EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2007:138:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, C 138, 2007m. birželis 22d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-521X

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 138

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir prane_imai

50 tomas
2007m. birželio 22d.


Prane_imo Nr.

Turinys

Puslapis

 

I   Rezoliucijos, rekomendacijos, gairės ir nuomonės

 

NUOMONĖS

 

Komisija

2007/C 138/01

2007 m. birželio 21 d. Komisijos Nuomonė, apie pakeistą radioaktyviųjų atliekų pašalinimo iš urano valymo ir regeneravimo gamyklos SOCATRI, esančios Prancūzijos Tricastin vietovėje, planą pagal Euratomo sutarties 37 straipsnį

1

2007/C 138/02

2007 m. birželio 21 d. Komisijos Nuomonė, apie radioaktyviųjų atliekų, atsiradusių baigus eksploatuoti Obrigheimo branduolinę elektrinę, esančią Vokietijos Federacinėje Respublikoje, pašalinimo planą pagal Euratomo sutarties 37 straipsnį

2

2007/C 138/03

2007 m. birželio 21 d. Komisijos Nuomonė, pagal Euratomo sutarties 37 straipsnį dėl plano pašalinti radioaktyviąsias atliekas iš Creys-Malville branduolinės elektrinės Prancūzijoje, susidariusias pakeitus leidimą išleisti dujinių ir skystųjų radioaktyviųjų nuotekų, išmontuojant pagrindinį branduolinį įrenginį (PBĮ) 91, ir pakeitus PBĮ 141 eksploatavimo tikslus

3


 

II   Informacija

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ IR ORGANŲ INFORMACIJA

 

Komisija

2007/C 138/04

Neprieštaravimas praneštai koncentracijai (Byla COMP/M.4432 — Oerlikon/Saurer) (1)

4


 

III   Parengiamieji aktai

 

Komisija

2007/C 138/05

Komisijos priimti teisės aktų projektai

5


 

IV   Pranešimai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

 

Komisija

2007/C 138/06

Euro kursas

13

2007/C 138/07

Komisijos priimti KOM dokumentai, išskyrus teisės aktų projektus

14

 

VALSTYBIŲ NARIŲ PRANEŠIMAI

2007/C 138/08

Valstybių narių pranešama informacija apie valstybės pagalbą, teikiamą pagal Komisijos reglamentą (EB) Nr. 70/2001 dėl EB sutarties 87 ir 88 straipsnių taikymo valstybės pagalbai mažoms ir vidutinėms įmonėms

18

2007/C 138/09

Valstybių narių pateiktos informacijos apie valstybės pagalbą, suteiktą pagal 2006 m. gruodžio 15 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1857/2006 dėl EB sutarties 87 ir 88 straipsnių taikymo valstybės pagalbai mažoms ir vidutinėms įmonėms, kurios verčiasi žemės ūkio produktų gamyba, santrauka

24

2007/C 138/10

Valstybių narių perduotos informacijos apie suteiktą valstybės pagalbą pagal 2006 m. gruodžio 15 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1857/2006 dėl EB sutarties 87 ir 88 straipsnių taikymo valstybės pagalbai mažosioms ir vidutinėms įmonėms, kurios verčiasi žemės ūkio produktų gamyba, iš dalies keičiantį Reglamentą (EB) Nr. 70/200, santrauka

31


 

V   Skelbimai

 

ADMINISTRACINĖS PROCEDŪROS

 

Komisija

2007/C 138/11

Komisijos priimti KOM dokumentai, išskyrus teisės aktų projektus, ir Komisijos priimti teisės aktų projektaiOL C 126, 2007 6 7

36

 

PROCEDŪROS, SUSIJUSIOS SU BENDROS PREKYBOS POLITIKOS ĮGYVENDINIMU

 

Komisija

2007/C 138/12

Pranešimas apie dalinės tarpinės antidempingo priemonių, taikomų tam tikriems importuojamiems, inter alia, Rusijos kilmės geležiniams arba plieniniams besiūliams vamzdžiams ir vamzdeliams, peržiūros inicijavimą

37

 

PROCEDŪROS, SUSIJUSIOS SU KONKURENCIJOS POLITIKOS ĮGYVENDINIMU

 

Komisija

2007/C 138/13

Išankstinis pranešimas apie koncentraciją (Byla COMP/M.4637 — Sachsenfonds Holding/Eastmerchant/Nikko Principal Investments) — Bylą numatoma nagrinėti supaprastinta tvarka (1)

39

2007/C 138/14

Išankstinis pranešimas apie koncentraciją (Byla COMP/M.4698 — Apollo/CEVA/EGL) — Bylą numatoma nagrinėti supaprastinta tvarka (1)

40

2007/C 138/15

Išankstinis pranešimas apie koncentraciją (Byla COMP/M.4717 — TAC/Tower Automotive) — Bylą numatoma nagrinėti supaprastinta tvarka (1)

41


 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

 

Top