Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2008:151:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, C 151, 2008m. birželis 17d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-521X

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 151

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir prane_imai

51 tomas
2008m. birželio 17d.


Prane_imo Nr.

Turinys

Puslapis

 

III   Parengiamieji aktai

 

EUROPOS EKONOMIKOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETAS

 

441-oji plenarinė sesija 2008 m. sausio 16–17 d.

2008/C 151/01

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Žaliosios knygos „Mažmeninės finansinės paslaugos bendrojoje rinkoje“COM(2007) 226 galutinis

1

2008/C 151/02

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Pasiūlymo priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą, panaikinančią Tarybos direktyvą 84/539/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su elektrine medicinine įranga, naudojama veterinarijoje, suderinimo COM(2007) 465 — galutinis 2007/0168 (COD)

11

2008/C 151/03

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Pasiūlymo priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą, susijusią su dujas deginančiais prietaisais (kodifikuota redakcija) COM(2007) 633 galutinis — 2007/0225 (COD)

12

2008/C 151/04

Europos socialinių ir ekonomikos reikalų komiteto nuomonė dėl Pasiūlymo priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą dėl apšvietimo ir šviesos signalo įtaisų įrengimo dviratėse arba triratėse motorinėse transporto priemonėse (kodifikuota redakcija) COM(2007) 768 galutinis — 2007/0270 (COD)

12

2008/C 151/05

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Komisijos komunikato Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui dėl Naujosios Europos Sąjungos gyvūnų sveikatos strategijos (2007–2013 m.), pagal kurią „prevencija geriau už gydymą“COM(2007) 539 galutinis

13

2008/C 151/06

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Pasiūlymo priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą, nustatantį profesinės vežimo kelių transportu veiklos sąlygų bendrąsias taisykles COM(2007) 263 galutinis — 2007/0098 (COD)

16

2008/C 151/07

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Jūros greitkelių logistikos grandinėje (tiriamoji nuomonė)

20

2008/C 151/08

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Pasiūlymo priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą, kuria panaikinama Tarybos direktyva 87/372/EEB dėl dažnių juostų, kurios turi būti paliktos viešajam paneuropiniam koriniam skaitmeniniam antžeminiam judriajam ryšiui suderintai diegti Bendrijoje COM(2007) 367 galutinis — 2007/0126 (COD)

25

2008/C 151/09

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Komisijos komunikato „Rengiant Europos energijos vartotojų teisių chartiją“COM(2007) 386 galutinis

27

2008/C 151/10

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Pasiūlymo priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą dėl minimalaus jūrininkų parengimo (nauja redakcija) COM(2007) 610 galutinis — 2007/0219(COD)

35

2008/C 151/11

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Pasiūlymo priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą dėl keleivinių laivų saugos taisyklių ir standartų (nauja redakcija) COM(2007) 737 galutinis — 2007/0257 (COD)

35

2008/C 151/12

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Baltosios knygos dėl sporto COM(2007) 391 galutinis

36

2008/C 151/13

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Mokytojų rengimo kokybės gerinimo COM(2007) 392 galutinis

41

2008/C 151/14

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Komisijos komunikato Tarybai, Europos Parlamentui, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Jaunimo visapusiško švietimo, užimtumo ir dalyvavimo visuomenės gyvenime skatinimas“COM(2007) 498 galutinis

45

2008/C 151/15

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Pasiūlymo priimti Tarybos reglamentą išplečiantį Reglamento (EB) Nr. 883/2004 ir Reglamento (EB) Nr. […] nuostatų taikymą trečiųjų šalių piliečiams, kuriems jos dar netaikomos dėl jų pilietybės COM(2007) 439 galutinis — 2007-152 (CNS)

50


LT

 

Top