EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2006:296E:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, CE 296, 2006m. gruodis 06d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-521X

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 296E

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir prane_imai

49 tomas
2006m. gruodžio 6d.


Prane_imo Nr.

Turinys

Puslapis

 

I   (Pranešimas)

 

EUROPOS PARLAMENTAS

 

2006-2007 m. SESIJA

 

2006 m. balandžio 26-27 d. posėdžiai

 

2006 m. balandžio 26 d., trečiadienis

2006/C 296E/01

PROTOKOLAS

1

POSĖDŽIO EIGA

Sesijos atnaujinimas

Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Gauti dokumentai

Rašytiniai pareiškimai (Darbo tvarkos taisyklių 116 straipsnis)

Asignavimų perkėlimas

Parlamento sudėtis

Delegacijos pavadinimas

Darbotvarkė

Dvidešimt metų po Černobylio: pamokos ateičiai (diskusijos)

Bulgarijos ir Rumunijos stojimas į Europos Sąjungą (diskusijos)

Pagalbos Palestinos vadovybei sustabdymas (diskusijos)

Europos Sąjungos ir Lotynų Amerikos tvirtesnė partnerystė (diskusijos)

Protokolo dėl privilegijų ir imunitetų pakeitimas (diskusijos)

Vienos minutės kalbos svarbiais politiniais klausimais

2004 finansinių metų Europos Sąjungos bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimas (diskusijos)

Lėšų valdymo ataskaita (diskusijos)

Valstybės pagalba naujovių diegimui (diskusijos)

Kito posėdžio darbotvarkė

Posėdžio pabaiga

DALYVIŲ SĄRAŠAS

15

 

2006 m. balandžio 27 d., ketvirtadienis

2006/C 296E/02

PROTOKOLAS

17

POSĖDŽIO EIGA

Posėdžio pradžia

Saugumas keliuose: eCall sistema visiems (diskusijos)

Daugiakalbystės ir kalbų mokymosi skatinimas Europos Sąjungoje (diskusijos)

Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Balsuoti skirtas laikas

Tarpparlamentinės delegacijos D14 paskyrimas (balsavimas)

Bendrijos suaugusių galvijų skerdenų klasifikavimo skalė * (balsavimas)

Žemės ūkio produktų gamybai ir prekybai taikomos konkurencijos taisyklės * (balsavimas)

Solidarumo fondo lėšų panaudojimas (balsavimas)

Taisomasis biudžetas Nr. 1/2006 * (balsavimas)

Hidrofluorangliavandenilių kvotų paskirstymas atsižvelgiant į naująsias valstybes nares ***I (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Konvencija dėl Amerikos tropinių tunų komisijos stiprinimo *** (balsavimas)

UNESCO konvencija dėl kultūrinės raiškos įvairovės apsaugos ir skatinimo * (balsavimas)

Išlaidos veterinarijos srityje * (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Sveikatos reikalavimai taikomi gyvūnams ir akvakultūros produktams *

Perėjimas nuo skaitmeninio prie analoginio transliavimo: Europos audiovizualinės politikos ir kultūros įvairovės galimybės (balsavimas)

Europos Sąjungos ir Lotynų Amerikos tvirtesnė partnerystė (balsavimas)

EB ir Mauritanijos Islamo Respublikos susitarimas dėl jūrų žvejybos * (balsavimas)

Protokolo dėl privilegijų ir imunitetų pakeitimas (balsavimas)

2004 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimas: III skirsnis, Komisija (balsavimas)

2004 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimas: I skirsnis, Europos Parlamentas (balsavimas)

2004 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimas: II skirsnis, Taryba (balsavimas)

2004 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimas: IV skirsnis, Teisingumo Teismas (balsavimas)

2004 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimas: V skirsnis, Audito Rūmai (balsavimas)

2004 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimas: VI skirsnis, Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas (balsavimas)

2004 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimas: VII skirsnis, Regionų komitetas (balsavimas)

2004 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimas: VIII A skirsnis, Europos ombudsmenas (balsavimas)

2004 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimas: VIII B skirsnis, Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas (balsavimas)

2004 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimas: šeštasis, septintasis, aštuntasis ir devintasis Europos plėtros fondai EPF (balsavimas)

2004 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos profesinio mokymo plėtros centras (balsavimas)

2004 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondas (balsavimas)

2004 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos rekonstrukcijos agentūra (balsavimas)

2004 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos rasizmo ir ksenofobijos stebėjimo centras (balsavimas)

2004 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos narkotikų ir narkomanijos stebėjimo centras (balsavimas)

2004 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos aplinkos agentūra (balsavimas)

2004 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra (balsavimas)

2004 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos įstaigų vertimo centras (balsavimas)

2004 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos vaistų vertinimo agentūra (balsavimas)

2004 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Eurojustas (balsavimas)

2004 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos mokymo fondas (balsavimas)

2004 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos jūrų saugumo agentūra (balsavimas)

2004 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos aviacijos saugos agentūra (balsavimas)

2004 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos maisto saugos tarnyba (balsavimas)

Lėšų valdymo ataskaita (balsavimas)

Valstybės pagalba naujovių diegimui (balsavimas)

Saugumas keliuose: eCall sistema visiems (balsavimas)

Daugiakalbystės ir kalbų mokymosi skatinimas Europos Sąjungoje (balsavimas)

Paaiškinimai dėl balsavimo

Balsavimo pataisymai ir ketinimai

Parlamento sudėtis

Prašymas ginti Parlamento nario imunitetą

Finansinių interesų deklaracija

Sprendimai dėl kai kurių dokumentų

Posėdžio metu priimtų tekstų perdavimas

Kitų posėdžių kalendorinis planas

Sesijos atidėjimas

DALYVIŲ SĄRAŠAS

34

I PRIEDAS

36

II PRIEDAS

52

PRIIMTI TEKSTAI

99

P6_TA(2006)0145
Bendrijos suaugusių galvijų skerdenų klasifikavimo skalė *
Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, nustatančio Bendrijos suaugusių galvijų skerdenų klasifikavimo skalę (kodifikuota redakcija) (KOM(2005)0402 — C6-0309/2005 — 2005/0171(CNS))

99

P6_TA(2006)0146
Konkurencijos taisyklių taikymas žemės ūkio produktų gamybai ir prekybai jais *
Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento dėl tam tikrų konkurencijos taisyklių taikymo žemės ūkio produktų gamybai ir prekybai jais (kodifikuota redakcija) (KOM(2005)0613 — C6-0019/2006 — 2005/0231(CNS))

99

P6_TA(2006)0147
Solidarumo fondo finansavimas
Europos Parlamento rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl ES solidarumo fondo lėšų panaudojimo pagal 2002 m. lapkričio 7 d. Tarpinstitucinio susitarimo tarp Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos dėl Europos Sąjungos solidarumo fondo finansavimo, papildančio 1999 m. gegužės 6 d. Tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžeto vykdymo tvarkos ir biudžeto procedūros tobulinimo, 3 punktą (KOM(2006)0114 — C6-0086/2006 — 2006/2064(ACI))

100

PRIEDAS

101

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS

101

P6_TA(2006)0148
Pataisyto biudžeto Nr. 1/2006 projektas
Europos Parlamento rezoliucija dėl Europos Sąjungos 2006 finansinių metų pataisyto biudžeto Nr. 1/2006 projekto, III skirsnis - Komisija (potvyniai Bulgarijoje, Rumunijoje ir Austrijoje) (8512/2006 — C6-0131/2006 — 2006/2066(BUD))

102

P6_TA(2006)0149
Hidrochlorfluorangliavandenilių kvotų paskirstymas atsižvelgiant į naująsias valstybes nares ***I
Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 2037/2000 nuostatas, susijusias su hidrochlorfluorangliavandenilių kvotų paskirstymo metais, atsižvelgiant į 2004 m. gegužės 1 d. įstojusias valstybes nares (KOM(2004)0550 — 13632/2005 — C6-0421/2005 — 2004/0296(COD))

103

P6_TA(2006)0150
Amerikos tropinių tunų komisijos stiprinimo konvencija ***
Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl 1949 m. Jungtinių Amerikos Valstijų ir Kosta Rikos Respublikos konvencija sudarytos Amerikos tropinių tunų komisijos stiprinimo konvencijos sudarymo Europos bendrijos vardu (14343/2005 — C6-0023/2006 — 2005/0137(AVC))

104

P6_TA(2006)0151
UNESCO konvencija dėl kultūrinės raiškos įvairovės apsaugos ir skatinimo *
Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl UNESCO konvencijos dėl kultūrinės raiškos įvairovės apsaugos ir skatinimo sudarymo (5067/2006 — KOM(2005)0678 — C6-0025/2006 — 2005/0268(CNS))

104

P6_TA(2006)0152
Veterinarijos išlaidos *
Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo, iš dalies keičiančio Sprendimą 90/424/EEB dėl išlaidų veterinarijos srityje (KOM(2005)0362 — C6-0282/2005 — 2005/0154(CNS))

105

P6_TA(2006)0153
Sveikatos reikalavimai taikomi gyvūnams ir akvakultūros produktams *
Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos dėl gyvūnų sveikatos reikalavimų, taikomų akvakultūros gyvūnams ir produktams iš jų, ir dėl tam tikrų vandens gyvūnų ligų prevencijos ir kontrolės (KOM(2005)0362 — C6-0281/2005 — 2005/0153(CNS))

106

P6_TA(2006)0154
Perėjimas nuo analoginio prie skaitmeninio transliavimo
Europos Parlamento rezoliucija dėl perėjimo nuo analoginio prie skaitmeninio transliavimo: palanki galimybė Europos audiovizualinei politikai ir kultūrinei įvairovei (2005/2212(INI))

120

P6_TA(2006)0155
Europos Sąjungos ir Lotynų Amerikos tvirtesnė partnerystė
Europos Parlamento rezoliucija dėl Europos Sąjungos ir Lotynų Amerikos tvirtesnės partnerystės (2005/2241(INI))

123

P6_TA(2006)0156
EB ir Mauritanijos jūrų žvejybos susitarimas *
Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento dėl susitarimo, sudaromo pasikeičiant laiškais, kuriuo iš dalies keičiamas Protokolas, nustatantis žvejybos galimybes ir finansinį indėlį laikotarpiui nuo 2001 m. rugpjūčio 1 d. iki 2006 m. liepos 31 d., kaip nurodyta Susitarime dėl bendradarbiavimo jūrų žvejybos sektoriuje tarp Europos Bendrijos ir Mauritanijos Islamo Respublikos (KOM(2005)0591 — C6-0433/2005 — 2005/0229(CNS))

135

P6_TA(2006)0157
2004 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: III skirsnis - Komisija

136

136

137

138

P6_TA(2006)0158
2004 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: I skirsnis - Europos Parlamentas
Europos Parlamento sprendimas dėl 2004 finansinių metų Europos Sąjungos bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, I skirsnis - Europos Parlamentas (N6-0027/2005 — C6-0357/2005 — 2005/2091(DEC))

162

P6_TA(2006)0159
2004 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: II skirsnis - Taryba

163

163

163

P6_TA(2006)0160
2004 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: VI skirsnis - Teisingumo Teismas

165

165

166

P6_TA(2006)0161
2004 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: V skirsnis - Audito Rūmai

168

168

169

P6_TA(2006)0162
2004 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: VI skirsnis - Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas

171

171

172

P6_TA(2006)0163
2004 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: VII skirsnis - Regionų komitetas

174

174

175

P6_TA(2006)0164
2004 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: VIII A skirsnis - Europos ombudsmenas

177

177

178

P6_TA(2006)0165
2004 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: VIII B - Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas

179

179

180

P6_TA(2006)0166
2004 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: šeštasis, septintasis, aštuntasis ir devintasis Europos plėtros fondai

181

181

183

185

P6_TA(2006)0167
2004 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos profesinio mokymo plėtros centras

191

191

192

193

P6_TA(2006)0168
2004 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondas

196

196

197

198

P6_TA(2006)0169
2004 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos rekonstrukcijos agentūra

200

200

201

203

P6_TA(2006)0170
2004 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos rasizmo ir ksenofobijos stebėjimo centras

206

206

207

208

P6_TA(2006)0171
2004 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos narkotikų ir narkomanijos stebėjimo centras

211

211

212

213

P6_TA(2006)0172
2004 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos aplinkos agentūra

215

215

216

218

P6_TA(2006)0173
2004 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra

220

220

221

223

P6_TA(2006)0174
2004 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos įstaigų vertimo centras

225

225

226

227

P6_TA(2006)0175
2004 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos vaistų vertinimo agentūra

229

229

230

232

P6_TA(2006)0176
2004 m. įvykdymo patvirtinimas: Eurojustas

234

234

234

236

P6_TA(2006)0177
2004 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos mokymo fondas

238

238

238

240

P6_TA(2006)0178
2004 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos jūrų saugumo agentūra

242

242

243

244

P6_TA(2006)0179
2004 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos aviacijos saugos agentūra

247

247

248

249

P6_TA(2006)0180
2004 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos maisto saugos tarnyba

252

252

253

254

P6_TA(2006)0181
Lėšų valdymo ataskaita
Europos Parlamento rezoliucija dėl lėšų valdymo ataskaitos (2006/2037(INI))

257

P6_TA(2006)0182
Valstybės pagalba naujovių diegimui
Europos Parlamento rezoliucija dėl valstybės pagalbos naujovių diegimui (2006/2044(INI))

263

P6_TA(2006)0183
Kelių saugumas: E. signalo (angl. eCall) sistema piliečiams
Europos Parlamento rezoliucija dėl kelių saugumo: E. signalo (angl. eCall) sistema piliečiams (2005/2211(INI))

268

P6_TA(2006)0184
Daugiakalbystės ir kalbų mokymosi skatinimas Europos Sąjungoje
Europos Parlamento rezoliucija dėl daugiakalbystės ir kalbų mokymosi skatinimo Europos Sąjungoje: Europos kalbų mokėjimo indikatorius (2005/2213(INI))

271

P6_TA(2006)0185
Diabetas
Europos Parlamento pareiškimas dėl diabeto

273


Simbolių paaiškinimai

*

Bendradarbiavimo procedūra

**I

Bendradarbiavimo procedūra: pirmasis svarstymas

**II

Bendradarbiavimo procedūra: antrasis svarstymas

***

Pritarimo procedūra

***I

Bendro sprendimo procedūra: pirmasis svarstymas

***II

Bendro sprendimo procedūra: antrasis svarstymas

***III

Bendro sprendimo procedūra: trečiasis svarstymas

(Procedūra priklauso nuo Komisijos siūlomo teisinio pagrindo)

Informacija dėl balsavimui skirto laiko

Jeigu nenurodyta priešingai, pranešėjai prieš balsavimą raštu informavo pirmininką apie savo poziciją dėl pataisų.

Parlamento komitetų pavadinimų sutrumpinimai

AFET

Užsienio reikalų komitetas

DEVE

Plėtros komitetas

INTA

Tarptautinės prekybos komitetas

BUDG

Biudžeto komitetas

CONT

Biudžeto kontrolės komitetas

ECON

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

EMPL

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas

ENVI

Aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos ir vartotojų apsaugos politikos komitetas

ITRE

Pramonės, išorės prekybos, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas

IMCO

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas

TRAN

Transporto ir turizmo komitetas

REGI

Regioninės plėtros komitetas

AGRI

Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas

PECH

Žuvininkystės komitetas

CULT

Kultūros ir švietimo komitetas

JURI

Teisės komitetas

LIBE

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

AFCO

Konstitucinių reikalų komitetas

FEMM

Moterų teisių ir lygių galimybių komitetas

PETI

Peticijų komitetas

Frakcijų pavadinimų sutrumpinimai

PPE-DE

Europos liaudies partijos (krikščionių demokratų) ir Europos demokratų frakcija

PSE

Socialistų frakcija Europos Parlamente

ALDE

Liberalų ir demokratų aljanso už Europą frakcija

Verts/ALE

Žaliųjų frakcija/Europos laisvasis aljansas

GUE/NGL

Europos vieningųjų kairiųjų jungtinė frakcija/Šiaurės šalių žalieji kairieji

IND/DEM

Nepriklausomybės ir demokratijos frakcija

UEN

Sąjungos už tautų Europą frakcija

NI

Nepriklausomi Parlamento nariai

LT

 

Top