EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2018:090:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 90, 2018 m. balandžio 6 d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 90

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

61 metai
2018m. balandžio 6d.


Turinys

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

TARPTAUTINIAI SUSITARIMAI

 

*

2017 m. gruodžio 7 d. Tarybos sprendimas (ES) 2018/538 dėl Jungtinių Amerikos Valstijų ir Europos Sąjungos bendradarbiavimo memorandumo NAT-I-9406 1 dalinio pakeitimo pasirašymo Sąjungos vardu ir laikino taikymo

1

 

 

Jungtinių Amerikos Valstijų ir Europos Sąjungos bendradarbiavimo memorandumo NAT-I-9406 1 dalinis pakeitimas

3

 

*

2018 m. kovo 20 d. Tarybos sprendimas (ES) 2018/539 dėl Europos Sąjungos ir Jungtinių Amerikos Valstijų dvišalio susitarimo dėl prudencinių draudimo ir perdraudimo priemonių sudarymo

36

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2017 m. lapkričio 23 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2018/540, kuriuo, sudarant Sąjungos bendro intereso projektų sąrašą, iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 347/2013

38

 

*

2017 m. gruodžio 20 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2018/541, kuriuo dėl taikymo datų iš dalies keičiamas Deleguotasis reglamentas (ES) 2017/2358 ir Deleguotasis reglamentas (ES) 2017/2359 ( 1 )

59

 

*

2018 m. sausio 22 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2018/542, kuriuo ištaisoma Deleguotojo reglamento (ES) 2017/86, kuriuo nustatomas tam tikrai priedugnio žvejybai Viduržemio jūroje taikomas žuvų išmetimo į jūrą mažinimo planas, teksto redakcija graikų kalba

61

 

*

2018 m. sausio 23 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2018/543, kuriuo ištaisoma Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 812/2013, kuriuo papildoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/30/ES, nustatant vandens šildytuvų, karšto vandens talpyklų, taip pat vandens šildytuvo ir saulės energijos kolektoriaus komplektų energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo reikalavimus, teksto redakcija ispanų kalba ( 1 )

63

 

*

2018 m. kovo 27 d. Komisijos reglamentas (ES) 2018/544, kuriuo uždraudžiama su Ispanijos vėliava plaukiojantiems laivams žvejoti atlantinius marlinus Atlanto vandenyne

64

 

*

2018 m. balandžio 4 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/545, kuriuo nustatomos geležinkelių transporto priemonių patvirtinimo ir geležinkelių transporto priemonių tipų patvirtinimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2016/797 praktinės priemonės ( 1 )

66

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2018 m. kovo 15 d. Europos Centrinio Banko sprendimas (ES) 2018/546 dėl įgaliojimų priimti sprendimus dėl nuosavų lėšų delegavimo (ECB/2018/10)

105

 

*

2018 m. kovo 27 d. Europos Centrinio Banko sprendimas (ES) 2018/547, kuriuo paskiriami struktūrinių vienetų vadovai, įgalioti priimti deleguotuosius sprendimus dėl nuosavų lėšų (ECB/2018/11)

110

 

 

Klaidų ištaisymas

 

*

2018 m. sausio 23 d. Tarybos reglamento (ES) 2018/120, kuriuo 2018 metams nustatomos tam tikrų žuvų išteklių ir žuvų išteklių grupių žvejybos galimybės, taikomos Sąjungos vandenyse žvejojantiems laivams ir kai kuriuose Sąjungai nepriklausančiuose vandenyse žvejojantiems Sąjungos žvejybos laivams, ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2017/127, klaidų ištaisymas ( OL L 27, 2018 1 31 )

112

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE.

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top