Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2008:044:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, C 44, 2008m. vasaris 16d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-521X

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 44

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir prane_imai

51 tomas
2008m. vasario 16d.


Prane_imo Nr.

Turinys

Puslapis

 

III   Parengiamieji aktai

 

EUROPOS EKONOMIKOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETAS

 

439-ojoje plenarinė sesija, 2007 m. spalio 24-25 d.

2008/C 044/01

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Žaliosios knygos — Europos mokslinių tyrimų erdvė — Naujos perspektyvos COM(2007) 161 galutinis

1

2008/C 044/02

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Pasiūlymo priimti Tarybos reglamentą dėl Naujoviškų vaistų iniciatyvos bendrosios įmonės įsteigimo COM(2007) 241 galutinis — 2007/0089 (CNS)

11

2008/C 044/03

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Pasiūlymo priimti Tarybos reglamentą dėl bendrosios įmonės ARTEMIS įsteigimo siekiant įgyvendinti įterptųjų kompiuterinių sistemų bendrą technologijų iniciatyvą COM(2007) 243 galutinis — 2007/0088 (CNS)

15

2008/C 044/04

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, įsteigiančio „Švaraus dangaus“ bendrąją įmonę COM(2007) 315 galutinis — 2007/0118 (CNS)

19

2008/C 044/05

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Pasiūlymo priimti Tarybos reglamentą, kuriuo įsteigiama bendroji įmonė ENIAC COM(2007) 356 galutinis — 2007/0122 (CNS)

22

2008/C 044/06

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Pasiūlymo priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą dėl vartotojų apsaugos, susijusios su kai kuriais pakaitinio naudojimosi bendra nuosavybe, ilgalaikiais atostogų produktais, perpardavimo ir keitimosi aspektais COM(2007) 303 galutinis — 2007/0113 (COD)

27

2008/C 044/07

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Pasiūlymo priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą dėl neautomatinių svarstyklių (Kodifikuota redakcija) COM(2007) 446 galutinis — 2007/0164 (COD)

33

2008/C 044/08

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Pasiūlymo priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą dėl motorinių transporto priemonių ir jų priekabų galinio registracinio numerio ženklo žibintų (Kodifikuota redakcija) COM(2007) 451 galutinis — 2007/0162 (COD)

33

2008/C 044/09

Europos socialinių ir ekonomikos reikalų komiteto nuomonė dėl Pasiūlymo priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą dėl žemės ūkio ar miškų ūkio traktorių keliamų radijo trukdžių slopinimo (elektromagnetinio suderinamumo) (Kodifikuota redakcija) COM(2007) 462 galutinis — 2007/0166 (COD)

34

2008/C 044/10

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Komisijos komunikato Tarybai ir Europos Parlamentui — Biokuro pažangos ataskaita — Ataskaita apie biokuro ir kito atsinaujinančiojo kuro vartojimo Europos Sąjungos valstybėse narėse pažangą COM(2006) 845 galutinis

34

2008/C 044/11

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Komisijos komunikato Tarybai ir Europos Parlamentui dėl Bendrijos strategijos dėl lengvųjų automobilių ir nedidelės galios prekybos transporto priemonių išmetamų CO2 dujų mažinimo persvarstymo rezultatų COM(2007) 19 galutinis

44

2008/C 044/12

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Pasiūlymo priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą, iš dalies keičiančią Direktyvą 2003/54/EB dėl tam tikrų nuostatų taikymo Estijai COM(2007) 411 galutinis — 2007/0141 (COD)

49

2008/C 044/13

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Pasiūlymo priimti Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą dėl sistemų, kuriomis teikiamos judriojo palydovinio ryšio paslaugos, atrankos ir leidimo išdavimo COM(2007) 480 galutinis — 2007/0174 (COD)

50

2008/C 044/14

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Derinimo su reguliavimo procedūra su tikrinimu — Pasiūlymas priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą, iš dalies keičiančią Direktyvos 95/50/EB nuostatas, susijusias su Komisijai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais COM(2007) 509 galutinis — 2007/0184 (COD)

52

2008/C 044/15

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Pasiūlymo priimti Direktyvą, iš dalies keičiančią Direktyvą 98/70/EB dėl benzino, dyzelinių degalų (dyzelino) ir gazolių kokybės rodiklių ir šiltnamio efektą sukeliančių dujų, išmetamų kelių transporto priemonėms naudojant degalus, stebėsenos ir mažinimo mechanizmo nustatymo ir iš dalies keičiančią Tarybos direktyvą 1999/32/EB dėl vidaus vandens kelių laivų kuro kokybės rodiklių bei panaikinančią Direktyvą 93/12/EEB COM(2007) 18 galutinis — 2007/0019 (COD)

53

2008/C 044/16

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Kompensacinių išmokų mažiau palankioms ūkininkauti vietovėms nuo 2010 m.

56

2008/C 044/17

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl BŽŪP būklės ir ateities po 2013 metų

60

2008/C 044/18

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Klimato kaitos ir Lisabonos strategijos

69

2008/C 044/19

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Kreditų ir socialinės atskirties pasiturinčioje visuomenėje

74

2008/C 044/20

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Verslumo ugdymo ir Lisabonos darbotvarkės

84

2008/C 044/21

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl ES imigracijos ir bendradarbiavimo su kilmės šalimis politikos siekiant skatinti vystymąsi

91

2008/C 044/22

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Pasiūlymo priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl Bendrijos statistikos apie visuomenės sveikatą ir darbuotojų sveikatą bei saugą COM(2007) 46 galutinis — 2007/0020 (COD)

103

2008/C 044/23

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Pasiūlymo priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą, iš dalies keičiantį Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 1408/71 dėl socialinės apsaugos sistemų taikymo pagal darbo sutartį dirbantiems asmenims, savarankiškai dirbantiems asmenims ir jų šeimos nariams, judantiems Bendrijoje COM(2007) 159 galutinis — 2007/0054 (COD).

106

2008/C 044/24

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Senyvo amžiaus žmonių orumą žeminančio elgesio

109

2008/C 044/25

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos, iš dalies keičiančios Direktyvą 2003/96/EB dėl specialios gazolio, naudojamo kaip komercinės paskirties degalai, apmokestinimo tvarkos tikslinimo ir bešvinio benzino bei gazolio, naudojamų kaip degalai, mokesčių koordinavimo COM(2007) 52 galutinis — 2007/0023 (CNS)

115

2008/C 044/26

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Pasiūlymo priimti Tarybos direktyvą, iš dalies keičiančią Direktyvos 2006/112/EB nuostatas, susijusias su tam tikromis laikinomis nuostatomis dėl pridėtinės vertės mokesčio tarifų COM(2007) 381 galutinis SEK(2007) 910

120

2008/C 044/27

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Kroatijos kelio narystės link

121


LT

 

Top