Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2018:032:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 32, 2018 m. vasario 6 d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 32

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

61 metai
2018m. vasario 6d.


Turinys

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2017 m. spalio 19 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2018/171, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 575/2013 papildomas pradelstų kreditinių įsipareigojimų reikšmingumo ribinės vertės techniniais reguliavimo standartais ( 1 )

1

 

*

2017 m. lapkričio 28 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2018/172, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 649/2012 dėl pavojingų cheminių medžiagų eksporto ir importo I ir V priedai ( 1 )

6

 

*

2017 m. lapkričio 29 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2018/173, kuriuo dėl I priede išvardytų kombinuotosios nomenklatūros kodų atnaujinimo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2015/936

12

 

*

2018 m. vasario 2 d. Komisijos reglamentas (ES) 2018/174, kuriuo įgyvendinamos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1177/2003 dėl Bendrijos statistikos apie pajamas ir gyvenimo sąlygas (ES-SPGS) nuostatos dėl 2019 m. šalutinių tikslinių kintamųjų, susijusių su iš kartos į kartą išliekančiomis nepalankiomis sąlygomis, namų ūkio sudėtimi ir pajamų dydžio pokyčiais, sąrašo ( 1 )

35

 

*

2018 m. vasario 2 d. Komisijos reglamentas (ES) 2018/175, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 110/2008 dėl spiritinių gėrimų apibrėžimo, apibūdinimo, pateikimo, ženklinimo ir geografinių nuorodų apsaugos II priedas

48

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2018 m. sausio 29 d. Tarybos sprendimas (ES) 2018/176 dėl pozicijos, kurios Europos Sąjungos vardu turi būti laikomasi EEE jungtiniame komitete, dėl EEE susitarimo XIII priedo (Transportas) dalinio pakeitimo

50

 

 

REKOMENDACIJOS

 

*

2018 m. vasario 2 d. Komisijos rekomendacija (ES) 2018/177 dėl elementų, įtrauktinų į techninius, teisinius ir finansinius valstybių narių susitarimus, skirtus Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/1938 dėl dujų tiekimo saugumo užtikrinimo priemonių 13 straipsnyje numatytam solidarumo mechanizmui taikyti

52

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE.

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top