EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2008:111:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, C 111, 2008m. gegužė 06d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-521X

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 111

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir prane_imai

51 tomas
2008m. gegužės 6d.


Prane_imo Nr.

Turinys

Puslapis

 

I   Rezoliucijos, rekomendacijos ir nuomonės

 

REKOMENDACIJOS

 

Europos Parlamentas
Taryba

2008/C 111/01

2008 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos rekomendacija dėl Europos mokymosi visą gyvenimą kvalifikacijų sąrangos kūrimo (1)

1


 

II   Komunikatai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ IR ORGANŲ PRIIMTI KOMUNIKATAI

 

Komisija

2008/C 111/02

Neprieštaravimas praneštai koncentracijai (Byla COMP/M.4999 — Heineken/Scottish & Newcastle assets) (1)

8


 

IV   Pranešimai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

 

Komisija

2008/C 111/03

Palūkanų norma taikoma Europos centrinio banko pagrindinėms pakartotinio finansavimo operacijoms: 4,26 % 2008 m. gegužės 1 d. — Euro kursas

9

2008/C 111/04

Euro kursas

10

2008/C 111/05

Europos Bendrijų migruojančiųjų darbuotojų socialinės apsaugos administracinė komisija — Valiutų keitimo kursai, vadovaujantis Tarybos reglamentu (EEB) Nr. 574/72

11

 

VALSTYBIŲ NARIŲ PRANEŠIMAI

2008/C 111/06

Valstybių narių perduota trumpa informacija apie valstybės pagalbą, teikiamą pagal Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1857/2006 dėl EB sutarties 87 ir 88 straipsnių taikymo valstybės pagalbai mažoms ir vidutinėms įmonėms, kurios verčiasi žemės ūkio produktų gamyba, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 70/2001, perdirbimu ir prekyba

13

2008/C 111/07

Valstybių narių pranešama informacija apie valstybės pagalbą, teikiamą pagal Komisijos reglamentą (EB) Nr. 70/2001 dėl EB sutarties 87 ir 88 straipsnių taikymo valstybės pagalbai mažoms ir vidutinėms įmonėms

18

2008/C 111/08

Valstybių narių pranešama informacija apie valstybės pagalbą, teikiamą pagal Komisijos reglamentą (EB) Nr. 70/2001 dėl EB sutarties 87 ir 88 straipsnių taikymo valstybės pagalbai mažoms ir vidutinėms įmonėms

22

2008/C 111/09

Valstybių narių perduota trumpa informacija apie valstybės pagalbą, teikiamą pagal Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1857/2006 dėl EB sutarties 87 ir 88 straipsnių taikymo valstybės pagalbai mažoms ir vidutinėms įmonėms, kurios verčiasi žemės ūkio produktų gamyba, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 70/2001, perdirbimu ir prekyba

25

2008/C 111/10

Komisijos komunikatas, parengtas įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 97/23/EB dėl valstybių narių įstatymų dėl slėginės įrangos suderinimo (1)

26

2008/C 111/11

Komisijos komunikatas pagal Tarybos reglamento (EEB) 2408/92 4 straipsnio 1 dalies a punktą — Su viešąja paslauga susiję įsipareigojimai dėl reguliaraus oro susisiekimo tarp Ostravos (OSR) ir Briuselio (BRU) (1)

42

2008/C 111/12

Komisijos komunikatas pagal Tarybos reglamento (EEB) 2408/92 4 straipsnio 1 dalies a punktą — Su viešąja paslauga susiję įsipareigojimai dėl reguliaraus oro susisiekimo tarp Ostravos (OSR) ir Amsterdamo (AMS) (1)

43

2008/C 111/13

Komisijos komunikatas pagal Tarybos reglamento (EEB) 2408/92 4 straipsnio 1 dalies a punktą — Su viešąja paslauga susiję įsipareigojimai dėl reguliaraus oro susisiekimo tarp Ostravos (OSR) ir Londono (LTN) (1)

44


 

V   Skelbimai

 

ADMINISTRACINĖS PROCEDŪROS

 

Komisija

2008/C 111/14

Kvietimas teikti paraiškas pagal Europos bendrijos mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir demonstracinės veiklos septintosios bendrosios programos darbo programą „Pajėgumai“

45

 

Europos aplinkos agentūra

2008/C 111/15

2008 m. kvietimas ekspertams pareikšti susidomėjimą tapti Europos aplinkos agentūros (EAA) Mokslinio komiteto nariais

46

 

PROCEDŪROS, SUSIJUSIOS SU BENDROS PREKYBOS POLITIKOS ĮGYVENDINIMU

 

Komisija

2008/C 111/16

Pranešimas apie artėjančią tam tikrų antidempingo priemonių galiojimo pabaigą

50

 

KITI AKTAI

 

Komisija

2008/C 111/17

Pakeitimo paraiškos paskelbimas pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 510/2006 dėl žemės ūkio produktų ir maisto produktų geografinių nuorodų ir kilmės vietos nuorodų apsaugos 6 straipsnio 2 dalį

51


 

Klaidų ištaisymas

2008/C 111/18

Klaidų ištaisymo protokolas — Lisabonos sutartis, iš dalies keičianti Europos Sąjungos sutartį ir Europos bendrijos steigimo sutartį, pasirašyta Lisabonoje, 2007 m. gruodžio 13 d.(OL C 306, 2007 12 17)

56


 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

 

Top