EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2006:233E:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, CE 233, 2006m. rugsėjis 28d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-521X

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 233E

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir prane_imai

49 tomas
2006m. rugsėjo 28d.


Prane_imo Nr.

Turinys

Puslapis

 

I   (Pranešimas)

 

EUROPOS PARLAMENTAS

 

2005-2006 m. SESIJA

 

2005 m. spalio 12 d., trečiadienis

2006/C 233E/1

PROTOKOLAS

1

POSĖDŽIO EIGA

Sesijos atnaujinimas

Pirmininko pareiškimas

Atminimui

Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Įgaliojimų patikrinimas

Tarpparlamentinių delegacijų sudėtis

Gauti dokumentai

Veiksmai įgyvendinant Parlamento pozicijas ir rezoliucijas

Asignavimų perkėlimas

Rašytiniai pareiškimai (Darbo tvarkos taisyklių 116 straipsnis)

Darbotvarkė

Aktualios problemos imigracijos srityje (diskusijos)

Iranas (diskusijos)

Vienos minutės kalbos svarbiais politiniais klausimais

Sąjungos strategija dėl Afrikos (diskusijos)

Padėtis Etiopijoje (diskusijos)

Švietimas - Lisabonos proceso kertinis akmuo (diskusijos)

Tolesnis Europos bendradarbiavimas užtikrinant aukštojo mokslo kokybę ***I (diskusijos)

Imigrantų integravimasis Europoje per mokyklas ir daugiakalbį švietimą (diskusijos)

Cirkas, kaip kultūros dalis (diskusijos)

Moterys ir skurdas Europos Sąjungoje (diskusijos)

Kito posėdžio darbotvarkė

Posėdžio pabaiga

DALYVIŲ SĄRAŠAS

10

 

2005 m. spalio 13 d., ketvirtadienis

2006/C 233E/2

PROTOKOLAS

12

POSĖDŽIO EIGA

Posėdžio pradžia

Gauti dokumentai

Miesto dimensija plėtros kontekste (diskusijos)

Žuvų ištekliai Baltijos jūroje, Beitų ir Zundo sąsiauriuose * (diskusijos)

Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Balsuoti skirtas laikas

Vykdomųjų agentūrų apskaitos pareigūnų etatai * (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Ypatingos paramos rinkai priemonės * (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Periklio programos pratęsimas * (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Periklio programos taikymo išplėtimas joje nedalyvaujančioms valstybėms narėms * (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

ES ir Šveicarijos asociacijos susitarimai: 1. Valstybės, atsakingos už pateikto prieglobsčio prašymo nagrinėjimą, nustatymas, 2. Šengeno acquis * (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (galutinis balsavimas)

Žuvų ištekliai Baltijos jūroje, Beitų ir Zundo sąsiauriuose * (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Prašymas atšaukti Parlamento nario Vladimír Železný imunitetą (pirmas prašymas) (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Prašymas atšaukti Vladimír Železný imunitetą (antras prašymas) (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Prašymas atšaukti Vladimír Železný imunitetą (trečias prašymas) (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Tolesnis Europos bendradarbiavimas užtikrinant aukštojo mokslo kokybę ***I (balsavimas)

ES ir Kinijos prekybos santykių perspektyvos (balsavimas)

Oficialus pasveikinimas

Balsavimui skirtas laikas (pratęstas)

Iranas (balsavimas)

Padėtis Etiopijoje (balsavimas)

Švietimas - Lisabonos proceso kertinis akmuo (balsavimas)

Imigrantų integravimasis Europoje per mokyklas ir daugiakalbį švietimą (balsavimas)

Cirkas, kaip kultūros dalis (balsavimas)

Miesto dimensija plėtros kontekste (balsavimas)

Moterys ir skurdas Europos Sąjungoje (balsavimas)

Paaiškinimai dėl balsavimo

Balsavimo pataisymai

Parlamento sudėtis

Sprendimai dėl kai kurių dokumentų

1 ir 2 eurų banknotų įvedimas (rašytinis pareiškimas)

Posėdžio metu priimtų aktų perdavimas

Kitų posėdžių kalendorinis planas

Sesijos atidėjimas

DALYVIŲ SĄRAŠAS

23

I PRIEDAS

25

II PRIEDAS

38

PRIIMTI TEKSTAI

80

P6_TA(2005)0370
Vykdomųjų agentūrų apskaitos pareigūnų etatai *
Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl Komisijos reglamento, iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 1653/2004 dėl vykdomųjų agentūrų apskaitos pareigūnų etatų, projekto (SEK(2005)0658 — C6-0182/2005 — 2005/0903(CNS))

80

P6_TA(2005)0371
Ypatingos paramos rinkai priemonės *
Europos Parlamento rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Reglamentą (EEB) Nr. 2759/75, Reglamentą (EEB) Nr. 2771/75, Reglamentą (EEB) Nr. 2777/75, Reglamentą (EB) Nr. 1254/1999, Reglamentą (EB) Nr. 1255/1999 ir Reglamentą (EB) Nr. 2529/2001 dėl ypatingų paramos rinkai priemonių (KOM(2004)0712 — C6-0220/2004 — 2004/0254(CNS))

80

P6_TA(2005)0372
Euro apsauga nuo klastojimo *
Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo, iš dalies keičiančio ir pratęsiančio 2001 m. gruodžio 17 d. Tarybos sprendimą, nustatantį mainų, paramos ir mokymo programą, skirtą euro apsaugai nuo klastojimo (Periklio programą) (KOM(2005)0127 — C6-0114/2005 — 2005/0029(CNS))

84

P6_TA(2005)0373
Periklio programos taikymo išplėtimas joje nedalyvaujančioms valstybėms narėms *
Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo, iš dalies keičiančio ir pratęsiančio 2001 m. gruodžio 17 d. Tarybos sprendimo, nustatančio mainų, paramos ir mokymo programą, skirtą euro apsaugai nuo klastojimo (Periklio programa), taikymo sritį į ją įtraukiant nedalyvaujančias valstybes nares (KOM(2005)0127 — C6-0115/2005 — 2005/0030(CNS))

89

P6_TA(2005)0374
EB ir Šveicarijos susitarimas (prieglobsčio prašymas) *
Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Europos bendrijos ir Šveicarijos susitarimo dėl valstybės narės, atsakingos už trečiosios šalies piliečio vienoje iš valstybių narių arba Šveicarijoje pateikto prieglobsčio prašymo nagrinėjimą, nustatymo kriterijų ir mechanizmų sudarymo Europos bendrijos vardu (13049/2004 - KOM(2004)0593 — C6-0240/2004 — 2004/0200(CNS))

90

P6_TA(2005)0375
ES, EB ir Šveicarijos susitarimas (Šengenas) *
Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos, Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo dėl pastarosios asociacijos įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis sudarymo Europos bendrijos vardu (13054/2004 -KOM(2004)0593 — C6-0241/2004 — 2004/0199(CNS))

91

P6_TA(2005)0376
Žuvų ištekliai Baltijos jūroje, Beitų ir Zundo sąsiauriuose *
Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento dėl žuvų išteklių apsaugos techninėmis priemonėmis Baltijos jūroje, Beitų ir Zundo sąsiauriuose ir iš dalies pakeičiančio Reglamentą (EB) Nr. 1434/98 (KOM(2005)0086 — C6-0094/2005 — 2005/0014(CNS))

92

P6_TA(2005)0377
Prašymas atšaukti Parlamento nario Vladimír Železný imunitetą
Europos Parlamento sprendimas dėl prašymo atšaukti Vladimír Železný imunitetą (2004/2173(IMM))

97

P6_TA(2005)0378
Prašymas atšaukti Vladimír Železný imunitetą (antras prašymas)
Europos Parlamento sprendimas dėl prašymo atšaukti Vladimír Železný imunitetą (2005/2010(IMM))

98

P6_TA(2005)0379
Prašymas atšaukti nario Vladimír Železný imunitetą (trečias prašymas)
Europos Parlamento sprendimas dėl prašymo atšaukti nario Vladimír Železný imunitetą 2005/2011(IMM)

99

P6_TA(2005)0380
Tolesnis Europos bendradarbiavimas užtikrinant aukštojo mokslo kokybę ***I
Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos rekomendacijos dėl tolesnio Europos bendradarbiavimo užtikrinant aukštojo mokslo kokybę (KOM(2004)0642 — C6-0142/2004 — 2004/0239(COD))

100

P6_TC1-COD(2004)0239
Europos Parlamento pozicija priimta per pirmąjį svarstymą 2005 m. spalio 13 d. siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos rekomendaciją 2005/.../EB dėl tolesnio Europos bendradarbiavimo užtikrinant aukštojo mokslo kokybę

100

PRIEDAS
„Kokybės užtikrinimo agentūrų Europos registras“

102

P6_TA(2005)0381
ES ir Kinijos prekybos santykių perspektyvos
Europos Parlamento rezoliucija dėl ES ir Kinijos prekybos santykių perspektyvų (2005/2015(INI))

103

P6_TA(2005)0382
Iranas
Europos Parlamento rezoliucija dėl Irano

111

P6_TA(2005)0383
Padėtis Etiopijoje
Europos Parlamento rezoliucija dėl padėties Etiopijoje

116

P6_TA(2005)0384
Švietimas - Lisabonos proceso kertinis akmuo
Europos Parlamento rezoliucija dėl švietimo - Lisabonos proceso kertinio akmens (2004/2272(INI))

118

P6_TA(2005)0385
Imigrantų integravimasis Europoje per mokyklas ir daugiakalbį švietimą
Europos Parlamento rezoliucija dėl imigrantų integravimosi Europoje per mokyklas ir daugiakalbį švietimą (2004/2267(INI))

121

P6_TA(2005)0386
Cirkas, kaip kultūros dalis
Europos Parlamento rezoliucija dėl naujų cirkui, kaip Europos kultūros daliai, kilusių sunkumų (2004/2266 (INI))

124

P6_TA(2005)0387
Miesto dimensija plėtros kontekste
Europos Parlamento rezoliucija dėl miesto dimensijos plėtros kontekste (2004/2258(INI))

127

P6_TA(2005)0388
Moterys ir skurdas ES
Europos Parlamento rezoliucija dėl moterų ir skurdo Europos Sąjungoje (2004/2217(INI))

130

P6_TA(2005)0389
Reumatinės ligos
Europos Parlamento pareiškimas dėl reumatinių ligų

136


LT

 

Top