EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2012:071:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 71, 2012m. kovas 9d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0723

doi:10.3000/19770723.L_2012.071.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 71

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

55 tomas
2012m. kovo 9d.


Turinys

 

II   Įstatymo galios neturintys teisės aktai

Puslapis

 

 

TARPTAUTINIAI SUSITARIMAI

 

 

2012/142/ES

 

*

2012 m. vasario 14 d. Tarybos sprendimas dėl Europos Sąjungos prisijungimo prie Jungtinių Tautų Europos ekonomikos komisijos taisyklės Nr. 29 „Suvienodintos nuostatos dėl transporto priemonių patvirtinimo, atsižvelgiant į komercinių transporto priemonių kabinos keleivių apsaugą“ (1)

1

 

 

2012/143/ES

 

*

2012 m. vasario 14 d. Tarybos sprendimas dėl Europos Sąjungos pozicijos dėl Jungtinių Tautų Europos ekonomikos komisijos taisyklės dėl pėsčiųjų saugos projekto ir dėl Jungtinių Tautų Europos ekonomikos komisijos taisyklės dėl šviesos diodų (LED) maitinimo šaltinių projekto

3

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2012 m. kovo 8 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 193/2012, kuriuo įgyvendinamas Reglamentas (EB) Nr. 560/2005, nustatantis tam tikras konkrečias ribojančias priemones, taikytinas tam tikriems asmenims ir subjektams atsižvelgiant į padėtį Dramblio Kaulo Krante

5

 

*

2012 m. kovo 8 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 194/2012, kuriuo nustatoma paramos tam tikrų žuvininkystės produktų privačiam sandėliavimui 2012 žvejybos metais suma

10

 

*

2012 m. kovo 8 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 195/2012, kuriuo nustatomos Tarybos reglamento (EB) Nr. 104/2000 II priede išvardytų žuvininkystės produktų pardavimo kainos, taikytinos Sąjungoje 2012 žvejybos metais

11

 

*

2012 m. kovo 8 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 196/2012, kuriuo nustatomos paramos už tam tikrų žuvininkystės produktų perkėlimą į pereinamąjį likutį ir vienodo dydžio paramos už tam tikrus žuvininkystės produktus sumos 2012 žvejybos metais

13

 

*

2012 m. kovo 8 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 197/2012, kuriuo nustatomos tam tikrų žuvininkystės produktų 2012 žvejybos metų referencinės kainos

15

 

*

2012 m. kovo 8 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 198/2012, kuriuo nustatomos Tarybos reglamento (EB) Nr. 104/2000 I priede išvardytų žuvininkystės produktų pašalinimo iš rinkos ir pardavimo kainos, taikytinos Sąjungoje 2012 žvejybos metais

19

 

*

2012 m. kovo 8 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 199/2012, kuriuo nustatomos standartinės vertės, taikytinos finansinei kompensacijai ir su ja susijusiam avansui už 2012 žvejybos metais iš rinkos pašalintus žuvininkystės produktus apskaičiuoti

29

 

*

2012 m. kovo 8 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 200/2012 dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 2160/2003 nustatyto Sąjungos tikslo mažinti Salmonella enteritidis ir Salmonella typhimurium paplitimą broilerių pulkuose (1)

31

 

*

2012 m. kovo 8 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 201/2012, kuriuo dėl medžiagos nitroksinilo iš dalies keičiamas Reglamento (ES) Nr. 37/2010 dėl farmakologiškai aktyvių medžiagų, jų klasifikacijos ir didžiausios leidžiamosios koncentracijos gyvūniniuose maisto produktuose priedas (1)

37

 

*

2012 m. kovo 8 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 202/2012, kuriuo dėl medžiagos polietilenglikoliu modifikuoto galvijų granulocitų kolonijas stimuliuojančio faktoriaus iš dalies keičiamas Reglamento (ES) Nr. 37/2010 dėl farmakologiškai aktyvių medžiagų, jų klasifikacijos ir didžiausios leidžiamosios koncentracijos gyvūniniuose maisto produktuose priedas (1)

40

 

*

2012 m. kovo 8 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 203/2012, kuriuo dėl išsamių ekologiško vyno taisyklių iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 889/2008, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 834/2007 įgyvendinimo taisyklės

42

 

 

2012 m. kovo 8 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 204/2012, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

48

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2012 m. kovo 8 d. Tarybos įgyvendinimo sprendimas 2012/144/BUSP, kuriuo įgyvendinamas Sprendimas 2010/656/BUSP, kuriuo atnaujinamos ribojamosios priemonės Dramblio Kaulo Krantui

50

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top