Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2007:165:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, C 165, 2007m. liepa 19d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-521X

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 165

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir prane_imai

50 tomas
2007m. liepos 19d.


Prane_imo Nr.

Turinys

Puslapis

 

II   Informacija

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ IR ORGANŲ INFORMACIJA

 

Komisija

2007/C 165/01

Leidimas teikti valstybės pagalbą remiantis EB sutarties 87 ir 88 straipsnių nuostatomis — Atvejai, kuriems Komisija neprieštarauja (1)

1


 

IV   Pranešimai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

 

Komisija

2007/C 165/02

Euro kursas

4

2007/C 165/03

Komisijos Pranešimas pagal Reglamento Nr. 885/2006 13 straipsnio 2 dalį dėl taikinimo procedūros, susijusios su EŽŪGF ir EŽŪFKP sąskaitų patikrinimu ir patvirtinimu, nustatymo

5

 

VALSTYBIŲ NARIŲ PRANEŠIMAI

2007/C 165/04

Valstybių narių perduota trumpa informacija apie valstybės pagalbą, teikiamą pagal Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1857/2006 dėl EB sutarties 87 ir 88 straipsnių taikymo valstybės pagalbai mažosioms ir vidutinėms įmonėms, kurios verčiasi žemės ūkio produktų gamyba, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 70/2001, perdirbimu ir prekyba

6

2007/C 165/05

Valstybių narių perduota trumpa informacija apie suteiktą valstybės pagalbą pagal Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1/2004 dėl EB sutarties 87 ir 88 straipsnių taikymo valstybės pagalbai mažosioms ir vidutinėms įmonėms, kurios verčiasi žemės ūkio produktų gamyba, perdirbimu ir prekyba

11

2007/C 165/06

Komisijos pranešimas — Oficialūs specializuotų ir šeimos gydytojų kvalifikacijos įrodymo dokumentai (1)

13

2007/C 165/07

Komisijos pranešimas — Dantų gydytojų oficialią kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai (1)

18

2007/C 165/08

Komisijos komunikatas, parengtas įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 94/25/EB dėl valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su pramoginiais laivais, suderinimo (1)

23


 

V   Skelbimai

 

PROCEDŪROS, SUSIJUSIOS SU KONKURENCIJOS POLITIKOS ĮGYVENDINIMU

 

Komisija

2007/C 165/09

Airijos pateiktas pranešimas pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 94/22/EB dėl leidimų žvalgyti, tirti ir išgauti angliavandenilius išdavimo ir naudojimosi jais sąlygų (Skelbiama licencijų įsigijimo 2007 m. etapo pradžia — Porkupino sekluma)

28


 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

 

Top