EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2011:319:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 319, 2011m. gruodis 2d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0723

doi:10.3000/19770723.L_2011.319.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 319

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

54 tomas
2011m. gruodžio 2d.


Turinys

 

II   Įstatymo galios neturintys teisės aktai

Puslapis

 

 

TARPTAUTINIAI SUSITARIMAI

 

 

2011/780/ES

 

*

2011 m. lapkričio 28 d. Tarybos sprendimas dėl Europos Sąjungos pozicijos EEE jungtiniame komitete dėl EEE susitarimo XIII priedo (Transportas) pakeitimo

1

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2011 m. gruodžio 1 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1244/2011, kuriuo įgyvendinamas Reglamentas (ES) Nr. 442/2011 dėl ribojamųjų priemonių, atsižvelgiant į padėtį Sirijoje

8

 

*

2011 m. gruodžio 1 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1245/2011, kuriuo įgyvendinamas Reglamentas (ES) Nr. 961/2010 dėl ribojamųjų priemonių Iranui

11

 

*

2011 m. lapkričio 29 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1246/2011, kuriuo į saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registrą įtraukiamas pavadinimas Mantecados de Estepa (SGN)

32

 

*

2011 m. lapkričio 29 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1247/2011 dėl tam tikrų prekių klasifikavimo Kombinuotojoje nomenklatūroje

34

 

*

2011 m. lapkričio 29 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1248/2011 dėl tam tikrų prekių klasifikavimo Kombinuotojoje nomenklatūroje

37

 

*

2011 m. lapkričio 29 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1249/2011 dėl tam tikrų prekių klasifikavimo Kombinuotojoje nomenklatūroje

39

 

*

2011 m. lapkričio 29 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1250/2011, kuriuo į saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registrą įtraukiamas pavadinimas [Πατάτα Νάξου (Patata Naxou) (SGN)]

41

 

*

2011 m. lapkričio 30 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1251/2011, kuriuo iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvų 2004/17/EB, 2004/18/EB ir 2009/81/EB nuostatos dėl ribų, taikomų viešojo pirkimo sutarties tvarkai (1)

43

 

*

2011 m. lapkričio 30 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1252/2011, kuriuo uždraudžiama su Nyderlandų vėliava plaukiojantiems laivams žvejoti velniažuvines VII zonoje

45

 

*

2011 m. gruodžio 1 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1253/2011, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (EB) Nr. 2305/2003, (EB) Nr. 969/2006, (EB) Nr. 1067/2008 ir (EB) Nr. 1064/2009, kuriais leidžiama pradėti naudoti iš trečiųjų šalių įvežamų grūdų Sąjungos tarifines kvotas ir nustatoma jų administravimo tvarka

47

 

 

2011 m. gruodžio 1 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1254/2011, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

49

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2011 m. gruodžio 1 d. Tarybos sprendimas 2011/781/BUSP dėl Europos Sąjungos policijos misijos (EUPM) Bosnijoje ir Hercegovinoje

51

 

*

2011 m. gruodžio 1 d. Tarybos sprendimas 2011/782/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Sirijai ir kuriuo panaikinamas Sprendimas 2011/273/BUSP

56

 

*

2011 m. gruodžio 1 d. Tarybos sprendimas 2011/783/BUSP, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2010/413/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Iranui

71

 

 

2011/784/ES

 

*

2011 m. rugpjūčio 25 d. Komisijos sprendimas dėl valstybės pagalbos C 39/09 (ex N 385/09) – Latvija – Ventspilio uosto infrastruktūros valstybinis finansavimas (pranešta dokumentu Nr. C(2011) 6043)  (1)

92

 

 

2011/785/ES

 

*

2011 m. lapkričio 28 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2008/911/EB, nustatantis augalinių medžiagų, preparatų ir jų derinių, naudojamų tradiciniams augaliniams vaistams, sąrašą (pranešta dokumentu Nr. C(2011) 7382)  (1)

102

 

 

2011/786/ES

 

*

2011 m. lapkričio 29 d. Komisijos sprendimas dėl dviračių, mažamečių vaikų dviračių ir dviračių bagažinių Europos standartų atitikties saugos reikalavimams, nustatytiems Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2001/95/EB (1)

106

 

 

2011/787/ES

 

*

2011 m. lapkričio 29 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas, kuriuo valstybėms narėms leidžiama Egipto atžvilgiu laikinai imtis neatidėliotinų apsaugos nuo Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. plitimo priemonių (pranešta dokumentu Nr. C(2011) 8618)

112

 

 

2011/788/ES

 

*

2011 m. lapkričio 3 d. Europos centrinio banko sprendimas, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2010/23 dėl valstybių narių, kurių valiuta yra euro, nacionalinių centrinių bankų pinigų politikos pajamų paskirstymo (ECB/2011/18)

116

 

 

2011/789/ES

 

*

2011 m. lapkričio 16 d. Europos centrinio banko sprendimas, kuriuo nustatomos centrinių vertybinių popierių depozitoriumų tinkamumo gauti prieigą prie TARGET2-Securities paslaugų kriterijų įgyvendinimo išsamios taisyklės ir tvarka (ECB/2011/20)

117

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top