Help Print this page 

Document C:2007:223:TOC

Title and reference
Europos Sąjungos oficialusis leidinys, C 223, 2007m. rugsėjis 22d.

Display all documents published in this Official Journal
Text
 

ISSN 1725-521X

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 223

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir prane_imai

50 tomas
2007m. rugsėjo 22d.


Prane_imo Nr.

Turinys

Puslapis

 

IV   Pranešimai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

 

Teisingumo Teismas

2007/C 223/01

Elgesio kodeksas

1

2007/C 223/02

Paskutinis Teisingumo Teismo Europos Sąjungos Oficialiajame leidinyje skelbiamas leidinysOL C 211, 2007 9 8

3


 

V   Skelbimai

 

TEISINĖS PROCEDŪROS

 

Teisingumo Teismas

2007/C 223/03

Byla C-298/07 2007 m. birželio 22 d.Bundesgerichtshof (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Bundesverband der Verbraucherzentralen und VerbraucherverbändeVerbraucherzentrale Bundesverband e.V. prieš deutsche internet versicherung AG

4

2007/C 223/04

Byla C-301/07 2007 m. birželio 26 d.Oberster Gerichtshof (Austrija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje PAGO International GmbH prieš Tirolmilch registrierte Genossenschaft mbH

4

2007/C 223/05

Byla C-322/07 P 2007 m. liepos 12 d.Papierfabrik August Koehler AG pateiktas apeliacinis skundas dėl 2007 m. balandžio 26 d. Pirmosios instancijos teismo (penktoji kolegija) priimto sprendimo sujungtose bylose T-109/02 (Bolloré prieš Komisiją), T-118/02 (Arjo Wiggins Appleton prie Komisiją), T-122/02 (Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld prieš Komisiją), T-125/02 (Papierfabrik August Koehler prieš Komisiją), T-126/02 (M-real Zanders prieš Komisiją), T-128/02 (Papeteries Mougeot prieš Komisiją), T-129/02 (Torraspapel prieš Komisiją), T-132/02 (Distribuidora Vizcaína de Papeles prieš Komisiją) ir T-136/02 (Papelera Guipuzcoana de Zicuñaga prieš Komisiją)

5

2007/C 223/06

Byla C-327/07 P 2007 m. liepos 13 d.Bolloré SA pateiktas apeliacinis skundas dėl Pirmosios instancijos teismo (penktoji kolegija) priimto sprendimo sujungtose bylose T-109/02 (Bolloré prieš Komisiją), T-118/02 (Arjo Wiggins Appleton prieš Komisją), T-122/02 (Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld prieš Komisiją), T-125/02 (Papierfabrik August Koehler prieš Komisiją), T-126/02 (M-real Zanders prieš Komisiją), T-128/02 (Papeteries Mougeot prieš Komisiją), T-129/02 (Torraspapel prieš Komisiją), T-132/02 (Distribuidora Vizcaína de Papeles prieš Komisiją) ir T-136/02 (Papelera Guipuzcoana de Zicuñaga prieš Komisiją)

6

2007/C 223/07

Byla C-334/07 P 2007 m. gegužės 3 d. Europos Bendrijų Komisijos pateiktas apeliacinis skundas dėl 2007 m. liepos 18 d. Pirmosios instancijos teismo (penktoji išplėstinė kolegija) priimto sprendimo byloje T-357/02 Freistaat Sachsen prieš Europos Bendrijų Komisiją

6

2007/C 223/08

Byla C-338/07 2007 m. liepos 20 d.Distribuidora Vizcaína de Papeles, S.L. pateiktas apeliacinis skundas dėl 2007 m. balandžio 26 d. Pirmosios instancijos teismo (penktoji kolegija) priimto sprendimo sujungtose bylose T-109/02 (Bolloré prieš Komisiją), T-118/02 (Arjo Wiggins Appleton prieš Komisiją), T-122/02 (Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld prieš Komisiją), T-125/02 (Papierfabrik August Koehler prieš Komisiją), T-126/02 (M-real Zanders prieš Komisiją), T-128/02 (Papeteries Mougeot prieš Komisiją), T-129/02 (Torraspapel prieš Komisiją), T-132/02 (Distribuidora Vizcaína de Papeles prieš Komisiją) ir T-136/02 (Papelera Guipuzcoana de Zicuñaga prieš Komisiją)

7

2007/C 223/09

Byla C-347/07 2007 m. liepos 25 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Italijos Respubliką

8

2007/C 223/10

Byla C-368/07 2007 m. rugpjūčio 2 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Italijos Respubliką

8

2007/C 223/11

Byla C-370/07 2007 m. rugpjūčio 3 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Europos Sąjungos Tarybą

9

2007/C 223/12

Byla C-382/07 2007 m. rugpjūčio 8 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Portugalijos Respubliką

9

 

Pirmosios instancijos teismas

2007/C 223/13

Byla T-6/06 2007 m. liepos 9 d. Pirmosios instancijos teismo nutartis byloje wheyco prieš Komisiją („Valstybės pagalba — Skatinamasis pobūdis — Ieškinys dėl panaikinimo — Aktas, sukeliantis privalomas teisines pasekmes — Suinteresuotumas pareikšti ieškinį — Nepriimtinumas“)

10

2007/C 223/14

Byla T-252/06 P 2007 m. liepos 12 d. Pirmosios instancijos teismo nutartis Beau prieš Komisiją (Apeliacinis skundas — Viešoji tarnyba — Pareigūnai — Profesinė liga — Akivaizdžiai nepriimtinas apeliacinis skundas — Akivaizdžiai nepagrįstas apeliacinis skundas)

10

2007/C 223/15

Byla T-415/06 P 2007 m. liepos 9 d. Pirmosios instancijos teismo nutartis De Smedt prieš Komisiją (Apeliacinis skundas — Viešoji tarnyba — Sutartininkai — Buvusi pagalbinė darbuotoja — Prašymas peržiūrėti priimant į darbą nustatytą lygį — Akivaizdžiai nepagrįstas apeliacinis skundas)

11

2007/C 223/16

Byla T-31/07 R 2007 m. liepos 19 d. Pirmosios instancijos teismo pirmininko nutartis byloje Du Pont de Nemours (France) ir kt. prieš Komisiją („Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas — Prašymas sustabdyti vykdymą — Direktyva 91/414/EEB — Priimtinumas — Fumus boni juris — Skuba — Interesų derinimas“)

11

2007/C 223/17

Byla T-263/07 2007 m. liepos 17 d. pareikštas ieškinys byloje Estija prieš Komisiją

12

2007/C 223/18

Byla T-267/07 2007 m. liepos 9 d. pareikštas ieškinys byloje Italijos Respublika prieš Europos Bendrijų Komisiją

12

2007/C 223/19

Byla T-268/07 2007 m. liepos 19 d. pareikštas ieškinys byloje Agrícola del Sureste prieš Tarybą ir Komisiją

13

2007/C 223/20

Byla T-269/07 2007 m. liepos 19 d. pareikštas ieškinys byloje Mediterráneo Algodón prieš Tarybą ir Komisiją

13

2007/C 223/21

Byla T-270/07 2007 m. birželio 19 d. pareikštas ieškinys byloje Devisa prieš Tarybą ir Komisiją

14

2007/C 223/22

Byla T-271/07 2007 m. liepos 19 d. pareikštas ieškinys byloje Eurosemillas prieš Tarybą ir Komisiją

14

2007/C 223/23

Byla T-272/07 2007 m. liepos 19 d. pareikštas ieškinys byloje Surcotton prieš Tarybą ir Komisiją

14

2007/C 223/24

Byla T-274/07 2007 m. liepos 19 d. pareikštas ieškinys byloje Zhejiang Harmonic Hardware Products prieš Tarybą

15

2007/C 223/25

Byla T-285/07 2007 m. liepos 18 d. pareikštas ieškinys byloje Italija prieš Parlamentą ir Komisiją

15

2007/C 223/26

Byla T-287/07 2007 m. liepos 25 d. pareikštas ieškinys byloje cApStAn prieš Komisiją

16

2007/C 223/27

Byla T-293/07 P 2007 m. rugpjūčio 3 d. Alessandro Lofaro pateiktas apeliacinis skundas dėl 2007 m. gegužės 24 d. Tarnautojų teismo nutarties sujungtose bylose F-27/06 ir F-75/06 Lofaro prieš Komisiją

16

2007/C 223/28

Byla T-272/04 2007 m. birželio 29 d. Pirmosios instancijos teismo nutartis Keppenne prieš Komisiją

17

2007/C 223/29

Byla T-411/04 2007 m. birželio 29 d. Pirmosios instancijos teismo nutartis Keppenne prieš Komisiją

17

2007/C 223/30

Byla T-326/05 2007 m. liepos 9 d. Pirmosios instancijos teismo nutartis Rath prieš OHMIAstraZeneca (VIXACOR)

17

2007/C 223/31

Byla T-114/06 2007 m. liepos 12 d. Pirmosios instancijos teismo nutartis Globe prieš Komisiją

17

 

Europos Sąjungos tarnautojų teismas

2007/C 223/32

Byla F-133/06 2007 m. liepos 11 d. pareikštas ieškinys byloje Marcuccio prieš Komisiją

18

2007/C 223/33

Byla F-18/07 2007 m. liepos 10 d. pareikštas ieškinys byloje Marcuccio prieš Komisiją

18

2007/C 223/34

Byla F-20/07 2007 m. birželio 27 d. pareikštas ieškinys byloje Marcuccio prieš Komisiją

19

2007/C 223/35

Byla F-21/07 2007 m. birželio 4 d. pareikštas ieškinys byloje Marcuccio prieš Komisiją

20

2007/C 223/36

Byla F-70/07 2007 m. liepos 23 d. pareikštas ieškinys byloje Marcuccio prieš Komisiją

20

2007/C 223/37

Byla F-74/07 2007 m. liepos 3 d. pareikštas ieškinys byloje Meierhofer prieš Komisiją

21

2007/C 223/38

Byla F-77/07 2007 m. liepos 31 d. pareikštas ieškinys byloje Labate prieš Komisiją

22


LT

 

Top