Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2008:117:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, C 117, 2008m. gegužė 14d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-521X

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 117

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir prane_imai

51 tomas
2008m. gegužės 14d.


Prane_imo Nr.

Turinys

Puslapis

 

I   Rezoliucijos, rekomendacijos ir nuomonės

 

NUOMONĖS

 

Europos centrinis bankas

2008/C 117/01

2008 m. gegužės 5 d. Europos centrinio banko nuomonė, Europos Sąjungos Tarybos prašymu dėl pasiūlyto Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl kai kurių teisės aktų, kuriems galioja Sutarties 251 straipsnyje nustatyta tvarka, nuostatų, susijusių su reguliavimo procedūra su tikrinimu, suderinimo su Tarybos sprendimu 1999/468/EB su pakeitimais, padarytais Sprendimu 2006/512/EB (CON/2008/19)

1


 

II   Komunikatai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ IR ORGANŲ PRIIMTI KOMUNIKATAI

 

Komisija

2008/C 117/02

Leidimas teikti valstybės pagalbą remiantis EB sutarties 87 ir 88 straipsnių nuostatomis — Atvejai, kuriems Komisija neprieštarauja (1)

3

2008/C 117/03

Neprieštaravimas praneštai koncentracijai (Byla COMP/M.5035 — Radeberger/Getränke Essmann/Phoenix) (1)

5

2008/C 117/04

Neprieštaravimas praneštai koncentracijai (Byla COMP/M.5031 — ACE/CICA) (1)

5


 

IV   Pranešimai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

 

Komisija

2008/C 117/05

Euro kursas

6

2008/C 117/06

Euro kursas

7

 

VALSTYBIŲ NARIŲ PRANEŠIMAI

2008/C 117/07

Valstybių narių pranešama informacija apie valstybės pagalbą, suteiktą pagal Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1628/2006 dėl EB sutarties 87 ir 88 straipsnių taikymo nacionalinei regioninei investicinei pagalbai (1)

8

2008/C 117/08

Valstybių narių perduota trumpa informacija apie valstybės pagalbą, teikiamą pagal Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1857/2006 dėl EB sutarties 87 ir 88 straipsnių taikymo valstybės pagalbai mažoms ir vidutinėms įmonėms, kurios verčiasi žemės ūkio produktų gamyba, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 70/2001, perdirbimu ir prekyba

10

2008/C 117/09

Valstybių narių perduota trumpa informacija apie valstybės pagalbą, teikiamą pagal Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1857/2006 dėl EB sutarties 87 ir 88 straipsnių taikymo valstybės pagalbai mažoms ir vidutinėms įmonėms, kurios verčiasi žemės ūkio produktų gamyba, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 70/2001, perdirbimu ir prekyba

16

2008/C 117/10

Valstybių narių perduota trumpa informacija apie valstybės pagalbą, teikiamą pagal Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1857/2006 dėl EB sutarties 87 ir 88 straipsnių taikymo valstybės pagalbai mažoms ir vidutinėms įmonėms, kurios verčiasi žemės ūkio produktų gamyba, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 70/2001, perdirbimu ir prekyba

22


 

V   Skelbimai

 

ADMINISTRACINĖS PROCEDŪROS

 

Komisija

2008/C 117/11

MEDIA 2007 — Kvietimas teikti paraiškas — EACEA/11/08 — Paramos propagavimui ir patekimui į rinką priemonės

27

2008/C 117/12

MEDIA 2007 — Pranešimas apie konkursą — EACEA/12/08 — Propagavimo veiklos programoje MEDIA nedalyvaujančiose šalyse rėmimo priemonės

29

2008/C 117/13

Kvietimas teikti pasiūlymus EACEA/15/08 — 4.5.b veiksmas — Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti projektuose, kuriais remiama jaunimui ir su jaunimu dirbantiems asmenims skirta informacinė veikla, susijusi su 2009 m. Europos Parlamento rinkimais — Programa „Veiklus jaunimas“

30

 

PROCEDŪROS, SUSIJUSIOS SU KONKURENCIJOS POLITIKOS ĮGYVENDINIMU

 

Komisija

2008/C 117/14

Valstybės pagalba — Airija — Valstybės pagalba C 2/08 (ex N 572/07) — Tonažo mokesčio keitimas — Kvietimas teikti pastabas pagal EB sutarties 88 straipsnio 2 dalį (1)

32

2008/C 117/15

Išankstinis pranešimas apie koncentraciją (Byla COMP/M.5066 — Eurogate/APMM) (1)

36

2008/C 117/16

Išankstinis pranešimas apie koncentraciją (Byla COMP/M.5121–News Corp/Premiere) (1)

37

2008/C 117/17

Išankstinis pranešimas apie koncentraciją (Byla COMP/M.5086 – BAT/Skandinavisk Tobakskompagni) (1)

38

 

KITI AKTAI

 

Komisija

2008/C 117/18

Paraiškos paskelbimas pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 510/2006 dėl žemės ūkio produktų ir maisto produktų geografinių nuorodų ir kilmės vietos nuorodų apsaugos 6 straipsnio 2 dalį

39


 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

 

Top