EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2007:175:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, C 175, 2007m. liepa 27d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-521X

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 175

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir prane_imai

50 tomas
2007m. liepos 27d.


Prane_imo Nr.

Turinys

Puslapis

 

III   Parengiamieji aktai

 

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas

 

436-ojoje plenarinėje sesijoje, įvykusioje 2007 m. gegužės 30-31 d.

2007/C 175/01

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Pasiūlymo priimti Tarybos direktyvą, iš dalies keičiančią Direktyvą 92/84/EEB dėl alkoholiui ir alkoholiniams gėrimams taikomų akcizo tarifų suderinimo COM(2006) 486 galutinis

1

2007/C 175/02

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Pasiūlymo priimti Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą dėl 2008-2012 m. Bendrijos statistikos programos COM(2006) 687 galutinis — 2006/0229 (COD)

8

2007/C 175/03

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Pasiūlymo priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl ketvirčio statistinių duomenų apie Bendrijos laisvas darbo vietas COM(2007) 76 galutinis

11

2007/C 175/04

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Pasiūlymo priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą, iš dalies keičiantį Reglamentą (EB) Nr. 1059/2003 dėl bendro teritorinių statistinių vienetų klasifikatoriaus (NUTS) nustatymo į Europos Sąjungą įstojus Bulgarijai ir Rumunijai COM(2007) 95 galutinis — 2007/0038 (COD)

13

2007/C 175/05

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Paslaugų vidaus rinkos: su darbo rinka ir vartotojų apsauga susiję reikalavimai

14

2007/C 175/06

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Socialinio poveikio vertinimų turinio, procedūrų ir metodų kokybės standartų socialinių partnerių ir kitų pilietinės visuomenės narių požiūriu

21

2007/C 175/07

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Komisijos komunikato Tarybai, Europos Parlamentui bei Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui dėl 1997 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 1997/7/EB dėl vartotojų apsaugos, susijusios su nuotolinės prekybos sutartimis, įgyvendinimo COM(2006) 514 galutinis

28

2007/C 175/08

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Pasiūlymo priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą iš dalies keičiančią Tarybos direktyvą 78/855/EEB dėl akcinių bendrovių jungimo ir Tarybos direktyvą 82/891/EEB dėl akcinių bendrovių skaidymo, dėl reikalavimo, kad jungiant arba skaidant bendroves nepriklausomas ekspertas parengtų ataskaitą COM(2007) 91 galutinis — 2007/0035 (COD)

33

2007/C 175/09

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Pasiūlymo priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą, iš dalies keičiantį Reglamentą Nr. 11 dėl diskriminacijos panaikinimo transporto įkainių ir sąlygų atžvilgiu įgyvendinant Europos ekonominės bendrijos steigimo sutarties 79 straipsnio 3 dalį ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 852/2004 dėl maisto produktų higienos COM(2007) 90 galutinis — 2007/0037 (COD)

37

2007/C 175/10

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Pasiūlymo priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą, susijusią su ratinių žemės ūkio ir miškų ūkio traktorių apšvietimu ir šviesos signalų įtaisų sumontavimu COM(2007) 192 galutinis — 2007/0066 (COD)

40

2007/C 175/11

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Pasiūlymo priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl pavojingų cheminių medžiagų eksporto ir importo COM(2006) 745 galutinis — 2006/0246 (COD)

40

2007/C 175/12

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento pasiūlymo dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką COM(2006) 388 galutinis — 2006/0136 COD

44

2007/C 175/13

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Pasiūlymo priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą, iš dalies keičiančią Direktyvą 2003/87/EB, įtraukiant aviacijos veiklą į šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo leidimų prekybos sistemą Bendrijoje COM(2006) 818 galutinis — 2006/0304 (COD)

47

2007/C 175/14

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Pasiūlymo priimti Tarybos reglamentą, nustatantį konkrečias taisykles vaisių ir daržovių sektoriui ir iš dalies keičiantį konkrečius reglamentus COM(2007) 17 galutinis — 2007/0012 (CNS)

53

2007/C 175/15

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Pasiūlymo priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą iš dalies keičiančią Direktyvos 2006/66/EB dėl baterijų ir akumuliatorių bei baterijų ir akumuliatorių atliekų nuostatas, susijusias su Komisijai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais COM(2007) 93 galutinis — 2007/0036 (COD)

57

2007/C 175/16

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Globalizacijos iššūkių ES ir jos teikiamų galimybių

57

2007/C 175/17

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Žaliosios knygos „Darbo teisės modernizavimas įgyvendinant 21-ojo amžiaus uždavinius“COM(2006) 708 galutinis

65

2007/C 175/18

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Pasiūlymo priimti Europos Parlamento ir Tarybos rekomendaciją dėl Europos kvalifikacijų sąrangos mokymuisi visą gyvenimą kūrimo COM(2006) 479 galutinis — 2006/0163 (COD)

74

2007/C 175/19

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Komisijos komunikato Tarybai, Europos Parlamentui, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui dėl ES strategijos remti valstybes nares mažinant alkoholio daromą žalą COM(2006) 625 galutinis

78

2007/C 175/20

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Pasiūlymo priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl bendrų taisyklių teikiant oro susisiekimo paslaugas Bendrijoje (pakeistas) COM(2006) 396 galutinis — 2006/0130 (COD)

85

2007/C 175/21

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Europos saugaus eismo automobilių keliais politikos ir profesionalių vairuotojų. Saugios ir saugomos automobilių stovėjimo vietos

88

2007/C 175/22

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Būsimų teisės aktų dėl e. prieinamumo

91


LT

 

Top