EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2005:255:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, C 255, 2005m. spalis 14d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-521X

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 255

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir pranešimai

48 tomas
2005m. spalio 14d.


Pranešimo Nr.

Turinys

Puslapis

 

II   Parengiamieji aktai

 

Europos Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas

 

416-ojoje plenarinė sesija 2005 m. balandžio 6 d.-7 d.

2005/C 255/1

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Europos pramoninių rajonų ir naujų žinių tinklų

1

2005/C 255/2

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Turizmo politikos išsiplėtusioje ES

14

2005/C 255/3

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Bendrosios rinkos prioritetų 2005-2010 m.

22

2005/C 255/4

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Komisijos komunikato Tarybai, Europos Parlamentui ir Europos ekonominių ir socialinių reikalų komitetui „Pasitikėjimo verslo verslui elektroninėmis prekyvietėmis didinimas“KOM(2004) 479 galutinis

29

2005/C 255/5

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Pasiūlymo priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą, dvidešimt devintą kartą iš dalies pakeičiančią Direktyvą 76/769/EEB dėl valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su tam tikrų pavojingų medžiagų ir preparatų pardavimo ir naudojimo apribojimais, suderinimo (medžiagų, klasifikuojamų kaip kancerogenai, mutagenai arba medžiagos toksiškos reprodukcijai) KOM(2004) 638 galutinis -2004/0225 (COD)

33

2005/C 255/6

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Pasiūlymo priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą, nustatančią fasuotų produktų vardinių kiekių taisykles, panaikinančią Tarybos direktyvas 75/106/EEB ir 80/232/EEB, ir iš dalies pakeičiančią Tarybos direktyvą 76/211/EEB KOM(2004) 708 galutinis — 2004/0248 (COD)

36

2005/C 255/7

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Pasiūlymo priimti Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą dėl Europos garso ir vaizdo įrašų sektoriaus rėmimo programos įgyvendinimo (MEDIA 2007) KOM(2004) 470 galutinis — 2004/0151 (COD)

39

2005/C 255/8

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Didžiųjų mažmeninės prekybos tinklų sektoriaus — tendencijos ir poveikis ūkininkams ir vartotojams

44

2005/C 255/9

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Pasiūlymo priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl Aplinkos finansinės priemonės (LIFE+) KOM(2004) 621 galutinis — 2004/0218 COD

52

2005/C 255/10

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Pasiūlymo priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl Europos išleidžiamų ir perduodamų teršalų registro sukūrimo, iš dalies keičiantį Tarybos direktyvas 91/689/EEB ir 96/61/EB KOM(2004) 634 galutinis — 2004/0231 (COD)

55

2005/C 255/11

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Pasiūlymo priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą, iš dalies pakeičiančią Direktyvą 95/2/EB dėl maisto priedų, išskyrus dažiklius ir saldiklius, ir Direktyvą 94/35/EB dėl maisto produktuose naudojamų saldiklių KOM (2004) 650 galutinis — 2004/0237 COD

59

2005/C 255/12

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Pilietinės visuomenės vaidmens kovojant su nelegaliu darbu

61

2005/C 255/13

Europos Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl pasiūlymo priimti Europos parlamento ir Tarybos sprendimą, įsteigiantį bendrijos uŽimtumo ir socialinio solidarumo programą progress KOM(2004) 488 galutinis

67

2005/C 255/14

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Pasiūlymo priimti Tarybai ir Europos Parlamentui skirtą rekomendaciją dėl tolesnio Europos bendradarbiavimo užtikrinant aukštojo mokslo kokybę KOM(2004) 642 galutinis — 2004/0239 (COD)

72

2005/C 255/15

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Pasiūlymo priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl Europos tarpvalstybinio bendradarbiavimo grupės (ETBG) sukūrimo KOM(2004) 496 galutinis — 2004/0168 (COD)

76

2005/C 255/16

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Pasiūlymo priimti Tarybos reglamentą, nustatantį bendrąsias nuostatas dėl Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo KOM(2004) 492 galutinis — 2004/0163 (AVC

79

2005/C 255/17

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė nuomonė dėl Pasiūlymo priimti Tarybos reglamentą, įsteigiantį Sanglaudos fondą KOM(2004) 494 galutinis — 2004/0166 (AVC)

88

2005/C 255/18

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Pasiūlymo priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl Europos regioninės plėtros fondo KOM(2004) 495 galutinis — 2004/0167 (COD)

91


LT

 

Top