms ir vidutinėms įmonėms, kurios verčiasi žemės ūkio produktų gamyba, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 70/2001, perdirbimu ir prekyba

11

2008/C 178/15

Valstybių narių skelbiami sprendimai suteikti arba panaikinti licencijas oro susisiekimui vykdyti pagal Reglamento (EEB) Nr. 2407/92 dėl oro vežėjų licencijavimo 13 straipsnio 4 dalį (1)

15

2008/C 178/16

Komisijos komunikatas, parengtas įgyvendinant Tarybos direktyvą 92/75/EEB dėl buitinių prietaisų energijos ir kitų išteklių sunaudojimo parodymo ženklinant gaminį bei pateikiant standartinę informaciją apie gaminį (1)

17


 

V   Skelbimai

 

ADMINISTRACINĖS PROCEDŪROS

 

Taryba

2008/C 178/17

Pranešimas apie laisvą pareigybę — Europos Sąjungos Taryba — Bendras konkursas — Nr. CONS/AD/430 — Administratorius

19

2008/C 178/18

Pranešimas apie laisvą pareigybę — Europos Sąjungos Taryba — Bendras konkursas — Nr. CONS/AD/431 — Administratorius

20

2008/C 178/19

Pranešimas apie laisvą pareigybę — Europos Sąjungos Taryba — Bendras konkursas — Nr. CONS/AD/432 — Administratorius

21

 

Komisija

2008/C 178/20

2008 m. kvietimas teikti paraiškas pasinaudoti LIFE+

22

 

PROCEDŪROS, SUSIJUSIOS SU KONKURENCIJOS POLITIKOS ĮGYVENDINIMU

 

Komisija

2008/C 178/21

Išankstinis pranešimas apie koncentraciją (Byla COMP/M.5199 — De Weide Blik/Atlanta) (1)

25

2008/C 178/22

Išankstinis pranešimas apie koncentraciją (Byla COMP/M.5256 — Burani/3i/APB) — Bylą numatoma nagrinėti supaprastinta tvarka (1)

26

2008/C 178/23

Išankstinis pranešimas apie koncentraciją (Byla COMP/M.5217 — Gefa/Pema) (1)

27

2008/C 178/24

Išankstinis pranešimas apie koncentraciją (Byla COMP/M.5213 — Total/Sonatrach/JVs) — Bylą numatoma nagrinėti supaprastinta tvarka (1)

28

 

KITI AKTAI

 

Komisija

2008/C 178/25

Pranešimas apie paraišką, teikiamą pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/17/EB 30 straipsnį — Valstybės narės paraiška

29


 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

 

Top