EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:328:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 328, 2015 m. gruodžio 12 d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 328

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

58 tomas
2015m. gruodžio 12d.


Turinys

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

TARPTAUTINIAI SUSITARIMAI

 

*

2015 m. lapkričio 30 d. Tarybos sprendimas (ES) 2015/2312 dėl Europos Sąjungos ir Liberijos Respublikos tausios žvejybos partnerystės susitarimo ir jo įgyvendinimo protokolo pasirašymo Europos Sąjungos vardu ir laikino taikymo

1

 

 

Europos Sąjungos ir Liberijos Respublikos tausios žvejybos partnerystės susitarimas

3

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2015 m. lapkričio 30 d. Tarybos reglamentas (ES) 2015/2313 dėl žvejybos galimybių paskirstymo pagal Europos Sąjungos ir Liberijos Respublikos tausios žvejybos partnerystės susitarimo įgyvendinimo protokolą

44

 

*

2015 m. gruodžio 7 d. Komisijos reglamentas (ES) 2015/2314, kuriuo leidžiama vartoti maisto produktų sveikumo teiginį, nesusijusį su susirgimo rizikos mažinimu, vaikų vystymusi ir sveikata, ir kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 432/2012 ( 1 )

46

 

*

2015 m. gruodžio 8 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/2315 dėl tam tikrų prekių klasifikavimo Kombinuotojoje nomenklatūroje

50

 

*

2015 m. gruodžio 8 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/2316 dėl tam tikrų prekių klasifikavimo Kombinuotojoje nomenklatūroje

52

 

*

2015 m. gruodžio 8 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/2317 dėl tam tikrų prekių klasifikavimo Kombinuotojoje nomenklatūroje

55

 

*

2015 m. gruodžio 8 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/2318 dėl tam tikrų prekių klasifikavimo Kombinuotojoje nomenklatūroje

57

 

*

2015 m. gruodžio 8 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/2319 dėl tam tikrų prekių klasifikavimo Kombinuotojoje nomenklatūroje

60

 

*

2015 m. gruodžio 8 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/2320 dėl tam tikrų prekių klasifikavimo Kombinuotojoje nomenklatūroje

62

 

*

2015 m. gruodžio 8 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/2321 dėl tam tikrų prekių klasifikavimo Kombinuotojoje nomenklatūroje

65

 

*

2015 m. gruodžio 10 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/2322, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 474/2006, sudarantis oro vežėjų, kuriems taikomas draudimas vykdyti veiklą Bendrijoje, Bendrijos sąrašą ( 1 )

67

 

*

2015 m. gruodžio 11 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/2323, kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/220, kuriuo nustatomos Tarybos reglamento (EB) Nr. 1217/2009 taikymo taisyklės

97

 

*

2015 m. gruodžio 11 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/2324, kuriuo iš dalies keičiamos Tarybos reglamento (EB) Nr. 1342/2008 I priedo nuostatos dėl žvejybos įrankių grupių nustatymo tam tikruose geografiniuose rajonuose

101

 

*

2015 m. gruodžio 11 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/2325, kuriuo nustatomas reikalavimas registruoti tam tikrus importuojamus Kinijos Liaudies Respublikos ir Rusijos Federacijos kilmės plokščius šaltai valcuotus plieno produktus

104

 

*

2015 m. gruodžio 11 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/2326 dėl pereinamųjų laikotarpių, nustatytų Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 575/2013 ir reglamente (ES) Nr. 648/2012 ir susijusių su nuosavų lėšų reikalavimais pagrindinių sandorio šalių pozicijoms, pratęsimo ( 1 )

108

 

 

2015 m. gruodžio 11 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/2327, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

110

 

 

2015 m. gruodžio 11 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/2328, kuriuo nustatomas paskirstymo koeficientas, taikytinas kiekiui, dėl kurio 2015 m. lapkričio 20 d.–2015 m. lapkričio 30 d. pateiktos importo licencijų paraiškos, ir nustatomas kiekis, pridėtinas prie kiekio, nustatyto 2016 m. liepos 1 d.–2016 m. gruodžio 31 d. laikotarpiui pagal Reglamentu (EB) Nr. 2535/2001 leistas naudoti tarifines kvotas pieno ir pieno produktų sektoriuje

112

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2015 m. gruodžio 11 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2015/2329, kuriuo nustatoma, kad pagal Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Kolumbijos bei Peru prekybos susitarimo bananų importo stabilizavimo priemonę ir pagal Susitarimo, kuriuo steigiama Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Centrinės Amerikos asociacija, bananų importo stabilizavimo priemonę nustatyto lengvatinio muito laikinas taikymo nutraukimas 2015 m. atitinkamai Peru ir Gvatemalos kilmės importuojamiems bananams yra netinkamas

116

 

*

2015 m. gruodžio 4 d. Europos Centrinio Banko sprendimas (ES) 2015/2330, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2014/53 dėl monetų emisijos apimties 2015 metais patvirtinimo (ECB/2015/41)

119

 

*

2015 m. gruodžio 4 d. Europos Centrinio Banko sprendimas (ES) 2015/2331 dėl monetų emisijos apimties 2016 metais patvirtinimo (ECB/2015/42)

121

 

*

2015 m. gruodžio 4 d. Europos Centrinio Banko sprendimas (ES) 2015/2332 dėl eurų monetų emisijos apimties patvirtinimo procedūrų sistemos (ECB/2015/43)

123

 

 

Klaidų ištaisymas

 

*

2015 m. birželio 12 d. Komisijos deleguotojo sprendimo (ES) 2015/2290 dėl Australijoje, Bermudoje, Brazilijoje, Kanadoje, Jungtinėse Amerikos Valstijose ir Meksikoje galiojančios ir draudimo bei perdraudimo įmonėms, kurių pagrindinės buveinės yra tose šalyse, taikomos mokumo tvarkos laikino lygiavertiškumo klaidų ištaisymas ( OL L 323, 2015 12 9 )

126

 

*

2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 652/2014, kuriuo nustatomos išlaidų, susijusių su maisto grandine, gyvūnų sveikata ir gerove bei augalų sveikata ir augalų dauginamąja medžiaga, valdymo nuostatos ir iš dalies keičiamos Tarybos direktyvos 98/56/EB, 2000/29/EB ir 2008/90/EB, Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 178/2002, (EB) Nr. 882/2004 ir (EB) Nr. 396/2005, Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/128/EB ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1107/2009 ir panaikinami Tarybos sprendimai 66/399/EEB, 76/894/EEB ir 2009/470/EB, klaidų ištaisymas ( OL L 189, 2014 6 27 )

126

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top