EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2016:242:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 242, 2016 m. rugsėjo 9 d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 242

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

59 tomas
2016m. rugsėjo 9d.


Turinys

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2016 m. liepos 7 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2016/1611 dėl Europos Sąjungos pareigūnų ir kitų tarnautojų komandiruotėms į valstybes nares taikomos skalės peržiūros

1

 

*

2016 m. rugsėjo 8 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2016/1612, kuriuo skiriama pagalba pieno gamybai mažinti

4

 

*

2016 m. rugsėjo 8 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2016/1613, kuriuo pieno gamintojams ir kitų gyvulininkystės sektorių ūkininkams skiriama išimtinė sureguliavimo pagalba

10

 

*

2016 m. rugsėjo 8 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2016/1614, kuriuo nustatomos pieno ir pieno produktų sektoriuje taikytinos išskirtinės laikinosios priemonės – 2016 m. laikotarpio, kuriuo nugriebto pieno milteliams taikoma valstybės intervencija, pratęsimas ir 2017 m. laikotarpio, kuriuo nugriebto pieno milteliams taikoma valstybės intervencija, paankstinimas, ir kuriuo leidžiama nukrypti nuo Deleguotojo reglamento (ES) 2016/1238 nuostatų ir toliau taikyti Reglamentą (EB) Nr. 826/2008 paramai privačiajam sandėliavimui pagal Įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 948/2014 ir Reglamentą (ES) Nr. 1272/2009 valstybės intervencijai pagal šį reglamentą

15

 

*

2016 m. rugsėjo 8 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/1615, kuriuo iš dalies keičiamos Įgyvendinimo reglamento (ES) 2016/559 nuostatos dėl laikotarpio, kuriuo pieno ir pieno gaminių sektoriuje leidžiama sudaryti susitarimus dėl gamybos planavimo ir priimti su tuo susijusius sprendimus

17

 

*

2016 m. rugsėjo 8 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/1616, kuriuo dėl galimos savanoriškos susietosios paramos priemonių pieno ir pieno produktų sektoriuje peržiūros 2017 paraiškų teikimo metais nukrypstama nuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1307/2013 nuostatų

19

 

*

2016 m. rugsėjo 8 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/1617, kuriuo 2016 paraiškų teikimo metais dėl tiesioginių išmokų išankstinių išmokų dydžio ir dėl su plotu bei gyvuliais susijusių kaimo plėtros priemonių taikymo nukrypstama nuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1306/2013 75 straipsnio 1 dalies trečios pastraipos ir dėl tiesioginių išmokų mokėjimo nukrypstama nuo to reglamento 75 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos

22

 

*

2016 m. rugsėjo 8 d. Komisijos reglamentas (ES) 2016/1618, kuriuo dėl I ir IV priedų pritaikymo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2003/2003 dėl trąšų ( 1 )

24

 

*

2016 m. rugsėjo 8 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/1619, kuriuo iš dalies keičiama Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 948/2014 nuostata dėl paskutinės nugriebto pieno miltelių privataus sandėliavimo pagalbos paraiškų teikimo dienos

28

 

 

2016 m. rugsėjo 8 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/1620, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

30

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2016 m. rugsėjo 7 d. Komisijos sprendimas (ES) 2016/1621, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1221/2009 priimamas rekomendacinis dokumentas dėl aplinkosaugos vertintojų, vykdančių veiklą kitoje nei juos akreditavusioje arba leidimą išdavusioje valstybėje narėje, informacijos teikimo akreditavimo ir leidimus išduodančioms įstaigoms (pranešta dokumentu Nr. C(2016) 5648)  ( 1 )

32

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top