EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:179:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 179, 2014 m. birželio 19 d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 179

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

57 tomas
2014m. birželio 19d.


Turinys

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

TARPTAUTINIAI SUSITARIMAI

 

 

2014/369/ES

 

*

2014 m. gegužės 13 d. Tarybos sprendimas dėl Europos Sąjungos ir Komorų Sąjungos protokolo, kuriuo nustatomos dabar galiojančiame abiejų šalių žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarime numatytos žvejybos galimybės ir finansinis įnašas, sudarymo Europos Sąjungos vardu

1

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2014 m. birželio 5 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 663/2014, kuriuo pakeičiami Reglamento (EB) Nr. 1346/2000 dėl bankroto bylų A, B ir C priedai

4

 

*

2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 664/2014, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1151/2012 papildomas nuostata dėl saugomų kilmės vietos nuorodų, saugomų geografinių nuorodų ir garantuotų tradicinių gaminių Sąjungos simbolių nustatymo, tam tikromis gavimo šaltinių taisyklėmis, tam tikromis procedūrinėmis taisyklėmis ir tam tikromis papildomomis pereinamojo laikotarpio taisyklėmis

17

 

*

2014 m. kovo 11 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 665/2014, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1151/2012 nuostatos dėl neprivalomo kokybės termino „kalnų produktas“ vartojimo sąlygų

23

 

*

2014 m. kovo 12 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 666/2014, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 525/2013 nustatomi esminiai Sąjungos apskaitos sistemos reikalavimai ir atsižvelgiama į visuotinio atšilimo potencialo pokyčius ir tarptautiniu mastu sutartų apskaitos ataskaitų rengimo gairių pakeitimus ( 1 )

26

 

*

2014 m. kovo 13 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 667/2014, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 648/2012 papildomas nuostatomis dėl procedūrinių taisyklių, susijusių su sankcijomis, kurias Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija skiria sandorių duomenų saugykloms, įskaitant taisykles dėl teisės į gynybą ir pereinamojo laikotarpio nuostatas ( 1 )

31

 

*

2014 m. birželio 13 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 668/2014, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1151/2012 dėl žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemų taikymo taisyklės

36

 

*

2014 m. birželio 18 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 669/2014 dėl leidimo kalcio D-pantotenatą ir D-pantenolį naudoti kaip visų rūšių gyvūnams skirtus pašarų priedus ( 1 )

62

 

 

2014 m. birželio 18 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 670/2014, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

66

 

 

2014 m. birželio 18 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 671/2014 dėl importo licencijų išdavimo pagal paraiškas, pateiktas per pirmąsias septynias 2014 m. birželio mėnesio dienas pagal Reglamentu (EB) Nr. 533/2007 leidžiamas naudoti paukštienos tarifines kvotas

68

 

 

2014 m. birželio 18 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 672/2014 dėl importo licencijų išdavimo pagal paraiškas, pateiktas per pirmąsias septynias 2014 m. birželio mėn. dienas pagal Reglamentu (EB) Nr. 1385/2007 leidžiamą naudoti paukštienos tarifinę kvotą

70

 

*

2014 m. birželio 2 d. Europos Centrinio Banko reglamentas (ES) Nr. 673/2014 dėl Tarpininkavimo komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento nustatymo (ECB/2014/26)

72

 

 

III   Kiti aktai

 

 

EUROPOS EKONOMINĖ ERDVĖ

 

*

2014 m. sausio 29 d. ELPA priežiūros institucijos sprendimas Nr. 20/14/COL, kuriuo devyniasdešimt antrąjį kartą iš dalies keičiamos procesinės ir materialinės valstybės pagalbos taisyklės

77

 

*

2014 m. sausio 29 d. ELPA priežiūros institucijos sprendimas Nr. 21/14/COL, kuriuo devyniasdešimt trečiąjį kartą iš dalies keičiamos procesinės ir materialinės valstybės pagalbos taisyklės

79

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top