EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2007:169:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, C 169, 2007m. liepa 21d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-521X

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 169

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir prane_imai

50 tomas
2007m. liepos 21d.


Prane_imo Nr.

Turinys

Puslapis

 

I   Rezoliucijos, rekomendacijos, gairės ir nuomonės

 

NUOMONĖS

 

Komisija

2007/C 169/01

2007 m. liepos 19 d. Komisijos nuomonė dėl iš dalies pakeisto plano laidoti Dampjero (Dampierre) (Prancūzija) branduolinės elektrinės radioaktyviąsias atliekas

1

 

Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas

2007/C 169/02

Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno nuomonė dėl Belgijos Karalystės, Bulgarijos Respublikos, Vokietijos Federacinės Respublikos, Ispanijos Karalystės, Prancūzijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės, Nyderlandų Karalystės, Austrijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos, Slovakijos Respublikos, Italijos Respublikos, Suomijos Respublikos, Portugalijos Respublikos, Rumunijos ir Švedijos Karalystės iniciatyva siekiant priimti Tarybos sprendimą dėl tarpvalstybinio bendradarbiavimo gerinimo, visų pirma kovos su terorizmu ir tarpvalstybiniu nusikalstamumu srityje

2


 

II   Informacija

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ IR ORGANŲ INFORMACIJA

 

Komisija

2007/C 169/03

Neprieštaravimas praneštai koncentracijai (Byla COMP/M.4646 — AXA/Banca Monte dei Paschi di Siena/JV) (1)

15

2007/C 169/04

Neprieštaravimas praneštai koncentracijai (Byla COMP/M.4728 — Red & Black/Valentino Fashion Group) (1)

15


 

IV   Pranešimai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

 

Europos Parlamentas

2007/C 169/05

Sprendimas

16

 

Komisija

2007/C 169/06

Euro kursas

17

 

VALSTYBIŲ NARIŲ PRANEŠIMAI

2007/C 169/07

Valstybių narių pranešama informacija apie valstybės pagalbą, suteiktą pagal Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1628/2006 dėl Sutarties 87 ir 88 straipsnių taikymo nacionalinei regioninei investicinei pagalbai (1)

18

2007/C 169/08

Valstybių narių pranešama informacija apie valstybės pagalbą, teikiamą pagal Komisijos reglamentą (EB) Nr. 68/2001 dėl EB sutarties 87 ir 88 straipsnių taikymo pagalbai mokymui (1)

26


 

V   Skelbimai

 

ADMINISTRACINĖS PROCEDŪROS

 

Taryba

2007/C 169/09

Atviras kvietimas — Europos bendradarbiavimas mokslinių ir techninių tyrimų srityse (COST)

27

 

PROCEDŪROS, SUSIJUSIOS SU KONKURENCIJOS POLITIKOS ĮGYVENDINIMU

 

Komisija

2007/C 169/10

Išankstinis pranešimas apie koncentraciją (Byla COMP/M.4709 — Apax Partners/Telenor Satellite Services) (1)

29

2007/C 169/11

Išankstinis pranešimas apie koncentraciją (Byla COMP/M.4748 — T-Mobile/Orange Netherlands) (1)

30


 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

 

Top