EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2008:092:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, C 92, 2008m. balandis 12d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-521X

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 92

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir prane_imai

51 tomas
2008m. balandžio 12d.


Prane_imo Nr.

Turinys

Puslapis

 

IV   Pranešimai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

 

Teisingumo Teismas

2008/C 092/01

Paskutinis Teisingumo Teismo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje skelbiamas leidinysOL C 79, 2008 3 29

1


 

V   Skelbimai

 

TEISINĖS PROCEDŪROS

 

Teisingumo Teismas

2008/C 092/02

Byla C-412/04 2008 m. vasario 21 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Italijos Respubliką (Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — Viešieji darbų, prekių ir paslaugų pirkimai — Direktyvos 92/50/EB, 93/36/EEB, 93/37/EEB ir 93/38/EEB — Skaidrumas — Vienodas požiūris — Sutartys, kurios dėl savo vertės nepatenka į šių direktyvų taikymo sritį)

2

2008/C 092/03

Byla C-132/05 2008 m. vasario 26 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Vokietijos Federacinę Respubliką (Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — Reglamentas (EEB) Nr. 2081/92 — Žemės ūkio produktų ir maisto produktų geografinių nuorodų ir kilmės vietos nuorodų apsauga — Sūris „Parmigiano Reggiano“ — Pavadinimo „parmesan“ naudojimas — Valstybės narės pareiga ex officio taikyti sankcijas už nesąžiningą saugomos kilmės vietos nuorodos naudojimą)

3

2008/C 092/04

Byla C-426/05 2008 m. vasario 21 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas (Verwaltungsgerichtshof (Austrija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) byloje Tele2 Telecommunication GmbH prieš Telekom-Control-Kommission (Elektroniniai ryšiai — Tinklai ir paslaugos — Bendroji reguliavimo sistema — Direktyvos 2002/21/EB (Pagrindų direktyvos) 14 ir 16 straipsniai — Apeliacinis skundas — Administracinė rinkos analizės procedūra)

3

2008/C 092/05

Byla C-201/06 2008 m. vasario 21 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Prancūzijos Respubliką (Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — Augalų apsaugos produktai — Paralelinis importas — Leidimo pateikti į rinką procedūra — Sąlygos — Bendra paraleliai importuoto augalų apsaugos produkto ir referencinio produkto kilmė)

4

2008/C 092/06

Byla C-271/06 2008 m. vasario 21 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas byloje (Bundesfinanzhof (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Netto Supermarkt GmbH & Co. OHG prieš Finanzamt Malchin (Šeštoji PVM direktyva — 15 straipsnio 2 punktas — Prekių eksporto už Bendrijos teritorijos atleidimas nuo mokesčio — Atleidimo nuo mokesčio sąlygų neįvykdymas — Pirkėjo suklastotas eksporto įrodymas — Tiekėjas, veikiantis kaip rūpestingas ir apdairus prekybininkas)

4

2008/C 092/07

Byla C-296/06 2008 m. vasario 21 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje (Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Italija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Telecom Italia SpA prieš Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero delle Comunicazioni (Telekomunikacijų paslaugos — Direktyva 97/13/EB — 6, 11, 22 ir 25 straipsniai — Mokesčiai už bendruosius leidimus ir individualias licencijas — Buvusiam išimtinės teisės turėtojui nustatytas įpareigojimas — Laikinas palikimas)

5

2008/C 092/08

Byla C-348/06 P 2008 m. vasario 21 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Marie-Claude Girardot (Apeliacinis skundas — Laikinasis tarnautojas — Ieškinys dėl žalos atlyginimo — Prarasta galimybė būti įdarbintam — Reali ir tikra žala — Žalos atlyginimo dydžio nustatymas)

5

2008/C 092/09

Byla C-425/06 2008 m. vasario 21 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje (Corte suprema di cassazione (Italija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Ministero dell'Economia e delle Finanze prieš Part Service Srl, likviduojamą bendrovę (Šeštoji PVM direktyva — 11 straipsnio A skirsnio 1 dalies a punktas ir 13 straipsnio B skirsnio a ir d punktai — Finansinė nuoma — Paslaugos dirbtinis suskirstymas į kelias dalis — Pasekmės — Apmokestinamosios vertės sumažinimas — Atleidimas nuo mokesčio — Piktnaudžiavimas — Sąlygos)

6

2008/C 092/10

Byla C-498/06 2008 m. vasario 21 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas byloje (Juzgado de lo Social Únicode Algeciras (Ispanija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Maira María Robledillo Núñez prieš Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) (Socialinė politika — Darbuotojų apsauga jų darbdaviui tapus nemokiam — Direktyva 80/987/EEB, iš dalies pakeista Direktyva 2002/74/EB — 3 straipsnio pirmoji pastraipa ir 10 straipsnio a punktas — Per neteisminę taikinimo procedūrą sutarta kompensacija dėl neteisėto atleidimo iš darbo — Garantijų institucijos užtikrinamas mokėjimas — Su teismo sprendimo priėmimu siejamas mokėjimas — Lygybės ir nediskriminavimo principai)

6

2008/C 092/11

Byla C-506/06 2008 m. vasario 26 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas byloje (Oberster Gerichtshof (Austrija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Sabine Mayr prieš Bäckerei und Konditorei Gerhard Flöckner OHG (Socialinė politika — Direktyva 92/85/EEB — Priemonės, skirtos skatinti, kad būtų užtikrinta geresnė nėščių ir neseniai pagimdžiusių arba maitinančių krūtimi darbuotojų sauga ir sveikata darbe — Sąvoka „nėščia darbuotoja“ — Draudimas atleisti iš darbo nėščią darbuotoją nuo jos nėštumo pradžios iki motinystės atostogų pabaigos — Iš darbo atleista darbuotoja, kurios kiaušialąstės paskelbimo apie atleidimą dieną buvo apvaisintos in vitro, bet dar neperkeltos į gimdą — Direktyva 76/207/EEB — Vienodas požiūris į darbuotojus vyrus ir moteris — Darbuotoja, kuriai atliekamas apvaisinimas in vitro — Draudimas atleisti iš darbo — Taikymo sritis)

7

2008/C 092/12

Byla C-507/06 2008 m. vasario 21 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje (Oberlandesgericht Innsbruck (Austrija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Malina Klöppel prieš Tiroler Gebietskrankenkasse (Teisė į Austrijos vaiko priežiūros pašalpą — Neįskaitytas šeimos pašalpos gavimo kitoje valstybėje narėje laikotarpis — Reglamentas (EEB) Nr. 1408/71)

8

2008/C 092/13

Byla C-211/07 2008 m. vasario 21 d. Teisingumo Teismo (šeštoji kolegija) sprendimas byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Airiją (Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — Neteisingas perkėlimas — Direktyva 84/5/EEB — 1 straipsnio 4 dalis — Automobilių valdytojų privalomasis civilinės atsakomybės draudimas — Neapdraustos transporto priemonės keleivių žalos neatlyginimo sąlygos)

8

2008/C 092/14

Byla C-273/07 2008 m. vasario 26 d. Teisingumo Teismo (šeštoji kolegija) sprendimas byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Liuksemburgo Didžiąją Hercogystę (Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — Direktyva 2005/51/EB — Viešieji pirkimai — Viešųjų pirkimų sutarčių sudarymo tvarka)

9

2008/C 092/15

Byla C-328/07 2008 m. vasario 21 d. Teisingumo Teismo (penktoji kolegija) sprendimas byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Liuksemburgo Didžiąją Hercogystę (Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — Direktyva 2004/48/EB — Intelektinės nuosavybės teisių gynimas — Neperkėlimas per nustatytą terminą)

9

2008/C 092/16

Sujungtos bylos C-128/07 — C-131/07 2008 m. sausio 16 d. Teisingumo Teismo (septintoji kolegija) nutartis byloje (Commissione tributaria provinciale di Latina (Italija) prašymai priimti prejudicinį sprendimą) Angelo Molinari (C-128/07), Giovanni Galeota (C-129/07), Salvatore Barbagallo (C-130/07), Michele Ciampi (C-131/07) prieš Agenzia delle EntrateUfficio di Latina (Direktyva 76/207/EEB — Vienodas požiūris į vyrus ir moteris — Išeitinė pašalpa — Mokesčio lengvata, suteikiama skirtingo amžiaus darbuotojams atsižvelgiant į jų lytį)

10

2008/C 092/17

Byla C-229/07 2008 m. sausio 21 d. Teisingumo Teismo (septintoji kolegija) nutartis byloje (Tribunal administratif de Paris (Prancūzija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Diana Mayeur prieš Ministère de la santé et des solidarités (Procedūros reglamento 104 straipsnio 3 dalis — Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/38/EB 23 straipsnis — Įsisteigimo laisvė — Diplomų, kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų ir įgytos patirties pripažinimas — Trečiosios valstybės piliečio, turinčio tos trečiosios valstybės išduotą ir valstybės narės pripažintą mediko diplomą bei siekiančio gauti leidimą užsiimti mediko profesine veikla kitoje valstybėje narėje, kurioje jis teisėtai gyvena su savo sutuoktiniu, Bendrijos piliečiu, situacija)

10

2008/C 092/18

Byla C-7/08 2008 m. sausio 9 d.Hoge Raad der Nederlanden pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Har Vaessen Douane Service BV prieš Staatssecretaris van Financiën

11

2008/C 092/19

Byla C-8/08 2008 m. sausio 9 d.College van Beroep voor het bedrijfsleven (Nyderlandai) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje 1. T-Mobile Netherlands, 2. KPN Mobile N.V., 3. Raad van bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit, 4. Orange Nederland N.V.; į bylą įstojusi šalis: Vodafone Libertel B.V.

11

2008/C 092/20

Byla C-13/08 2008 m. sausio 14 d.Bundesgerichtshof (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje, susijusioje su žemės ūkiu, kurios šalys yra Erich Stamm, Anneliese Hauser ir Regierungspräsidium Freiburg

12

2008/C 092/21

Byla C-14/08 2008 m. sausio 14 d. Juzgado de Primera Instancia e Instrucción no 5 San Javier pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Roda Golf & Beach Resort, S.L.

12

2008/C 092/22

Byla C-16/08 2008 m. sausio 15 d. pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Schenker SIA prieš Valsts ieņēmumu dienests

13

2008/C 092/23

Byla C-26/08 2008 m. sausio 24 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Vokietijos Federacinę Respubliką

13

2008/C 092/24

Byla C-27/08 2008 m. sausio 25 d.Bundesverwaltungsgericht (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje BIOS Naturprodukte GmbH prieš Saarland

13

2008/C 092/25

Byla C-32/08 2008 m. sausio 28 d.Juzgado de lo Mercantil no 1 de Alicante (Ispanija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Fundación Española para la Innovación de la Artesanía (FEIA) prieš Cul de Sac Espacio Creativo S.L. ir Acierta Product & Position S.A.

14

2008/C 092/26

Byla C-33/08 2008 m. sausio 28 d.Verwaltungsgerichtshof (Austrija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Agrana Zucker GmbH prieš Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Unwelt und Wasserwirtschaft

14

2008/C 092/27

Byla C-34/08 2008 m. sausio 28 d.Tribunale ordinario di Padova (Italija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Azienda Agricola Disarò Antonio prieš Cooperativa Milka 2000 Soc. coop. arl

15

2008/C 092/28

Byla C-35/08 2008 m. sausio 31 d.Finanzgericht Baden-Württemberg (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Grundstücksgemeinschaft Busley/Cibrian prieš Finanzamt Stuttgart-Körperschaften

15

2008/C 092/29

Byla C-36/08 2008 m. sausio 31 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Graikijos Respubliką

16

2008/C 092/30

Byla C-37/08 2008 m. sausio 31 d.VAT and Duties Tribunal, London (Jungtinė Karalystė) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje RCI Europe prieš Commissioners of HM Revenue and Customs

16

2008/C 092/31

Byla C-40/08 2008 m. vasario 5 d.Juzgado de Primera Instancia no 4 de Bilbao (Ispanija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Asturcom Telecomunicaciones S.L. prieš Cristina Rodríguez Nogueira

17

2008/C 092/32

Byla C-41/08 2008 m. vasario 5 d. pareikštas ieškinys — Europos Bendrijų Komisija prieš Čekijos Respubliką

17

2008/C 092/33

Byla C-42/08 2008 m. vasario 7 d.Hoge Raad der Nederlanden (Nyderlandai) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje M. Ilhan prieš Staatssecretaris van Financiën

18

2008/C 092/34

Byla C-48/08 2008 m. vasario 11 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Airiją

18

2008/C 092/35

Byla C-55/08 2008 m. vasario 13 d.Tribunal Judicial da Comarca do Porto (Portugalija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Santa Casa da Misericórdia de Lisboa prieš Liga Portuguesa de Futebol Profissional (CA/LPFP), Baw International Ltd ir Betandwin.Com Interactive Entertainment

19

2008/C 092/36

Byla C-56/08 2008 m. vasario 13 d.Tallinna Halduskohus (Estija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Pärlitigu OÜ prieš Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskus

19

2008/C 092/37

Byla C-59/08 2008 m. vasario 15 d.Cour de cassation (Prancūzija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Copad SA prieš 1. Christian Dior couture SA, 2. Vincent Gladel, Société industrielle de lingerie (SIL) administratorių, 3. Société industrielle de lingerie (SIL)

20

2008/C 092/38

Byla C-61/08 2008 m. vasario 18 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Graikijos Respubliką

20

2008/C 092/39

Byla C-63/08 2008 m. vasario 18 d.Tribunal du travail d'Esch-sur-Alzette (Liuksemburgo Didžioji Hercogystė) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Virginie Pontin prieš T-Comalux SA

21

2008/C 092/40

Byla C-68/08 2008 m. vasario 19 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Estijos Respubliką

21

2008/C 092/41

Byla C-71/08 2008 m. vasario 20 d. pareikštas ieškinys — Europos Bendrijų Komisija prieš Čekijos Respubliką

22

2008/C 092/42

Byla C-72/08 2008 m. vasario 20 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Lenkijos Respubliką

22

2008/C 092/43

Byla C-76/08 2008 m. vasario 25 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Maltos Respubliką

23

2008/C 092/44

Byla C-82/08 2008 m. vasario 25 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Graikijos Respubliką

23

2008/C 092/45

Byla C-87/08 2008 m. vasario 26 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Čekijos Respubliką

23

2008/C 092/46

Byla C-423/06 2008 m. vasario 11 d. Teisingumo Teismo pirmininko nutartis byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Lenkijos Respubliką

24

2008/C 092/47

Byla C-8/07 2008 m. vasario 13 d. Teisingumo Teismo penktosios kolegijos pirmininko nutartis byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Belgijos Karalystę

24

2008/C 092/48

Byla C-22/07 2008 m. sausio 30 d. Teisingumo Teismo aštuntosios kolegijos pirmininko nutartis byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Ispanijos Karalystę

24

2008/C 092/49

Byla C-28/07 P 2007 m. gruodžio 6 d. Teisingumo Teismo pirmininko nutartis byloje Ter Lembeek International NV prieš Europos Bendrijų Komisiją

24

2008/C 092/50

Byla C-267/07 2007 m. gruodžio 14 d. Teisingumo Teismo pirmininko nutartis byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Slovėnijos Respubliką

25

2008/C 092/51

Byla C-399/07 2008 m. sausio 28 d. Teisingumo Teismo pirmininko nutartis byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Portugalijos Respubliką

25

 

Pirmosios instancijos teismas

2008/C 092/52

Byla T-325/04 2008 m. vasario 27 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimas byloje Citigroup prieš VRDTLink Interchange Network (WORLDLINK) (Bendrijos prekių ženklas — Protesto procedūra — Žodinio Bendrijos prekių ženklo WORLDLINK paraiška — Ankstesnis vaizdinis nacionalinis prekių ženklas — Absoliutus atmetimo pagrindas — Galimybė supainioti — Prekių ženklo paraiškoje nurodytų paslaugų apribojimas — Paslaugų tapatumas — Žymenų panašumas — Reglamento (EB) Nr. 40/94 73 ir 74 straipsniai)

26

2008/C 092/53

Byla T-215/06 2008 m. vasario 28 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimas byloje American Clothing Associates prieš VRDT (Klevo lapo pavaizdavimas) (Bendrijos prekių ženklas — Vaizdinio Bendrijos prekių ženklo, vaizduojančio klevo lapą, paraiška — Absoliutus atsisakymo registruoti pagrindas — Paslaugos ženklas — Reglamento (EB) Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies h punktas — Paryžiaus konvencijos 6ter straipsnis — VRDT ir Pirmosios instancijos teismui nurodytos teisinės aplinkybės)

26

2008/C 092/54

Byla T-414/06 P 2008 m. kovo 5 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimas byloje Combescot prieš Komisiją (Apeliacinis skundas — Viešoji tarnyba — Pareigūnai — Ieškinio nepriimtinumas Tarnautojų Teisme — Ieškinio pagrindai)

27

2008/C 092/55

Byla T-298/04 2008 m. sausio 22 d. Pirmosios instancijos teismo nutartis byloje Efkon prieš Europos Parlamentą ir Tarybą („Ieškinys dėl panaikinimo — Direktyva 2004/52/EB — Kelių mokesčio surinkimo sistemų tarpusavio sąveika — Konkrečios sąsajos nebuvimas — Nepriimtinumas“)

27

2008/C 092/56

Byla T-151/06 2008 m. sausio 31 d. Pirmosios instancijos teismo nutartis byloje Aluminium Silicon Mill Products prieš Komisiją (Dempingas — Antidempingo muito grąžinimas — Reglamento, nustatančio galutinį antidempingo muitą, panaikinimas — Nereikalingumas priimti sprendimą — Bylinėjimosi išlaidų paskirstymas)

28

2008/C 092/57

Byla T-327/06 2008 m. vasario 18 d. Pirmosios instancijos teismo nutartis byloje Altana Pharma prieš VRDTAvensa (PNEUMO UPDATE) (Bendrijos prekių ženklas — Protesto procedūra — Žodinio Bendrijos prekių ženklo PNEUMO UPDATE paraiška — Ankstesnis žodinis nacionalinis prekių ženklas „Pneumo“ — Iš dalies akivaizdžiai nepriimtinas ir iš dalies akivaizdžiai nepagrįstas ieškinys)

28

2008/C 092/58

Byla T-410/07 R 2008 m. vasario 18 d. Pirmosios instancijos teismo pirmininko nutartis byloje Jurado Hermanos prieš VRDT (JURADO) (Laikinosios apsaugos priemonės — Bendrijos prekių ženklas — Prekių ženklo išbraukimas iš registro — Restitutio in integrum prašymas — Prašymas sustabdyti prekių ženklo išbraukimą iš registro — Nepriimtinumas)

28

2008/C 092/59

Byla T-444/07 R 2008 m. vasario 19 d. Pirmosios instancijos teismo pirmininko nutartis byloje CPEM prieš Komisiją (Laikinosios apsaugos priemonės — Prašymas sustabdyti vykdymą — Prašymo pateikimas — Nepriimtinumas — Asociacija — Finansinė žala — Skubos nebuvimas)

29

2008/C 092/60

Byla T-1/08 R 2008 m. vasario 13 d. Pirmosios instancijos teismo pirmininko nutartis byloje Buczek Automotive prieš Komisiją (Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas — Prašymas sustabdyti vykdymą — Procedūros reglamento 105 straipsnio 2 dalis)

29

2008/C 092/61

Byla T-22/08 2008 m. sausio 14 d. pareikštas ieškinys byloje Quest Diagnostics prieš VRDTALK-Abelló (DIAQUEST)

29

2008/C 092/62

Byla T-26/08 2008 m. sausio 21 d. pareikštas ieškinys byloje Laboratórios Wellcome de Portugal prieš VRDTSerono Genetics Institute (FAMOXIN)

30

2008/C 092/63

Byla T-27/08 2008 m. sausio 21 d. pareikštas ieškinys byloje Wellcome Foundation prieš VRDTSerono Genetics Institute (FAMOXIN)

30

2008/C 092/64

Byla T-28/08 2008 m. sausio 14 d. pareikštas ieškinys byloje Mars prieš VRDTLudwig Schokolade (erdvinis prekių ženklas vaizduojantis šokolado plytelę)

31

2008/C 092/65

Byla T-31/08 2008 m. sausio 28 d. pareikštas ieškinys byloje Quantum prieš VRDTQuantum Corporation (Quantum CORPORATION)

31

2008/C 092/66

Byla T-32/08 2008 m. sausio 18 d. pareikštas ieškinys byloje Evropaïki Dynamiki prieš Europos Bendrijų Komisiją

32

2008/C 092/67

Byla T-35/08 2008 m. sausio 24 d. pareikštas ieškinys byloje Codorniu Napa prieš VRDTBodegas Ontañón (ARTESA NAPA VALLEY)

33

2008/C 092/68

Byla T-37/08 2008 m. sausio 23 d. pareikštas ieškinys byloje Walton prieš Komisiją

33

2008/C 092/69

Byla T-39/08 2008 m. sausio 22 d. pareikštas ieškinys byloje Evropaïki Dynamiki prieš Komisiją

34

2008/C 092/70

Byla T-41/08 2008 m. vasario 1 d. pareikštas ieškinys byloje Vakakis prieš Komisiją

34

2008/C 092/71

Byla T-42/08 2008 m. sausio 24 d. pareikštas ieškinys byloje Shetland Islands Council prieš Europos Bendrijų Komisiją

35

2008/C 092/72

Byla T-43/08 2008 m. sausio 24 d. pareikštas ieškinys byloje Shetland Islands Council prieš Komisiją

36

2008/C 092/73

Byla T-45/08 2008 m. sausio 29 d. pareikštas ieškinys byloje Transportes Evaristo Molina prieš Komisiją

36

2008/C 092/74

Byla T-48/08 2008 m. sausio 28 d. pareikštas ieškinys byloje Fusco prieš VRDTFusco International (FUSCOLLECTION)

37

2008/C 092/75

Byla T-51/08 P 2008 m. vasario 5 d. Europos Bendrijų Komisijos pateiktas apeliacinis skundas dėl 2007 m. lapkričio 22 d. Tarnautojų teismo sprendimo byloje F-109/06 Dittert prieš Komisiją

37

2008/C 092/76

Byla T-52/08 P 2008 m. vasario 5 d. Eur pateiktas apeliacinis skundas dėl 2007 m. lapkričio 22 d. Tarnautojų teismo sprendimo byloje F-110/06 Carpi Badía prieš Komisiją

38

2008/C 092/77

Byla T-58/08 P 2008 m. vasario 8 d. Europos Bendrijų Komisijos pateiktas apeliacinis skundas dėl 2007 m. lapkričio 27 d. Tarnautojų teismo sprendimo byloje F-122/06 Roodhuijzen prieš Komisiją

38

2008/C 092/78

Byla T-59/08 2008 m. vasario 7 d. pareikštas ieškinys byloje Nute Partecipazioni e La Perla prieš VRDTWorldgem Brands (NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC)

39

2008/C 092/79

Byla T-62/08 2008 m. vasario 6 d. pareikštas ieškinys byloje ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni prieš Komisiją

40

2008/C 092/80

Byla T-63/08 2008 m. vasario 6 d. pareikštas ieškinys byloje Cementir Italia prieš Komisiją

40

2008/C 092/81

Byla T-64/08 2008 m. vasario 6 d. pareikštas ieškinys byloje Nuova Terni Industrie Chimiche prieš Komisiją

41

2008/C 092/82

Byla T-65/08 2008 m. vasario 13 d. pareikštas ieškinys byloje Ispanija prieš Komisiją

41

2008/C 092/83

Byla T-69/08 2008 m. vasario 12 d. pareikštas ieškinys byloje Lenkija prieš Komisiją

42

2008/C 092/84

Byla T-71/08 2008 m. vasario 13 d. pareikštas ieškinys byloje Promat prieš VRDTProsima Comercial (PROSIMA PROSIMA COMERCIAL S.A.)

42

2008/C 092/85

Byla T-74/08 2008 m. vasario 6 d. pareikštas ieškinys byloje Now Pharma prieš Komisiją

43

2008/C 092/86

Byla T-94/08 2008 m. vasario 22 d. pareikštas ieškinys byloje Centre de coordination Carrefour prieš Komisiją

43

2008/C 092/87

Byla T-95/08 2008 m. vasario 22 d. pareikštas ieškinys byloje Italija prieš Komisiją

44

2008/C 092/88

Byla T-103/08 2008 m. vasario 20 d. pareikštas ieškinys byloje Polimeri Europa ir Eni prieš Komisiją

45

2008/C 092/89

Byla T-430/04 2008 m. vasario 1 d. Pirmosios instancijos teismo nutartis byloje Nomura Principal Investment ir Nomura prieš Komisiją

45

2008/C 092/90

Byla T-233/05 2008 m. vasario 1 d. Pirmosios instancijos teismo nutartis byloje Nomura Principal Investment ir Nomura prieš Komisiją

46

2008/C 092/91

Byla T-153/06 2008 m. vasario 28 d. Pirmosios instancijos teismo nutartis byloje EAEPC prieš Komisiją

46

2008/C 092/92

Byla T-313/06 2008 m. vasario 12 d. Pirmosios instancijos teismo nutartis byloje Otsuka Chemical prieš EMST

46

2008/C 092/93

Byla T-78/07 2008 m. vasario 12 d. Pirmosios instancijos teismo nutartis byloje IXI Mobile prieš VRDTKlein (IXI)

46

 

Europos Sąjungos tarnautojų teismas

2008/C 092/94

Byla F-4/07 2008 m. vasario 21 d. Tarnautojų teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje Skoulidi prieš Komisiją (Viešoji tarnyba — Pareigūnai — Komisijos ir valstybių narių pareigūnų mainai — Bendrijos pareigūno delegavimas į Graikijos valdžios instituciją — Atsisakymas — Ieškinys dėl nuostolių atlyginimo — Neturtinė žala — Ikiteisminė procedūra — Priimtinumas — Bendrijos deliktinę atsakomybę pagrindžiančios esminės sąlygos)

47

2008/C 092/95

Byla F-31/07 2008 m. vasario 21 d. Tarnautojų teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje Putterie-De-Beukelaer prieš Komisiją (Viešoji tarnyba — Pareigūnai — Pareigų paaukštinimas — Vertinimo procedūra — Atestavimo procedūra — Potencialo įvertinimas — Įstatymo taikymo apimties pažeidimas — Nagrinėjimas ex officio)

47

2008/C 092/96

Byla F-85/07 2008 m. vasario 25 d. Tarnautojų teismo (pirmoji kolegija) nutartis byloje Anselmo prieš Tarybą (Viešoji tarnyba — Pareigūnai — Įdarbinimas — Paskyrimas — Priskyrimas į lygį — Vidaus konkursą laimėjusieji asmenys — Nauja aplinkybė — Nebuvimas — Akivaizdus nepriimtinumas)

48

2008/C 092/97

Byla F-133/07 2007 m. lapkričio 9 d. pareikštas ieškinys byloje Hecq prieš Komisiją

48

2008/C 092/98

Byla F-138/07 2007 m. gruodžio 6 d. pareikštas ieškinys byloje Van Arum prieš Parlamentą

48

2008/C 092/99

Byla F-139/07 2007 m. gruodžio 10 d. pareikštas ieškinys byloje Van Arum prieš Parlamentą

49

2008/C 092/00

Byla F-141/07 2007 m. gruodžio 20 d. pareikštas ieškinys byloje Maniscalco prieš Komisiją

49

2008/C 092/01

Byla F-143/07 2007 m. gruodžio 21 d. pareikštas ieškinys byloje Yannoussis prieš Komisiją

49

2008/C 092/02

Byla F-144/07 2007 m. gruodžio 24 d. pareikštas ieškinys byloje Efstathopoulos prieš Parlamentą

50

2008/C 092/03

Byla F-4/08 2008 m. sausio 5 d. pareikštas ieškinys byloje Johannes Hambura prieš Europos Parlamentą

50

2008/C 092/04

Byla F-11/08 2008 m. sausio 25 d. pareikštas ieškinys — Jörg Mölling prieš Europolą

51

2008/C 092/05

Byla F-15/08 2008 m. vasario 8 d. pareikštas ieškinys byloje Wiame prieš Komisiją

51

2008/C 092/06

Byla F-18/08 2008 m. vasario 18 d. pareikštas ieškinys byloje Ritto prieš Komisiją

51

2008/C 092/07

Byla F-20/08 2008 m. vasario 19 d. pareikštas ieškinys byloje Aparicio ir kt. prieš Komisiją

52


LT

 

Top