EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2007:042:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, C 42, 2007m. vasaris 24d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-521X

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 42

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir prane_imai

50 tomas
2007m. vasario 24d.


Prane_imo Nr.

Turinys

Puslapis

 

IV   Pranešimai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

 

Teisingumo Teismas

2007/C 042/01

Paskutinis Teisingumo Teismo Europos Sąjungos Oficialiajame leidinyje skelbiamas leidinysOL C 20, 2007 1 27

1


 

V   Skelbimai

 

TEISINĖS PROCEDŪROS

 

Teisingumo Teismas

2007/C 042/02

Byla C-251/04 2007 m. sausio 11 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas Europos Bendrijų Komisija prieš Graikijos Respubliką (Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — Reglamento (EEB) Nr. 3577/92 1 straipsnis ir 2 straipsnio 1 punktas — Transportas — Laisvė teikti paslaugas — Jūrų kabotažas — Vilkimo atviroje jūroje paslaugos)

2

2007/C 042/03

Byla C-404/04 P 2007 m. sausio 11 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas Technische Glaswerke Ilmenau GmbH prieš Europos Bendrijų Komisiją, palaikoma Schott AG, buvusi Schott Glas (Apeliacinis skundas — Valstybės pagalba — EB 87 straipsnio 1 dalis — Sutartyje išreikštas pažadas dėl mokėjimo — Esminės sutarties sąlygos išnykimas — Nauji pagrindai ir argumentai — Motyvų pakeitimas — Prašymas apklausti liudytojus — Privataus kreditoriaus kriterijus — Pirmosios instancijos teismo sprendimo motyvacija — Pagalbos dydžio nustatymas — EB 87 straipsnio 3 dalies c punktas — Teisė būti išklausytam — Susijusios valstybės narės teisės į gynybą pažeidimas)

2

2007/C 042/04

Byla C-1/05 2007 m. sausio 9 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas (Länsrätten i Stockholms länMigrationsdomstolen (Švedija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Yunying Jia prieš Migrationsverket (Įsisteigimo laisvė — EB 43 straipsnis — Direktyva 73/148/EEB — Kitoje valstybėje narėje įsisteigęs valstybės narės pilietis — Sutuoktinio giminaičio pagal tiesiąją aukštutinę giminystės liniją teisė apsigyventi, kai jie abu yra trečiosios šalies piliečiai — Šio giminaičio pagal tiesiąją aukštutinę giminystės liniją pareiga prisijungiant prie įsisteigimo valstybėje narėje esančios jo šeimos teisėtai gyventi valstybėje narėje — Išlaikomo giminaičio pagal tiesiąją aukštutinę giminystės liniją statusui pripažinti reikalingi įrodymai)

3

2007/C 042/05

Byla C-40/05 2007 m. sausio 11 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas (Överklagandenämnden för Högskolan (Švedija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Kaj Lyyski prieš Umeå universitet (Laisvas darbuotojų judėjimas — EB 39 straipsnis — Kliūtys — Profesinis mokymas — Mokytojai — Atsisakymas priimti mokytis kitos valstybės narės mokyklos darbuotoją)

3

2007/C 042/06

Byla C-175/05 2007 m. sausio 11 d. Teisingumo Teismo (šeštoji kolegija) sprendimas Europos Bendrijų Komisija prieš Airiją (Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — Direktyva 92/100/EEB — Autorių teisės — Nuomos ir panaudos teisės — Išimtinė viešosios panaudos teisė — Išimtis — Atlyginimo sąlyga — Atleidimas — Taikymo sritis)

4

2007/C 042/07

Byla C-183/05 2007 m. sausio 11 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas Europos Bendrijų Komisija prieš Airiją (Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — Direktyva 92/43/EEB — 12 straipsnio 1 ir 2 dalys, 13 straipsnio 1 dalies b punktas ir 16 straipsnis — Natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros apsauga — Rūšių apsauga)

4

2007/C 042/08

Byla C-208/05 2007 m. sausio 11 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas (Sozialgericht Berlin (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Innovative Technology Center GmbH (ITC) prieš Bundesagentur für Arbeit (Laisvas darbuotojų judėjimas — Laisvas paslaugų teikimas — Nacionalinės teisės aktai — Valstybės narės mokamas mokestis privačiai įdarbinimo agentūrai už įdarbinimo tarpininkavimo paslaugas — Darbas, kurio atžvilgiu šioje valstybėje narėje mokamos privalomos socialinio draudimo įmokos — Apribojimas — Pateisinimas — Proporcingumas)

5

2007/C 042/09

Byla C-265/05 2007 m. sausio 16 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas (Cour de cassationChambre civile (Prancūzija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) José Perez Naranjo prieš Caisse régionale d'assurance maladie Nord-Picardie (Reglamentas (EEB) Nr. 1408/71 — 4 straipsnio 2a dalis, 10a ir 95b straipsniai — Papildoma senatvės pašalpa — Nacionalinės teisės aktas, šios pašalpos paskyrimui taikantis gyvenamosios vietos sąlygą — Speciali neįmokinio pobūdžio išmoka — Įtraukimas į Reglamento Nr. 1408/71 IIa priedą)

5

2007/C 042/10

Byla C-269/05 2007 m. sausio 11 d. Teisingumo Teismo (septintoji kolegija) sprendimas Europos Bendrijų Komisija prieš Graikijos Respubliką (Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — Reglamento (EEB) Nr. 4055/86 1 straipsnis — Jūrų transportas — Keleivius ar krovinius vežantiems laivams taikoma uosto rinkliava — Keltais pervežamoms transporto priemonėms taikoma uosto rinkliava — Diskriminacija)

6

2007/C 042/11

Byla C-279/05 2007 m. sausio 11 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas (College van Beroep voor het bedrijfsleven (Nyderlandai) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Vonk Dairy Products BVprieš Productschap Zuivel (Žemės ūkis — Bendras rinkų organizavimas — Sūris — Reglamento (EEB) Nr. 3665/87 16-18 straipsniai — Diferencijuota grąžinamoji eksporto išmoka — Beveik neatidėliojant atliktas reeksportas iš importo šalies — Pažeidimo įrodymas — Neteisingai išmokėtų sumų išieškojimas — Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 2988/95 3 straipsnio 1 dalies antras punktas — Tęstinis arba pakartotinis pažeidimas)

7

2007/C 042/12

Byla C-384/05 2007 m. sausio 11 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas (Hoge Raad der Nederlanden (Nyderlandai) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Johan Piek prieš Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (Pienas ir pieno produktai — Papildomas mokestis už pieną — Specialus referencinis kiekis — Reglamento (EEB) Nr. 857/84 3 straipsnio 1 punkto antroji pastraipa)

7

2007/C 042/13

Byla C-400/05 2007 m. sausio 11 d. Teisingumo Teismo (penktoji kolegija) sprendimas (Hoge Raad der Nederlande, (Nyderlandai) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) B.A.S. Trucks BV prieš Staatssecretaris van Financiën (Bendrasis muitų tarifas — Kombinuotoji nomenklatūra — Tarifinis klasifikavimas — 8704 10 subpozicija — Autotransporto priemonės, skirtos naudoti statybos aikštelėse ir kelio darbams, specialiai suprojektuotos gabenti ir išversti įvairius krovinius ir naudoti keliuose)

8

2007/C 042/14

Byla C-487/06 P 2006 m. lapkričio 27 d.British Aggregates Association pateiktas apeliacinis skundas dėl 2006 m. rugsėjo 13 d. Pirmosios instancijos teismo (antroji išplėstinė kolegija) sprendimo byloje T-210/02 British Aggregates Association prieš Europos Bendrijų Komisiją

8

2007/C 042/15

Byla C-495/06 P 2006 m. gruodžio 1 d. Bart Nijs pateiktas apeliacinis skundas dėl 2006 m. spalio 3 d. Pirmosios instancijos teismo (antroji kolegija) sprendimo byloje T-171/05 Bart Nijs prieš Audito rūmus

9

2007/C 042/16

Byla C-497/06 P 2006 m. gruodžio 5 d.CAS Succhi di Frutta SpA pateiktas apeliacinis skundas dėl 2006 m. rugsėjo 13 d. Pirmosios instancijos teismo (antroji kolegija) priimto sprendimo byloje T-226/01 CAS Succhi di Frutta SpA prieš Komisiją

10

2007/C 042/17

Byla C-500/06 2006 m. gruodžio 8 d. Genujos Giudice di pace (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Corporación Dermoestética SA prieš To Me Group Advertising Media

10

2007/C 042/18

Byla C-501/06 P 2006 m. gruodžio 11 d.GlaxoSmithKline Services Unlimited (GSK), anksčiau — Glaxo Wellcome plc, pateiktas apeliacinis skundas dėl 2006 m. rugsėjo 27 d. Pirmosios instancijos teismo (ketvirtoji išplėstinė kolegija) sprendimo byloje T-168/01 GlaxoSmithKline Services Unlimited prieš Europos Bendrijų Komisiją

11

2007/C 042/19

Byla C-504/06 2006 m. gruodžio 13 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Italijos Respubliką

11

2007/C 042/20

Byla C-505/06 2006 m. birželio 12 d.Commissione tributaria regionale di Genova (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Agenzia Dogane Circoscrizione Doganale di Genova prieš Euricom SpA

12

2007/C 042/21

Byla C-512/06 P 2006 m. gruodžio 18 d. pateiktas PTV Planung Transport Verkehr AG apeliacinis skundas dėl 2006 m. spalio 10 d. Pirmosios instancijos teismo (antroji kolegija) sprendimo byloje T-302/03 PTV Planung Transport Verkehr AG prieš Vidaus rinkos derinimo tarnybą (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui)

12

2007/C 042/22

Byla C-513/06 P 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Bendrijų Komisijos pateiktas apeliacinis skundas dėl 2006 m. rugsėjo 27 d. priimto Pirmosios instancijos teismo (ketvirtoji išplėstinė kolegija) sprendimo byloje T-168/01 GlaxoSmithKline Services Unlimited, ankstesnis pavadinimas — Glaxo Wellcome plc prieš Europos Bendrijų Komisiją

13

2007/C 042/23

Byla C-516/06 P 2006 m. gruodžio 20 d. Europos Bendrijų Komisijos pateiktas apeliacinis skundas dėl 2006 m. rugsėjo 27 d. priimto sprendimo byloje T-153/04 Ferriere Nord SpA prieš Europos Bendrijų Komisiją

14

2007/C 042/24

Byla C-517/06 2006 m. gruodžio 20 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Austrijos Respubliką

14

2007/C 042/25

Byla C-518/06 2006 m. gruodžio 20 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Italijos Respubliką

15

2007/C 042/26

Byla C-521/06 P 2006 m. gruodžio 21 d.Athinaïki Techniki AE pateiktas apeliacinis skundas dėl 2006 m. rugsėjo 26 d. priimtos Pirmosios Instancijos teismo nutarties byloje T-94/05 Athinaïki Techniki AE prieš Komisiją

16

2007/C 042/27

Byla C-522/06 2006 m. gruodžio 22 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Belgijos Karalystę

16

2007/C 042/28

Byla C-523/06 2006 m. gruodžio 22 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Suomijos Respubliką

17

2007/C 042/29

Byla C-525/06 2006 m. gruodžio 22 d.Rechtbank van koophandel Hasselt pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje NV de Nationale Loterij prieš BVBA Customer Service Agency

17

2007/C 042/30

Byla C-526/06 2006 m. gruodžio 27 d.Hoge Raad der Nederlanden pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Staatssecretaris van Financiën prieš Road Air Logistics Customs BV

18

2007/C 042/31

Byla C-528/06 2006 m. gruodžio 22 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Belgijos Karalystę

18

2007/C 042/32

Byla C-529/06 2006 m. gruodžio 22 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Liuksemburgo Didžiąją Hercogystę

18

2007/C 042/33

Byla C-530/06 2006 m. gruodžio 22 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Italijos Respubliką

19

2007/C 042/34

Byla C-531/06 2006 m. gruodžio 22 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Italijos Respubliką

19

2007/C 042/35

Byla C-534/06 2006 m. gruodžio 27 d. Corte suprema di cassazione (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Industria Lavorazione Carni Ovine prieš Regione Lazio

19

2007/C 042/36

Byla C-1/07 2007 m. sausio 3 d.Landgericht Siegen (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą baudžiamojoje byloje prieš Franc Weber

20

2007/C 042/37

Byla C-4/07 2007 m. sausio 11 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Portugalijos Respubliką

20

2007/C 042/38

Byla C-5/07 2007 m. sausio 12 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Portugalijos Respubliką

20

2007/C 042/39

Byla C-219/06 2006 m. gruodžio 7 d. Teisingumo Teismo pirmininko nutartis Europos Bendrijų Komisija prieš Liuksemburgo Didžiąją Hercogystę

21

 

Pirmosios Instancijos Teismas

2007/C 042/40

Teisėjų paskyrimas į kolegijas

22

2007/C 042/41

Byla T-365/06 2006 m. gruodžio 1 d. pareikštas ieškinys byloje Bateaux Mouches prieš VRDTCastanet (Bateaux Mouches)

23

2007/C 042/42

Byla T-369/06 2006 m. gruodžio 7 d. pareikštas ieškinys byloje Holland Malt prieš Komisiją

23

2007/C 042/43

Byla T-371/06 2006 m. gruodžio 4 d. pareikštas ieškinys byloje Vokietija prieš Komisiją

24

2007/C 042/44

Byla T-372/06 2006 m. gruodžio 11 d. pareikštas ieškinys byloje Bomba Energia Getränke prieš VRDTEckes-Granini (Bomba)

25

2007/C 042/45

Byla T-373/06 2006 m. gruodžio 13 d. pareikštas ieškinys byloje Rath prieš VRDTGrandel (Epican Forte)

25

2007/C 042/46

Byla T-374/06 2006 m. gruodžio 13 d. pareikštas ieškinys byloje Rath prieš VRDTGrandel (Epican)

26

2007/C 042/47

Byla T-375/06 2006 m. gruodžio 14 d. pareikštas ieškinys byloje Viega prieš Komisiją

26

2007/C 042/48

Byla T-376/06 2006 m. gruodžio 14 d. pareikštas ieškinys byloje Legris Industries prieš Komisiją

27

2007/C 042/49

Byla T-377/06 2006 m. gruodžio 14 d. pareikštas ieškinys byloje Comap prieš Komisiją

28

2007/C 042/50

Byla T-379/06 2006 m. gruodžio 14 d. pareikštas ieškinys byloje Kaimer ir kt. prieš Komisiją

29

2007/C 042/51

Byla T-381/06 2006 m. gruodžio 15 d. pareikštas ieškinys byloje FRA.BO prieš Komisiją

29

2007/C 042/52

Byla T-382/06 2006 m. gruodžio 15 d. pareikštas ieškinys byloje Tomkins prieš Komisiją

30

2007/C 042/53

Byla T-391/06 2006 m. gruodžio 19 d. pareikštas ieškinys byloje Karstadt Quelle prieš VRDTdm drogerie markt (S-HE)

31

2007/C 042/54

Byla T-392/06 2006 m. gruodžio 20 d. pareikštas ieškinys byloje Union Investment Privatfonds prieš VRDTUnicre-Cartão International De Crédito (unibanco)

31

2007/C 042/55

Byla T-394/06 2006 m. gruodžio 11 d. pareikštas ieškinys byloje Italija prieš Komisiją

32

2007/C 042/56

Byla T-395/06 2006 m. gruodžio 14 d. pareikštas ieškinys byloje Italija prieš Komisiją

32

2007/C 042/57

Byla T-396/06 2006 m. gruodžio 21 d. pareikštas ieškinys byloje Komisija prieš TGA Technische Gebäudeausrüstung Chemnitz

33

2007/C 042/58

Byla T-397/06 2006 m. gruodžio 16 d. pareikštas ieškinys byloje DOW AgroSciences prieš EMST

33

2007/C 042/59

Byla T-398/06 2006 m. gruodžio 15 d. pareikštas ieškinys byloje UniCredito Italiano prieš VRDTUnion Investment Privatfonds (1 Unicredito)

33

2007/C 042/60

Byla T-399/06 2006 m. gruodžio 27 d. pareikštas ieškinys byloje giropay prieš VRDT (GIROPAY)

34

2007/C 042/61

Byla T-401/06 2006 m. gruodžio 28 d. pareikštas ieškinys byloje Brosmann Footwear (HK) ir kiti prieš Tarybą

34

2007/C 042/62

Byla T-402/06 2006 m. gruodžio 27 d. pareikštas ieškinys byloje Ispanija prieš Komisiją

35

2007/C 042/63

Byla T-403/06 2006 m. gruodžio 22 d. pareikštas ieškinys byloje Belgija prieš Komisiją

36

2007/C 042/64

Byla T-404/06 P 2006 m. gruodžio 22 d.Europos mokymo fondo pateiktas apeliacinis skundas dėl 2006 m. spalio 26 d. Tarnautojų teismo sprendimo byloje F-1/05 Landgren prieš Europos mokymo fondą

37

2007/C 042/65

Byla T-405/06 2006 m. gruodžio 27 d. pareikštas ieškinys byloje Arcelor ir kt. prieš Komisiją

37

2007/C 042/66

Byla T-406/06 2006 m. gruodžio 28 d. pareikštas ieškinys byloje Evropaïki Dynamiki prieš Komisiją

38

2007/C 042/67

Byla T-407/06 2006 m. gruodžio 21 d. pareikštas ieškinys byloje Zhejiang Aokang Shoes prieš Tarybą

38

2007/C 042/68

Byla T-408/06 2006 m. gruodžio 21 d. pareikštas ieškinys byloje Wenzhou Taima Shoes prieš Tarybą

39

2007/C 042/69

Byla T-409/06 2006 m. gruodžio 21 d. pareikštas ieškinys byloje Sun Sang Kong Yuen Shoes Factory prieš Europos Sąjungos Tarybą

39

2007/C 042/70

Byla T-410/06 2006 m. gruodžio 21 d. pareikštas ieškinys byloje Foshan City Nanhai Golden Step Industrial prieš Tarybą

40

2007/C 042/71

Byla T-411/06 2006 m. gruodžio 22 d. pareikštas ieškinys byloje SO.GE.L.M.A. prieš ERA

40

2007/C 042/72

Byla T-412/06 2006 m. gruodžio 29 d. pareikštas ieškinys byloje Vitro Corporativo prieš VRDTVKR Holding (Vitro)

41

2007/C 042/73

Byla T-413/06 P 2006 m. gruodžio 22 d. pateiktas apeliacinis skundas dėl 2006 m. spalio 9 d. Tarnautojų teismo nutarties byloje F-53/06 Gualtieri prieš Komisiją

42

2007/C 042/74

Byla T-414/06 P 2006 m. gruodžio 27 d. Philippe Combescot pateiktas apeliacinis skundas dėl 2006 m. spalio 19 d. Tarnautojų teismo sprendimo byloje F-114/05 Philippe Combescot prieš Komisiją

42

2007/C 042/75

Byla T-415/06 P 2006 m. gruodžio 29 d. De Smedt pateiktas apeliacinis skundas dėl 2006 m. spalio 19 d. Tarnautojų teismo sprendimo byloje F-59/05 De Smedt prieš Komisją

43

2007/C 042/76

Byla T-416/06 2006 m. gruodžio 29 d. pareikštas ieškinys byloje Sumitomo Chemical Agro Europe prieš Komisiją

43

2007/C 042/77

Byla T-4/07 2007 m. sausio 5 d. pareikštas ieškinys byloje Sanofi-Aventis prieš VRDTAstraZeneca (EXANTIN)

44

2007/C 042/78

Byla T-97/06 2006 m. gruodžio 1 d. Pirmosios instancijos teismo nutartis Neoperl prieš VRDT (Sanitarinės žarnos vaizdavimas)

45

 

Europos Sąjungos tarnautojų teismas

2007/C 042/79

Byla F-92/05 2007 m. sausio 16 d. Tarnautojų teismo (pirmosios kolegijos) sprendimas Genette prieš Komisiją (Pareigūnai — Pensijos — Teisės į pensiją, įgytos prieš pradedant tarnybą Bendrijų institucijose — Perkėlimas į Bendrijos sistemą — Prašymo perkelti atsiėmimas siekiant pasinaudoti naujomis palankesnėmis nuostatomis)

46

2007/C 042/80

Byla F-115/05 2007 m. sausio 16 d. Tarnautojų teismo sprendimas Vienne ir kt. prieš Parlamentą (Pareigūnai — Administracijos pareiga padėti — Atsisakymas — Belgijoje įgytų teisių į pensiją perkėlimas)

46

2007/C 042/81

Byla F-119/05 2007 m. sausio 16 d. Tarnautojų teismo (pirmoji kolegija) sprendimas Gesner prieš VRDT (Tarnautojai — Invalidumas — Prašymo dėl Invalidumo komiteto sudarymo atmetimas)

47

2007/C 042/82

Byla F-126/05 2007 m. sausio 16 d. Tarnautojų teismo (pirmoji kolegija) sprendimas Borbély prieš Komisiją (Pareigūnai — Išlaidų atlyginimas — Įsikūrimo pašalpa — Dienpinigiai — Kelionės išlaidos priėmus į darbą — Paskyrimo vieta — Neribota jurisdikcija)

47

2007/C 042/83

Byla F-3/06 2007 m. sausio 16 d. Tarnautojų teismo (pirmoji kolegija) sprendimas Frankin ir kt. prieš Komisiją (Viešoji tarnyba — Administracijos pagalbos pareiga — Atsisakymas — Belgijoje įgytų teisių į pensiją pervedimas)

47

2007/C 042/84

Byla F-147/06 2006 m. gruodžio 27 d. pareikštas ieškinys byloje Dragoman prieš Komisiją

48

2007/C 042/85

Byla F-148/06 2006 m. gruodžio 28 d. pareikštas ieškinys byloje Collée prieš Parlamentą

48

2007/C 042/86

Byla F-1/07 2007 m. sausio 3 d. pareikštas ieškinys byloje Chassagne prieš Komisiją

49


LT

 

Top