EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:311:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 311, 2014 m. spalio 31 d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 311

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

57 tomas
2014m. spalio 31d.


Turinys

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

TARPTAUTINIAI SUSITARIMAI

 

*

Pranešimas dėl Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos bei jų valstybių narių ir Ukrainos asociacijos susitarimo laikino taikymo

1

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2014 m. spalio 30 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1159/2014, kuriuo įgyvendinama Reglamento (EB) Nr. 765/2006 dėl Baltarusijai taikomų ribojamųjų priemonių 8a straipsnio 1 dalis

2

 

*

2014 m. spalio 30 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1160/2014, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 998/2003 II priede pateiktas šalių ir teritorijų sąrašas ( 1 )

17

 

*

2014 m. spalio 30 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1161/2014, kuriuo Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 3821/85 dėl kelių transporto priemonėse naudojamų tachografų priderinamas prie technikos pažangos ( 1 )

19

 

 

2014 m. spalio 30 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1162/2014, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

21

 

*

2014 m. spalio 22 d. Europos Centrinio Banko reglamentas (ES) Nr. 1163/2014 dėl priežiūros mokesčių (ECB/2014/41)

23

 

 

DIREKTYVOS

 

*

2014 m. spalio 30 d. Komisijos direktyva 2014/101/ES, kuria iš dalies keičiama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/60/EB, nustatanti Bendrijos veiksmų vandens politikos srityje pagrindus ( 1 )

32

 

 

SPRENDIMAI

 

 

2014/749/ES

 

*

2014 m. spalio 23 d. Europos Vadovų Tarybos sprendimas, kuriuo skiriama Europos Komisija

36

 

*

2014 m. spalio 30 d. Tarybos sprendimas 2014/750/BUSP, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos sprendimas 2012/642/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Baltarusijai

39

 

*

2014 m. spalio 30 d. Tarybos sprendimas 2014/751/BUSP, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2010/573/BUSP dėl ribojamųjų priemonių, taikomų Moldovos Respublikos Padnestrės regiono vadovybei

54

 

 

2014/752/ES

 

*

2014 m. spalio 30 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas dėl Japonijos pagrindinėms sandorio šalims taikomos reguliavimo sistemos lygiavertiškumo reikalavimams, nustatytiems Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 648/2012 dėl ne biržos išvestinių finansinių priemonių, pagrindinių sandorio šalių ir sandorių duomenų saugyklų

55

 

 

2014/753/ES

 

*

2014 m. spalio 30 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas dėl Singapūro pagrindinėms sandorio šalims taikomos reguliavimo sistemos lygiavertiškumo reikalavimams, nustatytiems Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 648/2012 dėl ne biržos išvestinių finansinių priemonių, pagrindinių sandorio šalių ir sandorių duomenų saugyklų

58

 

 

2014/754/ES

 

*

2014 m. spalio 30 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas dėl Honkongo pagrindinėms sandorio šalims taikomos reguliavimo sistemos lygiavertiškumo reikalavimams, nustatytiems Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 648/2012 dėl ne biržos išvestinių finansinių priemonių, pagrindinių sandorio šalių ir sandorių duomenų saugyklų

62

 

 

2014/755/ES

 

*

2014 m. spalio 30 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas dėl Australijos pagrindinėms sandorio šalims taikomos reguliavimo sistemos lygiavertiškumo reikalavimams, nustatytiems Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 648/2012 dėl ne biržos išvestinių finansinių priemonių, pagrindinių sandorio šalių ir sandorių duomenų saugyklų

66

 

 

2014/756/ES

 

*

2014 m. spalio 29 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas dėl biocidinių produktų, kurių sudėtyje yra IPBC ir propikonazolio, autorizacijos apribojimų, apie kuriuos pranešė Vokietija pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 98/8/EB (pranešta dokumentu Nr. C(2014) 7909)  ( 1 )

69

 

 

2014/757/ES

 

*

2014 m. spalio 29 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas dėl biocidinio produkto, kurio sudėtyje yra IPBC, autorizacijos apribojimų, apie kuriuos pranešė Vokietija pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 98/8/EB (pranešta dokumentu Nr. C(2014) 7914)  ( 1 )

72

 

 

2014/758/ES

 

*

2014 m. spalio 29 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas, kuriuo atmetamas atsisakymas išduoti autorizacijos liudijimą biocidiniam produktui, apie kurį pranešė Vokietija pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 98/8/EB (pranešta dokumentu Nr. C(2014) 7915)  ( 1 )

75

 

 

2014/759/ES

 

*

2014 m. spalio 29 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas, kuriuo dėl veterinarijos sertifikato, taikomo importuojant į Sąjungą tam tikrus naminių kiaulių mėsos produktus, pavyzdyje nurodomų gyvūnų sveikatos reikalavimų, susijusių su Trichinella, iš dalies keičiamas Sprendimo 2007/777/EB III priedas (pranešta dokumentu Nr. C(2014) 7921)  ( 1 )

78

 

 

2014/760/ES

 

*

2014 m. spalio 29 d. Komisijos sprendimas dėl priemonės, kurios Vokietija ėmėsi pagal Tarybos direktyvos 89/686/EEB 7 straipsnį, kuria iš rinkos pašalinami ir uždraudžiami teikti rinkai apsaugos nuo šilumos kostiumai „Hitzeschutzanzung FW Typ 3“ (pranešta dokumentu Nr. C(2014) 7977)

80

 

 

REKOMENDACIJOS

 

 

2014/761/ES

 

*

2014 m. spalio 29 d. Komisijos rekomendacija dėl energijos vidaus rinkos taisyklių taikymo ES valstybėse narėse ir Energijos bendrijos susitariančiosiose šalyse

82

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top