EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2008:134:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, C 134, 2008m. gegužė 31d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-521X

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 134

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir prane_imai

51 tomas
2008m. gegužės 31d.


Prane_imo Nr.

Turinys

Puslapis

 

II   Komunikatai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ IR ORGANŲ PRIIMTI KOMUNIKATAI

 

Komisija

2008/C 134/01

Leidimas teikti valstybės pagalbą remiantis EB sutarties 87 ir 88 straipsnių nuostatomis — Atvejai, kuriems Komisija neprieštarauja (1)

1

2008/C 134/02

Komisijos komunikatas dėl 2-nitrotolueno ir 2,4-dinitrotolueno keliamos rizikos vertinimo rezultatų ir jos mažinimo strategijų (1)

4


 

III   Parengiamieji aktai

 

EUROPOS CENTRINIS BANKAS

2008/C 134/03

2008 m. gegužės 23 d. Europos centrinio banko nuomonė dėl dviejų pasiūlytų Komisijos reglamentų, įgyvendinančių Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl ketvirčio statistinių duomenų apie Bendrijos laisvas darbo vietas (CON/2008/22)

10


 

IV   Pranešimai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

 

Komisija

2008/C 134/04

Euro kursas

12

2008/C 134/05

Komisijos pranešimas apie susigrąžinamos valstybės pagalbos palūkanų normas bei orientacines/diskonto normas, taikomas 27 valstybių narių nuo 2007 m. sausio 1 d.(Paskelbta pagal Komisijos reglamento (EB) Nr. 794/2004 (OL L 140, 2004 4 30, p. 1) 10 straipsnį ir pagal Komisijos pranešimą dėl orientacinių/diskonto normų metodo nustatymo (OL C 273,1997 9 9, p. 3))

13

 

VALSTYBIŲ NARIŲ PRANEŠIMAI

2008/C 134/06

Atnaujintas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 562/2006, nustatančio taisyklių, reglamentuojančių asmenų judėjimą per sienas, Bendrijos kodeksą (Šengeno sienų kodeksas), 2 straipsnio 15 dalyje nurodytų leidimų gyventi sąrašas (OL C 247, 2006 10 13, p. 1, OL C 153, 2007 7 6, p. 5, OL C 192, 2007 8 18, p. 11, OL C 271, 2007 11 14, p. 14, OL C 57, 2008 3 1, p. 31)

14

2008/C 134/07

Atnaujintas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 562/2006, nustatančio taisyklių, reglamentuojančių asmenų judėjimą per sienas, Bendrijos kodeksą (Šengeno sienų kodeksas) 2 straipsnio 8 dalyje nurodytų sienos perėjimo punktų sąrašas (OL C 316, 2007 12 28, p. 1)

16

2008/C 134/08

Atnaujinta informacija apie orientacines sumas, reikalaujamas kertant išorės sienas, kaip nurodyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 562/2006, nustatančio taisyklių, reglamentuojančių asmenų judėjimą per sienas, Bendrijos kodeksą (Šengeno sienų kodeksas), 5 straipsnio 3 dalyje (OL C 247, 2006 10 13, p. 19, OL C 153, 2007 7 6, p. 22, OL C 182, 2007 8 4, p. 18, OL C 57, 2008 3 1, p. 38)

19

2008/C 134/09

Prancūzijos atlikti su viešaja paslauga susijusių įsipareigojimų dėl reguliariojo oro susisiekimo tarp Rennes ir Mulhouse miestų pakeitimai (1)

20


 

V   Skelbimai

 

PROCEDŪROS, SUSIJUSIOS SU KONKURENCIJOS POLITIKOS ĮGYVENDINIMU

 

Komisija

2008/C 134/10

Valstybės pagalba — Ispanija — Valstybės pagalba C 8/08 (ex NN 4/08; ex CP 60/07) — „Ciudad de la Luz“ kino studijos kompleksas, Alikantė — Kvietimas teikti pastabas pagal EB sutarties 88 straipsnio 2 dalį (1)

21

2008/C 134/11

Išankstinis pranešimas apie koncentraciją (Byla COMP/M.5062 — Sofinco/Saracen/Forso) — Bylą numatoma nagrinėti supaprastinta tvarka (1)

40

2008/C 134/12

Išankstinis pranešimas apie koncentraciją (Byla COMP/M.5173 — STM/NXP/JV) (1)

41

2008/C 134/13

Išankstinis pranešimas apie koncentraciją (Byla COMP/M.5176 — CVC/Schuitema) (1)

42

 

KITI AKTAI

 

Komisija

2008/C 134/14

Pranešimas apie paraišką, teikiamą pagal Direktyvos 2004/17/EB 30 straipsnį — Valstybės narės paraiška

43


 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

 

Top