EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2006:321:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, C 321, 2006m. gruodis 29d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-521X

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 321

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir pranešimai

49 tomas
2006m. gruodžio 29d.


Pranešimo Nr.

Turinys

Puslapis

 

I   Informacija

 

Taryba

2006/C 321/1

Pranešimas dėl Belgijos Karalystės, Čekijos Respublikos, Danijos Karalystės, Vokietijos Federacinės Respublikos, Estijos Respublikos, Graikijos Respublikos, Ispanijos Karalystės, Prancūzijos Respublikos, Airijos, Italijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Nyderlandų Karalystės, Austrijos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Portugalijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos, Slovakijos Respublikos, Suomijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės (Europos Sąjungos valstybių narių) ir Bulgarijos Respublikos bei Rumunijos sutarties dėl Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos stojimo į Europos Sąjungą įsigaliojimo

1

 

Komisija

2006/C 321/2

Euro kursas

2

2006/C 321/3

Išankstinis pranešimas apie koncentraciją (Byla Nr. COMP/M.4178 — MAN Ferrostaal/Eurotecnica Group) ( 1 )

3

2006/C 321/4

Valstybių narių kompetentingų institucijų sąrašas, nustatytas 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 648/2004 dėl ploviklių

4

2006/C 321/5

Paraiškos paskelbimas pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 510/2006 dėl žemės ūkio produktų ir maisto produktų geografinių nuorodų ir kilmės vietos nuorodų apsaugos 6 straipsnio 2 dalį

9

2006/C 321/6

Bendrijos sprendimų dėl leidimų prekiauti vaistais sąrašas nuo 2006 11 1 iki 2006 11 30(Paskelbtas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 726/2004 13 arba 38 straipsnį)

13

2006/C 321/7

Paraiškos paskelbimas pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 510/2006 dėl žemės ūkio produktų ir maisto produktų geografinių nuorodų ir kilmės vietos nuorodų apsaugos 6 straipsnio 2 dalį

19

2006/C 321/8

Prašymo pakeisti paraišką paskelbimas pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 510/2006 dėl žemės ūkio produktų ir maisto produktų geografinių nuorodų ir kilmės vietos nuorodų apsaugos 6 straipsnio 2 dalį

23

2006/C 321/9

Prancūzijos vyriausybės pranešimas dėl 1994 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 94/22/EB dėl leidimų žvalgyti, tirti ir išgauti angliavandenilius išdavimo ir naudojimosi jais sąlygų (Pranešimas apie prašymą išduoti išskirtinį leidimą, vadinamą „Permis de Juan de Nova Maritime Profond“, žvalgyti skystus arba dujinius angliavandenilius) ( 1 )

28

2006/C 321/10

Išankstinis pranešimas apie koncentraciją (Byla Nr. COMP/M.4441 — EN+/Glencore/Sual/UC Rusal) ( 1 )

29

2006/C 321/11

Informacinė procedūra — Techniniai standartai ( 1 )

30

2006/C 321/12

Komisijos pranešimas pagal Tarybos reglamento Nr. 2408/4 4 straipsnio 1 dalies a punkte nustatytą tvarką — Su viešąja paslauga susijusių įsipareigojimų teikiant reguliaraus oro susisiekimo paslaugas Ispanijoje dalinis pakeitimas ( 1 )

36

2006/C 321/13

Išankstinis pranešimas apie koncentraciją (Byla Nr. COMP/M.4484 — Danske Bank/Sampo Bank) ( 1 )

37

 

Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas

2006/C 321/14

Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio diplomatinėms atstovybėms ir konsulinėms įstaigoms skirtas Bendrąsias konsulines instrukcijas dėl vizų atsižvelgiant į biometrinių duomenų įdiegimą, įskaitant nuostatas dėl prašymų išduoti vizą priėmimo ir nagrinėjimo organizavimo (COM (2006) 269 galutinis) — 2006/0088 (COD)

38


 

II   Paruošiamieji aktai, parentipagal Europos Sąjungos Sutarties VI dalį

2006/C 321/15

Tarybos sprendimas dėl Europos Sąjungos valstybių narių specialiųjų intervencijos padalinių bendradarbiavimo krizinėse situacijose gerinimo

45


 

2006/C 321/16

Pranešimas skaitytojams

s3


 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

 

Top