EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:248:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 248, 2015 m. rugsėjo 24 d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 248

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

58 tomas
2015m. rugsėjo 24d.


Turinys

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2015 m. liepos 13 d. Tarybos reglamentas (ES) 2015/1588 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo kai kurioms horizontalios valstybės pagalbos rūšims ( 1 )

1

 

*

2015 m. liepos 13 d. Tarybos reglamentas (ES) 2015/1589, nustatantis išsamias Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 108 straipsnio taikymo taisykles ( 1 )

9

 

*

2015 m. rugsėjo 18 d. Komisijos reglamentas (ES) 2015/1590, kuriuo uždraudžiama su Vokietijos vėliava plaukiojantiems laivams žvejoti paprastuosius jūrinius ešerius NAFO 1F zonos Grenlandijos vandenyse, V ir XIV zonų Grenlandijos vandenyse ir paprastųjų jūrinių ešerių apsaugos rajono tarptautiniuose vandenyse

30

 

*

2015 m. rugsėjo 18 d. Komisijos reglamentas (ES) 2015/1591, kuriuo uždraudžiama su Vokietijos vėliava plaukiojantiems laivams žvejoti atlantines skumbres VIIIc, IX ir X zonose, CECAF 34.1.1 rajono Sąjungos vandenyse ir VIIIa, VIIIb ir VIIId zonose

32

 

*

2015 m. rugsėjo 18 d. Komisijos reglamentas (ES) 2015/1592, kuriuo uždraudžiama su Vokietijos vėliava plaukiojantiems laivams žvejoti paprastuosius jūrinius ešerius V zonos Sąjungos ir tarptautiniuose vandenyse ir XII bei XIV zonų tarptautiniuose vandenyse

34

 

*

2015 m. rugsėjo 18 d. Komisijos reglamentas (ES) 2015/1593, kuriuo uždraudžiama su Vokietijos vėliava plaukiojantiems laivams žvejoti šiaurinius žydruosius merlangus Farerų Salų vandenyse

36

 

*

2015 m. rugsėjo 21 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/1594, kuriuo patvirtinamas reikšmingas saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registre įregistruoto pavadinimo specifikacijos pakeitimas [Rocamadour (SKVN)]

38

 

*

2015 m. rugsėjo 21 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/1595, kuriuo patvirtinamas reikšmingas saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registre įregistruoto pavadinimo specifikacijos pakeitimas [Zgornjesavinjski želodec (SGN)]

39

 

*

2015 m. rugsėjo 21 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/1596, kuriuo patvirtinamas reikšmingas saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registre įregistruoto pavadinimo specifikacijos pakeitimas [Montes de Toledo (SKVN)]

40

 

*

2015 m. rugsėjo 23 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/1597, kuriuo leidžiama nukrypti nuo Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 615/2014 nuostatų dėl galutinės datos, iki kurios pagal 2015 m. alyvuogių aliejaus ir valgomųjų alyvuogių sektoriaus darbo programas paramą gaunančioms organizacijoms Graikijoje turi būti sumokėta pirmoji avanso dalis

41

 

 

2015 m. rugsėjo 23 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/1598, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

43

 

*

2015 m. rugsėjo 10 d. Europos Centrinio Banko reglamentas (ES) 2015/1599, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1333/2014 dėl pinigų rinkos statistikos (ECB/2015/30)

45

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2015 m. rugsėjo 18 d. Tarybos sprendimas (ES, Euratomas) 2015/1600, kuriuo skiriami Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nariai laikotarpiui nuo 2015 m. rugsėjo 21 d. iki 2020 m. rugsėjo 20 d.

53

 

*

2015 m. rugsėjo 22 d. Tarybos sprendimas (ES) 2015/1601, kuriuo Italijos ir Graikijos labui nustatomos laikinosios priemonės tarptautinės apsaugos srityje

80

 

*

2015 m. birželio 5 d. Komisijos deleguotasis sprendimas (ES) 2015/1602 dėl Šveicarijoje galiojančios draudimo bei perdraudimo įmonėms taikomos mokumo ir prudencinės tvarkos lygiavertiškumo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/138/EB 172 straipsnio 2 dalį, 227 straipsnio 4 dalį ir 260 straipsnio 3 dalį

95

 

*

2015 m. rugpjūčio 13 d. Komisijos sprendimas (ES) 2015/1603 dėl priemonės, kurios ėmėsi Ispanija vadovaudamasi Tarybos direktyvos 89/686/EEB 7 straipsniu, iš rinkos pašalindama mokomąsias plūdriąsias plaukimo priemones

99

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top