EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2023:079:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 079, 2023 m. kovo 17 d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 79

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

66 metai
2023m. kovo 17d.


Turinys

 

I   Įstatymo galią turintys teisės aktai

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2023 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2023/588, kuriuo nustatoma 2023–2027 m. Sąjungos saugaus junglumo programa

1

 

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2023 m. sausio 10 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2023/589, kuriuo dėl iš baltymų hidrolizatų pagamintų kūdikių pradinio maitinimo mišinių ir kūdikių tolesnio maitinimo mišinių baltymų reikalavimų iš dalies keičiamas Deleguotasis reglamentas (ES) 2016/127 ( 1 )

40

 

*

2023 m. sausio 12 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2023/590, kuriuo ištaisoma Deleguotojo reglamento (ES) 2019/2035, kuriuo dėl sausumos gyvūnus laikantiems ūkiams ir perykloms taikomų taisyklių, taip pat ir tam tikrų laikomų sausumos gyvūnų ir perinių kiaušinių atsekamumo papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/429, teksto redakcija latvių kalba ( 1 )

46

 

*

2023 m. kovo 16 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2023/591, kuriuo tenkinamas prašymas suteikti naujojo eksportuojančio gamintojo statusą taikant importuojamiems Kinijos Liaudies Respublikos kilmės elektriniams dviračiams nustatytas galutines antidempingo priemones ir iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2019/73

49

 

*

2023 m. kovo 16 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2023/592, kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2019/244, kuriuo importuojamam Argentinos kilmės biodyzelinui nustatomas galutinis kompensacinis muitas

52

 

*

2023 m. kovo 16 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2023/593, kuriuo iš naujo nustatomas galutinis antidempingo muitas su grupe „Hansol“ susijusiam tam tikram importuojamam Korėjos Respublikos kilmės lengvam terminiam popieriui ir iš dalies keičiamas muitas atitinkamam kitų eksportuotojų popieriui

54

 

*

2023 m. kovo 16 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2023/594, kuriuo nustatomos specialiosios afrikinio kiaulių maro kontrolės priemonės ir panaikinamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2021/605 ( 1 )

65

 

*

2023 m. kovo 16 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2023/595, kuriuo pagal Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) 2021/770 nustatoma neperdirbtų plastiko pakuočių atliekų kiekiu pagrįstų nuosavų išteklių ataskaitos forma

151

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2023 m. kovo 13 d. Tarybos sprendimas (ES) 2023/596, kuriuo skiriamas Belgijos Karalystės pasiūlytas Regionų komiteto pakaitinis narys

161

 

*

2023 m. kovo 13 d. Tarybos sprendimas (ES) 2023/597, kuriuo skiriamas Portugalijos Respublikos pasiūlytas Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto narys

163

 

*

2023 m. kovo 14 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2023/598, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos sprendimas (BUSP) 2021/698 siekiant įtraukti Sąjungos saugaus junglumo programą

165

 

*

2023 m. kovo 16 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2023/599 dėl paramos priemonės pagal Europos taikos priemonę Šiaurės Makedonijos Respublikos kariuomenės pajėgumams stiprinti

167

 

*

2023 m. kovo 13 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2023/600, kuriuo dėl patalpų šildytuvų, akvariumo šviestuvų, jungtuvų ir būgninių džiovintuvų darniųjų standartų iš dalies keičiamas Įgyvendinimo sprendimas (ES) 2019/1956 ( 1 )

171

 

*

2023 m. kovo 13 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2023/601, kuriuo dėl dulkių siurblių, skirtų naudoti potencialiai sprogiose atmosferose, projektavimo ir bandymo darniųjų standartų ir degiųjų dujų aptiktuvų eksploatacinių charakteristikų reikalavimų iš dalies keičiamas Įgyvendinimo sprendimas (ES) 2022/1668 ( 1 )

176

 

*

2023 m. kovo 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2023/602, kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo sprendimas (ES) 2019/245, kuriuo priimami įsipareigojimo pasiūlymai, pateikti importuojamam Argentinos kilmės biodyzelinui nustačius galutinius kompensacinius muitus

179

 

 

TARPTAUTINIAIS SUSITARIMAIS ĮSTEIGTŲ ORGANŲ PRIIMTI AKTAI

 

*

2022 m. gruodžio 15 d. Europos Sąjungos ir Moldovos Respublikos susitarimu dėl krovinių vežimo keliais įsteigto jungtinio komiteto sprendimas Nr. 1/2022 dėl jo darbo tvarkos taisyklių priėmimo [2023/603]

181

 

*

2022 m. gruodžio 15 d. Europos Sąjungos ir Moldovos Respublikos susitarimu dėl krovinių vežimo keliais įsteigto jungtinio komiteto sprendimas Nr. 2/2022 dėl Susitarimo pratęsimo [2023/604]

185

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE.

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top