EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:326:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 326, 2015 m. gruodžio 11 d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 326

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

58 tomas
2015m. gruodžio 11d.


Turinys

 

I   Teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

DIREKTYVOS

 

*

2015 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2015/2302 dėl kelionės paslaugų paketų ir susijusių kelionės paslaugų rinkinių, kuria iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2006/2004 ir Direktyva 2011/83/ES bei panaikinama Tarybos direktyva 90/314/EEB

1

 

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2015 m. liepos 28 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2015/2303, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/87/EB papildoma nuostatomis dėl techninių reguliavimo standartų, kuriuose patikslinamos apibrėžtys ir pateikiamos papildomos rizikos koncentracijos ir grupės vidaus sandorių priežiūros derinimo nuostatos ( 1 )

34

 

*

2015 m. gruodžio 10 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/2304 dėl leidimo naudoti endo-1,4-beta-ksilanazės ir endo-1,3(4)-beta-gliukanazės, gautų iš Talaromyces versatilis sp. nov. IMI CC 378536 ir Talaromyces versatilis sp. nov DSM 26702, preparatą kaip mėsinių kalakutų ir veislei auginamų kalakutų pašarų priedą (leidimo turėtojas „Adisseo France S.A.S.“) ( 1 )

39

 

*

2015 m. gruodžio 10 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/2305 dėl leidimo naudoti endo-1,4-beta-gliukanazės (EC 3.2.1.4), gautos iš Trichoderma citrinoviride Bisset (IM SD142), preparatą kaip mėsinių viščiukų, retesnių rūšių mėsinių naminių paukščių ir nujunkytų paršelių pašarų priedą, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (EB) Nr. 2148/2004 ir (EB) Nr. 1520/2007 (leidimo turėtojas „Huvepharma NV“) ( 1 )

43

 

*

2015 m. gruodžio 10 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/2306 dėl leidimo naudoti L-cisteino hidrochloridą monohidratą kaip kačių ir šunų pašarų priedą ( 1 )

46

 

*

2015 m. gruodžio 10 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/2307 dėl leidimo naudoti menadiono natrio hidrosulfitą ir menadiono nikotinamido hidrosulfitą kaip visų rūšių gyvūnų pašarų priedus ( 1 )

49

 

 

2015 m. gruodžio 10 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/2308, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

54

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2015 m. gruodžio 10 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2015/2309 dėl veiksmingos ginklų eksporto kontrolės skatinimo

56

 

*

2015 m. gruodžio 10 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2015/2310, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2013/189/BUSP, kuriuo įsteigiamas Europos saugumo ir gynybos koledžas

64

 

*

2015 m. gruodžio 9 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2015/2311, kuriuo iš dalies keičiami įgyvendinimo sprendimai (ES) 2015/1500 ir (ES) 2015/2055 dėl apsaugos nuo žvynelinės Graikijoje priemonių (pranešta dokumentu Nr. C(2015) 8585)  ( 1 )

65

 

 

Klaidų ištaisymas

 

*

2015 m. balandžio 14 d. Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/608, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (EB) Nr. 798/2008 nuostatos dėl Ukrainos ir Izraelio įrašų trečiųjų šalių sąraše, Ukrainos salmonelių kontrolės vištų dedeklių organizmuose programos patvirtinimo, veterinarinio sertifikavimo reikalavimų, susijusių su Niukaslo liga, ir kiaušinių produktams taikomų apdorojimo reikalavimų, klaidų ištaisymas ( OL L 101, 2015 4 18 )

68

 

*

2015 m. spalio 20 d. Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/1884, kuriuo dėl labai patogeniško paukščių gripo protrūkių ir su ta liga susijusių Kanados ir Jungtinių Amerikos Valstijų įrašų trečiųjų šalių, teritorijų, zonų ar skyrių, iš kurių galima importuoti į Sąjungą ir vežti tranzitu per Sąjungą tam tikrus naminius paukščius ir jų produktus, sąraše iš dalies keičiamas Reglamento (EB) Nr. 798/2008 I priedas, klaidų ištaisymas ( OL L 276, 2015 10 21 )

69

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top