Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2006:048:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, C 48, 2006m. vasaris 25d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-521X

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 48

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir pranešimai

49 tomas
2006m. vasario 25d.


Pranešimo Nr.

Turinys

Puslapis

 

I   Informacija

 

Teisingumo Teismas

 

TEISINGUMO TEISMAS

2006/C 048/1

2005 m. gruodžio 15 d. Teisingumo Teismo sprendimas (antroji kolegija), Byloje C-66/02 Italijos Respublika prieš Europos Bendrijų Komisiją (Ieškinys dėl panaikinimo — Valstybės pagalba — Sprendimas 2002/581/EB — Bankams suteiktos mokesčių lengvatos — Sprendimo motyvavimas — Kvalifikavimas kaip valstybės pagalba — Sąlygos — Suderinamumas su bendrąja rinka — Sąlygos — Bendriems Europos interesams svarbus projektas — Tam tikros veiklos vystymas)

1

2006/C 048/2

2005 m. gruodžio 15 d. Teisingumo Teismo sprendimas (pirmoji kolegija), Byloje C-86/03 Graikijos Respublika prieš Europos Bendrijų Komisiją (Ieškinys dėl panaikinimo — Komisijos atsisakymas leisti naudoti Graikijos teritorijos dalyje sunkųjį mazutą, kuriame sieros kiekio riba yra 3,00 masės procentai — Direktyva 1999/32/EB — Sieros kiekis tam tikrose skystojo kuro rūšyse)

1

2006/C 048/3

2006 m. sausio 10 d. Teisingumo Teismo sprendimas (antroji kolegija), Byloje C-94/03 Europos Bendrijų Komisija prieš Europos Sąjungos Tarybą (Ieškinys dėl panaikinimo — Tarybos sprendimas 2003/106/EB dėl Roterdamo konvencijos patvirtinimo — Sutikimo, apie kurį pranešama iš anksto, procedūra — Pavojingos cheminės medžiagos ir pesticidai tarptautinėje prekyboje — Teisinio pagrindo pasirinkimas — EB 133 ir 175 straipsniai)

2

2006/C 048/4

2006 m. sausio 10 d. Teisingumo Teismo sprendimas (antroji kolegija), Byloje C-98/03 Europos Bendrijų Komisija prieš Vokietijos Federacinę Respubliką (Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — Direktyva 92/43/EEB — Natūralių buveinių apsauga — Laukinė fauna ir flora — Tam tikrų projektų poveikio saugomai teritorijai įvertinimas — Rūšių apsauga)

2

2006/C 048/5

2006 m. sausio 10 d. Teisingumo Teismo sprendimas (antroji kolegija), Byloje C-178/03 Europos Bendrijų Komisija prieš Europos Parlamentą, Europos Sąjungos Tarybą (Ieškinys dėl panaikinimo — 2003 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 304/2003 dėl pavojingų cheminių medžiagų eksporto ir importo — Teisinio pagrindo pasirinkimas — EB 133 ir 175 straipsniai)

3

2006/C 048/6

2005 m. gruodžio 15 d. Teisingumo Teismo sprendimas (antroji kolegija), Byloje C-344/03 Europos Bendrijų Komisija prieš Suomijos Respubliką (Direktyva 79/409/EEB — Laukinių paukščių apsauga — Kai kurių vandens paukščių pavasarinė medžioklė)

3

2006/C 048/7

2006 m. sausio 10 d. Teisingumo Teismo sprendimas (didžioji kolegija), Byloje C-402/03 (dėl Vestre Landsret prašymo priimti prejudicinį sprendimą): Skov Æg prieš Bilka Lavprisvarehus A/S ir Bilka Lavprisvarehus A/S prieš Jette Mikkelsen, Michael Due Nielsen (Direktyva 85/374/EEB — Atsakomybė už gaminius su trūkumais — Tiekėjo atsakomybė už gaminį su trūkumais)

4

2006/C 048/8

2005 m. gruodžio 15 d. Teisingumo Teismo sprendimas (pirmoji kolegija), Byloje C-26/04 Europos Bendrijų Komisija prieš Ispanijos Karalystę (Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — Direktyva 76/160/EEB — Maudyklų kokybė — Priskyrimas maudymosi zonoms — Direktyva 79/923/EEB — Vandenų, kuriuose veisiasi kiaukutiniai, kokybė — Taršos mažinimo programos sudarymas)

4

2006/C 048/9

2006 m. sausio 10 d. Teisingumo Teismo sprendimas (antroji kolegija), Byloje C-147/04 (dėl Conseil d'État prašymo priimti prejudicinį sprendimą): De Groot en Slot Allium BV, Bejo Zaden BV prieš Ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie, Ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation, de la Pêche et des Affaires rurales (Direktyva 70/458/EEB — Prekyba daržovių sėkla — 2 straipsnis — Direktyva 92/33/EEB — Prekyba daržovių dauginamąja ir sodinamąja medžiaga, išskyrus sėklą — II priedas — Bendrasis daržovių veislių katalogas — Nacionaliniai teisės aktai leidžiantys prekiaujant naudoti askaloninio česnako pavadinimą tik askaloninio česnako veislėms dauginamoms vegetatyviniu būdu — EB 28 straipsnis — Vartotojų apsauga)

5

2006/C 048/10

2005 m. gruodžio 15 d. Teisingumo Teismo sprendimas (pirmoji kolegija), Sujungtose bylose C-151/04 ir C-152/04 (dėl Neufchâteau Tribunal de police prašymo priimti prejudicinį sprendimą): baudžiamosios bylos prieš Claude Nadin, Nadin-Lux SA ir Jean-Pascal Durré (Laisvas asmenų ir paslaugų judėjimas — Sąvoka „darbuotojas“ — Pavaldumo santykio sąlyga — Automobilis — Darbdavio suteikimas darbuotojui — Užsienyje įregistruota transporto priemonė — Kitoje valstybėje narėje įsisteigęs darbdavys — Automobilio registracija ir apmokestinimas)

5

2006/C 048/11

2006 m. sausio 10 d. Teisingumo Teismo sprendimas (antroji kolegija), Byloje C-222/04 (dėl Corte suprema di cassazione prašymo priimti prejudicinį sprendimą): Ministero dell'Economia e delle Finanze Cassa di Risparmio di Firenze SpA, Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato, Cassa di Risparmio di San Miniato SpA (Valstybės pagalba — EB 87 ir 88 straipsniai — Bankai — Banko akcijas valdantys fondai — Įmonės sąvoka — Tiesioginio mokesčio lengvata banko akcijas valdančio fondo gaunamiems dividendams — Kvalifikavimas kaip valstybės pagalba — Suderinamumas su bendrąja rinka — Komisijos sprendimas 2003/146/EB — Galiojimo nustatymas — Nepriimtinumas — EB 12, 43 ir 56 straipsniai — Nediskriminavimo principas — Įsisteigimo laisvė — Laisvas kapitalo judėjimas)

6

2006/C 048/12

2005 m. gruodžio 15 d. Teisingumo Teismo sprendimas (trečioji kolegija), Sujungtose bylose C-232/04 ir C-233/04 (dėl Arbeitsgericht Düsseldorf prašymo priimti prejudicinį sprendimą): Nurten Güney-Görres, Gul Demir prieš Securicor Aviation Ltd (Vokietija), Kötter Aviation Security GmbH & Co. KG (Direktyva 2001/23/EB — 1 straipsnis — Įmonės ar verslo perdavimas — Darbuotojų teisių apsauga — Taikymo sritis)

6

2006/C 048/13

2005 m. gruodžio 15 d. Teisingumo Teismo sprendimas (penktoji kolegija), Byloje C-252/04 Europos Bendrijų Komisija prieš Graikijos Respubliką (Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — Direktyva 2002/22/EB — Elektroninių ryšių tinklai ir paslaugos — Universaliosios paslaugos — Neperkėlimas per nustatytą terminą)

7

2006/C 048/14

2006 m. sausio 10 d. Teisingumo Teismo sprendimas (didžioji kolegija), Byloje C-302/04 (dėl Szombathelyi Városi Bíróság prašymo priimti prejudicinį sprendimą): Ynos kft prieš János Varga (EB 234 straipsnis — Direktyva 93/13/EEB — Vartotojai — Nesąžiningos sąlygos — Nacionalinės teisės aktas, suderintas su direktyva po trečiosios valstybės Asociacijos sutarties sudarymo su Europos Bendrijomis ir iki šios valstybės įstojimo į Europos Sąjungą — Teisingumo Teismo jurisdikcijos nebuvimas)

7

2006/C 048/15

2005 m. gruodžio 1 d. Teisingumo Teismo sprendimas (pirmoji kolegija), Byloje C-309/04 (dėl Bundesfinanzhof prašymo priimti prejudicinį sprendimą): Fleisch-Winter GmbH & Co. KG prieš Hauptzollamt Hamburg-Jonas (Eksporto grąžinamosios išmokos — Skyrimo sąlyga — Jautiena — Reglamentas (EEB) Nr. 3665/87 — Galvijų spongiforminė encefalopatija — Eksporto draudimas — Gera ir tinkama prekinė kokybė — Eksporto deklaracija — Nacionalinė paraiška gauti grąžinamąją išmoką — Bauda)

8

2006/C 048/16

2005 m. lapkričio 24 d. Teisingumo Teismo sprendimas (antroji kolegija), Byloje C-331/04 (Consiglio di Stato prašymas priimti prejudicinį sprendimą): ATI EAC Srl e Viaggi di Maio Snc ir kt. prieš ACTV Venezia SpA ir kt. (Viešasis paslaugų pirkimas — Direktyvos 92/50/EEB ir 93/38/EEB — Sutarties skyrimo kriterijai — Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas — Pirkimo dokumentuose nustatytų sutarties skyrimo kriterijų laikymasis — Pirkimo dokumentuose nustatyto sutarties skyrimo vieno iš kriterijų subkriterijų nustatymas — Sprendimas dėl taškų paskirstymo — Vienodo požiūrio į pasiūlymus pateikusius asmenis principas ir skaidrumo principas)

8

2006/C 048/17

2006 m. sausio 10 d. Teisingumo Teismo sprendimas (antroji kolegija), Byloje C-373/04 P Europos Bendrijų Komisija prieš Mercedes Alvarez Moreno (Apeliacinis skundas — Pareigūnai — Pagalbinis darbuotojas — Konferencijų vertėjas — Ieškinys — Prašymas Pareigūnų tarnybos nuostatų 90 straipsnio 1 dalies prasme — Asmens nenaudai priimtas aktas — Sąvoka)

9

2006/C 048/18

2005 m. gruodžio 15 d. Teisingumo Teismo sprendimas (šeštoji kolegija), Byloje C-33/05 Europos Bendrijų Komisija prieš Belgijos Karalystę (Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — Direktyva 2000/60/EB — Bendrijos veiksmai vandens politikos srityje — Neperkėlimas per nustatytą terminą)

9

2006/C 048/19

2005 m. gruodžio 15 d. Teisingumo Teismo sprendimas (ketvirtoji kolegija), Byloje C-96/05 Europos Bendrijų Komisija prieš Graikijos Respubliką (Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — Direktyva 2001/65/EB — Tam tikrų bendrovių metinė ir konsoliduota atskaitomybė — Direktyvos neperkėlimas per nurodytą terminą )

10

2006/C 048/20

2005 m. gruodžio 15 d. Teisingumo Teismo sprendimas (penktoji kolegija), Byloje C-144/05 Europos Bendrijų Komisija prieš Belgijos Karalystę (Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — Direktyva 2002/59/EB — Neperkėlimas per nustatytą terminą)

10

2006/C 048/21

Byla C-367/05 Hof van Cassatie van België2005 m. rugsėjo 6 d. nutartimi pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą baudžiamojoje byloje prieš Norma Kraaijenbrink

10

2006/C 048/22

Byla C-405/05 2005 m. lapkričio 18 d. Komisijos pareikštas ieškinys Jungtinei Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystei

11

2006/C 048/23

Byla C-415/05 P 2005 m. lapkričio 23 d.Ahmed Yusuf ir Al Barakaat International Foundation pateiktas apeliacinis skundas dėl 2005 m. rugsėjo 21 d. Europos Bendrijų Pirmosios instancijos teismo (antroji kolegija) sprendimo Ahmed Yusuf ir Al Barakaat International Foundation prieš Europos Sąjungos Tarybą ir Europos Bendrijų Komisiją byloje T-306/01

11

2006/C 048/24

Byla C-418/05 P 2005 m. lapkričio 25 d.Centro Provincial de Jóvenes Agricultores de Jaén (ASAJA), Salvador Contreras Gila, José Ramiro López, Antonio Ramiro López, Cristobal Gallego Martínez, Benito García Burgos ir Antonio Parras Rosa pateiktas apeliacinis skundas dėl 2005 m. rugsėjo 8 d. Europos Bendrijų Pirmosios instancijos teismo (trečioji kolegija) nutarties Centro Provincial de Jóvenes Agricultores de Jaén (ASAJA), Salvador Contreras Gila, José Ramiro López, Antonio Ramiro López, Cristobal Gallego Martínez, Benito García Burgos ir Antonio Parras Rosa prieš Europos Sąjungos Tarybą sujungtose bylose nuo T-295/04 iki T-297/04

12

2006/C 048/25

Byla C-420/05 P 2005 m. lapkričio 28 d.Ricosmos BV pateiktas apeliacinis skundas dėl 2005 m. rugsėjo 13 d. Europos Bendrijų Pirmosios instancijos teismo (pirmoji kolegija) sprendimo byloje T-53/02 Ricosmos BV prieš Europos Bendrijų Komisiją

12

2006/C 048/26

Byla C-422/05 2005 m. lapkričio 28 d. Europos Bendrijų Komisijos pareikštas ieškinys Belgijos Karalystei

13

2006/C 048/27

Byla C-423/05 2005 m. lapkričio 29 d. Europos Bendrijų Komisijos pareikštas ieškinys Prancūzijos Respublikai

14

2006/C 048/28

Byla C-425/05 2005 m. lapkričio 29 d. Europos Bendrijų Komisijos pareikštas ieškinys Airijai

15

2006/C 048/29

Byla C-439/05 P 2005 m. gruodžio 7 d.Land Oberösterreich pateiktas apeliacinis skundas dėl 2005 m. spalio 5 d. Europos Bendrijų Pirmosios instancijos teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimo sujungtose bylose T-366/03 ir T-235/04

15

2006/C 048/30

Byla C-446/05 Tribunal de première instance de Bruxelles2005 m. gruodžio 7 d. sprendimu pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Procureur du Roi — Parties civiles: Union des Dentistes et Stomatologistes de Belgique, U. P. R. ir Jean Totolidis prieš Ioannis Doulamis

16

2006/C 048/31

Byla C-447/05 Cour d'appel de Paris2005 m. lapkričio 18 d. sprendimu pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Société Thomson Multimedia Sales Europe prieš Administration des Douanes et Droits Indirects

16

2006/C 048/32

Byla C-448/05 Cour d'appel de Paris2005 m. lapkričio 18 d. sprendimu pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Société Vestel France prieš Administration des Douanes et Droits Indirects

17

2006/C 048/33

Byla C-452/05 2005 m. gruodžio 19 d. Europos Bendrijų Komisijos pareikštas ieškinys Liuksemburgo Didžiajai Hercogystei

17

2006/C 048/34

Byla C-459/05 2005 m. gruodžio 23 d. Europos Bendrijų Komisijos pareikštas ieškinys Belgijos Karalystei

18

2006/C 048/35

Byla C-461/05 2005 m. gruodžio 23 d. Europos Bendrijų Komisijos pareikštas ieškinys Danijos Karalystei

18

2006/C 048/36

Byla C-463/05 2005 m. gruodžio 22 d. Europos Bendrijų Komisijos pareikštas ieškinys Nyderlandų Karalystei

19

2006/C 048/37

Byla C-3/06 P 2006 m. sausio 4 d.Groupe Danone pateiktas apeliacinis skundas dėl 2005 m. spalio 25 d. Europos Bendrijų Pirmosios instancijos teismo (penktoji kolegija) sprendimo Groupe Danone prieš Europos Bendrijų Komisiją byloje T-38/02

19

2006/C 048/38

Byla C-4/06 P 2006 m. sausio 4 d.J. Ouariachi pateiktas apeliacinis skundas dėl 2005 m. spalio 26 d. Europos Bendrijų Pirmosios instancijos teismo (penktoji kolegija) nutarties J. Ouariachi prieš Europos Bendrijų Komisiją byloje T-124/04

20

2006/C 048/39

Byla C-13/06 2006 m. sausio 11 d. Europos Bendrijų Komisijos pareikštas ieškinys Graikijos Respublikai

21

 

PIRMOSIOS INSTANCIJOS TEISMAS

2006/C 048/40

Byla T-69/00 2005 m. gruodžio 14 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimas FIAMM ir FIAMM Technologies prieš Tarybą ir Komisiją (Bendrijos deliktinė atsakomybė — Bendrijos bananų importo režimo nesuderinamumas su Pasaulio Prekybos Organizacijos (PPO) taisyklėmis — Jungtinių Amerikos Valstijų, gavus PPO leidimą, nustatytos atsakomosios priemonės papildomo muito forma importuojamoms Bendrijos kilmės prekėms — PPO ginčų sprendimo tarybos sprendimas — Teisinis poveikis — Bendrijos atsakomybė, nesant neteisėtų jos institucijų veiksmų — Priežastinis ryšys — Neįprasta ir specifinė žala)

22

2006/C 048/41

Byla T-151/00 2005 m. gruodžio 14 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimas Laboratoire du Bain prieš Tarybą ir Komisiją (Bendrijos deliktinė atsakomybė — Bendrijos bananų importo režimo nesuderinamumas su Pasaulio Prekybos Organizacijos (PPO) taisyklėmis — Jungtinių Amerikos Valstijų, gavus PPO leidimą, nustatytos atsakomosios priemonės papildomo muito forma importuojamoms Bendrijos kilmės prekėms — PPO ginčų sprendimo tarybos sprendimas — Teisinis poveikis — Bendrijos atsakomybė, nesant neteisėtų jos institucijų veiksmų — Priežastinis ryšys — Neįprasta ir specifinė žala)

22

2006/C 048/42

Byla T-237/00 2005 m. gruodžio 8 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimas Reynolds prieš Parlamentą (Pareigūnai — Komandiravimas tarnybos interesais — Pareigūnų tarnybos nuostatų 38 straipsnis — Politinė grupė — Atšaukimas iš komandiruotės nepasibaigus terminui — Teisė į gynybą — Pareiga motyvuoti — Teisėti lūkesčiai — Pareiga rūpintis pareigūnais — Piktnaudžiavimas įgaliojimas — Ieškinys dėl panaikinimo — Ieškinys dėl žalos atlyginimo — Pirmosios instancijos teismo nutarties panaikinimas iš dalies — Res judicata galia)

23

2006/C 048/43

Byla T-301/00 2005 m. gruodžio 14 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimas Groupe Fremaux ir Palais Royal prieš Tarybą ir Komisiją (Bendrijos deliktinė atsakomybė — Bendrijos bananų importo režimo nesuderinamumas su Pasaulio Prekybos Organizacijos (PPO) taisyklėmis — Jungtinių Amerikos Valstijų, gavus PPO leidimą, nustatytos atsakomosios priemonės papildomo muito forma importuojamoms Bendrijos kilmės prekėms — PPO ginčų sprendimo tarybos sprendimas — Teisinis poveikis — Bendrijos atsakomybė, nesant neteisėtų jos institucijų veiksmų — Priežastinis ryšys — Neįprasta ir specifinė žala)

23

2006/C 048/44

Byla T-320/00 2005 m. gruodžio 14 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimas CD Cartondruck prieš Tarybą ir Komisiją (Bendrijos deliktinė atsakomybė — Bendrijos bananų importo režimo nesuderinamumas su Pasaulio Prekybos Organizacijos (PPO) taisyklėmis — Jungtinių Amerikos Valstijų, gavus PPO leidimą, nustatytos atsakomosios priemonės papildomo muito forma importuojamoms Bendrijos kilmės prekėms — PPO ginčų sprendimo tarybos sprendimas — Teisinis poveikis — Bendrijos atsakomybė, nesant neteisėtų jos institucijų veiksmų — Priežastinis ryšys — Neįprasta ir specifinė žala)

24

2006/C 048/45

Byla T-383/00 2005 m. gruodžio 14 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimas Beamglow prieš Parlamentą ir kt. (Bendrijos deliktinė atsakomybė — Bendrijos bananų importo režimo prieštaravimas Pasaulio Prekybos Organizacijos (PPO) taisyklėms — Jungtinių Amerikos Valstijų, gavus PPO leidimą, nustatytos atsakomosios priemonės papildomo muito importuojamoms Bendrijos kilmės prekėms forma — PPO ginčų sprendimo tarybos sprendimas — Teisinis poveikis — Bendrijos atsakomybė, nesant neteisėtų jos institucijų veiksmų — Priežastinis ryšys — Neįprasta ir specifinė žala)

24

2006/C 048/46

Byla T-33/01 2005 m. gruodžio 15 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimas Infront WM prieš Komisiją („Televizijos programų transliavimas — Direktyva 89/552/EEB — Direktyva 97/36/EB — 3 a straipsnis — Itin reikšmingi visuomenei įvykiai — Priimtinumas — Esminių procesinių reikalavimų pažeidimas“)

25

2006/C 048/47

Byla T-135/01 2005 m. gruodžio 14 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimas Fedon & Figli ir kt. prieš Tarybą ir Komisiją (Bendrijos deliktinė atsakomybė — Bendrijos bananų importo režimo nesuderinamumas su Pasaulio Prekybos Organizacijos (PPO) taisyklėmis — Jungtinių Amerikos Valstijų, gavus PPO leidimą, nustatytos atsakomosios priemonės papildomo muito forma importuojamoms Bendrijos kilmės prekėms — PPO ginčų sprendimo tarybos sprendimas — Teisinis poveikis — Bendrijos atsakomybė, nesant neteisėtų jos institucijų veiksmų — Priežastinis ryšys — Neįprasta ir specifinė žala)

25

2006/C 048/48

Byla T-209/01 2005 m. gruodžio 14 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimas Honeywell prieš Europos Bendrijų Komisiją (Ieškinys dėl panaikinimo — Konkurencija — Komisijos sprendimas, pripažįstantis koncentraciją nesuderinamą su bendrąja rinka — Reglamentas (EEB) Nr. 4064/89 — Sprendimo kritikos iš dalies neveiksmingumas — Aeronautikos rinkos — Ieškinys, dėl kurio negalima panaikinti sprendimo)

26

2006/C 048/49

Byla T-210/01 2005 m. gruodžio 14 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimas General Electric prieš Komisiją (Ieškinys dėl panaikinimo — Konkurencija — Komisijos sprendimas, pripažįstantis koncentraciją nesuderinamą su bendrąja rinka — Reglamentas (EEB) Nr. 4064/89 — Aeronautikos rinkos — General Electric, įsigyjant Honeywell — Vertikali integracija — Susieti pardavimai — Pašalinimo iš rinkos poveikiai — Horizontalūs ryšiai — Gynybos teisės)

26

2006/C 048/50

Byla T-135/02 2005 m. gruodžio 14 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimas Greencore Group prieš Komisiją (Pirmosios instancijos teismo sprendimo vykdymas — Ieškovei paskirtos baudos sumažinimas — Komisijos susilaikymas, o vėliau — atsisakymas sumokėti grąžintos sumos delspinigius — Ieškinys dėl panaikinimo — Teisinio saugumo principas)

27

2006/C 048/51

Sujungtos bylos T-155/03 T-157/03 T-331/03 2005 m. gruodžio 13 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimas Cwik prieš Komisiją (Pareigūnai — Vertinimo ataskaita — 1995/1996, 1997/1999 ir 1999/2001 vertinimo procedūros — Ieškinys dėl panaikinimo — Viena po kitos einančių vertinimo ataskaitų parengimas tuo pačiu metu — Procedūros trūkumai — Vėlavimas — Asmens byla — Akivaizdi vertinimo klaida — Piktnaudžiavimas įgaliojimais — Prieštaringas motyvavimas — Patirtos žalos atlyginimas — Turtinė žala — Neturtinė žala)

27

2006/C 048/52

Byla T-29/04 2005 m. gruodžio 8 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimas Castellblanch prieš VRDT („Bendrijos prekių ženklas — Protesto procedūra — Grafinio Bendrijos prekių ženklo, turinčio žodinį elementą „CRISTAL CASTELLBLANCH“, paraiška — Ankstesnis nacionalinis žodinis prekių ženklas CRISTAL — Ankstesnio prekių ženklo naudojimas iš tikrųjų — Supainiojimo galimybė — Reglamento (EB) Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punktas, 15 straipsnio 2 dalies a punktas ir 43 straipsnio 2 ir 3 dalys“)

28

2006/C 048/53

Byla T-146/04 2005 m. gruodžio 22 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimas Gorostiaga Atxalandabaso prieš Parlamentą (Europos Parlamento narių išlaidų kompensavimo ir išmokų mokėjimo nuostatai — Išmokų panaudojimo kontrolė — Išlaidų pagrindimas — Skolos susigrąžinimas įskaitant priešpriešinius reikalavimus)

28

2006/C 048/54

Byla T-154/04 2005 m. gruodžio 15 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimas Bauwens prieš Europos Bendrijų Komisiją („Pareigūnai — Tarnybos vertinimo ataskaita — 2001-2002 m. vertinimas — Įgyvendinimo bendrųjų nuostatų 7 straipsnis — Prašymo dėl kreipimosi į Jungtinį vertinimo komitetą pateikimo terminas — Sustabdymas“)

29

2006/C 048/55

Byla T-169/04 2005 m. gruodžio 14 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimas Arysta Lifescience prieš VRDT („Bendrijos prekių ženklas — Protesto procedūra — Žodinio Bendrijos prekių ženklo CARPOVIRUSINE paraiška — Ankstesnis nacionalinis žodinis prekių ženklas CARPO — Supainiojimo galimybė — Reglamento (EB) Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punktas“)

29

2006/C 048/56

Byla T-198/04 2005 m. gruodžio 8 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimas Merladet prieš Komisiją (Pareigūnai — Tarnybinės veiklos vertinimo ataskaita — 2001-2002 m. veiklos įvertinimas — Vertinimo procedūros teisėtumas — Ieškinys dėl panaikinimo)

30

2006/C 048/57

Byla T-200/04 2005 m. gruodžio 14 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimas Regione autonoma della Sardegna prieš Komisiją (Valstybės pagalba — Italijos valdžios institucijų priemonės, kuriomis siekiama kompensuoti smulkiųjų raguočių piktybinės katarinės karštinės (mėlynojo liežuvio ligos) padarytą žalą — Gairės dėl valstybės pagalbos žemės ūkio sektoriuje)

30

2006/C 048/58

Byla T-274/04 2005 m. gruodžio 8 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimas Rounis prieš Komisiją (Pareigūnai — Vertinimo ataskaita — Ieškinys dėl panaikinimo — Suinteresuotumo pareikšti ieškinį teisme praradimas — Sprendimo priėmimo nereikalingumas — Ieškinys dėl žalos atlyginimo — Vėlavimas parengti vertinimo ataskaitą)

30

2006/C 048/59

Byla T-384/04 2005 m. gruodžio 15 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimas RB Square Holdings Spain prieš VRDT (Bendrijos prekių ženklas — Vaizdinis prekių ženklas, sudarytas iš žodinio elemento „clean x“ — Ankstesnių nacionalinių žodinių ir vaizdinių prekių ženklų „CLEN“ savininko protestas — Protesto atmetimas — Reglamento (EB) Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punktas)

31

2006/C 048/60

Byla T-41/04 2005 m. lapkričio 25 d. Pirmosios instancijos teismo nutartis byloje Pérez-Díaz prieš Europos Bendrijų Komisija(„Pareigūnai — Ieškinys dėl panaikinimo — Lis pendens — Pavėlavimas pateikti išankstinį administracinį skundą — Glaudžiai su išvada dėl panaikinimo susijęs prašymas atlyginti žalą — Akivaizdus nepriimtinumas“)

31

2006/C 048/61

Byla T-91/04 2005 m. gruodžio 8 d. Pirmosios instancijos teismo nutartis byloje Just prieš Komisiją (Pareigūnai — Bendras konkursas — Testas su pasirenkamais atsakymais — Tikrinimo blanko atsakymų tikslumas — Ieškinys, akivaizdžiai neturintis jokio teisinio pagrindo)

31

2006/C 048/62

Byla T-92/04 2005 m. gruodžio 8 d. Pirmosios instancijos teismo pirmininko nutartis byloje Moren Abat prieš Komisiją (Pareigūnai — Bendras konkursas — Testas su pasirenkamais atsakymais — Tikrinimo blanko atsakymų tikslumas — Ieškinys, akivaizdžiai neturintis jokio teisinio pagrindo)

32

2006/C 048/63

Byla T-94/04 2005 m. lapkričio 28 d. Pirmosios instancijos teismo pirmininko nutartis byloje EEB ir kt. prieš Komisiją (Ieškinys dėl panaikinimo — Prieštaravimas dėl priimtinumo — Direktyva 2003/112/EB — Teisė pareikšti ieškinį)

32

2006/C 048/64

Sujungtose bylose T-236/04 ir T-241/04 2005 m. lapkričio 28 d. Pirmosios instancijos teismo pirmininko nutartis byloje EEB ir Stichting Natuur en Milieu prieš Europos Bendrijų Komisiją („Ieškinys dėl panaikinimo — Sprendimai 2004/247/EB ir 2004/248/EB — Prieštaravimas dėl priimtinumo — Teisė pareikšti ieškinį“)

33

2006/C 048/65

Byla T-299/04 2005 m. lapkričio 18 d. Pirmosios instancijos teismo nutartis byloje Selmani prieš Tarybą ir Komisiją (Bendra užsienio ir saugumo politika — Tarybos bendrosios pozicijos — Specialios ribojančios priemonės, taikomos tam tikriems asmenims ir organizacijoms siekiant kovoti su terorizmu — Ieškinys dėl panaikinimo — Akivaizdus kompetencijos nebuvimas — Teisės pareikšti ieškinį pasibaigimas — Priimtinumas)

33

2006/C 048/66

Byla T-218/05 2005 m. lapkričio 23 d. Pirmosios instancijos teismo nutartis byloje Bustec Ireland prieš VRDT (Bendrijos prekių ženklas — Protestas — Protesto atsiėmimas — Nereikalingumas priimti sprendimą)

34

2006/C 048/67

Byla T-395/05 2005 m. spalio 31 d. pareikštas ieškinys byloje Multikauf prieš VRDT

34

2006/C 048/68

Byla T-410/05 2005 m. lapkričio 14 d. pareikštas ieškinys byloje Eerola prieš Europos Bendrijų Komisiją

34

2006/C 048/69

Byla T-412/05 2005 m. lapkričio 18 d. pareikštas ieškinys byloje M prieš Ombudsmeną

35

2006/C 048/70

Byla T-413/05 2005 m. lapkričio 18 d. pareikštas ieškinys byloje Sanchez Ferriz prieš Europos Bendrijų Komisiją

36

2006/C 048/71

Byla T-419/05 2005 m. lapkričio 18 d. pareikštas ieškinys byloje Bain ir kiti prieš Europos Bendrijų Komisiją

36

2006/C 048/72

Byla T-421/05 2005 m. lapkričio 3 d. pareikštas ieškinys byloje Kay prieš Komisiją

36

2006/C 048/73

Byla T-425/05 2005 m. gruodžio 5 d. pareikštas ieškinys byloje MediocursoEstabelecimento de Ensino Particular, S.A. prieš Europos Bendrijų Komisiją

37

2006/C 048/74

Byla T-429/05 2005 m. gruodžio 7 d. pareikštas ieškinys byloje Artegodan prieš Komisiją

38

2006/C 048/75

Byla T-431/05 2005 m. gruodžio 5 d. pareikštas ieškinys byloje Cerafogli ir Poloni prieš Europos centrinį banką

38

2006/C 048/76

Byla T-437/05 2005 m. gruodžio 15 d. pareikštas ieškinys byloje Brink's Security Luxembourg prieš Komisiją

39

2006/C 048/77

Byla T-444/05 2005 m. gruodžio 21 d. pareikštas ieškinys byloje Navigazione Libera del Golfo prieš Komisiją

40

2006/C 048/78

Byla T-445/05 2005 m. gruodžio 19 d. pareikštas ieškinys byloje Associazione italiana del risparmio gestito ir Fineco Asset Managemen prieš Komisiją

41

2006/C 048/79

Byla T-448/05 2005 m. gruodžio 16 d. pareikštas ieškinys byloje Oxley Threads prieš Komisiją

42

2006/C 048/80

Byla T-455/05 2005 m. gruodžio 29 d. pareikštas ieškinys byloje Componenta prieš Komisiją

42

2006/C 048/81

Byla T-9/06 2006 m. sausio 17 d. pareikštas ieškinys byloje Equant Belgium prieš Europos Bendrijų Komisiją

43

2006/C 048/82

Byla T-338/05 2005 m. gruodžio 9 d. Pirmosios instancijos teismo nutartis Raymond Claudel prieš Audito rūmus

44

2006/C 048/83

Byla T-383/05 R 2006 m. sausio 11 d. Pirmosios instancijos teismo nutartis GHK Consulting prieš Komisiją

44


 

III   Pranešimai

2006/C 048/84

Paskutinis Teisingumo Teismo Europos Sąjungos Oficialiajame leidinyje skelbiamas leidinys OL C 36, 2006 2 11

45


 

Klaidų ištaisymas

2006/C 048/85

Pranešimo Oficialiajame leidinyje apie bylą T-408/05 atitaisymas ( OL C 22, 2006 1 28, p. 1 )

46

2006/C 048/86

Pranešimo apie sujungtas bylas T-130/05, T-160/05 ir T-183/05 klaidų ištaisymas Oficialiajame Leidinyje ( OL C 22, 2006 1 28, p. 26 )

47


LT

 

Top