Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:137:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 137, 2015 m. birželio 4 d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 137

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

58 tomas
2015m. birželio 4d.


Turinys

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2015 m. birželio 3 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/861 dėl leidimo naudoti kalio jodidą, bevandenį kalcio jodatą ir dengtą granuliuotą bevandenį kalcio jodatą kaip visų rūšių gyvūnams skirtus pašarų priedus ( 1 )

1

 

 

2015 m. birželio 3 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/862, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

8

 

 

DIREKTYVOS

 

*

2015 m. kovo 31 d. Komisijos deleguotoji direktyva (ES) 2015/863, kuria iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/65/ES II priedo nuostatos dėl ribojamų medžiagų sąrašo ( 1 )

10

 

 

Klaidų ištaisymas

 

*

2005 m. gruodžio 20 d. Tarybos direktyvos 2005/94/EB dėl paukščių gripo kontrolės Bendrijoje priemonių ir panaikinančios Direktyvą 92/40/EEB klaidų ištaisymas ( OL L 10, 2006 1 14 )

13

 

*

2013 m. kovo 19 d. Komisijos direktyvos 2013/10/ES, kuria iš dalies keičiama Tarybos direktyva 75/324/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su aerozolių balionėliais, suderinimo, siekiant suderinti jos ženklinimo nuostatas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, klaidų ištaisymas ( OL L 77, 2013 3 20 )

13

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top