EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2013:352:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 352, 2013m. gruodis 24d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0723

doi:10.3000/19770723.L_2013.352.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 352

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

56 tomas
2013m. gruodžio 24d.


Turinys

 

II   Įstatymo galios neturintys teisės aktai

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai (1)

1

 

*

2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1408/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai žemės ūkio sektoriuje

9

 

*

2013 m. lapkričio 28 d. Europos Centrinio Banko reglamentas (ES) Nr. 1409/2013 dėl mokėjimų statistikos (ECB/2013/43)

18

 

 

2013 m. gruodžio 23 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1410/2013, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

45

 

 

2013 m. gruodžio 23 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1411/2013, kuriuo nustatomi importo muitai grūdų sektoriuje, galiojantys nuo 2014 m. sausio 1 d.

47

 

 

SPRENDIMAI

 

 

2013/797/ES

 

*

2013 m. gruodžio 16 d. Tarybos įgyvendinimo sprendimas, kuriuo įgyvendinamas 2013 m. spalio 15 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1024/2013, kuriuo Europos Centriniam Bankui pavedami specialūs uždaviniai, susiję su rizikos ribojimu pagrįstos kredito įstaigų priežiūros politika

50

 

*

2013 m. gruodžio 23 d. Tarybos sprendimas 2013/798/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Centrinės Afrikos Respublikai

51

 

 

2013/799/ES

 

*

2013 m. gruodžio 17 d. Komisijos sprendimas dėl Ispanijos Karalystės pranešimo apie nacionalinį pereinamojo laikotarpio planą, nurodytą Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2010/75/ES dėl pramoninių išmetamų teršalų 32 straipsnyje (pranešta dokumentu Nr. C(2013) 9089)

53

 

 

2013/800/ES

 

*

2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas dėl 2013 m. Sąjungos finansinio įnašo išlaidoms, patirtoms Ispanijoje, Nyderlanduose, Portugalijoje, Prancūzijoje ir Vokietijoje kovojant su augalams arba augaliniams produktams kenksmingais organizmais, atlyginti (pranešta dokumentu Nr. C(2013) 8999)

58

 

 

2013/801/ES

 

*

2013 m. gruodžio 23 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas, kuriuo įsteigiama Inovacijų ir tinklų programų vykdomoji įstaiga ir panaikinamas Sprendimas 2007/60/EB su pakeitimais, padarytais Sprendimu 2008/593/EB

65

 

 

TARPTAUTINIAIS SUSITARIMAIS ĮSTEIGTŲ ORGANŲ PRIIMTI AKTAI

 

 

2013/802/ES

 

*

2013 m. spalio 8 d. ES ir Irako bendradarbiavimo Tarybos sprendimas Nr. 1/2013 dėl Bendradarbiavimo tarybos ir Bendradarbiavimo komiteto darbo tvarkos taisyklių priėmimo

68

 

 

2013/803/ES

 

*

2013 m. spalio 8 d. ES ir Irako bendradarbiavimo Tarybos sprendimas Nr. 2/2013 dėl trijų specialių pakomitečių įsteigimo ir jų įgaliojimų nustatymo

74

 

*

2013 m. gruodžio 16 d. ES ir Maroko asociacijos Tarybos rekomendacija Nr. 1/2013 dėl 2013–2017 m. ES ir Maroko veiksmų pagal EKP plano užtikrinti aukštesnio lygio statusą įgyvendinimo

78

 

 

2013/804/ES

 

*

2013 m. gruodžio 6 d. Bendrijos ir Šveicarijos sausumos transporto komiteto sprendimo Nr. 1/2013, kuriuo iš dalies keičiamas Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo dėl krovinių ir keleivių vežimo geležinkeliu ir keliais 1 priedas

79

 

 

Klaidų ištaisymas

 

*

2008 m. gruodžio 16 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1256/2008, kuriuo nustatomas galutinis antidempingo muitas tam tikriems importuojamiems suvirintiems vamzdžiams ir vamzdeliams iš geležies arba nelegiruotojo plieno Baltarusijos, Kinijos Liaudies Respublikos ir Rusijos kilmės (atlikus tyrimą pagal Reglamento (EB) Nr. 384/96 5 straipsnį), Tailando kilmės (atlikus priemonių galiojimo termino peržiūrą pagal to paties reglamento 11 straipsnio 2 dalį), Ukrainos kilmės (atlikus priemonių galiojimo termino peržiūrą pagal to paties reglamento 11 straipsnio 2 dalį ir tarpinę peržiūrą pagal 11 straipsnio 3 dalį), ir kuriuo baigiami to paties Bosnijos ir Hercegovinos bei Turkijos kilmės produkto importo tyrimai, klaidų ištaisymas (OL L 343, 2008 12 19, p. 1)

88

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top