EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2016:327:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 327, 2016 m. gruodžio 2 d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 327

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

59 metai
2016m. gruodžio 2d.


Turinys

 

I   Teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

DIREKTYVOS

 

*

2016 m. spalio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2016/2102 dėl viešojo sektoriaus institucijų interneto svetainių ir mobiliųjų programų prieinamumo ( 1 )

1

 

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2016 m. lapkričio 21 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/2103, kuriuo į saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registrą įtraukiamas pavadinimas [Burrata di Andria (SGN)]

16

 

*

2016 m. lapkričio 21 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/2104, kuriuo į saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registrą įtraukiamas pavadinimas [Vale of Evesham Asparagus (SGN)]

18

 

*

2016 m. gruodžio 1 d. Komisijos reglamentas (ES) 2016/2105, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamento (EB) Nr. 794/2004 I priedas dėl pranešimo apie valstybės pagalbą žvejybos ir akvakultūros sektoriui formos

19

 

*

2016 m. gruodžio 1 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/2106, kuriuo iš dalies keičiamas Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 884/2014, nustatomi specialūs reikalavimai iš Etiopijos importuojamiems prieskoniams, iš Argentinos importuojamiems žemės riešutams ir iš Azerbaidžano importuojamiems lazdyno riešutams ir iš dalies keičiami specialūs reikalavimai iš Turkijos importuojamoms džiovintoms figoms ir lazdynų riešutams ir iš Indijos importuojamiems žemės riešutams ( 1 )

44

 

*

2016 m. gruodžio 1 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/2107, kuriuo dėl tam tikrų negyvūninių pašarų ir maisto produktų, kuriems taikoma sustiprinta importo oficialioji kontrolė, sąrašo iš dalies keičiamas Reglamento (EB) Nr. 669/2009 I priedas ( 1 )

50

 

 

2016 m. gruodžio 1 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/2108, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

57

 

 

DIREKTYVOS

 

*

2016 m. gruodžio 1 d. Komisijos įgyvendinimo direktyva (ES) 2016/2109, kuria iš dalies keičiama Tarybos direktyva 66/401/EEB dėl naujų rūšių įtraukimo ir rūšies Lolium x boucheanum Kunth botaninio pavadinimo ( 1 )

59

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2016 m. lapkričio 28 d. Tarybos sprendimas (ES, Euratomas) 2016/2110, kuriuo skiriamas Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto Graikijos Respublikos pasiūlytas narys

76

 

*

2016 m. lapkričio 28 d. Tarybos sprendimas (ES) 2016/2111, kuriuo skiriamas Darbuotojų judėjimo laisvės patariamojo komiteto Belgijai atstovaujantis narys

77

 

*

2016 m. gruodžio 1 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2016/2112, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2014/401/BUSP dėl Europos Sąjungos palydovų centro

78

 

*

2016 m. lapkričio 30 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2016/2113 dėl valstybių narių mokėjimo agentūrų sąskaitų, susijusių su Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) finansuotomis išlaidomis EŽŪFKP 2007–2013 m. programavimo laikotarpio paskutiniais vykdymo metais (2014 m. spalio 16 d. – 2015 m. gruodžio 31 d.), patvirtinimo (pranešta dokumentu Nr. C(2016) 7690)

79

 

*

2016 m. lapkričio 30 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2016/2114, kuriuo nustatomi 2017 m. sausio 1 d.–gruodžio 31 d. laikotarpio kontroliuojamų medžiagų, kurioms taikomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1005/2009 dėl ozono sluoksnį ardančių medžiagų, kiekybiniai apribojimai ir paskirstomos kvotos (pranešta dokumentu Nr. C(2016) 7715)

92

 

 

REKOMENDACIJOS

 

*

2016 m. gruodžio 1 d. Komisijos rekomendacija (ES) 2016/2115 dėl Δ9-tetrahidrokanabinolio, jo pirmtakų ir kitų kanabinoidų maisto produktuose stebėsenos ( 1 )

103

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top