EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2005:144:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, C 144, 2005m. birželis 14d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-521X

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 144

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir pranešimai

48 tomas
2005m. birželio 14d.


Pranešimo Nr.

Turinys

Puslapis

 

I   Informacija

 

Komisija

2005/C 144/1

Euro kursas

1

2005/C 144/2

Kvietimas pateikti pastabas dėl Komisijos reglamento projekto, susijusio su EB sutarties 87 ir 88 straipsnių taikymo de minimis valstybės pagalbai (Daliniai pakeitimai, susiję su transporto sektoriumi ir anglies pramone)

2

2005/C 144/3

Nauja ekspertų grupės dėl prekybos žmonėmis sudėtis (Ekspertų grupė dėl prekybos žmonėmis buvo įkurta 2003 m. kovo 25 d. Komisijos sprendimu 2003/209/EB)

8

2005/C 144/4

Prancūzijos Vyriausybės pranešimas dėl 1994 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 94/22/EB dėl leidimų žvalgyti, tirti ir išgauti angliavandenilius išdavimo ir naudojimosi jais sąlygų (Pranešimas apie prašymą išduoti išskirtinius leidimus, vadinamus „Permis d'Aquila“ ir „Permis d'Arcachon Maritime“, skystiems arba dujiniams angliavandeniliams žvalgyti)  ( 1 )

9

2005/C 144/5

Išankstinis pranešimas apie koncentraciją (Byla Nr. COMP/M.3832 — MatlinPatterson L.P./Matussière & Forest) — Bylą yra numatoma nagrinėti supaprastinta tvarka ( 1 )

11

2005/C 144/6

Išankstinis pranešimas apie koncentraciją (Byla Nr. COMP/M.3763 — Carlsberg/DLG/Sejet JV) — Bylą yra numatoma nagrinėti supaprastinta tvarka ( 1 )

12

2005/C 144/7

Komisijos tyrimai elektros ir dujų sektoriuose

13

2005/C 144/8

Komisijos tyrimas mažmeninės bankininkystės ir verslo draudimo sektoriuose

13

 

Europos centrinis bankas

2005/C 144/9

2005 m. gegužės 31 d. Europos centrinio banko nuomonė, Europos Sąjungos Tarybos prašymu dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Bendrijos statistikos apie užsienyje esančių susijusių įmonių struktūrą ir veiklą (KOM(2005) 88 galutinis) (CON/2005/16)

14

2005/C 144/10

2005 m. birželio 3 d. Europos centrinio banko nuomonė, Europos Sąjungos Tarybos prašymu dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 1467/97 dėl perviršinio deficito procedūros įgyvendinimo paspartinimo ir paaiškinimo (KOM(2005) 155 galutinis) (CON/2005/17)

16

2005/C 144/11

2005 m. birželio 3 d. Europos centrinio banko nuomonė, Europos Sąjungos Tarybos prašymu dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 1466/97 dėl biudžeto būklės priežiūros stiprinimo ir ekonominės politikos priežiūros bei koordinavimo (KOM(2005) 154 galutinis) (CON/2005/18)

17


 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

 

Top