EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2006:185:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, C 185, 2006m. rugpjūtis 08d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-521X

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 185

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir pranešimai

49 tomas
2006m. rugpjūčio 8d.


Pranešimo Nr.

Turinys

Puslapis

 

II   Parengiamieji aktai

 

Europos Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas

 

426-ojoje plenarinė sesija, įvykusioje 2006 m. balandžio 20 — 21 d.

2006/C 185/1

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Komisijos komunikato Tarybai, Europos Parlamentui ir Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui dėl Nanomokslų ir nanotechnologijų: 2005–2009 m. Europos veiksmų planas

1

2006/C 185/2

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl — Pasiūlymo priimti Tarybos sprendimą dėl specialiosios programos, kurią vykdys Jungtinis tyrimų centras savo tiesiogine veikla pagal Europos bendrijos 7-ąją mokslinių tyrimų, technologijų plėtros ir demonstravimo veiklos pagrindų programą (2007–2013 m.) — Pasiūlymo priimti Tarybos sprendimą dėl specialiosios programos „Bendradarbiavimas“, kuria įgyvendinama Europos Bendrijų Septintoji mokslinių tyrimų, technologijų plėtros ir demonstravimo veiklos pagrindų programa (2007–2013 m.) — Pasiūlymo priimti Tarybos sprendimą dėl specialiosios programos „Idėjos“, kuria įgyvendinama Europos bendrijos 7-oji mokslinių tyrimų, technologijų plėtros ir demonstravimo veiklos pagrindų programa (2007–2013 m.) — Pasiūlymo priimti Tarybos sprendimą dėl specialiosios programos „Žmonės“, kuria įgyvendinama Europos bendrijos 7-oji mokslinių tyrimų, technologijų plėtros ir demonstravimo veiklos pagrindų programa (2007–2013 m.) — Pasiūlymo priimti Tarybos sprendimą dėl specialiosios programos „Pajėgumai“, kuria įgyvendinama Europos bendrijos 7-oji mokslinių tyrimų, technologijų plėtros ir demonstravimo veiklos pagrindų programa (2007–2013 m.) — Pasiūlymo priimti Tarybos sprendimą dėl specialiosios programos, kurią tiesiogiai vykdys Jungtinis tyrimų centras, įgyvendindamas Europos atominės energijos bendrijos (Euratomas) 7-ąją branduolinių tyrimų ir mokymo veiklos pagrindų programą (2007–2011 m.) — Pasiūlymo priimti Tarybos sprendimą dėl specialiosios programos, kuria įgyvendinama Europos atominės energijos bendrijos (Euratomas) septintoji branduolinių tyrimų ir mokymo veiklos pagrindų programa (2007-2011 m.) COM(2005) 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445 final

10

2006/C 185/3

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, nustatančio civilinės aviacijos saugumo bendrąsias taisykles COM(2005) 429 final — 2005/0191 (COD)

17

2006/C 185/4

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Pasiūlymo priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą, nustatančią Bendrijos veiksmų jūrų aplinkos politikos srityje pagrindus (Jūrų strategijos direktyva) COM(2005) 505 final — 2005/0211 (COD)

20

2006/C 185/5

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Pramonės permainų pasienio regionuose valdymo po Europos Sąjungos plėtros

24

2006/C 185/6

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Bendrijos statistikos apie migraciją ir tarptautinę apsaugą COM(2005) 375 final — 2005/0156 (COD)

31

2006/C 185/7

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Pasiūlymo priimti Tarybos reglamentą dėl jurisdikcijos, taikytinos teisės, teismo sprendimų pripažinimo ir vykdymo bei bendradarbiavimo išlaikymo prievolių srityje COM(2005) 649 final — 2005/0259 (CNS)

35

2006/C 185/8

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Pasiūlymo priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą dėl teisių į papildomą pensiją perkėlimo gerinimo COM(2005) 507 final — 2005/0214 (COD)

37

2006/C 185/9

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Pasiūlymo priimti Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą dėl Europos kultūrų dialogo metų (2008 m.) COM(2005) 467 final — 2005/0203 (COD)

42

2006/C 185/10

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Komisijos komunikato Tarybai, Europos Parlamentui, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui, Regionų komitetui Neįgalių asmenų padėtis išsiplėtusioje Europos Sąjungoje: 2006–2007 m. Europos veiksmų planas COM(2005) 604 final

46

2006/C 185/11

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Komisijos komunikato dėl sanglaudos politikos ekonomikos augimui ir darbo vietų kūrimui skatinti — Sanglaudos politikos strateginių gairių (2007–2013 m.) COM(2005) 299 final — SEC(2005) 904

52

2006/C 185/12

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Tarptautinių susitarimų dėl šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos išmetimo poveikio Europoje vykstančioms pramonės permainoms

62

2006/C 185/13

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Vartotojų politikos teisinio pagrindo

71

2006/C 185/14

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Komisijos komunikato dėl Bendrijos Lisabonos programos įgyvendinimo. Politikos nuostatos ES gamybai stiprinti siekiant labiau integruoto požiūrio į pramonės politiką COM(2005) 474 final

80

2006/C 185/15

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Komisijos komunikato Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui Dirbti kartu, dirbti geriau: naujoji Europos Sąjungos socialinės apsaugos ir integracijos politikos atvirojo koordinavimo sistema COM(2005) 706 final

87

2006/C 185/16

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Pasiūlymo priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl mokėtojo informacijos, pateikiamos pervedant lėšas COM(2005) 343 final — 2005/0138 (COD)

92

2006/C 185/17

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Komisijos komunikato Tarybai, Europos Parlamentui, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui dėl Aviacijos poveikio klimato kaitai mažinimo COM(2005) 459 final

97

2006/C 185/18

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Europos vidaus vandenų transporto institucinės struktūros

101

2006/C 185/19

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Pasiūlymo priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą, iš dalies keičiantį 2002 m. liepos 15 d. Reglamentą (EB) Nr. 1592/2002 dėl bendrųjų taisyklių civilinės aviacijos srityje ir įsteigiantį Europos aviacijos saugos agentūrą COM(2005) 579 final — 2005/0228 (COD)

106


LT

 

Top